ABW w systemie organów bezpieczeństwa państwa

bezpłatne spotkanie ONLINE wymagane zapisy 30 marca 2023, 19:00
data

 30 marca 2023 r.

godzina

 18:00-19:30

prowadzący

Prowadzącymi będą doświadczeni funkcjonariusze ABW.

dodatkowe informacje

wymagane zapisy, spotkanie bezpłatne, online

opis

Serdecznie zapraszamy Studentów i Absolwentów oraz wszystkie inne zainteresowane osoby na spotkanie z przedstawicielami Biura Kadr ABW. Spotkanie poświęcone będzie aspektom staży, praktyk i pracy w ABW.

Omówione zostaną następujące tematy:

 • Pojęcie służb specjalnych i ich rodzaje w Polsce, zadania i metody ich realizacji
 • Wymagania stawiane kandydatom do służby w ABW
 • Postępowanie kwalifikacyjne
 • Profilaktyka antyterrorystyczna

Proces rekrutacji do służb jest procesem długotrwałym, można go rozpocząć nawet w czasie studiów. 

 

Spotkanie online (Microsoft Teams), w czwartek, 30 marca od godziny 18.00 do 19.30.
Link do spotkania zostanie wysłany na podany w rejestracji adres e-mail.

Zapisz się na spotkanie ONLINE:
ABW w systemie organów bezpieczeństwa państwa
30 marca 2023 \ 19:00

Po wypełnieniu formularza kliknij w link, który od nas otrzymasz w ciągu kilku minut, aby potwierdzić swój wybór.
Gdy zostaniesz wpisany na listę uczestników, to wyślemy Tobie link do wydarzenia.

 
Obowiązek informacyjny

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. (dalej w treści „RODO”), Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa informuje, iż:

 1. Administratorem (dalej w treści „ADO”) Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, reprezentowana przez Rektora.
 2. ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: iod@wit.edu.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa; ADO powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość email na adres: iod@wit.edu.pl lub telefonicznie: 22 3486-526
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu umożliwienia kontaktu z Panem/Panią w związku z działalnością Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, pozostałym celem jest uzasadniony interes ADO. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane:
  1. pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;
  2. podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
   • dostawcom usług technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ADO świadczenie usług (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych);
   • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą; z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 7. Pana/Pani dane będą przechowywane przez ADO przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 2;
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;
 9. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 10. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu;
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Masz pytania? Napisz do nas

Bądź z nami na bieżąco i dołącz do naszego /WSISiZ!