Zarządzanie konfliktami – konstruktywne i efektywne rozwiązania

bezpłatne szkolenie ONLINE wymagane zapisy 16 czerwca 2023, 18:00
Cykl szkoleń autorskich Moniki Mularskiej-Kucharek
nazwa

Zarządzanie konfliktami – konstruktywne i efektywne rozwiązania

data

 16 czerwca 2023 r.

godzina

 18:00-20:00

prowadząca

dr Monika Mularska-Kucharek – doktor nauk humanistycznych, wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej ART OF TRAINING, trener biznesu, socjolożka, terapeutka, trener umiejętności psychospołecznych, ekspertka ds. rozwoju osobistego, inicjatorka i założycielka Fundacji Łódzka Akademia Kobiecości, w której pełni funkcję prezesa Zarządu. 

dodatkowe informacje

wymagane zapisy, spotkanie bezpłatne, online

opis

Konflikty są nieodłącznym elementem naszego życia i to zarówno, jeśli chodzi o sferę zawodową, jak i prywatną. Nie da się ich zupełnie wyeliminować z naszego życia, choć dla wielu osób życie bez konfliktów, to pobożne życzenie. Patrzymy na konflikt na ogół przez pryzmat negatywnych konsekwencji, niekonstruktywnych rozwiązań, trudnych emocji itp. Szkolenie nt. Zarządzanie konfliktem, na które Państwa zapraszamy pozwoli zupełnie inaczej spojrzeć na konflikt, dostarczy wiedzy na temat przyczyn konfliktów i ich rozumienia, a także stylów rozwiązywania konfliktów.

Uczestnicy poznają swoje postawy wobec sytuacji konfliktowych, a także metody zapobiegania sytuacjom konfliktom i zasady kształtowania dobrej atmosfery sprzyjającej współpracy.

Zapisz się na szkolenie ONLINE:
Zarządzanie konfliktami – konstruktywne i efektywne rozwiązania
16 czerwca 2023 \ 18:00

Po wypełnieniu formularza kliknij w link, który od nas otrzymasz w ciągu kilku minut, aby potwierdzić swój wybór.
Gdy zostaniesz wpisany na listę uczestników, to wyślemy Tobie link do wydarzenia.

 
Obowiązek informacyjny

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. (dalej w treści „RODO”), Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa informuje, iż:

 1. Administratorem (dalej w treści „ADO”) Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, reprezentowana przez Rektora.
 2. ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: iod@wit.edu.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa; ADO powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość email na adres: iod@wit.edu.pl lub telefonicznie: 22 3486-526
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu umożliwienia kontaktu z Panem/Panią w związku z działalnością Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, pozostałym celem jest uzasadniony interes ADO. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane:
  1. pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;
  2. podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
   • dostawcom usług technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ADO świadczenie usług (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych);
   • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą; z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 7. Pana/Pani dane będą przechowywane przez ADO przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 2;
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;
 9. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 10. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu;
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Masz pytania? Napisz do nas

Bądź z nami na bieżąco i dołącz do naszego /WSISiZ!