Polska grafika warsztatowa 1900–1939: Młoda Polska

wykład ONLINE

bezpłatny wykład ONLINE wymagane zapisy 27 kwietnia 2021, 18:00

Zapraszamy na drugi wykład online z cyklu „KOŁO sztuki”.

 Wymagane zapisy Wstęp wolny  ONLINE  27 kwietnia  1800 – 1935

Polska grafika warsztatowa 1900–1939: Młoda Polska

Podstawy ideowe i estetyczne w esencjonalnym skrócie oraz ich patroni:

  • Młodopolska krytyka społeczna („Miriam” Przesmycki, K. Irzykowski, St. Przybyszewski)
  • Integracja i symbioza sztuk (Gesamtkunstwerk Wagnera)
  • Zwrot romantyczny (C.K. Norwid)
  • Grafika artystyczna (warsztatowa) a grafika użytkowa – zniwelowanie dystansu
  • Rola litografii, plakat młodopolski
  • Eksperymenty z nowymi technikami (Warszawa)
  • Teka graficzna – forma i funkcja
  • Młodopolscy malarze jako graficy
  • Grafik i rysownik na wojnie
Polska grafika warsztatowa 1900–1939: Młoda Polska
Leopold Gottlieb, „Sztuka” ̶ miesięcznik, 1904, litografia (plakat), Muzeum Plakatu w Wilanowie

„KOŁO sztuki” cykl autorskich wykładów Monograficznych dra Artura Tanikowskiego

Poszerzenie wiedzy i rozbudzenie zainteresowań różnymi obszarami kultury wizualnej, a co za tym idzie – także zmiana sposobu postrzegania otaczającej nas rzeczywistości w jej aktualnych desygnatach i patrzenia na wizualną spuściznę przeszłości. 

Treść i zawartość każdego z wykładów z obiektywnych względów nie aspiruje do prezentacji czy naświetlenia całości zagadnienia ujętego tytułem. Podlega subiektywnemu wyborowi autora, podporządkowanemu opisanym celom.

 Czytaj więcej

Prelegent
Artur Tanikowski

Artur Tanikowski

Artur Tanikowski

Doktor nauk humanistycznych, kustosz dyplomowany, historyk sztuki, wydawca, stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, członek polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA).
Pracuje w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki oraz w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT.
Kurator i pomysłodawca wystaw w Polsce i za granicą, m.in. „Gdynia – Tel Awiw” (2019), „Z Paryża do Girony. Mela Muter i artyści polscy w Katalonii” (2018), „Frank Stella i synagogi dawnej Polski” (2016), „Wojciech Wilczyk: (nie)widzialne” (2015), „Kolory tożsamości” (2001–2006).
Publikuje teksty o nowoczesnej i współczesnej kulturze wizualnej, sztuce i architekturze w książkach zbiorowych i czasopismach. Jego książki autorskie to m.in. monografie Eugeniusz Zak (2003) i Wizerunki człowieczeństwa, rytuały powszedniości. Leopold Gottlieb i jego dzieło (2011) oraz dwuczęściowe opracowanie Malarze żydowscy w Polsce (2006–2007).

Zapisy zostały zakończone

Masz pytania? Napisz do nas

Bądź z nami na bieżąco i dołącz do naszego /WSISiZ!