Przygody modernistycznej fotografii.
Między symbolizmem Degasa a egzystencjalizmem Wolsa.

bezpłatny wykład ONLINE wymagane zapisy 2 czerwca 2022, 18:15
Wykład z cyklu „KOŁO sztuki”
nazwa

Przygody modernistycznej fotografii. Między symbolizmem Degasa a egzystencjalizmem Wolsa.

data

 2 czerwca 2022 r.

godzina

 18:15-19:45

prowadzący

dr Artur Tanikowski

wstęp

darmowy, wymagane zapisy, online

EDGAR DEGAS: psychologizm i symbolizm. Degas jako pierwszy z wielkich malarzy docenił walory fotografii, zawierzył jej możliwościom w czasach, gdy inni artyści nią gardzili, nie śmiąc się przyznać, że z niej korzystają.

WALKER EVANS: swojskość schwytana w czystą formę. Powściągliwy realista odbywający liryczną podróż do granic bezpośredniej obserwacji; piewca prostego przedmiotu, protoplasta pop-artu, Walker Evans był jednym z pierwszych artystów, którzy przywiązywali dużą wagę do oddziaływania znaku w pejzażu. Dowodził, że język znaków reklamowych jest przed wszystkimi innymi kontekstami sztuką ludową, transmitującą ludzką witalność.

ANDREAS FEININGER: między estetycznymi emocjami a matematyczną klarownością i zaufaniem do techniki. „Każda dobra fotografia spełnia cztery postulaty: wzbudza zainteresowanie, przejawia zamysł swego twórcy, oddziałuje emocjonalnie i ma dojrzałą formę graficzną”. Bauhausowski fotograf architektury, „dokumentalista i naukowiec” (wg własnego określenia), twórca wielkomiejskiej weduty fotograficznej (NYC).

WOLS (Alfred Otto Wolfgang Schultze-Battman): beznamiętna fetyszyzacja powszedniości; od dialogów z mistrzami Bauhausu, przez flirt z surrealizmem, po otchłań egzystencjalizmu.


Walker Evans, Licencjonowany zakład fotograficzny w Nowym Jorku, 1934, druk ok. 1970, odbitka żelatynowo-srebrowa © Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art
Walker Evans, Licencjonowany zakład fotograficzny w Nowym Jorku,
1934, druk ok. 1970, odbitka żelatynowo-srebrowa
© Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art

KOŁO sztuki – cykl autorskich wykładów Monograficznych dra Artura Tanikowskiego

Poszerzenie wiedzy i rozbudzenie zainteresowań różnymi obszarami kultury wizualnej, a co za tym idzie – także zmiana sposobu postrzegania otaczającej nas rzeczywistości w jej aktualnych desygnatach i patrzenia na wizualną spuściznę przeszłości. 

Treść i zawartość każdego z wykładów z obiektywnych względów nie aspiruje do prezentacji czy naświetlenia całości zagadnienia ujętego tytułem. Podlega subiektywnemu wyborowi autora, podporządkowanemu opisanym celom.

Prelegent
Artur Tanikowski
Artur Tanikowski
Artur Tanikowski

Doktor nauk humanistycznych, kustosz dyplomowany, historyk sztuki, wydawca, stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, członek polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA).
Pracuje w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki oraz w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT.
Kurator i pomysłodawca wystaw w Polsce i za granicą, m.in. „Gdynia – Tel Awiw” (2019), „Z Paryża do Girony. Mela Muter i artyści polscy w Katalonii” (2018), „Frank Stella i synagogi dawnej Polski” (2016), „Wojciech Wilczyk: (nie)widzialne” (2015), „Kolory tożsamości” (2001–2006).
Publikuje teksty o nowoczesnej i współczesnej kulturze wizualnej, sztuce i architekturze w książkach zbiorowych i czasopismach. Jego książki autorskie to m.in. monografie Eugeniusz Zak (2003) i Wizerunki człowieczeństwa, rytuały powszedniości. Leopold Gottlieb i jego dzieło (2011) oraz dwuczęściowe opracowanie Malarze żydowscy w Polsce (2006–2007).

Zapisy zostały zakończone

Masz pytania? Napisz do nas

Bądź z nami na bieżąco i dołącz do naszego /WSISiZ!