Sztuka wobec wojny, traumy i ocalenia. O malarzu z Nowego Sącza i jego światowej renomie.

bezpłatny wykład ONLINE wymagane zapisy 28 kwietnia 2022, 18:15
Wykład z cyklu „KOŁO sztuki”
nazwa

Sztuka wobec wojny, traumy i ocalenia. O malarzu z Nowego Sącza i jego światowej renomie.

data

 28 kwietnia 2022 r.

godzina

 18:15-19:45

prowadzący

dr Artur Tanikowski

wstęp

darmowy, wymagane zapisy, online

Intensywna w dramatyczne zwroty historia życia Pinchasa Bursteina (1927–1977), czyli Maryana S. Maryana lub po prostu Maryana, nie weszła dotąd na karty historii powojennej sztuki polskiej, choć zapisała się wyraziście w historiografii sztuki światowej. Doświadczenie egzystencjalne, które zaciążyło nad całą twórczością artysty, wiązało się z dramatycznymi wydarzeniami na ziemiach polskich podczas II wojny światowej. Obrazoburczy wobec jakiejkolwiek władzy instytucjonalnej czy religijnej, Maryan wykreował wysoce indywidualną wersję swego sporu ze światem. Stylistyczny prekursor, współuczestniczył w najważniejszych nurtach sztuki powojennej – od francuskiej nowej figuracji po amerykański pop-art.


Pinchas Burstein (Maryan S. Maryan) - Personnage with Hood and Donkey Ears
Pinchas Burstein (Maryan S. Maryan)
Personnage with Hood and Donkey Ears
1971, olej na płótnie kolekcja Spertus Institute, Chicago

KOŁO sztuki – cykl autorskich wykładów Monograficznych dra Artura Tanikowskiego

Poszerzenie wiedzy i rozbudzenie zainteresowań różnymi obszarami kultury wizualnej, a co za tym idzie – także zmiana sposobu postrzegania otaczającej nas rzeczywistości w jej aktualnych desygnatach i patrzenia na wizualną spuściznę przeszłości. 

Treść i zawartość każdego z wykładów z obiektywnych względów nie aspiruje do prezentacji czy naświetlenia całości zagadnienia ujętego tytułem. Podlega subiektywnemu wyborowi autora, podporządkowanemu opisanym celom.

Prelegent
Artur Tanikowski
Artur Tanikowski
Artur Tanikowski

Doktor nauk humanistycznych, kustosz dyplomowany, historyk sztuki, wydawca, stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, członek polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA).
Pracuje w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki oraz w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT.
Kurator i pomysłodawca wystaw w Polsce i za granicą, m.in. „Gdynia – Tel Awiw” (2019), „Z Paryża do Girony. Mela Muter i artyści polscy w Katalonii” (2018), „Frank Stella i synagogi dawnej Polski” (2016), „Wojciech Wilczyk: (nie)widzialne” (2015), „Kolory tożsamości” (2001–2006).
Publikuje teksty o nowoczesnej i współczesnej kulturze wizualnej, sztuce i architekturze w książkach zbiorowych i czasopismach. Jego książki autorskie to m.in. monografie Eugeniusz Zak (2003) i Wizerunki człowieczeństwa, rytuały powszedniości. Leopold Gottlieb i jego dzieło (2011) oraz dwuczęściowe opracowanie Malarze żydowscy w Polsce (2006–2007).

Zapisy zostały zakończone

Masz pytania? Napisz do nas

Bądź z nami na bieżąco i dołącz do naszego /WSISiZ!