Tatuaż: tradycja, znamię, sztuka

wykład ONLINE

bezpłatny wykład ONLINE wymagane zapisy 20 kwietnia 2021, 18:00

Zapraszamy na pierwszy wykład online z cyklu „KOŁO sztuki” - autorskie wykłady monograficzne dra Artura Tanikowskiego.

 Wymagane zapisy Wstęp wolny  ONLINE  20 kwietnia  1800 – 1935

Tatuaż: tradycja, znamię, sztuka

  • Historia i współczesność, przekaz socjologiczny i estetyczny
  • Tatuaż jako zjawisko religijne, kulturowe, społeczne
  • Tatuaż jako wizualna informacja tożsamościowa – o nosicielu tatuażu oraz o tatuażyście i jego rzemiośle, o tożsamości i (sub)kulturze obu, o uwarunkowaniach historyczno-społeczno-geograficznych 
  • Tatuaż jako sztuka (kiedy nią nie jest?), ciało jako pole sztuki; inne poza tatuażem znane formy body art
  • Efekt tatuażu (tatuaż a emocje) – tatuaż kuszący, odrażający, odpychający
„KOŁO sztuki” cykl autorskich wykładów Monograficznych dra Artura Tanikowskiego

Poszerzenie wiedzy i rozbudzenie zainteresowań różnymi obszarami kultury wizualnej, a co za tym idzie – także zmiana sposobu postrzegania otaczającej nas rzeczywistości w jej aktualnych desygnatach i patrzenia na wizualną spuściznę przeszłości. 

Treść i zawartość każdego z wykładów z obiektywnych względów nie aspiruje do prezentacji czy naświetlenia całości zagadnienia ujętego tytułem. Podlega subiektywnemu wyborowi autora, podporządkowanemu opisanym celom.

Tatuaż: tradycja, znamię, sztuka
Augustus “Gus” Wagner, Album "Souvenirs of the Travels and Experiences of the Original Gus Wagner, Globe Trotter & Tattoo Artist" (fragment), ok. 1897–1941, dzięki uprzejmości South Street Seaport Museum, NY

Prelegent
Artur Tanikowski

Artur Tanikowski

Artur Tanikowski

Doktor nauk humanistycznych, kustosz dyplomowany, historyk sztuki, wydawca, stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, członek polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA).
Pracuje w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki oraz w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT.
Kurator i pomysłodawca wystaw w Polsce i za granicą, m.in. „Gdynia – Tel Awiw” (2019), „Z Paryża do Girony. Mela Muter i artyści polscy w Katalonii” (2018), „Frank Stella i synagogi dawnej Polski” (2016), „Wojciech Wilczyk: (nie)widzialne” (2015), „Kolory tożsamości” (2001–2006).
Publikuje teksty o nowoczesnej i współczesnej kulturze wizualnej, sztuce i architekturze w książkach zbiorowych i czasopismach. Jego książki autorskie to m.in. monografie Eugeniusz Zak (2003) i Wizerunki człowieczeństwa, rytuały powszedniości. Leopold Gottlieb i jego dzieło (2011) oraz dwuczęściowe opracowanie Malarze żydowscy w Polsce (2006–2007).

Zapisy zostały zakończone

Masz pytania? Napisz do nas

Bądź z nami na bieżąco i dołącz do naszego /WSISiZ!