PROMOCJE

Ulgi promocyjne w opłatach dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w roku akademickim 2017/2018

Grupa 1

 1. Wysokość opłaty wpisowej dla nowo przyjmowanych studentów:
  • 200 zł - dla osób, które podpiszą umowę w terminie 1.06 – 31.07 2017 r.,
  • 300 zł - dla osób, które podpiszą umowę terminie 1.08 – 20.09 2017 r.,
  • 500 zł - dla osób, które podpiszą umowę po 20.09 2017 r.
 2. Wysokość opłaty wpisowej dla wznawiających studia:
  • 200 zł
 3. Wysokość opłaty wpisowej dla nowo przyjmowanych studentów – cudzoziemców:
  • 200 zł - dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego w terminie 1.06 – 31.07 2017 r.,
  • 300 zł - dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego w terminie 1.08 – 15.10 2017 r.
 4. Absolwenci WSISiZ zwolnieni są z opłaty wpisowej na studia pierwszego lub drugiego stopnia oraz na studia podyplomowe.

Grupa 2

Zniżka 10% czesnego za pierwszy rok studiów jest przyznawana osobom rozpoczynającym studia na pierwszym roku studiów w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018, które mają już w WSISiZ aktualnie studiujących krewnych (rodzeństwo, dzieci, rodzice) lub współmałżonków niezalegających z opłatami wobec Uczelni.

Powtarzanie semestru lub roku studiów powoduje, że ulga przestaje obowiązywać.

Grupa 3

Zniżka 20% czesnego za studia podyplomowe jest przyznawana absolwentom WSISiZ rozpoczynającym studia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018.

Grupa 4

Zniżka 10% czesnego za studia II stopnia jest przyznawana w pierwszym roku studiów absolwentom WSISiZ studiów I lub II stopnia rozpoczynającym studia na pierwszym roku studiów w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018.

Powtarzanie semestru lub roku studiów powoduje, że ulga przestaje obowiązywać.

Zniżka z Grupy 2 jest przyznawana na pisemny wniosek studenta złożony w Biurze ds. Rekrutacji i Promocji. Zniżki wszystkich grup są uwzględniane w ostatniej racie czesnego w każdym semestrze obowiązywania zniżki lub w kwocie opłaty jednorazowej.