O spotkaniu

Wykład towarzyszy odsłoniętemu muralowi autorstwa Andrzeja Wieteszki, który wspaniale pręży się na ścianie budynku Wydziału Grafiki WIT. Podczas wykładu będziecie mieli okazję posłuchać i zobaczyć o tej oraz o wielu innych realizacjach Andrzeja Wieteszki.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 12 grudnia o godzinie 18.00

Z powodu ograniczonej liczby miejsc na wydarzenie wymagane są zapisy on-line!

Andrzej Wieteszka

Andrzej Wieteszka

Artist Illustrator, Art director, Graphic Designer

Andrzej Wieteszka – ilustrator, projektant graficzny i dyrektor artystyczny mieszkający w Warszawie.
Od ponad 20 lat zajmuje się ilustracją, na potrzeby magazynów, książek, okładek płytowych, telewizji i mody. Zajmuje się także projektowaniem graficznym makiet i identyfikacji czasopism. Jego prace publikowane były na łamach polskich i zagranicznych magazynów m.in. w Variety, Der Spiegel, Fricote Magazine (Paris), Newsweek, ELLE, MY Company Magazine, Playboy, Vice, Maxim.

Tworzył animacje i czołówki dla: MTV, Comedy Central i Fashion TV Paris. Zajmuje się także projektowaniem plakatów artystycznych i komercyjnych. Brał udział w wielu międzynarodowych wystawach plakatów. Jest też autorem murali, w tym dla muzeum POLIN, MTV Music, MasterCard, a także na budynku Galerii WIT przy ulicy Gizów 6 w Warszawie.

Obecnie prowadzi zajęcia w pracowni ‘Grafika Wielkoformatowa’ na kierunku Grafika w WIT – Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Wspinacz skalny, miłośnik punk rocka, sztuki, zwierząt i nieskrępowanej wolności.

Zarejestruj się na spotkanie

Obowiązek informacyjny

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. (dalej w treści „RODO”), Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa informuje, iż:

 1. Administratorem (dalej w treści „ADO”) Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, reprezentowana przez Rektora.
 2. ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: iod@wit.edu.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa; ADO powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość email na adres: iod@wit.edu.pl lub telefonicznie: 22 3486-526
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu umożliwienia kontaktu z Panem/Panią w związku z działalnością Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, pozostałym celem jest uzasadniony interes ADO. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane:
  1. pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;
  2. podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
   • dostawcom usług technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ADO świadczenie usług (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych);
   • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą; z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 7. Pana/Pani dane będą przechowywane przez ADO przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 2;
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;
 9. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 10. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu;
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Organizatorzy wydarzenia

Zapraszamy również do obejrzenia poprzednich spotkań

Lokalizacja

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
ul. Newelska 6
sala N2
tel. 22 3486-541
e-mail: spotkaniaztworcami@wit.edu.pl