Akademickie Inkubatory Przedsiębior­czości

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości powstały w 2004 roku i są największą inicjatywą akademicką ostatnich lat, mającą na celu budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości.  AIP poprzez pomoc w zakładaniu i rozwijaniu małych oraz średnich firm a także wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych przyczyniają się do tworzenia przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Sieć Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości liczy aktualnie 40 oddziałów głównych oraz 14 Punktów Biznesowych skupionych przy najlepszych uczelniach w Polsce. Pod skrzydłami AIP funkcjonuje ponad 1300 rozwijających się firm. To największa tego typu instytucja w Europie Środkowo – Wschodniej.

W ramach Polski Przedsiębiorczej, filarem której są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, działają inne instytucje rozwijające przedsiębiorczość w Polsce. Należą do nich AIP Seed Capital oraz AIP Business Link. Grupa ta jest światowym liderem pod względem ilości, jakości i innowacyjności działań na rzecz Przedsiębiorczości.

Zapraszamy na stronę www.inkubatory.pl