Super zarobki absolwentów WIT
na tle warszawskich uczelni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych pokazujący m.in. zarobki absolwentów uczelni polskich.

Poniżej przedstawiamy średnie miesięczne wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę rejestrowanych w ZUS) w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2015 r. wśród pracujących absolwentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych rozpoczętych przed wprowadzeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji, a w przypadku kierunku Zarządzanie 2-go stopnia pokazujemy studia niestacjonarne rozpoczęte po uruchomieniu Krajowych Ram Kwalifikacji.

Analiza raportu pokazuje jak bardzo dobrą pozycję zawodową osiągają absolwenci WIT. Gratulujemy!