Konferencja „Starcie Tytanów”
2 czerwca 2016 r. o godz. 17.00

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania zaprasza na Konferencję „Starcie tytanów”.

Termin i miejsce

2 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w budynku WIT (ul. Newelska 6) w sali N2 (parter).

Prowadzący

Artur Mochocki, Change Management™ Approved Trainer, PRINCE2® Approved Trainer w firmie INPROGRESS.

Informacja o wystąpieniu Starcie Tytanów:

Prezentacja ma na celu porównanie dwóch najpopularniejszych obecnie metodyk zarządzania projektami w Polsce - PRINCE2 oraz AgilePM reprezentujących odpowiednio tradycyjne oraz zwinne podejście do prowadzenia projektów.

Punktem wyjścia jest przedstawienie kilku najbardziej spektakularnych porażek dużych projektów znanych z czołówek wiadomości telewizyjnych i realizowanych w ogromnej skali - zastanawiamy się co spowodowało, że się nie udały, jak można było to zrobić inaczej i co było czynnikiem krytycznym dla danego przedsięwzięcia. Omawiając różnice w poszczególnych metodykach zastanawiamy się nad ich cechami charakterystycznymi i wynikającymi z tego pożytkami oraz istniejącymi ograniczeniami. Na koniec zestawiamy najbardziej istotne różnice i formułujemy tezy o przydatności poszczególnych podejść w odniesieniu do różnych przedsięwzięć oraz przedstawiamy wnioski dotyczące ewentualnych korekt w działaniach w zakresie omawianych wcześniej przykładowych projektów.

Podczas spotkania dowiesz się m.in.:

  • czym różnią się zwinne metodyki zarządzania od podejść klasycznych
  • jakie są największe zalety prowadzenia projektów wg PRINCE2
  • czy AgilePM można wdrożyć do każdego projektu
  • poznasz przykłady zastosowań poszczególnych metodyk
  • zrozumiesz dlaczego dana metodyka, jak każde narzędzie nie jest zupełnie uniwersalna natomiast posiada pewien zakres zastosowania