w dniu 20 września 2012 r. o godz. 18:00
Muzeum Plakatu, ul. St. Kostki Potockiego 10/16
Warszawa-Wilanów
(zobacz na mapie)
Program
 1. Hymn Państwowy
 2. Przywitanie uczestników uroczystości
 3. Przemówienie Rektora WIT prof. nzw. dr. hab. inż. Macieja Krawczaka
 4. Wystąpienie okolicznościowe
 5. Immatrykulacja
 6. Wyróżnienie najlepszych absolwentów
 7. Wyróżnienie najlepszych studentów
 8. Wykład inauguracyjny Krzysztofa Zanussiego pt. „Arystokratyzm ducha”
 9. Gaudeamus
Serdecznie zapraszamy
Zniżki i ulgi promocyjne w roku akademickim 2012/2013
Regulamin zniżek znajduje się w zarządzeniu nr 340/2012.
Pełne zestawienie opłat zamieszczone jest na stronie Rekrutacji 2012.
Grupa I
Opłata wpisowego wynosi:
 • dla osób, które podpiszą umowę do 31 lipca 2012 r. - 200 zł,
 • dla osób, które podpiszą umowę do 10 września 2012 r. - 300 zł.
Powyższe zniżki nie dotyczą studentów, którzy wznawiają studia.
Grupa II
Absolwenci studiów 1-go stopnia WSISiZ są zwolnieni z opłaty wpisowego na studia 2-go stopnia.
Grupa III
Zniżka 10% czesnego przyznawana za semestr letni roku akademickiego 2012/2013 dla osób rozpoczynających studia na I roku studiów w roku akademickim 2012/2013:
 • dla dwóch lub więcej osób, które ukończyły w tym samym roku tą samą szkołę średnią lub poprzednią uczelnię,
 • dla osób, które mają już w WSISiZ krewnych (rodzeństwo, dzieci, rodzice) lub współmałżonków.
Można skorzystać tylko z jednej z tych zniżek.
Grupa IV
Zniżka 20% czesnego przyznawana za semestr letni roku akademickiego 2012/2013 przysługuje studentom I roku studiów 1-go stopnia (nie dotyczy osób powtarzających I rok):
 • na Wydziale Informatyki - dotyczy osób, które zdawały na maturze matematykę lub informatykę lub fizykę i uzyskały na poziomie rozszerzonym więcej niż 75%, a w przypadku ,,starej matury” uzyskały z jednego z ww. przedmiotów ocenę przynajmniej bardzo dobrą,
 • na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania - dotyczy osób, które zdawały na maturze geografię lub historię lub WOS lub matematykę lub informatykę lub fizykę i uzyskały na poziomie rozszerzonym więcej niż 75%, a w przypadku ,,starej matury” uzyskały z jednego z ww. przedmiotów ocenę przynajmniej bardzo dobrą.
Przy korzystaniu ze zniżki z Grupy IV nie przysługuje zniżka z Grupy III.
Grupa V
 • Zniżka 10% czesnego przyznawana za letni semestr roku akademickiego 2012/2013 dla absolwentów WSISiZ, rozpoczynających studia na studiach podyplomowych WSISiZ od semestru zimowego 2012/2013,
 • Zniżka 15% czesnego przyznawana za letni semestr roku akademickiego 2012/2013 dla absolwentów WSISiZ, rozpoczynających studia 2-go stopnia od semestru zimowego 2012/2013.
Przy korzystaniu ze zniżek z Grupy V nie przysługuje zniżka z Grupy III.
Zniżki z grupy III, IV i V będą przyznawane na pisemny wniosek studenta, który należy złożyć do 15 marca 2013 r.

REKRUTACJA

Informator (PDF)
Godziny pracy Rekrutacji WIT
poniedziałek9:00 - 16:00
wtorek9:00 - 16:00
środa9:00 - 15:00
czwartek10:00 - 18:00
piątek9:00 - 16:00
sobota9:00 - 15:00
WSISiZ na Facebooku

Kontakt

Warszawa, ul. Newelska 6
pokój 226 (2 piętro)
tel. 22 3486 544
E-mail: rekrutacja@wit.edu.pl

Aktualności

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci dr. Krzysztofa Marciniaka
17-04-2014
Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 11 kwietnia 2014 r. zmarł dr Krzysztof Marciniak, wykładowca kierunku Grafika na Wydziale Informatyki.

Zmiana godzin pracy Uczelni
16-04-2014
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2014 r. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania czynna będzie do godziny 16:00, natomiast w dniach 18-21 kwietnia 2014 r. będzie nieczynna.

Dowiedz się – i niech się inni dowiedzą – jaka jest twoja prawdziwa wartość (XVI edycja)
27-03-2014
Zapraszamy do udziału w kolejnej XVI EDYCJI szkoleń na temat technik i umiejętności niezbędnych przy zdobywaniu pracy.
Szkolenia organizowane są w ramach projektu „WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) – Z nami ułożysz swoją przyszłość” dotyczącą umiejętności potrzebnych do znalezienia dobrej pracy.Projekty realizowane

Nowoczesne zarządzanie uczelnią

Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego

Celem projektu jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia m.in. poprzez podniesienie jakości oferowanych usług edukacyjnych oraz zwiększenie potencjału uczelni poprzez dostosowanie go do wymagań rynku pracy.

Realizacja projektu obejmuje m.in. :
 • Szkolenia kadry kierowniczej
 • Wdrożenie ISO 9001
 • Wprowadzenie elektronicznych legitymacji studenckich
 • Zakup i wdrożenie systemu PLAGIAT
 • Rozwój Uczelnianego Banku Informacji (UBI)

Konkursy

Zapytania ofertoweProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty zrealizowane


Przeszukaj stronę

Najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy

The TOEIC® test
(Test of English for International CommunicationTM)

 • Egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy, stworzony aby mierzyć praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym.
 • Światowy standard w ponad 9000 firm, korporacji i instytucji akademickich, najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego - ponad 5 milionów kandydatów rocznie.
 • Egzamin stosowany przez tysiące instytucji akademickichw przygotowaniu studentów do wejścia na rynek pracy oraz jako alternatywną formę zaliczenia lektoratów.
 • Pytania testowe oparte na prawdziwych sytuacjach z codziennego życia i pracy.

TOEIC® to 2-godzinny egzamin w formie testu wyboru, rozwiązywany na karcie odpowiedzi. Pytania oparte są na autentycznych sytuacjach ze świata pracy i dotyczą m.in. spotkań biznesowych, rozmów i wypowiedzi oraz podróży.

Test podzielony jest na dwie części:

Część 1 — Listening Comprehension - 100 zadań, interpretacji fotografii, zadania pytanie-odpowiedź, dialogi i wypowiedzi.

Część 2 — Reading Comprehension - 100 zadań, uzupełnianie zdań, pytania oparte o różnorodne teksy (ogłoszenia, maile artykuły).

Darmowy test poziomujący z języka angielskiego!

Wejdź na stronę: www.testujangielski.pl i rozwiąż test, który pokaże Ci jak dobrze znasz język angielski. Test został zbudowany w oparciu o autentyczne pytania egzaminu TOEIC®. Jesteśmy Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym, w którym możesz zarejestrować się na oficjalny egzamin. Zapraszamy!

Wykorzystaj wynik TOEIC®, podnieś wartość swojego CV

Więcej informacji na temat egzaminu TOEIC w Studium Języków Obcych:
ul. Newelska 6, pok. 19, tel. 022 3486538, e-mail A.Gagol@wit.edu.pl oraz na stronie www.toeic.eu.

Aby zarejestrować się na egzamin TOEIC zgłoś się do Studium Języków Obcych:
ul. Newelska 6, pok. 19, tel. 022 3486538, e-mail A.Gagol@wit.edu.pl.

Termin egzaminu będzie dopasowany do możliwości studentów.
Krótki czas oczekiwania na egzamin: 7 - 14 dni roboczych od zgłoszenia swojej kandydatury oraz bardzo krótki czas oczekiwania na wyniki egzaminu - maksymalnie 10 dni roboczych.

Wpłaty z tytułu egzamin TOEIC w kwocie 300 zł lub 320 zł (20 złotych stanowi opłatę za ozdobny certyfikat papierowy) można dokonać w Kasie Uczelni lub na konto
12 1240 6247 1111 0000 4980 2294

Projekt e-Izba - Izba Gospodarki Elektronicznej e-Commerce Polska to inicjatywa szerokiego grona podmiotów działających na rynku internetowym w sektorze e-handlu.

Naszym celem jest rozwój polskiego rynku usług świadczonych drogą elektroniczną, m.in. przez identyfikację jego potrzeb, edukację i wymianę know-how oraz skuteczne reprezentowanie wspólnych interesów branży wobec różnych instytucji i organizacji.

W powstanie e-Izby zaangażowały się podmioty, które głęboko wierzą, że wykorzystanie innowacji technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w szczególności Internetu, najskuteczniej przyczyni się do dynamicznego rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki w różnych jej branżach.

Wśród członków Komitetu Założycielskiego e-Izby są firmy specjalizujące się w różnych gałęziach szeroko pojmowanej branży e-commerce: platformy e-commerce, sprzedawcy detaliczni, sklepy online, dostawcy e-usług, płatności online, treści cyfrowych oraz usług i rozwiązań IT dla e-commerce.

We współpracy z e-Commerce Polska Wyższa Szkoła Informatyki Sosowanej i Zarządzania opracowała program nowej specjalności „e-commerce” na studiach II stopnia (magisterskich), realizowany od roku akademickiego 2013/14.

Zobacz patronaty e-Commerce Polska na uczelniach wyższych

Instytut Badań Systemowych PAN prowadzi nabór kandydatów do programu Międzynarodowych Projektów Doktoranckich w obszarze „Intelligent Computing”.

Zakwalifikowani kandydaci podejmą interesujące badania w jednym z najnowocześniejszych nurtów informatyki, będą uczestniczyć we współpracy międzynarodowej i otrzymają atrakcyjne stypendia.

Posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jak również osoby, które tytuł taki spodziewają się wkrótce otrzymać, zachęcamy do uczestnictwa w naborze.

Szczegóły na stronach programu: http://mpd.ibspan.waw.pl

Akademicki Związek Sportowy AZS WIT