e–Administracja

Rodzaj studiów

licencjackie

Tryb studiów

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

6 sem.

Opis kierunku

Banałem jest stwierdzenie, że e – Administracja to przyszłość. Ta przyszłość dzieje się teraz. Realizowany w WSISiZ  program studiów pozwala na zdobycie przez studentów unikatowych kwalifikacji pożądanych i dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy.

Przyjęta koncepcja kształcenia na kierunku administracja umożliwia łączenie gruntownego opanowania pojęć z dziedziny prawa i administracji i zarazem stosowanie technologii informatycznych.

Specjalności dla Ciebie

Oferowany program studiów na kierunku e-Administracja, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2018/2019,  zakłada prowadzenie studiów  niestacjonarnych I stopnia w zakresie następujących specjalności:

Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 1 roku studiów.

Dlaczego warto studiować w WIT na kierunku e-Administracja?

Są conajmniej dwa powody, dla których warto!

Opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W dniach 8-9 marca 2015 r., odbyła się wizytacja (ocena programowa) kierunku administracja, prowadzonym na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania. Zespół Oceniający (ZO) Polskiej Komisji Akredytacyjnej  po raz pierwszy oceniał jakość kształcenia na kierunku administracja.

W podsumowaniu raportu z wizytacji  stwierdzono, że:

  • wypracowana została nowatorska koncepcja i oferta dydaktyczna, która  jest odpowiedzią na zmiany związane z transformacją administracji w dobie postępu technologicznego, rozwoju informatyzacji i cyfryzacji,
  • uczelnia przewartościowała mechanizmy administrowania sprawami publicznymi z profilu klasycznego – „prawniczego” na profil menedżersko-informatyczny w administracji,
  • w opracowanych  planach studiów dowartościowano  potrzebę uzyskania wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki w administracji.

co w konsekwencji pozwoliło  Uczelni na ukształtowanieNowego Oblicza Kierunku Administracja”.

Wysokie zarobki

Poniższe wyniki pokazują bardzo dobrą pozycję zawodową Absolwentów kierunku administracja WIT.

 
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
 
4105 zł.
WIT
 
3798 zł.
Akademia Leona Koźmińskiego
 
3500 zł.
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa
 
3402 zł.
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
 
3104 zł.

Dane o zarobkach pochodzą z Ogólnopolskiego system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Na wykresie przedstawiamy średnie miesięczne wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę rejestrowanych w ZUS) w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2016 r. wśród pracujących absolwentów kierunku administracja (warszawskich uczelni) studiów stacjonarnych/niestacjonarnych rozpoczętych przed wprowadzeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Specjalności

Informatyka w administracji

Informatyka w administracji

studia licencjackie

Szczegóły  

 

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

studia licencjackie

Szczegóły  

 

Opłaty w roku akademickim 2017/2018

Wysokość czesnego w roku akademickim 2017/2018

studia I stopnia płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
stacjonarne 1 800 zł 5 x 400 zł
niestacjonarne 1 800 zł 5 x 400 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

kwota termin podpisania umowy
200 zł do 31 lipca 2017 r.
300 zł do 20 września 2017 r.
500 zł po 20 września 2017 r.

Dla kandydatów – cudzoziemców

opłata wpisowa wynosi:

200 zł – dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego w terminie do 31 lipca 2018 r.

300 zł – dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego w terminie po 1 sierpnia 2017 r.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

  • do dnia 20 września 2017 r. za semestr zimowy
  • do dnia 20 lutego 2018 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 20.09.2017 r.*
II do 10.10.2017 r.
III do 10.11.2017 r.
IV do 10.12.2017 r.
V do 10.01.2018 r.
semestr letni termin płatności
I do 20.02.2018 r.
II do 10.03.2018 r.
III do 10.04.2018 r.
IV do 10.05.2018 r.
V do 10.06.2018 r.

*Po 20.09.2017 r. wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 studentów rozpoczynających studia w październiku 2017 r. zamieszczone są w UBIK w dziale do pobrania.

Plan studiów

Super oferta

Studia na kierunku e-Administracja , w ramach obydwu ww specjalności umożliwiają uzyskanie międzynarodowego certyfikatu firmy TUV NORD:

Certyfikowany Auditor Bezpieczeństwa Informacji

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe, mogą one zostać zakupione indywidualnie w ramach specjalnej oferty cenowej dla studentów kierunku administracja WIT

Studenci otrzymają vouchery na egzamin certyfikujący.

tuv nord

Efekty kształcenia

Wiedza

 

Efekty kształcenia na kierunku e-Administracja

Wiedza  

Umiejętności

 

Efekty kształcenia na kierunku e-Administracja

Umiejętności  

Kompetencje społeczne

 

Efekty kształcenia na kierunku e-Administracja

Kompetencje społeczne