Uczelnia

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania powstała z inicjatywy władz Polskiej Akademii Nauk. Od kilku lat powszechnie używana jest nazwa WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN. 

Została wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych pod nr 87 w dniu 29 maja 1996 r. (DNS-1-0145-68/AM/96). Uzyskała zgodę Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie studiów zawodowych na kierunkach:

  • informatyka
  • zarządzanie i marketing

Rozwój Uczelni od chwili jej powstania ilustrują poniższe decyzje prawne MNiSW:

  • 13 grudnia 2000 r. WSISiZ uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku informatyka (DNS-1-0145-727/TBN/2000)
  • 15 stycznia 2003 r. WSISiZ uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing (DSW-3-4003/33/Rej.87/Eko/03)
  • 10 czerwca 2009 r. WSISiZ uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku grafika (DNS-WUN-6022-1329-1/PP/09)
  • 30 czerwca 2010 r. WSISiZ uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku administracja (DNS-WUN-6022-9920-1/10)
  • 6 sierpnia 2012 r. WSISiZ uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku grafika (DNS-WUN-6022-23702-3/IŻ/12)
  • 8 października 2015 r. WSISiZ uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku informatyczne techniki zarządzania (DSW. ZNU.6022.59.4.2015.AN DSW.ZNU.6022.59.5.2015.AN)
  • 9 lutego 2023 WSISiZ została przyznana kategoria naukowa A  w dyscypinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (Decyzja Ministra NR 646/803/2022-1)

Założycielem Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT jest Fundacja Krzewienia Nauk Systemowych, która powstała z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Funkcjonowanie WIT pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk zapewnia studentom przekazywanie wiedzy przez wybitną kadrę naukową wywodzącą się z Instytutów Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim z Instytutu Badań Systemowych PAN.

Najzdolniejsi studenci uczelni dostają propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. W ten sposób osiągnięcia wielu absolwentów WIT zyskują uznanie w świecie naukowym.

Z Instytutem Badań Systemowych PAN współorganizujemy studia doktoranckie, a obrony rozpraw doktorskich odbywają się przed Radą Naukową IBS PAN.

Wszystkie informacje dotyczące uczelni zamieszczamy w Portalu WIT. To tutaj kandydaci znajdą szczegółowe informacje na temat kierunków studiów, warunków kwalifikacji oraz wysokości czesnego. Studenci za pośrednictwem portalu mogą m.in. komunikować się z wykładowcami, pobierać treści wykładów oraz dowiadywać się o ewentualnych zmianach w planie zajęć.

Statut - decyzja rady Fundacji

Statut Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (Decyzja rady Fundacji)

Statut WSISiZ

Statut Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Regulamin studiów

Statut Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Uczelniany System Jakości Kształcenia

Statut Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania

Statut Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Uczelnia WIT / Newelska 6