Grafika użytkowa

Specjalność na studiach licencjackich na kierunku Grafika

Co uzyskują absolwenci?

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • środków ekspresji zarówno w obszarze tradycyjnych sztuk plastycznych jak i sztuki nowych mediów
  • posługiwania się technikami tradycyjnymi w obszarze rysunku, malarstwa i grafiki warsztatowej przy realizacji prac artystycznych
  • technik stosowanych w grafice cyfrowej i multimediach w tym posługiwania się urządzeniami i oprogramowaniem komputerowym przy realizacji prac artystycznych w obszarze grafiki 2D, malarstwa cyfrowego i projektowania graficznego
  • projektowania grafiki wydawniczej, witryn internetowych i interfejsów użytkownika oraz identyfikacji wizualnych
  • fotografii, ilustracji cyfrowej, składania i przygotowywania publikacji do druku
  • warsztatowych aspektów tworzenia dzieła sztuki łączącego rozmaite media w jednej kompozycji w tym praktycznych narzędzi łączenia form tradycyjnych z cyfrowymi
  • aspektów finansowych, marketingowych i prawnych związanych z wykonywaniem zawodu artysty grafika

Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach grafików i projektantów w wydawnictwach, agencjach reklamowych, studiach graficznych lub do samodzielnej pracy grafika freelancera.

Absolwentom studiów I stopnia kierunku Grafika polecamy kontynuację studiów na kierunku Grafika w specjalności Grafika cyfrowa lub Zaawansowane multimedia