Internetowa Księga Absolwentów WIT

Osiągnąłeś sukces zawodowy? Podziel się tym z nami i zainspiruj innych. Zgłoś swój biogram/ścieżkę kariery i dołącz do Internetowej Księgi Absolwentów WIT: absolwent@wit.edu.pl 

Wśród celów utworzenia Internetowej Księgi Absolwenta WIT znalazły się następujące:

  • wymiana doświadczeń zawodowych i naukowych
  • prezentacja, promocja i reklama wyjątkowych Absolwentów WIT
  • nawiązywanie kontaktów zawodowych i towarzyskich Absolwentów Uczelni
  • umożliwienie bezpłatnego uczestnictwa w seminariach i konferencjach organizowanych przez Uczelnię WIT
  • współpraca z Uczelnią w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów
  • udział w organizowanych przez Uczelnię WIT panelach, warsztatach, szkoleniach
  • udział w organizowanych przez Uczelnię imprezach
 
Sukcesy Absolwentów WIT - Magdalena Cebula z nominacją do TOP 100 Women in AI

Magdalena Cebula - absolwentka kierunku Informatyka (studia magisterskie) z nominacją do TOP 100 Women in AI.