Najlepsze prace dyplomowe

Poniżej prezentujemy najlepsze prace dyplomowe z ostatnich trzech lat.

Kierunek Informatyka

Tytuł Student Promotor Rok
Projekt i implementacja aplikacji webowej do zarządzania procesami w firmie oraz komunikacją między pracownikami i klientami Stanisław Szewczyk dr inż. Jarosław Sikorski 2020
System dystrybucji informacji geograficznej. Mateusz Rzeczkowski dr hab. Marzena Osuch 2020
Wspomaganie decyzji inwestycyjnych z użyciem modeli autoregresyjnych Jacek Smoliński dr Anna Olwert 2020
Projekt i implementacja środowiska do tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji rozproszonych z wykorzystaniem platformy Docker. Grzegorz Łukasiewicz dr inż. Jarosław Sikorski 2020
Aplikacja na Androida kierująca rozwojem osobistym wzorowana na grach managerskich. Rafał Kalinowski dr inż. Tatiana Jaworska 2019
Projekt i implementacja aplikacji internetowej do gry w ruletkę Ivan Napolskykh dr inż. Jarosław Sikorski 2019
Projekt i implementacja systemu wspomagającego rozgrywkę w pokoju zagadek Piotr Łuniewski dr inż. Jarosław Sikorski 2019
Projekt i implementacja nowego sposobu logowania do systemu Windows z wykorzystaniem technologii skanowania układu krwionośnego. Adam Ciepieniak dr inż. Jarosław Sikorski 2019
Praktyczna analiza śledcza w sprawach związanych z cyberprzestępczością. Krystian Szczybyło dr hab. Mikołaj Aleksiejuk 2019
Implementacja systemu zarządzania wdrażaniem klienckich systemów operacyjnych oraz aplikacji Łukasz Bąk dr inż. Jarosław Sikorski 2019
Porównanie procedur migracji Windows 7 do Windows 10 w modelach HTI, UDI, LTI i ZTI. Jarosław Skonieczny dr inż. Jarosław Sikorski 2019
Inteligentny system bezpieczeństwa w mieszkaniu Michał Ozych dr hab. inż. Jacek Malinowski 2019
Projekt i implementacja aplikacji internetowej do zarządzania audytami wewnętrznymi Audit-IT. Kamil Kowalski dr inż. Jarosław Sikorski 2019
System automatycznego testowania oprogramowania na wielu urządzeniach. Uladzislau Harbuz dr inż. Tatiana Jaworska 2019
Projekt stacji meteorologicznej w oparciu o układ ATmega328p Agnieszka Rudnicka dr inż. Waldemar Jęda 2019
Projekt i implementacja mobilnego systemu do zgłaszania szkód komunikacyjnych Paweł Korniluk dr inż. Jarosław Sikorski 2019
Aplikacja webowa wspomagająca pracę firmy sprzedającej kosze świąteczne. Damian Paluch dr hab. Tomasz Werner 2018
A Simple Rule-Based Voice Assistant in Polish ( Prosty system regułowy dla asystenta głosowego w języku polskim ) Hubert Karbowy dr Aleksander Wawer 2018
Analiza i ocena wpływu partycjonowania na wydajność poleceń SQL w Oracle Database 12c Dominik Architek dr inż. Michał Rudowski 2018
Opracowanie i wykonanie mechanizmu śledzenia orientacji i położenia głowy w czasie rzeczywistym w oparciu o sensor optyczny i markery oraz aplikację sterowania i przetwarzania Dariusz Gut dr inż. Jarosław Sikorski 2018
Webowy system nadzoru w czasie rzeczywistym użytkowników aplikacji mobilnej. Łukasz Sokołek dr inż. Jarosław Sikorski 2018
An exemplary application developed to demonstrate the DDD and BDD approaches in practice Mikołaj Żyłkowski dr inż. Jarosław Sikorski 2018
Projekt i implementacja systemu wspomagającego pracę specjalisty ds. aktynometrii Daniel Domański dr inż. Jarosław Sikorski 2018
Projekt i implementacja aplikacji wspomagającej obsługę prawną klientów z branży transportowej Bartłomiej Brysiak dr hab. Tomasz Werner 2018
Analiza, projekt i implementacja systemu wsparcia planowania kampanii reklamowych w Internecie Maciej Szymczak dr Włodzimierz Kuzak 2018
Optymalizacja zapytań w systemie Oracle Database 12c Paweł Kozłowski dr inż. Michał Rudowski 2018
Projekt i implementacja systemu finansowo – logistycznego dla przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Joanna Świtalska dr Włodzimierz Kuzak 2018
Aplikacja mobilna wspomagająca zarządzanie produkcją. Kamil Grzybek dr inż. Jarosław Sikorski 2018
Projekt i implementacja forum internetowego o tematyce filmowej Damian Patoka dr inż. Jarosław Sikorski 2018
Implementacja protokołu 802.1X w infrastrukturze wirtualnej Michał Remiszewski dr hab. Mikołaj Aleksiejuk 2018
Wizualizacja samochodu Ford Mustang GT 2005 Witold Konikowski dr Piotr Krochmalski 2017
Aplikacja do pobierania, magazynowania i wyświetlania danych na temat instrumentów giełdowych Marcin Maruszewski dr hab. inż. Mariusz Rawski 2017
Projekt i implementacja systemu wspomagającego obsługę reklamacji. Robert Szczepański dr hab. Tomasz Werner 2017
System do wizualizacji i analizy trendów w e-handlu na przykładzie danych z Allegro Konrad Kostrzewa dr inż. Waldemar Jęda 2017
System wspomagający obieg dokumentów rachunkowych w organizacji pozarządowej Jacek Staniszewski dr hab. Tomasz Werner 2017
Zintegrowany system wspomagania Centrum Zarządzania Kryzysowego - Analityczny Opis Produktu. Mariusz Mądrawski dr hab. inż. Janusz Dudczyk 2017
Opracowanie i uruchomienie układu przetwarzania sygnału opartego na mikrokontrolerze STM32 z użyciem środowiska programistycznego pod systemem Linux. Grzegorz Komorowski dr Piotr Koperski 2017
Inteligentne sterowanie sygnalizacja świetlną z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Michał Makowiecki dr hab. inż. Mariusz Rawski 2017
Aplikacja wspomagająca wyznaczanie tras dla osób podróżujących komunikacją miejską. Damian Osiński dr Piotr Sapiecha 2017
Projekt i realizacja klastra wielowęzłowego w systemie Linux. Marcin Rutkowski dr hab. inż. Wiesław Krajewski 2017
Projekt i implementacja aplikacji internetowej umożliwiającej monitorowanie widoczności strony internetowej w wyszukiwarce Google. Łukasz Mazur dr hab. Tomasz Werner 2017
Aplikacja wspomagająca zarządzanie centrum szkoleniowo-konferencyjnym Wojciech Dąbrowski dr inż. Jarosław Sikorski 2017
Projekt i implementacja aplikacji służącej do opracowywania wyników testów oprogramowania Jacek Radziemski dr inż. Jarosław Sikorski 2017
Zintegrowany system magazynowania i ewidencjonowania sprzedaży w małej firmie Paweł Zembrzuski dr inż. Jarosław Sikorski 2017
Tytuł Student Promotor Rok
Sieci komparatorów w zastosowaniu do badania podobieństwa szeregów czasowych. Marcin Losz dr inż. Łukasz Sosnowski 2020
Projekt i implementacja inteligentnego agenta (bota) grającego w prostą grę turową w oparciu o ewolucję drzew behawioralnych. Maciej Turek dr inż. Jarosław Stańczak 2020
Migracja łańcucha bloków Bitcoin do relacyjnej bazy danych wraz z przykładem zastosowania Rafał Buczko dr hab. inż. Piotr Bilski 2020
Weryfikacja tożsamości na podstawie danych biometrycznych Bartłomiej Flaga dr hab. inż. Piotr Bilski 2019
Implementacja hybrydowego systemu rekomendacji filmów. Bartłomiej Boruta dr inż. Jarosław Protasiewicz 2019
Badanie możliwości wykrywania zasypiania kierowcy pojazdu za pomocą otwartych i powszechnie dostępnych narzędzi sprzętowych i programowych Tetyana Doroshenko dr hab. inż. Bartłomiej Kubica 2019
Heurystyczne algorytmy optymalizacji dla problemu komiwojażera z oknami czasowymi i zmiennymi czasami przejazdu. Barbara Lesiak dr inż. Tomasz Śliwiński 2017
Problem komiwojażera z oknami czasowymi i zależnymi od czasu parametrami przejazdu. Jakub Maksymowicz dr inż. Tomasz Śliwiński 2017
Porównanie technicznych aspektów tworzenia oraz badanie wydajności aplikacji internetowej CMS opartej o frameworki PHP: Symfony 3 i Zend framework 3 Krzysztof Idzik dr inż. Jarosław Sikorski 2017
DIGITALIZACJA SŁOWNIKÓW: IMPLEMENTACJA APLIKACJI ROZPOZNAJĄCEJ SKANY NA PRZYKŁADZIE SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO POD REDAKCJĄ W. DOROSZEWSKIEGO Piotr Wachowicz dr Agnieszka Jastrzębska 2017
Zastosowanie metod eksploracji tekstu do automatycznego podpowiadania recenzentów prac naukowych Marcin Orliński dr inż. Jan Owsiński 2017
Wirtualizacja. Wybór technologii, implementacja i migracja serwerów Windows do środowiska wirtualnego Paweł Kuźmicz dr hab. Marzena Osuch 2017
Wirtualizacja. Wybór technologii, implementacja i migracja serwerów Windows do środowiska wirtualnego Daniel Sokołowski dr hab. Marzena Osuch 2017
Porównywanie metod do usuwania przeplotu w sekwencjach wideo Dmitry Rekman dr hab. inż. Marcin Iwanowski 2017
Porównanie własnej implementacji mapowania obiektowo-obiektowego z wybranymi rozwiązaniami komercyjnymi Kamil Mol dr inż. Jarosław Sikorski 2017
EasyInject - kontener wstrzykiwania zależności Mateusz Urbański dr inż. Weronika Radziszewska 2017
Analiza zależności danych zbieranych podczas działalności Telefonu Zaufania Maja Fedorko dr inż. Jan Owsiński 2017

Kierunek Zarządzanie

Tytuł Student Promotor Rok
Zarządzanie projektami w małych przedsiębiorstwach Paweł Kowalski dr hab. Ilona Urych 2020
Wpływ rozwoju Internetu na rynek badań marketingowych w Polsce Przemysław Kucharczyk dr Robert Nowacki 2019
Zarządzanie zmianą na przykładzie wdrożenia systemu zarządzania jakością w organizacji X. Anna Cichocka dr Anna Bugalska 2019
Rola Państwowej Straży Pożarnej w krajowym systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Krzysztof Orzepowski prof. Mirosław Siergiejczyk 2019
Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Podmiotach Leczniczych Magdalena Kamińska dr Stefan Jarecki 2019
Czynniki determinujące efektywność windykacji należności podejmowanej przez zespoły pracownicze Joanna Przepiórkowska dr Anna Bugalska 2019
Zintegrowane systemy zarządzania bezpieczeństwem fizycznym w obiektach bankowych. Maciej Kowalski prof. Mirosław Siergiejczyk 2019
Analiza wdrożenia zarządzania projektami w przedsiębiorstwie produkcyjnym metodą łańcucha krytycznego, na przykładzie projektu wdrożenia systemu ERP. Grzegorz Kozak dr Włodzimierz Kuzak 2019
Metodyki projektowe w obszarach IT w odniesieniu do realizacji małych projektów informatycznych Arkadiusz Ejsak dr Włodzimierz Kuzak 2018
Nowoczesne metody zarządzania projektami w sektorze IT. Marcin Czarnecki dr Włodzimierz Kuzak 2018
Pryncypia realizacji projektów informatycznych w oparciu o metodyki Prince2 i AgilePM Piotr Maćkowski dr Włodzimierz Kuzak 2018
Użycie systemu CRM w analizie preferencji klientów biura podróży Tomasz Graff dr Grzegorz Kott 2018
Koncepcja usprawnienia systemu obiegu dokumentów w firmie. Kacper Marciniak dr Grzegorz Kott 2018
Internet Rzeczy w zarządzaniu organizacjami branży mediów energetycznych Piotr Kwiatek prof. Mirosław Siergiejczyk 2018
Koncepcja systemu wspierającego ocenę jakości usług IT świadczonych przez centrum usług wspólnych Paweł Leszczyński dr Grzegorz Kott 2018
Koncepcja zespołów wirtualnych w organizacjach międzynarodowych Marta Jezierska dr hab. Ilona Urych 2018
Restrukturyzacja w obszarze IT w dużej firmie państwowej – analiza przypadku na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Agnieszka Rudawska dr Anna Bugalska 2018
Funkcjonalność platformy programowej systemu Supplier Relationship Management w kontekście zarządzania relacjami z dostawcami Anna Rzepakowska dr inż. Jan Maciejewski 2018
Znaczenie wzornictwa przemysłowego dla innowacyjności i konkurencyjności firm Dorota Szczęsny dr Irena Woroniecka-Leciejewicz 2018
Aktualizacja aplikacji terminali płatniczych przy zachowaniu ciągłości świadczenia usług w środowisku ograniczonych zasobów informatycznych na przykładzie agenta rozliczeniowego (acquirer’a). Adam Szukalski dr Włodzimierz Kuzak 2018
Zarządzanie ciągłością działania w jednostce samorządu terytorialnego Ismena Zimny dr Grzegorz Kott 2018
Projekt zarządzania polityką bezpieczeństwa systemów informatycznych w instytucji finansowej Adrian Blinkow prof. Mirosław Siergiejczyk 2018
Koncepcja systemu ewidencji czasu pracy pracowników produkcyjnych w firmie z branży przetwórstwa spożywczego Aneta Pałac prof. Mirosław Siergiejczyk 2018
Znaczenie oprogramowania użytkownika końcowego w branży finansowej Jarosław Rusek dr Grzegorz Kott 2017
Usprawnienie procesu testowania oprogramowania Anna Tchórzewska dr Włodzimierz Kuzak 2017
Tytuł Student Promotor Rok
Przejęcie firmy przez firmę o innej kulturze organizacyjnej - wpływ na efektywność pracy i morale pracowników Marek Dąbrowski dr Konrad Rokoszewski 2018
Uwarunkowania wdrażania ram podejścia zwinnego w zespole IT Maciej Erchard dr Konrad Rokoszewski 2018
Wspomaganie procesu podejmowania decyzji strategicznych z wykorzystaniem systemów informatycznych Big Data oraz Data Warehouse Jakub Gromek dr inż. Jan Maciejewski 2018
Opracowanie koncepcji zastosowania "mieszanych" metodyk zarządzania projektami w zależności od specyfiki i złożoności projektu. Piotr Walukiewicz dr Włodzimierz Kuzak 2018
OCENA KORZYŚCI Z UJEDNOLICENIA ORAZ CENTRALIZACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W POWSZECHNYCH JEDNOSTKACH PROKURATURY Marcin Skobel dr Włodzimierz Kuzak 2018
Metoda dokumentowania analizy na poszczególnych etapach tworzenia oprogramowania w oparciu o podejście Model Driven Architecture (MDA). Karolina Kapusta dr Włodzimierz Kuzak 2018
WSPOMAGANIE PROCESÓW ZARZĄDCZYCH W ORGANIZACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY PROGRAMOWEJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Piotr Paczewski dr inż. Jan Maciejewski 2018
Hurtownia danych, jako repozytorium zasobów informacji zarządczo-decyzyjnych współczesnej organizacji Maciej Pawlisz dr inż. Jan Maciejewski 2018
Oczekiwania inwestorów jako składnik wartości rynkowej firmy – analiza na przykładach wybranych spółek giełdowych Agnieszka Botwicz dr Jacek Stefański 2018
Pragmatyczne wykorzystanie zarządzania tożsamością i dostępem, jako narzędzia kontroli w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji Beata Siwek dr hab. Renata Gabryelczyk 2018
Ocena wpływu etapów analizy i projektowania na jakość realizowanych wdrożeń systemów informatycznych. Ewelina Gruszczyńska dr Włodzimierz Kuzak 2017
Wzorzec projektowy Domain – Driven – Design jako narzędzie standaryzujące wyniki analiz obiektowych i projektowanie modeli dziedziny oprogramowania. Aneta Nowak dr Włodzimierz Kuzak 2017
Analiza przydatności usługi SharePoint w procesie wytwarzania oprogramowania na przykładzie firmy XYZ Michał Kwiatkowski dr inż. Andrzej Kałuszko 2017
Metodyki zwinne jako uzupełnienie tradycyjnych metodyk kaskadowych w środowisku korporacyjnym na przykładzie wdrożenia systemu klasy Workforce Management Rafał Piwowarczyk dr Włodzimierz Kuzak 2017
IDEA LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Wioleta Paprota dr Konrad Rokoszewski 2017
Ocena procesu wytwarzania oprogramowania na przykładzie realizacji projektów w przedsiębiorstwach IT Łukasz Wiśniewski dr Włodzimierz Kuzak 2017

Kierunek Informatyczne Techniki Zarządzania

Tytuł Student Promotor Rok
Automatyzacja procesów logistycznych jako element usprawniania działania organizacji produkcyjnej z branży kosmetycznej Rafał Śliwowski dr inż. Włodzimierz Szelągowski 2020
Usprawnienie procesów biznesowych na przykładzie organizacji sektora finansowego zajmującej się analizą klientów zajmujących eksponowane stanowisko polityczne Piotr Malinowski dr Marek Zborowski 2020
Analiza korzyści uzyskanych dzięki implementacji systemu CRM w branży pożyczkowej Artur Łydkowski dr Grzegorz Kott 2020
Rola zarządzania ludźmi w projektach informatycznych Mateusz Stefańczyk dr Anna Bugalska 2020
Solving homeowners’ associations' resolution voting problems with the use of distributed ledger technology Mikołaj Żyłkowski dr Marek Chmielewski 2020
Propozycja usprawnienia i standaryzacji procesu biznesowego na przykładzie wybranej organizacji Amanda Furtek dr Marek Zborowski 2020
Wpływ modelu biznesowego i realizowanych procesów na efektywność pracy w komórkach sprawozdawczych zakładów ubezpieczeń Grzegorz Prochowicz dr hab. Renata Gabryelczyk 2020
Reengineering procesów biznesowych z wykorzystaniem API na przykładzie wybranej organizacji Wojciech Sowa dr Marek Zborowski 2020
Propozycja rozwiązania IT wspierającego zarządzanie procesami biznesowymi dla organizacji charakteryzującej się wysoką zmiennością Michał Stachlewski dr Marek Zborowski 2020
Propozycja procesu biznesowego sprzedaży usług w formie smartkontraktów Monika Szymańska dr Marek Zborowski 2020
Propozycja usprawnienia wybranego procesu biznesowego z obszaru magazynowania na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w zakresie stolarki budowlanej Aleksander Wasiek dr Marek Zborowski 2020
Biznes plan innowacyjnej firmy z branży IT - analiza opłacalności otwarcia firmy internetowej Jakub Wydra dr Anna Bugalska 2020
Efektywne zarządzanie poziomem satysfakcji pracownika poprzez modelowanie Big Data na podstawie analizy danych korporacyjnych Marcin Onichimiuk dr Anna Olwert 2020
Analiza oraz przewidywanie ryzyka niewykonania zobowiązania przez klienta indywidualnego za pomocą modelu scoringowego. Adrian Płosarek dr Anna Olwert 2020
Ocena jakości usług IT w organizacji z wykorzystaniem metod SERVQUAL i QFD Arkadiusz Bielecki dr hab. Renata Gabryelczyk 2020
Analiza i ocena usprawnienia procesu testowania aplikacji w wyniku automatyzacji Antonina Hibowska dr Włodzimierz Kuzak 2020
Analiza porównawcza wpływu wyboru metodyk klasycznych oraz zwinnych wytwarzania oprogramowania na proces projektowania i wdrażania systemów CRM Patryk Rutkowski dr Włodzimierz Kuzak 2020
Diagnoza dojrzałości procesowej oraz korzyści z wprowadzenia zarządzania procesowego do administracji publicznej na przykładzie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawa Paweł Osiński dr hab. Renata Gabryelczyk 2019
Korzyści z wdrożenia zarządzania portfelem projektów w instytucjach publicznych Artur Kapuściński dr Włodzimierz Kuzak 2019
Proces autentyfikacji oraz autoryzacji w sieciach Internet of Things z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru Arkadiusz Płoska dr Marek Chmielewski 2019
Zastosowanie metodyk zwinnych usprawniających proces wytwarzania oprogramowania Paweł Bielicki dr inż. Tomasz Malinowski 2019
Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2013 w wybranej międzynarodowej organizacji - studium przypadku Arkadiusz Kaczmarczyk dr Włodzimierz Kuzak 2019
Zarządzanie projektem informatycznym w jednostce budżetowej. Adam Świetnicki dr Grzegorz Kott 2019
RODO w zamówieniach publicznych Krzysztof Janczak dr Stefan Jarecki 2019
Analiza możliwości zastosowania metodyki Prince2 oraz AgilePM w zarządzaniu projektami teleinformatycznymi w administracji publicznej w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Anna Piotrkowicz dr Stefan Jarecki 2019
Technologiczne instrumentarium w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej Aleksandra Adamska dr inż. Jan Maciejewski 2019
Usprawnienie przepływu informacji w przedsiębiorstwie. Mirosław Dąbrowski dr Grzegorz Kott 2019
Analiza i ocena zastosowania testów automatycznych w procesie wytwarzania oprogramowania Mateusz Kiełbowicz dr inż. Tomasz Malinowski 2019
Zarządzanie projektem w aspekcie doboru metodyki oraz instrumentów wspierających zarządzanie procesami wytwórczymi systemu informatycznego Elżbieta Sikora dr inż. Jan Maciejewski 2019
Bezpieczeństwo informacji w wybranym systemie informatycznym zakładu budżetowego Katarzyna Falkowska dr Stefan Jarecki 2019
Przygotowanie organizacji do stosowania RODO. Artur Kozłowski dr Stefan Jarecki 2019
Analiza efektywności bezpieczeństwa przetwarzania danych na przykładzie polskich organizacji. Maciej Włodarski dr hab. Waldemar Hoff 2019
Podnoszenie efektywności procesów w świetle cyfrowej transformacji firmy z branży logistycznej z wykorzystaniem technologii machine learning Łukasz Derewicz dr hab. Renata Gabryelczyk 2019
Bezpieczeństwo informacji w sieciach przemysłowych na przykładzie sektora gazowego w Polsce Sebastian Pelowski prof. Mirosław Siergiejczyk 2019
Zastosowanie technologii blockchain w procesie obsługi spłat należności w ramach pomocy publicznej Artur Grotowski dr Piotr Brudnicki 2019
Bankowość mobilna jako interaktywna forma realizacji procesów płatności w usługach sektora bankowego Renata Maliszewska dr inż. Jan Maciejewski 2019
Koncepcje realizacji programu świadczeń społecznych przy wykorzystaniu technologii łańcucha bloków i rozproszonego rejestru Marek Podgórski dr Marek Chmielewski 2019
Instrumenty funkcjonalne controllingu finansowego w zarządzaniu procesami biznesowymi współczesnej organizacji Paweł Szymczyk dr inż. Jan Maciejewski 2019
Geomarketing – przydatne narzędzie zarządzania w bankowości. Analiza i modelowanie lokalizacji bankomatów Pekao S.A. Ewelina Kozłowska dr hab. Marzena Osuch 2019
Wdrożenie uniwersalnej platformy CRM w przedsiębiorstwie handlowym. Magdalena Maliszewska dr Grzegorz Kott 2019
Usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym w wyniku wdrożenia systemu planowania zasobów Paweł Pacholczak dr Grzegorz Kott 2019
Informatyczne wspomaganie tworzenia oprogramowania metodyką zwinną przy użyciu narzędzia Atlassian Jira Patryk Rek dr Grzegorz Kott 2019
Zarządzanie wytwarzaniem oprogramowania dla klientów z sektora ubezpieczeń Monika Dziędziurko dr Włodzimierz Kuzak 2019
Zarządzanie kampanią reklamową z wykorzystaniem technologii Internetu Małgorzata Janiak dr inż. Jan Maciejewski 2019
Technologia informatyczna w zarządzaniu finansami współczesnej organizacji na przykładzie wdrożenia platformy programowej Jednolitego Pliku Kontrolnego Łukasz Kalata dr inż. Jan Maciejewski 2019
Technologiczne uwarunkowania wykorzystania systemu Customer Relationship Management w tworzeniu strategii biznesowej oraz w interakcji z klientami we współczesnej organizacji. Radosław Kowalski dr inż. Jan Maciejewski 2019
Usprawnienia pracy działu HR w firmie sektora FMCG, w oparciu o metodykę Agile PM Marcin Grotowski dr Anna Bugalska 2019
Współczesne koncepcje interakcji przedsiębiorstwa z klientami z wykorzystaniem platformy mobilnej Customer Relationship Management Maja Topczewska dr inż. Jan Maciejewski 2018
Metody wielokryterialne wspomagania decyzji oraz ich zastosowanie przy wyborze technologi wytwarzania oprogramowania. Paweł Bobryk prof. Ignacy Kaliszewski vel Kieliszewski 2018
Wykorzystanie BI we wspomaganiu podejmowania decyzji w warunkach kryzysowych Ihor Vietokhin dr Konrad Rokoszewski 2018
Ewaluacja nauki polskiej w świetle koncepcji otwartego dostępu Krystian Fajkowski dr Grzegorz Kott 2018

Kierunek e-Administracja

Tytuł Student Promotor Rok
Terminy w postępowaniu administracyjnym na przykładzie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Katarzyna Czubaszek dr hab. Waldemar Hoff 2020
Pomoc finansowa państwa na wychowywanie dzieci. Wybrane zagadnienia. Martyna Skubij dr hab. Waldemar Hoff 2020
Decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ocenie sądów, studium przypadku-sprawa Moskal przeciwko Polsce. Anna Wańszys dr hab. Waldemar Hoff 2020
PODATKI I OPŁATY LOKALNE W GMINIE STARE BABICE W LATACH 2014-2018 Rafał Adamowicz dr Agata Kosieradzka-Federczyk 2019
Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego Izabela Dutkiewicz dr Wojciech Federczyk 2018
Administracyjnoprawne aspekty zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Agnieszka Gwardiak dr Wojciech Federczyk 2018
Interaktywna obsługa klienta w strukturach e-administracji Katarzyna Cedro dr inż. Jan Maciejewski 2018
Analiza zamówień publicznych na dostawę urządzeń naukowo-badawczych w wybranych jednostkach Polskiej Akademii Nauk Anna Bieniasz dr Stefan Jarecki 2018
Prawne aspekty wprowadzania leków do obrotu Paweł Przetacki dr Stefan Jarecki 2018
Analiza wybranych założeń zarządzania procesem informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Patryk Lis dr inż. Jan Maciejewski 2017
Status prawny pokera w Polsce Katarzyna Falkowska dr Stefan Jarecki 2017
"ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA PRZYKŁADZIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ" Magdalena Kozłowska dr hab. Paweł Sobczyk 2017
„Zewnętrzne źródła finansowania samorządu województwa” Aneta Sumka dr Stefan Jarecki 2017
Idea procesu budowania Otwartego Rządu w Polsce Cezary Jakubowski dr inż. Jan Maciejewski 2017
Kultura organizacyjna jako jakościowy czynnik efektywnego zarządzania w strukturach administracji publicznej Dorota Iwanicka dr inż. Jan Maciejewski 2017
Cyfryzacja administracji czynnikiem dynamicznego rozwoju struktur organizacyjnych i jakości świadczonych usług Piotr Janiszek dr inż. Jan Maciejewski 2017

Kierunek Grafika

Tytuł Student Promotor Rok
Projekt graficzny czasopisma biznesowego "Outsourcing&More" Iwona Nowakowska dr Michał Piekarski 2020
Trójwymiarowa wizualizacja portyku greckiego Stoa Attalosa Szymon Kołdej dr Krzysztof Franaszek 2020
Wizualizacja architektoniczna w formie gry. Racibor Kempa dr Grzegorz Rogala 2020
Projekt kalendarza wykonanego akwarelami i innymi metodami tradycyjnymi. Julia Łukasik dr Leszek Robaszkiewicz 2020
Projekt graficzny katalogu zaproszeń ślubnych. Sandra Michalska dr hab. Mateusz Dąbrowski 2020
Projekt graficzny osobistej strony internetowej wykonawcy muzycznego. Dominika Kudła dr Justyna Kabala 2020
Projekt graficzny strony internetowej dla drukarni „Noproblems” Mariusz Krzywnicki dr Dariusz Mlącki 2020
Projekt graficzny magazynu modowego Anna Balicka dr Piotr Krochmalski 2020
Projekt graficzny kwartalnika Cicha Sztuka Aleksandra Palacz dr Piotr Krochmalski 2020
Projekt art zine’a „jak wyjść…?” Maria Wieczorek dr Michał Piekarski 2020
Projekt grafiki responsywnej strony internetowej o typie portfolio dla architekta T. Jakubowskiego. Zuzanna Krawczak dr Anna Kłos 2020
Animacja inspirowana opowieścią biblijną o arce Noego. Jakub Miller dr Grzegorz Rogala 2020
Interfejs aplikacji mobilnej poświęconej medytacji i relaksacji Lena Olejnikowska dr hab. Mateusz Dąbrowski 2020
Produkcja krótkiego filmu science fiction pt. "318" Hubert Padowski dr Piotr Krochmalski 2020
Seria ilustracji wybranych mitów i rytuałów fińskich Anna Szukała dr Leszek Robaszkiewicz 2019
Seria ilustracji przedstawiających postaci z powieści "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa. Weronika Gurgul dr hab. Mateusz Dąbrowski 2019
Projekt graficzny miesięcznika o sztuce Artma. Yuliia Manher dr Anna Kłos 2019
Projekt graficzny broszury kulinarnej w oparciu o autorskie przepisy Michała Stycznia. Marta Styczeń dr Anna Kłos 2019
Projekt serii plakatów do filmów Quentina Tarantino. Paweł Zasłona dr Anna Kłos 2019
Seria ilustracji artystycznych wzmacniających przekaz artykułu prasowego. Kamil Darda dr Dariusz Mlącki 2019
Ilustracje koncepcyjne do "Czarnoksiężnika z Krainy Oz". Anna Kolsicka dr Krzysztof Franaszek 2019
Projekt identyfikacji wizualnej dla salonu kosmetycznego. Wiktoria Szlędak dr Leszek Robaszkiewicz 2019
Nowy projekt graficzny strony internetowej dla agencji reklamowej "Grejfrut". Dominika Baran dr Piotr Krochmalski 2019
Animacja 2D inspirowana historią Aleksandra Wielkiego i jego konia Bucefała Aleksandra Kamińska dr Grzegorz Rogala 2019
Grafiki koncepcyjne postaci do gry na podstawie książki "Mistrz i Małgorzata". Martyna Hołubowicz dr Krzysztof Franaszek 2019
Kobiety z mitologii śląskiej. Sabina Mańka dr Krzysztof Franaszek 2019
Seria ilustracji koncepcyjnych do gry komputerowej. Piotr Żebrowski dr hab. Mateusz Dąbrowski 2019
Opracowanie filmu "Tango miasta - współczesny rytm metropolii". Jan Cieplik dr Piotr Krochmalski 2019
System identyfikacji wizualnej studia "Samo Centrum Wszechświata". Joanna Piotrowska dr Leszek Robaszkiewicz 2019
Opracowanie graficzne albumu zespołu muzycznego Szuli/Mal. Marcel Portalski dr Anna Kłos 2019
Projekt zinu o gniewaniu się Dominik Ulicki dr Anna Kłos 2019
Projekt opakowań serii kosmetyków w trójwymiarowej aranżacji. Kamila Bernert dr Krzysztof Franaszek 2019
Trójwymiarowa wizualizacja autorskiej wizji futurystycznej japońskiej uliczki handlowo-usługowej. Klaudyna Drabio dr Krzysztof Franaszek 2019
Identyfikacja wizualna księgarni internetowej inverso.pl. Gabriela Kowol dr Anna Kłos 2019
Trójwymiarowa wizualizacja "Poskramiacz smoków" inspirowana sceną walki Zygfryda z Fafnirem z eposu "Pieśń o Nibelungach". Mariia Popovtseva dr Krzysztof Franaszek 2019
Seria grafik koncepcyjnych postaci oraz otoczenia z powieści "Piotruś Pan" autorstwa Jamesa Matthew Barrie. Katarzyna Frączkiewicz dr hab. Mateusz Dąbrowski 2019
Projekt graficzny serii okładek wybranych lektur szkolnych. Natalia Zabielska dr Anna Kłos 2019
Ilustracja do tekstu publicystycznego. Ryszard Pęza dr Leszek Robaszkiewicz 2019
Ilustracje do książki Stanisława Lema „Powrót z gwiazd”. Karolina Bartoszuk dr Krzysztof Franaszek 2019
Projekt graficzny skalowanej strony internetowej dla "FOOTHER". Damian Durkiewicz dr Dariusz Mlącki 2019
Projekt graficzny aplikacji mobilnej „Daily Do” Aleksandra Dziedzic dr Dariusz Mlącki 2019
Współczesna interpretacja malarstwa symbolistów polskich w przestrzeni miejskiej. Stanisław Książak dr Leszek Robaszkiewicz 2019
Ilustracje cyfrowe do opowiadania "Igunia wspaniała" Klaudia Rydzewska dr Leszek Robaszkiewicz 2019
Projekt kalendarza z ilustracjami inspirowanymi mitologią japońską. Izabella Szymanowska dr Leszek Robaszkiewicz 2019
Projekt postaci inspirowanych japońskim folklorem. Paulina Brzozowska dr Krzysztof Franaszek 2019
Seria ilustracji koncepcyjnych zainspirowanych chińskim mitem o Xiwangmu. Rzeźba cyfrowa postaci Xiwangmu. Izabela Byrska dr Krzysztof Franaszek 2019
Rekonstrukcja barokowego ołtarza w Kościele św. Krzyża w Warszawie. Aleksandra Kawarska dr Krzysztof Franaszek 2019
Trójwymiarowy model postaci Czyngis Chana Igor Piwoński dr Krzysztof Franaszek 2019
Model karety z koniem w stylistyce Steampunk Damian Popielnicki dr Krzysztof Franaszek 2019
Projekt kalendarza na podstawie trójwymiarowych modeli kwiatów. Natalia Urbaniak dr Krzysztof Franaszek 2019
Realistyczna wizualizacja 3D inspirowana martwą naturą malarstwa holenderskiego. Filip Włodarczyk dr Krzysztof Franaszek 2019
Wizerunek kobiety w mitologii słowiańskiej. Julia Andruszkiewicz dr Krzysztof Franaszek 2019
Wizualizacja sceny z Alicji w Krainie Czarów Aleksandra Cyniak dr Krzysztof Franaszek 2019
Personifikacja postaci Śmierci w grafikach koncepcyjnych i modelach 3D. Kinga Hajdacka dr Krzysztof Franaszek 2019
Projekty postaci na podstawie japońskiej legendy o Momotaro Joanna Kamińska dr Krzysztof Franaszek 2019
Model 3D postaci inspirowany religią Voodoo Magdalena Kamińska dr Krzysztof Franaszek 2019
Trójwymiarowa interpretacja obrazu "Dawid z Głową Goliata" (1609-1610) Michelangelo Caravaggia. Łukasz Lesiak dr Krzysztof Franaszek 2019
Rzeźba cyfrowa mitologicznej postaci sfinksa. Aleksandra Piórkowska dr Krzysztof Franaszek 2019
Grafiki koncepcyjne do gry autorskiego pomysłu. Anna Janiszewska dr Krzysztof Franaszek 2019
Trójwymiarowe modele postaci inspirowane mitologią starożytnej Grecji Kosma Rabiega dr Krzysztof Franaszek 2019
Projekt autorskiej książeczki edukacyjnej dla dzieci z motywem zwierząt Klaudia Wójcik dr Dariusz Mlącki 2019
Wykonanie oraz przedstawienie samochodu koncepcyjnego Patryk Zasuwik dr Krzysztof Franaszek 2019
Projekt graficzny dla aplikacji mobilnej „Check” Marta Pytel dr Dariusz Mlącki 2019
Wizualizacja nowoczesnego salonu mieszkalnego. Karolina Tańska dr Krzysztof Franaszek 2019
.Projekt talii kart do gry Agnieszka Makowska dr Piotr Krochmalski 2019
Projekt ilustrowanego przewodnika „Zły przewodnik” oraz mapy na podstawie książki Leopolda Tyrmanda „Zły”. Laura Sutkowska dr Piotr Krochmalski 2019
Projekt postaci Salome, trójwymiarowa wizualizacja. Joanna Grudzińska dr Krzysztof Franaszek 2018
Trójwymiarowa scena kompleksu pałacowego inspirowanego kulturą mykeńską Maciej Kowalski dr Piotr Krochmalski 2018
Kalendarz z grafikami do wybranych albumów muzycznych. Mariia Kryvoshapova dr Piotr Krochmalski 2018
Graficzny interfejs mobilnej aplikacji do gry komputerowej „PlayerUnknown’s Battlegrounds” Ihor Ternovoi dr Dariusz Mlącki 2018
Projekt autorskiej książeczki bajkoterapii dla dzieci oraz serii ilustracji. Angelika Wardak dr Dariusz Mlącki 2018
Animacja: O angażujących treściach wizualnych w Internecie Aneta Wojtunik dr Dariusz Mlącki 2018
Projekt fotorealistycznej wizualizacji mieszkania. Wiktor Juneja dr Krzysztof Franaszek 2018
Seria ilustracji do bajek wg. książki „Konik Garbusek” Anastasiya Karaliova dr Aneta Jaźwińska 2018
Grafiki koncepcyjne postaci inspirowanych rosyjskimi baśniami Helena Beczek dr Krzysztof Franaszek 2018
Strona internetowa do sprzedawania wianków "VELES" Katerina Masiuk dr Dariusz Mlącki 2018
Projekt graficzny aplikacji mobilnej odtwarzacza muzyki dla dzieci "KidsPlayer" Mateusz Motylewski dr Dariusz Mlącki 2018
Futurystyczna postać inspirowana kulturą Ameryki Południowej Kamil Zieliński dr Krzysztof Franaszek 2018
Ilustracje koncepcyjne do autorskiego komiksu o tematyce fantasy. Justyna Bardoga dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekty postaci roślinnych wykonane w technice 3D Andrzej Knop dr hab. Mateusz Dąbrowski 2018
ZŁOTE MYŚLI – ALBUM ZE ZDJĘCIAMI PORTRETOWYMI Damian Siekierka dr hab. Agata Zbylut 2018
Projekt graficzny serii okładek książek z cyklu „Seria Niefortunnych Zdarzeń” Angela Apelska dr Dariusz Mlącki 2018
Projekt magazynu lifestylowego „SOBĄ” Joanna Magdoń dr Anna Kłos 2018
Zestaw grafik koncepcyjnych na podstawie "Buszującego w zbożu" J. D. Salingera Eryk Marchoff dr Krzysztof Franaszek 2018
System identyfikacji wizualnej klubu piłkarskiego Wisła Kraków. Piotr Michalak dr Anna Kłos 2018
Szachy inspirowane polską architekturą współczesną Marlena Podlasek dr hab. Mateusz Dąbrowski 2018
Wizualizacja laboratorium chemicznego wykonana w technice 3D Roman Pron dr hab. Mateusz Dąbrowski 2018
System identyfikacji graficznej dla sushi baru "Futu Sushi Bar". Nikolaus Tomulewicz dr Anna Kłos 2018
Projekt graficzny kalendarza inspirowanego kulturą pierwotnych mieszkańców Ameryki Północnej Karolina Ulatowska dr Piotr Krochmalski 2018
Zestaw grafik koncepcyjnych na podstawie sztuki ''Makbet''. Maria Baranowska dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekt magazynu popularnonaukowego „Gamayun” Magdalena Filippow dr Anna Kłos 2018
Zestaw grafik koncepcyjnych na podstawie "Dziadów części II" Adama Mickiewicza Aleksandra Ryzner dr Krzysztof Franaszek 2018
Zestaw grafik koncepcyjnych hybryd zwierzęcych Daria Wójcik dr Krzysztof Franaszek 2018
Seria ilustracji do zbioru opowiadań Marcin Chyliński dr hab. Mateusz Dąbrowski 2018
Autorski projekt gry strategicznej oparty na tworzeniu cywilizacji Alona Baranova dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekt 3d marsjańskiego pojazdu kolonijnego. Radosław Kozera dr Krzysztof Franaszek 2018
Trójwymiarowa wizualizacja średniowiecznego krajobrazu z elementami fantastyki. Emil Rosieński dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekt identyfikacji wizualnej klubu dla motocyklistów. Ruslan Zuyev dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Projekt graficzny książki "Bestie Nie fantastyczne XXI w." Katarzyna Kot dr Piotr Krochmalski 2018
Kalendarz ilustracyjny inspirowany twórczością "The Beatles" Kinga Firlej dr Piotr Krochmalski 2018
PROJEKT GRAFICZNY APLIKACJI INTERNETOWEJ „CONCIERGE”. Karol Konofał dr Piotr Krochmalski 2018
Projekt serii opakowań kosmetyków "Beardsome" do pielęgnacji brody Marta Kosik dr Anna Kłos 2018
Projekt książki kucharskiej Aleksandra Łyzińska dr Anna Kłos 2018
"Koszmarna Komnata" - Trójwymiarowy model lokacji do gry według autorskiego projektu. Jakub Miszczak dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekt etykiet na produkty kosmetyczne do pielęgnacji ciała. Magdalena Frączek dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Projekt kalendarza ilustracyjnego Aleksandra Pasińska dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Projekt kalendarza ściennego. Ewelina Trębacz dr hab. Mateusz Dąbrowski 2018
Projekt magazynu lifestylowego dla mężczyzn Piotr Białkowski prof. Mieczysław Wasilewski 2017
Identyfikacja wizualna agencji eventowej Cradle sp. z o.o. Łukasz Kartaszow dr Anna Kłos 2017
Projekt serii etykiet na butelkę napoju alkoholowego oraz projekt opakowania zbiorczego. Kamila Malec dr Anna Kłos 2017
Projekt serii okładek dla piosenkarki Sii Furler. Agnieszka Skrzyniarz dr Anna Kłos 2017
System identyfikacji wizualnej hotelu „Arłamów”. Ewa Ciupińska dr Piotr Krochmalski 2017
Opracowanie graficzne planszowej gry edukacyjnej do nauki języka angielskiego. Dominika Doberstein dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Seria ilustracji koncepcyjnych do autorskiej gry komputerowej Mateusz Ferenc dr hab. Mateusz Dąbrowski 2017
Animacja 3D startu futurystycznej rakiety kosmicznej Krystian Baranowski dr Piotr Krochmalski 2017
Projekt kalendarza dla Stowarzyszenia Ruchu Obrony Lasów Polskich. Aneta Bajgrowicz dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Taneczne animacje Łukasz Gołębiewski dr Grzegorz Rogala 2017
Projekt fiszek do nauki języka angielskiego. Magdalena Skowyra dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Film promocyjny Tomasza Sypniewskiego -" It's never too late" #MYROADTOTOKYO2020 Mateusz Haas dr Piotr Krochmalski 2017
Lot Stanisława Skarżyńskiego do Ameryki Południowej w 1933 r. Łukasz Kubacki dr Grzegorz Rogala 2017
Pastisz filmu reklamowego Bartłomiej Młynarski dr Piotr Krochmalski 2017
Lot Stanisława Skarżyńskiego do Ameryki Południowej w 1933 r. Artur Sińczuk dr Grzegorz Rogala 2017
Krótkometrażowa animacja „Który świat będzie tobie bliższy” Artur Świerczewski dr Grzegorz Rogala 2017
Ilustracje koncepcyjne do książki „Ostre Przedmioty” Gillian Flynn. Justyna Kalicka dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt i wizualizacja wnętrza studia graficznego. Karolina Książek dr Krzysztof Franaszek 2017
Seria modeli 3D przedstawiających postaci bogów słowiańskich Konrad Płecha dr Krzysztof Franaszek 2017
Autorska animacja 3d "Walka z rakiem". Michał Pomykała dr Krzysztof Franaszek 2017
Oprawa graficzna autorskiej wystawy fotografii. Laura Wąsowska dr Anna Kłos 2017
Unikatowa książka artystyczna Elżbieta Wojciechowska prof. Zygmunt Strent 2017
Projekt graficzny platformy edukacyjnej, która zrzesza trenerów i specjalistów do spraw sportu i żywienia. Michał Rybak dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Grafiki koncepcyjne postaci i lokacji do gry platformowej na podstawie książki „Mały Książe”. Monika Staszewska dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt magazynu o tematyce rękodzielniczej. "Wylęgarnia pomysłów" Kinga Borkowska dr Piotr Krochmalski 2017
PROJEKT GRAFICZNY SKALOWALNEJ STRONY INTERNETOWEJ "WOODYAGE" Jolanta Księżopolska dr Piotr Krochmalski 2017
Projekt graficzny witryny internetowej o nazwie TimBurton.com Urszula Szkuta dr Piotr Krochmalski 2017
Wizualizacja 3D wnętrza mieszkalnego. Katarzyna Gipsiak dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt artzinu o tematyce graffiti “Thug Life“. Stanisław Zieliński dr Piotr Krochmalski 2017
Album z ilustracjami wybranych warszawskich budynków powojennego modernizmu. Krzesimir Ostrowski dr hab. Maja Wolna 2017
Nowoczesna produkcja filmowa na przykładzie autorskiego filmu krótkometrażowego. Bartłomiej Kmita prof. Zbigniew Wichłacz 2017
Nowoczesna produkcja filmowa na przykładzie autorskiego filmu krótkometrażowego. Kamil Kryński prof. Zbigniew Wichłacz 2017
Nowoczesna produkcja filmowa na przykładzie autorskiego filmu krótkometrażowego. Wojciech Szwed prof. Zbigniew Wichłacz 2017
Identyfikacja wizualna firmy AFGRAF Alicja Firynowicz dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Projekt identyfikacji wizualnej oraz etykiet produktowych dla polskiego browaru rzemieślniczego Przemysław Szulim dr Anna Kłos 2017
Wizualizacja pokoju gracza w technologi 3D Marek Wlazło dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt graficzny aplikacji mobilnej do celów sportowych - GymGoalTracker Aleksy Gawroński dr Anna Kłos 2017
Trójwymiarowa wizualizacja adaptacji wnętrza historycznego Kondrat Szczepaniak dr Krzysztof Franaszek 2017
Kalendarz ścienny ze zdjęciami aranżacyjnymi wnętrz. Mateusz Ostaszewski dr hab. Maja Wolna 2017
Seria okładek płyt DVD do serialu "True Detective". Robert Cynkier dr hab. Izabela Łapińska 2017
Projekt serii graficzno-typograficznych plakatów emocji służących promocji przedstawienia teatralnego. Izabela Doniek dr hab. Izabela Łapińska 2017
Projekt serii plakatów do musicalu ,,Upiór w Operze’’. Ewelina Bagińska dr Aneta Jaźwińska 2017
Plakaty promujące Polskę. Karolina Puchalska dr hab. Maja Wolna 2017
Film krótkometrażowy z gatunku Horror pod tytułem "Most" Adrian Szymański dr Grzegorz Rogala 2017
Wizualizacja 3D obiektu architektonicznego Jan Zieliński dr Krzysztof Franaszek 2017
Tytuł Student Promotor Rok
Grafiki koncepcyjne postaci i lokacji inspirowane chińską mitologią. Monika Staszewska dr Krzysztof Franaszek 2020
Wizualizacja architektoniczna starożytnej świątyni w stylu azjatyckim. Adrianna Żmijewska dr hab. Mateusz Dąbrowski 2020
Ornamenty miejskie Karolina Ulatowska dr Małgorzata Sobocińska-Kiss 2020
Wybrane elementy identyfikacji wizualnej serii autorskich przewodników miejskich pt."Legendy miejskie". Kamila Smolińska dr Dominika Korzeniowska 2020
Księga z serią ilustracji cyfrowych z użyciem techniki kolażu - Mroczne legendy Podlasia Gabriela Kościuk dr Leszek Robaszkiewicz 2020
Projekt identyfikacji wizualnej dla miasta Kielce Agnieszka Skrzyniarz dr Piotr Krochmalski 2020
Projekt kart tarota z grupy Wielkich Arkan Dominika Zaniewska dr Leszek Robaszkiewicz 2020
Wizualizacja wnętrza mieszkalnego urządzonego w stylu industrialnym. Justyna Kalicka dr Krzysztof Franaszek 2019
Wizualizacja 3D śródmieścia Warszawy w stylu cyberpunk. Krystian Baranowski dr Krzysztof Franaszek 2019
Wirtualne muzeum piastowskiego grodu w Kruszwicy. Mateusz Osiadacz dr Grzegorz Rogala 2019
Wizualizacje architektury fantastycznej w oparciu o wybrane style z historii sztuki. Magdalena Sajpel dr Krzysztof Franaszek 2019
Film krótkometrażowy z gatunku horror pod tytułem "Paproć". Adrian Szymański dr Grzegorz Rogala 2019
"Jak chodzi konik" - krótkometrażowy film animowany Aleksandra Grzybowska dr Grzegorz Rogala 2019
Seria ilustracji koncepcyjnych do gry komputerowej osadzonej w przyszłości. Jakub Buchała dr hab. Mateusz Dąbrowski 2019
Animowana reklama konfiguratora pierścionków. Mateusz Haas dr Piotr Krochmalski 2019
Seria ilustracji do tragedii Juliusza Słowackiego „Lilla Weneda”. Mateusz Ferenc dr Krzysztof Franaszek 2019
The Last Age - Touch of Ice – projekt krótkiej animacji 3D Alicja Kłos dr Dariusz Mlącki 2019
Thyro Crisis - dwuwymiarowa platformowa gra video. Jan Przetakiewicz dr Grzegorz Rogala 2019
Teledysk animowany do utworu "Przelewanie" grupy "Mięśnie". Aleksandra Winnicka dr Grzegorz Rogala 2019
Ambient - świat w plastiku. Marta Misiak dr Piotr Krochmalski 2019
Film reklamowy. Bartłomiej Młynarski dr Piotr Krochmalski 2019
Projekt edycji kolekcjonerskiej gry wideo "Alan Wake". Grzegorz Abramczyk dr Piotr Krochmalski 2019
Projekt książki ilustrowanej „Wiersze dla dzieci”. Justyna Godlewska dr Piotr Krochmalski 2019
Projekt strony internetowej i aplikacji mobilnej dla osób podróżujących na Wyspy Kanaryjskie. Izabela Lipok dr Anna Kłos 2019
Projekt graficzny strony internetowej kierunku Grafika WIT. Beata Brauła dr Leszek Robaszkiewicz 2019
Projekt identyfikacji wizualnej dla Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie. Małgorzata Rudnicka dr Piotr Krochmalski 2019
"Miasto-przestrzeń-ja" - seria magazynów artystycznych. Viktoriya Korotkova dr Anna Kłos 2019
Wirtualna scena 3d inspirowana obrazem „Opactwo w dąbrowie” Caspara Davida Friedricha Adrianna Konieczny dr Anna Kłos 2019
Cykl plakatów i identyfikacja wizualna dla festiwalu muzycznego. Piotr Wrzosek dr Krzysztof Franaszek 2019
Animacja pt. ”A joker - Błazen” Areta Kempińska dr Krzysztof Franaszek 2019
Projekt graficzny książki pt. „Apokalipsa św. Jana. Ilustrowana interpretacja” Kamila Gawryło dr Anna Kłos 2019
Projekt poziomu do gry w stylistyce science fiction Sebastian Łuba dr Grzegorz Rogala 2018
Cyfrowy model 3D statku kosmicznego Bartłomiej Pilzak dr hab. Mateusz Dąbrowski 2018
Projekt identyfikacji wizualnej wegańskiej restauracji „Tomniam”. Paulina Sut dr Dariusz Mlącki 2018
Seria ilustracji koncepcyjnych pod kątem filmu animowanego na podstawie powieści Terry'ego Pratchetta Mateusz Wieczorek dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekt wydawniczy „Elementarz nowoczesny” Anna Dąbrowska dr Anna Kłos 2018
Projekt graficzny sklepu internetowego „ŁUNNYJ VOSTORG”. Grzegorz Grajoszek dr Anna Kłos 2018
Talia kart z wizerunkami roślin i zwierząt Dominika Portalewska dr Piotr Krochmalski 2018
Projekt graficzny artzinu „#Hejt” Kinga Turkot dr Anna Kłos 2018
Album graficzny inspirowany twórczością reżyserów filmowych. Daria Ziółkowska dr Piotr Krochmalski 2018
Projekt graficzny serwisu internetowego "zlec.to". Piotr Król dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Album grafik koncepcyjnych do gry komputerowej Adrianna Wróblewska dr Krzysztof Franaszek 2018
MINIMAX. Projekt podręcznika akademickiego do przedmiotu Prepress i Dtp. Dariusz Adamski dr hab. Agata Zbylut 2018
Projekt graficzny książki „26 cytatów z twórczości sir Terry’ego Pratchetta” Anna Madrjas-Dymek dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Zmiana identyfikacji wizualnej Instytutu Transportu Samochodowego Ewa Smoczyńska dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Projekt identyfikacji wizualnej i kompletnej oferty studia graficznego Maruda Studio. Marta Krawczyńska dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Aplikacja mobilna i landing page Caramb. Zuzanna Glinka dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Projekt graficzny systemu identyfikacji wizualnej oraz nadruków na torby marki „halo” Magdalena Tołłoczko dr Anna Kłos 2018
Projekt i implementacja skalowalnej strony internetowej oraz projekt graficzny mailingu dla biura rachunkowego Kamila Wielińska dr Anna Kłos 2018
Animowane plakaty do filmów Davida Lyncha Karolina Kłos prof. Mieczysław Wasilewski 2018
Zwiastun gry „Red” Gabriela Okuniewicz dr Krzysztof Franaszek 2018
Interaktywna wizualizacja salonu samochodowego. Artur Borkowski dr Krzysztof Franaszek 2018
Wirtualna rzeczywistość. Interaktywne wideo 360°. Kharytia Harasevych dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekt serii okładek płytowych do muzyki metalowej wraz z książeczkami Tomasz Brudzewski dr Piotr Krochmalski 2017
Rebranding naleśnikarni Mały Książę Aneta Dworzyńska dr Piotr Krochmalski 2017
Gra karciana o superbohaterach. Krzysztof Michalak dr Piotr Krochmalski 2017
Interpretacja japońskiego bóstwa w formie rzeźby cyfrowej Sylwia Pokropek dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt konceptów komputerowej gry fabularnej opartej na mitologii koreańskiej. Karolina Choromańska dr hab. Zdzisława Ludwiniak 2017
Seria plakatów typograficznych ilustrujących wybrane utwory muzyczne Patrycja Młynek dr Anna Kłos 2017
Projekt graficzny strony internetowej wydawnictwa «A-BA-BA-HA-LA-MA-HA» Iuliia Lybenska dr Piotr Krochmalski 2017
Projekt graficzny oraz wykonanie autorskiego artzinu Edyta Wocial dr Anna Kłos 2017
Projekt aplikacji mobilnej „Maps Mobile” na system iOS. Michał Fabisiak-Chojnacki dr Piotr Krochmalski 2017
Projekt identyfikacji wizualnej dla marki biżuterii. Dominika Marzec dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Ilustrowany album Aleksandra McQueena - Biografia Katarzyna Brzezińska dr hab. Maja Wolna 2017
PROJEKT GRAFICZNY WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ DLA FIKCYJNEGO SKLEPU Z ARTYKUŁAMI DLA ZWIERZĄT Bernadeta Burek dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Projekt graficzny książki pt. „Szczwaniak. Kajet kreatywny” oraz strony internetowej promującej tę publikację. Monika Dąbrowska dr Piotr Krochmalski 2017
Gra edukacyjno-przygodowa na PC Katarzyna Sobkowicz dr hab. Mateusz Dąbrowski 2017
Projekt nowoczesnego przedszkola w 3d i wizualizacja w silniku gier Unreal Engine. Paweł Trzciński dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt planszy do gry inspirowanej Powstaniem Warszawskim Maciej Kupidura dr hab. Mateusz Dąbrowski 2017
Projekt albumu z własnymi ilustracjami stanowiący portfolio artysty tatuatora Aleksandra Oleszkiewicz dr Piotr Krochmalski 2017
Autorski projekt 3D figur szachowych inspirowanych mitologią słowiańską Renata Ryszkowska dr Krzysztof Franaszek 2017