Najlepsze prace dyplomowe

Poniżej prezentujemy najlepsze prace dyplomowe z ostatnich trzech lat.

Kierunek Informatyka

Tytuł Student Promotor Rok
Projekt i implementacja systemu wspomagającego rozgrywkę w pokoju zagadek Piotr Łuniewski dr inż. Jarosław Sikorski 2019
Projekt i implementacja nowego sposobu logowania do systemu Windows z wykorzystaniem technologii skanowania układu krwionośnego. Adam Ciepieniak dr inż. Jarosław Sikorski 2019
Praktyczna analiza śledcza w sprawach związanych z cyberprzestępczością Krystian Szczybyło dr hab. Mikołaj Aleksiejuk 2019
Implementacja systemu zarządzania wdrażaniem klienckich systemów operacyjnych oraz aplikacji Łukasz Bąk dr inż. Jarosław Sikorski 2019
Porównanie procedur migracji Windows 7 do Windows 10 w modelach HTI, UDI, LTI i ZTI. Jarosław Skonieczny dr inż. Jarosław Sikorski 2019
Inteligentny system bezpieczeństwa w mieszkaniu Michał Ozych dr hab. inż. Jacek Malinowski 2019
Projekt i implementacja aplikacji internetowej do zarządzania audytami wewnętrznymi Audit-IT. Kamil Kowalski dr inż. Jarosław Sikorski 2019
System automatycznego testowania oprogramowania na wielu urządzeniach. Uladzislau Harbuz dr inż. Tatiana Jaworska 2019
Projekt stacji meteorologicznej w oparciu o układ ATmega328p Agnieszka Rudnicka dr inż. Waldemar Jęda 2019
Projekt i implementacja mobilnego systemu do zgłaszania szkód komunikacyjnych Paweł Korniluk dr inż. Jarosław Sikorski 2019
Aplikacja webowa wspomagająca pracę firmy sprzedającej kosze świąteczne. Damian Paluch dr hab. Tomasz Werner 2018
A Simple Rule-Based Voice Assistant in Polish ( Prosty system regułowy dla asystenta głosowego w języku polskim ) Hubert Karbowy dr Aleksander Wawer 2018
Analiza i ocena wpływu partycjonowania na wydajność poleceń SQL w Oracle Database 12c Dominik Architek dr inż. Michał Rudowski 2018
Opracowanie i wykonanie mechanizmu śledzenia orientacji i położenia głowy w czasie rzeczywistym w oparciu o sensor optyczny i markery oraz aplikację sterowania i przetwarzania Dariusz Gut dr inż. Jarosław Sikorski 2018
Webowy system nadzoru w czasie rzeczywistym użytkowników aplikacji mobilnej. Łukasz Sokołek dr inż. Jarosław Sikorski 2018
An exemplary application developed to demonstrate the DDD and BDD approaches in practice Mikołaj Żyłkowski dr inż. Jarosław Sikorski 2018
Projekt i implementacja systemu wspomagającego pracę specjalisty ds. aktynometrii Daniel Domański dr inż. Jarosław Sikorski 2018
Projekt i implementacja aplikacji wspomagającej obsługę prawną klientów z branży transportowej Bartłomiej Brysiak dr hab. Tomasz Werner 2018
Analiza, projekt i implementacja systemu wsparcia planowania kampanii reklamowych w Internecie Maciej Szymczak dr Włodzimierz Kuzak 2018
Optymalizacja zapytań w systemie Oracle Database 12c Paweł Kozłowski dr inż. Michał Rudowski 2018
Projekt i implementacja systemu finansowo – logistycznego dla przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Joanna Świtalska dr Włodzimierz Kuzak 2018
Aplikacja mobilna wspomagająca zarządzanie produkcją. Kamil Grzybek dr inż. Jarosław Sikorski 2018
Projekt i implementacja forum internetowego o tematyce filmowej Damian Patoka dr inż. Jarosław Sikorski 2018
Implementacja protokołu 802.1X w infrastrukturze wirtualnej Michał Remiszewski dr hab. Mikołaj Aleksiejuk 2018
Wizualizacja samochodu Ford Mustang GT 2005 Witold Konikowski dr Piotr Krochmalski 2017
Aplikacja do pobierania, magazynowania i wyświetlania danych na temat instrumentów giełdowych Marcin Maruszewski dr hab. inż. Mariusz Rawski 2017
Projekt i implementacja systemu wspomagającego obsługę reklamacji. Robert Szczepański dr hab. Tomasz Werner 2017
System do wizualizacji i analizy trendów w e-handlu na przykładzie danych z Allegro Konrad Kostrzewa dr inż. Waldemar Jęda 2017
System wspomagający obieg dokumentów rachunkowych w organizacji pozarządowej Jacek Staniszewski dr hab. Tomasz Werner 2017
Zintegrowany system wspomagania Centrum Zarządzania Kryzysowego - Analityczny Opis Produktu. Mariusz Mądrawski dr hab. inż. Janusz Dudczyk 2017
Opracowanie i uruchomienie układu przetwarzania sygnału opartego na mikrokontrolerze STM32 z użyciem środowiska programistycznego pod systemem Linux. Grzegorz Komorowski dr Piotr Koperski 2017
Inteligentne sterowanie sygnalizacja świetlną z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Michał Makowiecki dr hab. inż. Mariusz Rawski 2017
Aplikacja wspomagająca wyznaczanie tras dla osób podróżujących komunikacją miejską. Damian Osiński dr Piotr Sapiecha 2017
Projekt i realizacja klastra wielowęzłowego w systemie Linux. Marcin Rutkowski dr hab. inż. Wiesław Krajewski 2017
Projekt i implementacja aplikacji internetowej umożliwiającej monitorowanie widoczności strony internetowej w wyszukiwarce Google. Łukasz Mazur dr hab. Tomasz Werner 2017
Aplikacja wspomagająca zarządzanie centrum szkoleniowo-konferencyjnym Wojciech Dąbrowski dr inż. Jarosław Sikorski 2017
Projekt i implementacja aplikacji służącej do opracowywania wyników testów oprogramowania Jacek Radziemski dr inż. Jarosław Sikorski 2017
Zintegrowany system magazynowania i ewidencjonowania sprzedaży w małej firmie Paweł Zembrzuski dr inż. Jarosław Sikorski 2017
Identyfikacja wizualna firmy s87 Piotr Paduch dr Leszek Robaszkiewicz 2016
Projekt i implementacja emulatora mikrokontrolera 8051 firmy Intel. Rafał Buczko dr hab. inż. Mariusz Rawski 2016
Projekt systemu "Ewidencja pracowników" Agnieszka Borkowska dr Włodzimierz Kuzak 2016
Projekt i implementacja systemu" wsparcia pracy działu obsługi klienta końcowego firmy z branży IT " Arkadiusz Otok dr Włodzimierz Kuzak 2016
Oprogramowanie urządzeń mobilnych do pracy w otoczeniu spektrometru emisyjnego. Kamil Radziak dr Dariusz Litwin 2016
Prototyp systemu bazy danych do zarządzania kompetencjami pracowników działu IT Radosław Płonka dr inż. Jarosław Sikorski 2016
Symulator automatu komórkowego "Gra w życie" w układzie FPGA Michał Krauze-Wultański dr inż. Paweł Tomaszewicz 2016
Projekt i implementacja systemu wspomagającego masową wysyłkę SMSów Artem Tetenkin dr inż. Jarosław Sikorski 2016
Projekt niezawodnej sieci LAN w małej lub średniej firmie Marcin Kaczyński dr hab. inż. Jacek Malinowski 2016
Projekt i implementacja systemu wspomagającego zarządzanie magazynem materiałów koncesjonowanych w jednostce badawczej Zbigniew Chyłek dr inż. Jarosław Sikorski 2016
Tytuł Student Promotor Rok
Implementacja hybrydowego systemu rekomendacji filmów Bartłomiej Boruta dr inż. Jarosław Protasiewicz 2019
Badanie możliwości wykrywania zasypiania kierowcy pojazdu za pomocą otwartych i powszechnie dostępnych narzędzi sprzętowych i programowych Tetyana Doroshenko dr inż. Bartłomiej Kubica 2019
Heurystyczne algorytmy optymalizacji dla problemu komiwojażera z oknami czasowymi i zmiennymi czasami przejazdu. Barbara Lesiak dr inż. Tomasz Śliwiński 2017
Problem komiwojażera z oknami czasowymi i zależnymi od czasu parametrami przejazdu. Jakub Maksymowicz dr inż. Tomasz Śliwiński 2017
Porównanie technicznych aspektów tworzenia oraz badanie wydajności aplikacji internetowej CMS opartej o frameworki PHP: Symfony 3 i Zend framework 3 Krzysztof Idzik dr inż. Jarosław Sikorski 2017
DIGITALIZACJA SŁOWNIKÓW: IMPLEMENTACJA APLIKACJI ROZPOZNAJĄCEJ SKANY NA PRZYKŁADZIE SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO POD REDAKCJĄ W. DOROSZEWSKIEGO Piotr Wachowicz dr Agnieszka Jastrzębska 2017
Zastosowanie metod eksploracji tekstu do automatycznego podpowiadania recenzentów prac naukowych Marcin Orliński dr inż. Jan Owsiński 2017
Wirtualizacja. Wybór technologii, implementacja i migracja serwerów Windows do środowiska wirtualnego Paweł Kuźmicz dr hab. Marzena Osuch 2017
Wirtualizacja. Wybór technologii, implementacja i migracja serwerów Windows do środowiska wirtualnego Daniel Sokołowski dr hab. Marzena Osuch 2017
Porównywanie metod do usuwania przeplotu w sekwencjach wideo Dmitry Rekman dr hab. inż. Marcin Iwanowski 2017
Porównanie własnej implementacji mapowania obiektowo-obiektowego z wybranymi rozwiązaniami komercyjnymi Kamil Mol dr inż. Jarosław Sikorski 2017
EasyInject - kontener wstrzykiwania zależności Mateusz Urbański dr inż. Weronika Radziszewska 2017
Analiza zależności danych zbieranych podczas działalności Telefonu Zaufania Maja Fedorko dr inż. Jan Owsiński 2017
Budowa indeksów zbiorów dokumentów - elastyczne wykorzystanie metod analizy skupień Krzysztof Sadza dr inż. Jan Owsiński 2016
Analiza stanu bezpieczeństwa usług elektronicznych przeznaczonych dla konsumentów indywidualnych Ewa Borzyńska dr hab. Marzena Osuch 2016
x86 kontra ARM w zastosowaniach serwerowych Mariusz Wintoch dr inż. Bartłomiej Kubica 2016
Wybrane zastosowania logiki rozmytej do wykrywania spamu. Paweł Kamiński dr inż. Jarosław Protasiewicz 2016

Kierunek Zarządzanie

Tytuł Student Promotor Rok
Zarządzanie zmianą na przykładzie wdrożenia systemu zarządzania jakością w organizacji X. Anna Cichocka dr Anna Bugalska 2019
Rola Państwowej Straży Pożarnej w krajowym systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Krzysztof Orzepowski prof. Mirosław Siergiejczyk 2019
Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Podmiotach Leczniczych Magdalena Kamińska dr Stefan Jarecki 2019
Czynniki determinujące efektywność windykacji należności podejmowanej przez zespoły pracownicze Joanna Przepiórkowska dr Anna Bugalska 2019
Zintegrowane systemy zarządzania bezpieczeństwem fizycznym w obiektach bankowych. Maciej Kowalski prof. Mirosław Siergiejczyk 2019
Analiza wdrożenia zarządzania projektami w przedsiębiorstwie produkcyjnym metodą łańcucha krytycznego, na przykładzie projektu wdrożenia systemu ERP. Grzegorz Kozak dr Włodzimierz Kuzak 2019
Metodyki projektowe w obszarach IT w odniesieniu do realizacji małych projektów informatycznych Arkadiusz Ejsak dr Włodzimierz Kuzak 2018
Nowoczesne metody zarządzania projektami w sektorze IT. Marcin Czarnecki dr Włodzimierz Kuzak 2018
Pryncypia realizacji projektów informatycznych w oparciu o metodyki Prince2 i AgilePM Piotr Maćkowski dr Włodzimierz Kuzak 2018
Użycie systemu CRM w analizie preferencji klientów biura podróży Tomasz Graff dr Grzegorz Kott 2018
Koncepcja usprawnienia systemu obiegu dokumentów w firmie. Kacper Marciniak dr Grzegorz Kott 2018
Internet Rzeczy w zarządzaniu organizacjami branży mediów energetycznych Piotr Kwiatek prof. Mirosław Siergiejczyk 2018
Koncepcja systemu wspierającego ocenę jakości usług IT świadczonych przez centrum usług wspólnych Paweł Leszczyński dr Grzegorz Kott 2018
Koncepcja zespołów wirtualnych w organizacjach międzynarodowych Marta Jezierska dr hab. Ilona Urych 2018
Restrukturyzacja w obszarze IT w dużej firmie państwowej – analiza przypadku na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Agnieszka Rudawska dr Anna Bugalska 2018
Funkcjonalność platformy programowej systemu Supplier Relationship Management w kontekście zarządzania relacjami z dostawcami Anna Rzepakowska dr inż. Jan Maciejewski 2018
Znaczenie wzornictwa przemysłowego dla innowacyjności i konkurencyjności firm Dorota Szczęsny dr Irena Woroniecka-Leciejewicz 2018
Aktualizacja aplikacji terminali płatniczych przy zachowaniu ciągłości świadczenia usług w środowisku ograniczonych zasobów informatycznych na przykładzie agenta rozliczeniowego (acquirer’a). Adam Szukalski dr Włodzimierz Kuzak 2018
Zarządzanie ciągłością działania w jednostce samorządu terytorialnego Ismena Zimny dr Grzegorz Kott 2018
Projekt zarządzania polityką bezpieczeństwa systemów informatycznych w instytucji finansowej Adrian Blinkow prof. Mirosław Siergiejczyk 2018
Koncepcja systemu ewidencji czasu pracy pracowników produkcyjnych w firmie z branży przetwórstwa spożywczego Aneta Pałac prof. Mirosław Siergiejczyk 2018
Znaczenie oprogramowania użytkownika końcowego w branży finansowej Jarosław Rusek dr Grzegorz Kott 2017
Usprawnienie procesu testowania oprogramowania Anna Tchórzewska dr Włodzimierz Kuzak 2017
Metody i techniki rozwoju kompetencji menadżerskich na przykładzie szkoleń kompetencyjnych. Marcin Binda dr Leszek Kanarski 2016
Projekt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w wybranej organizacji międzynarodowej. Mariusz Bęczkowski prof. Mirosław Siergiejczyk 2016
Funkcjonalność architektury korporacyjnych portali wiedzy w zarządzaniu wiedzą z wykorzystaniem współczesnych narzędzi inżynierii wiedzy Jacek Leśniewski dr inż. Jan Maciejewski 2016
Projekt systemu wspomagania zarządzania procesem zamówień publicznych Monika Makowska dr inż. Andrzej Kałuszko 2016
Analiza biznesowa i projekt wdrożenia usprawnień w firmie z branży wydawniczej działającej na rynku mediów internetowych Paweł Kopacki dr Włodzimierz Kuzak 2016
Rozwój systemu zarządzania z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań informatycznych na przykładzie systemu POL-on Krystian Fajkowski dr Grzegorz Kott 2016
Tytuł Student Promotor Rok
Przejęcie firmy przez firmę o innej kulturze organizacyjnej - wpływ na efektywność pracy i morale pracowników Marek Dąbrowski dr Konrad Rokoszewski 2018
Uwarunkowania wdrażania ram podejścia zwinnego w zespole IT Maciej Erchard dr Konrad Rokoszewski 2018
Wspomaganie procesu podejmowania decyzji strategicznych z wykorzystaniem systemów informatycznych Big Data oraz Data Warehouse Jakub Gromek dr inż. Jan Maciejewski 2018
Opracowanie koncepcji zastosowania "mieszanych" metodyk zarządzania projektami w zależności od specyfiki i złożoności projektu. Piotr Walukiewicz dr Włodzimierz Kuzak 2018
OCENA KORZYŚCI Z UJEDNOLICENIA ORAZ CENTRALIZACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W POWSZECHNYCH JEDNOSTKACH PROKURATURY Marcin Skobel dr Włodzimierz Kuzak 2018
Metoda dokumentowania analizy na poszczególnych etapach tworzenia oprogramowania w oparciu o podejście Model Driven Architecture (MDA). Karolina Kapusta dr Włodzimierz Kuzak 2018
WSPOMAGANIE PROCESÓW ZARZĄDCZYCH W ORGANIZACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY PROGRAMOWEJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Piotr Paczewski dr inż. Jan Maciejewski 2018
Hurtownia danych, jako repozytorium zasobów informacji zarządczo-decyzyjnych współczesnej organizacji Maciej Pawlisz dr inż. Jan Maciejewski 2018
Oczekiwania inwestorów jako składnik wartości rynkowej firmy – analiza na przykładach wybranych spółek giełdowych Agnieszka Botwicz dr Jacek Stefański 2018
Pragmatyczne wykorzystanie zarządzania tożsamością i dostępem, jako narzędzia kontroli w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji Beata Siwek dr Renata Gabryelczyk 2018
Ocena wpływu etapów analizy i projektowania na jakość realizowanych wdrożeń systemów informatycznych. Ewelina Gruszczyńska dr Włodzimierz Kuzak 2017
Wzorzec projektowy Domain – Driven – Design jako narzędzie standaryzujące wyniki analiz obiektowych i projektowanie modeli dziedziny oprogramowania. Aneta Nowak dr Włodzimierz Kuzak 2017
Analiza przydatności usługi SharePoint w procesie wytwarzania oprogramowania na przykładzie firmy XYZ Michał Kwiatkowski dr inż. Andrzej Kałuszko 2017
Metodyki zwinne jako uzupełnienie tradycyjnych metodyk kaskadowych w środowisku korporacyjnym na przykładzie wdrożenia systemu klasy Workforce Management Rafał Piwowarczyk dr Włodzimierz Kuzak 2017
IDEA LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Wioleta Paprota dr Konrad Rokoszewski 2017
Ocena procesu wytwarzania oprogramowania na przykładzie realizacji projektów w przedsiębiorstwach IT Łukasz Wiśniewski dr Włodzimierz Kuzak 2017
Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w procesie zarządzania firmą J.W. Construction i możliwości jego doskonalenia. Paulina Drzymała dr Leszek Kanarski 2016
Prowadzenie projektów informatycznych z wykorzystaniem technik coachingowych Szymon Krzepkowski dr Anna Bugalska 2016
Zastosowanie pulpitów menedżerskich w praktyce zarządzania przez cele. Studium przypadku w administracji publicznej Artur Grygorowicz dr Renata Gabryelczyk 2016
Produkt placement jako nowoczesna forma reklamy na przykładzie polskich produkcji stacji Polsat w 2015 roku. Przemysław Floriańczyk dr Włodzimierz Kuzak 2016
Reklama wideo w internecie, jako przykład nowoczesnej formy promocji Piotr Kosior dr Włodzimierz Kuzak 2016
Budowanie relacji z otoczeniem jako istotny element zarządzania strategicznego w szkole wyższej Bożena Sobielarska dr Konrad Rokoszewski 2016
Controlling kosztów w kreowaniu strategii finansowej organizacji Katarzyna Zalewska dr inż. Jan Maciejewski 2016
Technologiczne aspekty wsparcia zarządzania procesem ciągłego dostarczenia oprogramowania. Mateusz Kowalczyk dr Włodzimierz Kuzak 2016
Zarządzanie kompetencjami pracowników w organizacjach świadczących usługi informatyczne w oparciu o analizy procesów Grzegorz Mleczko dr Renata Gabryelczyk 2016

Kierunek Informatyczne Techniki Zarządzania

Tytuł Student Promotor Rok
Zastosowanie metodyk zwinnych usprawniających proces wytwarzania oprogramowania Paweł Bielicki dr inż. Tomasz Malinowski 2019
Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2013 w wybranej międzynarodowej organizacji - studium przypadku Arkadiusz Kaczmarczyk dr Włodzimierz Kuzak 2019
Zarządzanie projektem informatycznym w jednostce budżetowej. Adam Świetnicki dr Grzegorz Kott 2019
RODO w zamówieniach publicznych Krzysztof Janczak dr Stefan Jarecki 2019
Analiza możliwości zastosowania metodyki Prince2 oraz AgilePM w zarządzaniu projektami teleinformatycznymi w administracji publicznej w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Anna Piotrkowicz dr Stefan Jarecki 2019
Technologiczne instrumentarium w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej Aleksandra Adamska dr inż. Jan Maciejewski 2019
Usprawnienie przepływu informacji w przedsiębiorstwie. Mirosław Dąbrowski dr Grzegorz Kott 2019
Analiza i ocena zastosowania testów automatycznych w procesie wytwarzania oprogramowania Mateusz Kiełbowicz dr inż. Tomasz Malinowski 2019
Zarządzanie projektem w aspekcie doboru metodyki oraz instrumentów wspierających zarządzanie procesami wytwórczymi systemu informatycznego Elżbieta Sikora dr inż. Jan Maciejewski 2019
Bezpieczeństwo informacji w wybranym systemie informatycznym zakładu budżetowego Katarzyna Falkowska dr Stefan Jarecki 2019
Przygotowanie organizacji do stosowania RODO. Artur Kozłowski dr Stefan Jarecki 2019
Analiza efektywności bezpieczeństwa przetwarzania danych na przykładzie polskich organizacji. Maciej Włodarski dr hab. Waldemar Hoff 2019
Podnoszenie efektywności procesów w świetle cyfrowej transformacji firmy z branży logistycznej z wykorzystaniem technologii machine learning Łukasz Derewicz dr Renata Gabryelczyk 2019
Bezpieczeństwo informacji w sieciach przemysłowych na przykładzie sektora gazowego w Polsce Sebastian Pelowski prof. Mirosław Siergiejczyk 2019
Zastosowanie technologii blockchain w procesie obsługi spłat należności w ramach pomocy publicznej Artur Grotowski dr Piotr Brudnicki 2019
Bankowość mobilna jako interaktywna forma realizacji procesów płatności w usługach sektora bankowego Renata Maliszewska dr inż. Jan Maciejewski 2019
Koncepcje realizacji programu świadczeń społecznych przy wykorzystaniu technologii łańcucha bloków i rozproszonego rejestru Marek Podgórski dr Marek Chmielewski 2019
Instrumenty funkcjonalne controllingu finansowego w zarządzaniu procesami biznesowymi współczesnej organizacji Paweł Szymczyk dr inż. Jan Maciejewski 2019
Geomarketing – przydatne narzędzie zarządzania w bankowości. Analiza i modelowanie lokalizacji bankomatów Pekao S.A. Ewelina Kozłowska dr hab. Marzena Osuch 2019
Wdrożenie uniwersalnej platformy CRM w przedsiębiorstwie handlowym. Magdalena Maliszewska dr Grzegorz Kott 2019
Usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym w wyniku wdrożenia systemu planowania zasobów Paweł Pacholczak dr Grzegorz Kott 2019
Informatyczne wspomaganie tworzenia oprogramowania metodyką zwinną przy użyciu narzędzia Atlassian Jira Patryk Rek dr Grzegorz Kott 2019
Zarządzanie wytwarzaniem oprogramowania dla klientów z sektora ubezpieczeń Monika Dziędziurko dr Włodzimierz Kuzak 2019
Zarządzanie kampanią reklamową z wykorzystaniem technologii Internetu Małgorzata Janiak dr inż. Jan Maciejewski 2019
Technologia informatyczna w zarządzaniu finansami współczesnej organizacji na przykładzie wdrożenia platformy programowej Jednolitego Pliku Kontrolnego Łukasz Kalata dr inż. Jan Maciejewski 2019
Technologiczne uwarunkowania wykorzystania systemu Customer Relationship Management w tworzeniu strategii biznesowej oraz w interakcji z klientami we współczesnej organizacji. Radosław Kowalski dr inż. Jan Maciejewski 2019
Usprawnienia pracy działu HR w firmie sektora FMCG, w oparciu o metodykę Agile PM Marcin Grotowski dr Anna Bugalska 2019
Współczesne koncepcje interakcji przedsiębiorstwa z klientami z wykorzystaniem platformy mobilnej Customer Relationship Management Maja Topczewska dr inż. Jan Maciejewski 2018
Metody wielokryterialne wspomagania decyzji oraz ich zastosowanie przy wyborze technologi wytwarzania oprogramowania. Paweł Bobryk prof. Ignacy Kaliszewski vel Kieliszewski 2018
Wykorzystanie BI we wspomaganiu podejmowania decyzji w warunkach kryzysowych Ihor Vietokhin dr Konrad Rokoszewski 2018
Ewaluacja nauki polskiej w świetle koncepcji otwartego dostępu Krystian Fajkowski dr Grzegorz Kott 2018

Kierunek e-Administracja

Tytuł Student Promotor Rok
PODATKI I OPŁATY LOKALNE W GMINIE STARE BABICE W LATACH 2014-2018 Rafał Adamowicz dr Agata Kosieradzka-Federczyk 2019
Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego Izabela Dutkiewicz dr Wojciech Federczyk 2018
Administracyjnoprawne aspekty zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Agnieszka Gwardiak dr Wojciech Federczyk 2018
Interaktywna obsługa klienta w strukturach e-administracji Katarzyna Cedro dr inż. Jan Maciejewski 2018
Analiza zamówień publicznych na dostawę urządzeń naukowo-badawczych w wybranych jednostkach Polskiej Akademii Nauk Anna Bieniasz dr Stefan Jarecki 2018
Prawne aspekty wprowadzania leków do obrotu Paweł Przetacki dr Stefan Jarecki 2018
Analiza wybranych założeń zarządzania procesem informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Patryk Lis dr inż. Jan Maciejewski 2017
Status prawny pokera w Polsce Katarzyna Falkowska dr Stefan Jarecki 2017
"ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA PRZYKŁADZIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ" Magdalena Kozłowska dr hab. Paweł Sobczyk 2017
„Zewnętrzne źródła finansowania samorządu województwa” Aneta Sumka dr Stefan Jarecki 2017
Idea procesu budowania Otwartego Rządu w Polsce Cezary Jakubowski dr inż. Jan Maciejewski 2017
Kultura organizacyjna jako jakościowy czynnik efektywnego zarządzania w strukturach administracji publicznej Dorota Iwanicka dr inż. Jan Maciejewski 2017
Cyfryzacja administracji czynnikiem dynamicznego rozwoju struktur organizacyjnych i jakości świadczonych usług Piotr Janiszek dr inż. Jan Maciejewski 2017
Podatki lokalne jako dochody własne gminy na przykładzie gminy Leszno w latach 2010-2014. Agnieszka Nagórka dr hab. Agnieszka Alińska 2016
Dług publiczny w Polsce w latach 2012 - 2014 na tle krajów Unii Europejskiej Edyta Stręciwilk dr hab. Agnieszka Alińska 2016
Konflikt pomiędzy dostępem do informacji publicznej, a ochroną informacji niejawnych Przemysław Parys dr Stefan Jarecki 2016
Bezpieczeństwo podczas zgromadzeń publicznych Iwona Kazikowska-Kamienik dr Stefan Jarecki 2016
Budżet partycypacyjny za i przeciw. Bogdan Wójcik dr Agata Kosieradzka-Federczyk 2016
Plagiat w erze cyfryzacji Bartosz Świetlicki dr Piotr Zakrzewski 2016
Kredyt bankowy i leasing jako zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw Małgorzata Wasiak dr Stefan Jarecki 2016
Dostęp do informacji publicznej na przykładzie sądów okręgowych w Polsce w latach 2010-2013 Małgorzata Kurtyka dr Stefan Jarecki 2016

Kierunek Grafika

Tytuł Student Promotor Rok
Opracowanie filmu "Tango miasta- współczesny rytm metropolii" Jan Cieplik dr Piotr Krochmalski 2019
System identyfikacji wizualnej Studia "Samo Centrum Wszechświata" Joanna Piotrowska dr Leszek Robaszkiewicz 2019
Opracowanie graficzne albumu muzycznego zespołu Szuli/Mal. Marcel Portalski dr Anna Kłos 2019
Projekt zinu o gniewaniu się Dominik Ulicki dr Anna Kłos 2019
Projekt opakowań serii kosmetyków w trójwymiarowej aranżacji. Kamila Bernert dr Krzysztof Franaszek 2019
Trójwymiarowa wizualizacja autorskiej wizji futurystycznej japońskiej uliczki handlowo-usługowej Klaudyna Drabio dr Krzysztof Franaszek 2019
Identyfikacja wizualna księgarni internetowej inverso.pl Gabriela Kowol dr Anna Kłos 2019
Trójwymiarowa wizualizacja "Poskramiacz smoków" inspirowana sceną walki Zygfryda z Fafnirem z eposu Pieśń o Nibelungach. Mariia Popovtseva dr Krzysztof Franaszek 2019
Seria grafik koncepcyjnych postaci oraz otoczenia z powieści "Piotruś Pan" autorstwa Jamesa Matthew Barrie Katarzyna Frączkiewicz dr Mateusz Dąbrowski 2019
Projekt graficzny serii okładek wybranych lektur szkolnych Natalia Zabielska dr Anna Kłos 2019
Ilustracja do tekstu publicystycznego Ryszard Pęza dr Leszek Robaszkiewicz 2019
Ilustracje do książki Stanisława Lema „Powrót z gwiazd” Karolina Bartoszuk dr Krzysztof Franaszek 2019
Projekt graficzny skalowanej strony internetowej dla "FOOTHER" Damian Durkiewicz dr Dariusz Mlącki 2019
Projekt graficzny aplikacji mobilnej „Daily Do” Aleksandra Dziedzic dr Dariusz Mlącki 2019
Współczesna interpretacja malarstwa symbolistów polskich w przestrzeni miejskiej. Stanisław Książak dr Leszek Robaszkiewicz 2019
Ilustracje cyfrowe do opowiadania "Igunia wspaniała" Klaudia Rydzewska dr Leszek Robaszkiewicz 2019
Projekt kalendarza z ilustracjami inspirowanymi mitologią japońską. Izabella Szymanowska dr Leszek Robaszkiewicz 2019
Projekt postaci inspirowanych japońskim folklorem. Paulina Brzozowska dr Krzysztof Franaszek 2019
Seria ilustracji koncepcyjnych zainspirowanych chińskim mitem o Xiwangmu. Rzeźba cyfrowa postaci Xiwangmu. Izabela Byrska dr Krzysztof Franaszek 2019
Rekonstrukcja barokowego ołtarza w Kościele św. Krzyża w Warszawie. Aleksandra Kawarska dr Krzysztof Franaszek 2019
Trójwymiarowy model postaci Czyngis Chana Igor Piwoński dr Krzysztof Franaszek 2019
Model karety z koniem w stylistyce Steampunk Damian Popielnicki dr Krzysztof Franaszek 2019
Projekt kalendarza na podstawie trójwymiarowych modeli kwiatów. Natalia Urbaniak dr Krzysztof Franaszek 2019
Realistyczna wizualizacja 3D inspirowana martwą naturą malarstwa holenderskiego. Filip Włodarczyk dr Krzysztof Franaszek 2019
Wizerunek kobiety w mitologii słowiańskiej. Julia Andruszkiewicz dr Krzysztof Franaszek 2019
Wizualizacja sceny z Alicji w Krainie Czarów Aleksandra Cyniak dr Krzysztof Franaszek 2019
Personifikacja postaci Śmierci w grafikach koncepcyjnych i modelach 3D. Kinga Hajdacka dr Krzysztof Franaszek 2019
Projekty postaci na podstawie japońskiej legendy o Momotaro Joanna Kamińska dr Krzysztof Franaszek 2019
Model 3D postaci inspirowany religią Voodoo Magdalena Kamińska dr Krzysztof Franaszek 2019
Trójwymiarowa interpretacja obrazu "Dawid z Głową Goliata" (1609-1610) Michelangelo Caravaggia. Łukasz Lesiak dr Krzysztof Franaszek 2019
Rzeźba cyfrowa mitologicznej postaci sfinksa. Aleksandra Piórkowska dr Krzysztof Franaszek 2019
Grafiki koncepcyjne do gry autorskiego pomysłu. Anna Janiszewska dr Krzysztof Franaszek 2019
Trójwymiarowe modele postaci inspirowane mitologią starożytnej Grecji Kosma Rabiega dr Krzysztof Franaszek 2019
Projekt autorskiej książeczki edukacyjnej dla dzieci z motywem zwierząt Klaudia Wójcik dr Dariusz Mlącki 2019
Wykonanie oraz przedstawienie samochodu koncepcyjnego Patryk Zasuwik dr Krzysztof Franaszek 2019
Projekt graficzny dla aplikacji mobilnej „Check” Marta Pytel dr Dariusz Mlącki 2019
Wizualizacja nowoczesnego salonu mieszkalnego. Karolina Tańska dr Krzysztof Franaszek 2019
.Projekt talii kart do gry Agnieszka Makowska dr Piotr Krochmalski 2019
Projekt ilustrowanego przewodnika „Zły przewodnik” oraz mapy na podstawie książki Leopolda Tyrmanda „Zły”. Laura Sutkowska dr Piotr Krochmalski 2019
Projekt postaci Salome, trójwymiarowa wizualizacja. Joanna Grudzińska dr Krzysztof Franaszek 2018
Trójwymiarowa scena kompleksu pałacowego inspirowanego kulturą mykeńską Maciej Kowalski dr Piotr Krochmalski 2018
Kalendarz z grafikami do wybranych albumów muzycznych. Mariia Kryvoshapova dr Piotr Krochmalski 2018
Graficzny interfejs mobilnej aplikacji do gry komputerowej „PlayerUnknown’s Battlegrounds” Ihor Ternovoi dr Dariusz Mlącki 2018
Projekt autorskiej książeczki bajkoterapii dla dzieci oraz serii ilustracji. Angelika Wardak dr Dariusz Mlącki 2018
Animacja: O angażujących treściach wizualnych w Internecie Aneta Wojtunik dr Dariusz Mlącki 2018
Projekt fotorealistycznej wizualizacji mieszkania. Wiktor Juneja dr Krzysztof Franaszek 2018
Seria ilustracji do bajek wg. książki „Konik Garbusek” Anastasiya Karaliova dr Aneta Jaźwińska 2018
Grafiki koncepcyjne postaci inspirowanych rosyjskimi baśniami Helena Beczek dr Krzysztof Franaszek 2018
Strona internetowa do sprzedawania wianków "VELES" Katerina Masiuk dr Dariusz Mlącki 2018
Projekt graficzny aplikacji mobilnej odtwarzacza muzyki dla dzieci "KidsPlayer" Mateusz Motylewski dr Dariusz Mlącki 2018
Futurystyczna postać inspirowana kulturą Ameryki Południowej Kamil Zieliński dr Krzysztof Franaszek 2018
Ilustracje koncepcyjne do autorskiego komiksu o tematyce fantasy. Justyna Bardoga dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekty postaci roślinnych wykonane w technice 3D Andrzej Knop dr Mateusz Dąbrowski 2018
ZŁOTE MYŚLI – ALBUM ZE ZDJĘCIAMI PORTRETOWYMI Damian Siekierka dr hab. Agata Zbylut 2018
Projekt graficzny serii okładek książek z cyklu „Seria Niefortunnych Zdarzeń” Angela Apelska dr Dariusz Mlącki 2018
Projekt magazynu lifestylowego „SOBĄ” Joanna Magdoń dr Anna Kłos 2018
Zestaw grafik koncepcyjnych na podstawie "Buszującego w zbożu" J. D. Salingera Eryk Marchoff dr Krzysztof Franaszek 2018
System identyfikacji wizualnej klubu piłkarskiego Wisła Kraków. Piotr Michalak dr Anna Kłos 2018
Szachy inspirowane polską architekturą współczesną Marlena Podlasek dr Mateusz Dąbrowski 2018
Wizualizacja laboratorium chemicznego wykonana w technice 3D Roman Pron dr Mateusz Dąbrowski 2018
System identyfikacji graficznej dla sushi baru "Futu Sushi Bar". Nikolaus Tomulewicz dr Anna Kłos 2018
Projekt graficzny kalendarza inspirowanego kulturą pierwotnych mieszkańców Ameryki Północnej Karolina Ulatowska dr Piotr Krochmalski 2018
Zestaw grafik koncepcyjnych na podstawie sztuki ''Makbet''. Maria Baranowska dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekt magazynu popularnonaukowego „Gamayun” Magdalena Filippow dr Anna Kłos 2018
Zestaw grafik koncepcyjnych na podstawie "Dziadów części II" Adama Mickiewicza Aleksandra Ryzner dr Krzysztof Franaszek 2018
Zestaw grafik koncepcyjnych hybryd zwierzęcych Daria Wójcik dr Krzysztof Franaszek 2018
Seria ilustracji do zbioru opowiadań Marcin Chyliński dr Mateusz Dąbrowski 2018
Autorski projekt gry strategicznej oparty na tworzeniu cywilizacji Alona Baranova dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekt 3d marsjańskiego pojazdu kolonijnego. Radosław Kozera dr Krzysztof Franaszek 2018
Trójwymiarowa wizualizacja średniowiecznego krajobrazu z elementami fantastyki. Emil Rosieński dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekt identyfikacji wizualnej klubu dla motocyklistów. Ruslan Zuyev dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Projekt graficzny książki "Bestie Nie fantastyczne XXI w." Katarzyna Kot dr Piotr Krochmalski 2018
Kalendarz ilustracyjny inspirowany twórczością "The Beatles" Kinga Firlej dr Piotr Krochmalski 2018
PROJEKT GRAFICZNY APLIKACJI INTERNETOWEJ „CONCIERGE”. Karol Konofał dr Piotr Krochmalski 2018
Projekt serii opakowań kosmetyków "Beardsome" do pielęgnacji brody Marta Kosik dr Anna Kłos 2018
Projekt książki kucharskiej Aleksandra Łyzińska dr Anna Kłos 2018
"Koszmarna Komnata" - Trójwymiarowy model lokacji do gry według autorskiego projektu. Jakub Miszczak dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekt etykiet na produkty kosmetyczne do pielęgnacji ciała. Magdalena Frączek dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Projekt kalendarza ilustracyjnego Aleksandra Pasińska dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Projekt kalendarza ściennego. Ewelina Trębacz dr Mateusz Dąbrowski 2018
Projekt magazynu lifestylowego dla mężczyzn Piotr Białkowski prof. Mieczysław Wasilewski 2017
Projekt serii etykiet na butelkę napoju alkoholowego oraz projekt opakowania zbiorczego. Kamila Gadzińska dr Anna Kłos 2017
Identyfikacja wizualna agencji eventowej Cradle sp. z o.o. Łukasz Kartaszow dr Anna Kłos 2017
Projekt serii okładek dla piosenkarki Sii Furler. Agnieszka Skrzyniarz dr Anna Kłos 2017
System identyfikacji wizualnej hotelu „Arłamów”. Ewa Ciupińska dr Piotr Krochmalski 2017
Opracowanie graficzne planszowej gry edukacyjnej do nauki języka angielskiego. Dominika Doberstein dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Seria ilustracji koncepcyjnych do autorskiej gry komputerowej Mateusz Ferenc dr Mateusz Dąbrowski 2017
Animacja 3D startu futurystycznej rakiety kosmicznej Krystian Baranowski dr Piotr Krochmalski 2017
Projekt kalendarza dla Stowarzyszenia Ruchu Obrony Lasów Polskich. Aneta Bajgrowicz dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Taneczne animacje Łukasz Gołębiewski dr Grzegorz Rogala 2017
Projekt fiszek do nauki języka angielskiego. Magdalena Skowyra dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Film promocyjny Tomasza Sypniewskiego -" It's never too late" #MYROADTOTOKYO2020 Mateusz Haas dr Piotr Krochmalski 2017
Lot Stanisława Skarżyńskiego do Ameryki Południowej w 1933 r. Łukasz Kubacki dr Grzegorz Rogala 2017
Pastisz filmu reklamowego Bartłomiej Młynarski dr Piotr Krochmalski 2017
Lot Stanisława Skarżyńskiego do Ameryki Południowej w 1933 r. Artur Sińczuk dr Grzegorz Rogala 2017
Krótkometrażowa animacja „Który świat będzie tobie bliższy” Artur Świerczewski dr Grzegorz Rogala 2017
Ilustracje koncepcyjne do książki „Ostre Przedmioty” Gillian Flynn. Justyna Kalicka dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt i wizualizacja wnętrza studia graficznego. Karolina Książek dr Krzysztof Franaszek 2017
Seria modeli 3D przedstawiających postaci bogów słowiańskich Konrad Płecha dr Krzysztof Franaszek 2017
Autorska animacja 3d "Walka z rakiem". Michał Pomykała dr Krzysztof Franaszek 2017
Oprawa graficzna autorskiej wystawy fotografii. Laura Wąsowska dr Anna Kłos 2017
Unikatowa książka artystyczna Elżbieta Wojciechowska prof. Zygmunt Strent 2017
Projekt graficzny platformy edukacyjnej, która zrzesza trenerów i specjalistów do spraw sportu i żywienia. Michał Rybak dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Grafiki koncepcyjne postaci i lokacji do gry platformowej na podstawie książki „Mały Książe”. Monika Staszewska dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt magazynu o tematyce rękodzielniczej. "Wylęgarnia pomysłów" Kinga Borkowska dr Piotr Krochmalski 2017
PROJEKT GRAFICZNY SKALOWALNEJ STRONY INTERNETOWEJ "WOODYAGE" Jolanta Księżopolska dr Piotr Krochmalski 2017
Projekt graficzny witryny internetowej o nazwie TimBurton.com Urszula Szkuta dr Piotr Krochmalski 2017
Wizualizacja 3D wnętrza mieszkalnego. Katarzyna Gipsiak dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt artzinu o tematyce graffiti “Thug Life“. Stanisław Zieliński dr Piotr Krochmalski 2017
Album z ilustracjami wybranych warszawskich budynków powojennego modernizmu. Krzesimir Ostrowski dr hab. Maja Wolna 2017
Nowoczesna produkcja filmowa na przykładzie autorskiego filmu krótkometrażowego. Bartłomiej Kmita prof. Zbigniew Wichłacz 2017
Nowoczesna produkcja filmowa na przykładzie autorskiego filmu krótkometrażowego. Kamil Kryński prof. Zbigniew Wichłacz 2017
Nowoczesna produkcja filmowa na przykładzie autorskiego filmu krótkometrażowego. Wojciech Szwed prof. Zbigniew Wichłacz 2017
Identyfikacja wizualna firmy AFGRAF Alicja Firynowicz dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Projekt identyfikacji wizualnej oraz etykiet produktowych dla polskiego browaru rzemieślniczego Przemysław Szulim dr Anna Kłos 2017
Wizualizacja pokoju gracza w technologi 3D Marek Wlazło dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt graficzny aplikacji mobilnej do celów sportowych - GymGoalTracker Aleksy Gawroński dr Anna Kłos 2017
Trójwymiarowa wizualizacja adaptacji wnętrza historycznego Kondrat Szczepaniak dr Krzysztof Franaszek 2017
Kalendarz ścienny ze zdjęciami aranżacyjnymi wnętrz. Mateusz Ostaszewski dr hab. Maja Wolna 2017
Seria okładek płyt DVD do serialu "True Detective". Robert Cynkier dr hab. Izabela Łapińska 2017
Projekt serii graficzno-typograficznych plakatów emocji służących promocji przedstawienia teatralnego. Izabela Doniek dr hab. Izabela Łapińska 2017
Projekt serii plakatów do musicalu ,,Upiór w Operze’’. Ewelina Bagińska dr Aneta Jaźwińska 2017
Plakaty promujące Polskę. Karolina Puchalska dr hab. Maja Wolna 2017
Film krótkometrażowy z gatunku Horror pod tytułem "Most" Adrian Szymański dr Grzegorz Rogala 2017
Wizualizacja 3D obiektu architektonicznego Jan Zieliński dr Krzysztof Franaszek 2017
Seria plakatów typograficznych opartych na własnych wierszach. Dorota Olkowska dr Anna Kłos 2016
Projekt kalendarza ściennego Arnika Sadowska dr Anna Kłos 2016
Seria okładek do płyt winylowych Łukasz Sztuk dr Anna Kłos 2016
Projekt kart tarota Magda Szymaniak dr Anna Kłos 2016
Postać w gotyckiej zbroi płytowej. Model do gry w silniku CryEngine 3. Kamil Bigos dr Krzysztof Franaszek 2016
Krótkometrażowa animacja 3D Adrian Szczepański dr Krzysztof Franaszek 2016
Prezentacja samochodu FSO Ogar na podstawie modelu 3D Michał Dorosz dr Piotr Krochmalski 2016
Wizualizacja 3D Samochodu Fiat 500 Marta Gąska dr Piotr Krochmalski 2016
Projekt artzinu pod tytułem „untitled files” Radosław Nowik dr Piotr Krochmalski 2016
Krótkometrażowa animacja 2D inspirowana mitologią celtycką. Alicja Kłos dr Grzegorz Rogala 2016
Projekt serii etykiet i opakowań na butelki alkoholu domowego wyrobu. Przemysław Kilichowski dr Piotr Krochmalski 2016
"Potwory z mitologii nordyckiej" - seria ilustracji koncepcyjnych wykonanych technikami cyfrowymi. Jakub Buchała dr Anna Kłos 2016
Projekt graficzny podróżniczej aplikacji mobilnej o nazwie "Backpack" Paulina Jadeszko dr Anna Kłos 2016
"Bogowie słowiańscy" - zestaw ilustracji koncepcyjnych Adrianna Konieczny dr Krzysztof Franaszek 2016
Identyfikacja wizualna produktów Browaru "Potus" Marcin Kozłowski dr Aneta Jaźwińska 2016
Cyfrowa replika motocykla marki WSK 125 Bartłomiej Pilzak dr Krzysztof Franaszek 2016
Realistyczny model dinozaura w technologii 3D. Daniel Salik dr Krzysztof Franaszek 2016
Multimedialna diorama kryjówki ruchu oporu. Paweł Dąbrowski dr Krzysztof Franaszek 2016
Projekt i wizualizacja prehistorycznego ssaka w 3D Aleksandra Grzybowska dr Krzysztof Franaszek 2016
Model maszyny bojowej z uniwersum Warhammer 40K wykonany w technice 3D. Michał Jeliński dr Krzysztof Franaszek 2016
Identyfikacja wizualna firmy projektowo-budowlanej PBIP Projekt Wawrzyniec Borkowski dr hab. Maja Wolna 2016
"Dar natury"- animowana baśń japońska Jan Przetakiewicz dr Grzegorz Rogala 2016
Projekt graficzny aplikacji mobilnej obsługującej zdjęcia panoramiczne Patryk Brzeszcz dr Leszek Robaszkiewicz 2016
Projekt autorskiej, ilustrowanej książki dla dzieci „Król Piratów”. Magdalena Kalupa dr Mateusz Dąbrowski 2016
Projekt graficzny miesięcznika „Cotton Man” Grzegorz Komorowski dr Anna Kłos 2016
Projekt graficzny aplikacji mobilnej „JoinM8” dedykowanej na systemy iOS oraz Android. Piotr Król dr Anna Kłos 2016
Projekt graficzny responsywnej aplikacji internetowej PoPracy.pl Rafał Sieńkowski dr Anna Kłos 2016
Nowa rasa fantastycznych zwierząt inspirowanych końmi - wizualizacja 3D Adrianna Wróblewska dr Krzysztof Franaszek 2016
Zaprojektowanie magazynu komiksowo - graficznego 'Comix Noir' inspirowanego stylem noir. Aneta Puzewicz dr Mateusz Dąbrowski 2016
Projekt kalendarza z ilustracjami kwiatowymi Natalia Jurczuk dr Piotr Krochmalski 2016
Steampunkowa wizja bohaterów "Alicji w Krainie Czarów" Agata Kamińska dr Mateusz Dąbrowski 2016
PROJEKTY POSTACI DO GRY FABULARNO – PRZYGODOWEJ OPARTEJ NA POWIEŚCI WALTERA MOERSA „RUMO I CUDA W CIEMNOŚCIACH” Antonina Kraszewska dr Krzysztof Franaszek 2016
Wirtualna wycieczka po Galerii Sztuki XIX Wieku Muzeum Narodowego w Warszawie Adrianna Zalewska dr Krzysztof Franaszek 2016
Tytuł Student Promotor Rok
Seria ilustracji do tragedii Juliusza Słowackiego „Lilla Weneda” Mateusz Ferenc dr Krzysztof Franaszek 2019
The Last Age - Touch of Ice – projekt krótkiej animacji 3D Alicja Kłos dr Dariusz Mlącki 2019
Thyro Crisis - dwuwymiarowa platformowa gra video Jan Przetakiewicz dr Grzegorz Rogala 2019
Teledysk animowany do utworu "Przelewanie" grupy "Mięśnie" Aleksandra Winnicka dr Grzegorz Rogala 2019
Ambient- świat w plastiku Marta Misiak dr Piotr Krochmalski 2019
Film reklamowy Bartłomiej Młynarski dr Piotr Krochmalski 2019
Projekt edycji kolekcjonerskiej gry wideo "Alan Wake". Grzegorz Abramczyk dr Piotr Krochmalski 2019
Projekt książki ilustrowanej „Wiersze dla dzieci”. Justyna Godlewska dr Piotr Krochmalski 2019
Projekt strony internetowej i aplikacji mobilnej dla osób podróżujących na Wyspy Kanaryjskie. Izabela Lipok dr Anna Kłos 2019
Projekt graficzny strony internetowej kierunku Grafika WIT. Beata Brauła dr Leszek Robaszkiewicz 2019
Projekt identyfikacji wizualnej dla Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie. Małgorzata Rudnicka dr Piotr Krochmalski 2019
"Miasto-przestrzeń-ja" - seria magazynów artystycznych. Viktoriya Korotkova dr Anna Kłos 2019
Wirtualna scena 3d inspirowana obrazem „Opactwo w dąbrowie” Caspara Davida Friedricha Adrianna Konieczny dr Anna Kłos 2019
Cykl plakatów i identyfikacja wizualna dla festiwalu muzycznego. Piotr Wrzosek dr Krzysztof Franaszek 2019
Animacja pt. ”A joker - Błazen” Areta Kempińska dr Krzysztof Franaszek 2019
Projekt graficzny książki pt. „Apokalipsa św. Jana. Ilustrowana interpretacja” Kamila Gawryło dr Anna Kłos 2019
Projekt poziomu do gry w stylistyce science fiction Sebastian Łuba dr Grzegorz Rogala 2018
Cyfrowy model 3D statku kosmicznego Bartłomiej Pilzak dr Mateusz Dąbrowski 2018
Projekt identyfikacji wizualnej wegańskiej restauracji „Tomniam”. Paulina Sut dr Dariusz Mlącki 2018
Seria ilustracji koncepcyjnych pod kątem filmu animowanego na podstawie powieści Terry'ego Pratchetta Mateusz Wieczorek dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekt wydawniczy „Elementarz nowoczesny” Anna Dąbrowska dr Anna Kłos 2018
Projekt graficzny sklepu internetowego „ŁUNNYJ VOSTORG”. Grzegorz Grajoszek dr Anna Kłos 2018
Talia kart z wizerunkami roślin i zwierząt Dominika Portalewska dr Piotr Krochmalski 2018
Projekt graficzny artzinu „#Hejt” Kinga Turkot dr Anna Kłos 2018
Album graficzny inspirowany twórczością reżyserów filmowych. Daria Ziółkowska dr Piotr Krochmalski 2018
Projekt graficzny serwisu internetowego "zlec.to". Piotr Król dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Album grafik koncepcyjnych do gry komputerowej Adrianna Wróblewska dr Krzysztof Franaszek 2018
MINIMAX. Projekt podręcznika akademickiego do przedmiotu Prepress i Dtp. Dariusz Adamski dr hab. Agata Zbylut 2018
Projekt graficzny książki „26 cytatów z twórczości sir Terry’ego Pratchetta” Anna Madrjas-Dymek dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Zmiana identyfikacji wizualnej Instytutu Transportu Samochodowego Ewa Smoczyńska dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Projekt identyfikacji wizualnej i kompletnej oferty studia graficznego Maruda Studio. Marta Krawczyńska dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Aplikacja mobilna i landing page Caramb. Zuzanna Glinka dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Projekt graficzny systemu identyfikacji wizualnej oraz nadruków na torby marki „halo” Magdalena Tołłoczko dr Anna Kłos 2018
Projekt i implementacja skalowalnej strony internetowej oraz projekt graficzny mailingu dla biura rachunkowego Kamila Wielińska dr Anna Kłos 2018
Animowane plakaty do filmów Davida Lyncha Karolina Kłos prof. Mieczysław Wasilewski 2018
Zwiastun gry „Red” Gabriela Okuniewicz dr Krzysztof Franaszek 2018
Interaktywna wizualizacja salonu samochodowego. Artur Borkowski dr Krzysztof Franaszek 2018
Wirtualna rzeczywistość. Interaktywne wideo 360°. Kharytia Harasevych dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekt serii okładek płytowych do muzyki metalowej wraz z książeczkami Tomasz Brudzewski dr Piotr Krochmalski 2017
Rebranding naleśnikarni Mały Książę Aneta Dworzyńska dr Piotr Krochmalski 2017
Gra karciana o superbohaterach. Krzysztof Michalak dr Piotr Krochmalski 2017
Interpretacja japońskiego bóstwa w formie rzeźby cyfrowej Sylwia Pokropek dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt konceptów komputerowej gry fabularnej opartej na mitologii koreańskiej. Karolina Choromańska dr hab. Zdzisława Ludwiniak 2017
Seria plakatów typograficznych ilustrujących wybrane utwory muzyczne Patrycja Młynek dr Anna Kłos 2017
Projekt graficzny strony internetowej wydawnictwa «A-BA-BA-HA-LA-MA-HA» Iuliia Lybenska dr Piotr Krochmalski 2017
Projekt graficzny oraz wykonanie autorskiego artzinu Edyta Wocial dr Anna Kłos 2017
Projekt aplikacji mobilnej „Maps Mobile” na system iOS. Michał Fabisiak-Chojnacki dr Piotr Krochmalski 2017
Projekt identyfikacji wizualnej dla marki biżuterii. Dominika Marzec dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Ilustrowany album Aleksandra McQueena - Biografia Katarzyna Brzezińska dr hab. Maja Wolna 2017
PROJEKT GRAFICZNY WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ DLA FIKCYJNEGO SKLEPU Z ARTYKUŁAMI DLA ZWIERZĄT Bernadeta Burek dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Projekt graficzny książki pt. „Szczwaniak. Kajet kreatywny” oraz strony internetowej promującej tę publikację. Monika Dąbrowska dr Piotr Krochmalski 2017
Gra edukacyjno-przygodowa na PC Katarzyna Sobkowicz dr Mateusz Dąbrowski 2017
Projekt nowoczesnego przedszkola w 3d i wizualizacja w silniku gier Unreal Engine. Paweł Trzciński dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt planszy do gry inspirowanej Powstaniem Warszawskim Maciej Kupidura dr Mateusz Dąbrowski 2017
Projekt albumu z własnymi ilustracjami stanowiący portfolio artysty tatuatora Aleksandra Oleszkiewicz dr Piotr Krochmalski 2017
Autorski projekt 3D figur szachowych inspirowanych mitologią słowiańską Renata Ryszkowska dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt okładek do książek Andrzeja Sapkowskiego tworzących sagę o Wiedźminie Aleksandra Misztal dr Anna Kłos 2016
Kalendarz ścienny na temat sportów ekstremalnych Monika Smołka dr Anna Kłos 2016
Projekt okładek do książek „Gry o tron” autorstwa George’a R.R. Martin ‘a Małgorzata Szczegielniak dr Anna Kłos 2016
Animacja „Komedia ludzi i sprzętów” Elżbieta Stechnij prof. Zbigniew Wichłacz 2016
„Mroczna Wieża” Stephena Kinga - seria ilustracji cyfrowych. Marta Olszewska dr Krzysztof Franaszek 2016
Projekt książki kucharskiej Przemysław Cioch dr Piotr Krochmalski 2016
Teledysk do utworu muzycznego „The Garden of Happy Dead People” zespołu Lor Bożena Czech dr Grzegorz Rogala 2016
Seria ilustracji koncepcyjnych do gry komputerowej. Marta Leydy dr Mateusz Dąbrowski 2016
Autorski projekt i trójwymiarowy model postaci. Janusz Dembiński dr Krzysztof Franaszek 2016
Projekt graficzny serii okładek płytowych oraz dodatkowych materiałów promocyjnych dla zespołu Porcupine Tree Piotr Serwicki dr Anna Kłos 2016
“Biała śmierć” - krótkometrażowy film animowany Małgorzata Dutkiewicz prof. Zbigniew Wichłacz 2016
Projekt graficzny miesięcznika motocyklowego. Piotr Gęborys dr hab. Maja Wolna 2016
Projekt rodzinnej gry planszowej o tematyce muzycznej dla dzieci 5+ Wioletta Kielak dr Anna Kłos 2016
Seria plakatów społecznych - „Oni są wśród nas”. Jacek Jabłoński dr Piotr Krochmalski 2016
Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla firmy odzieżowej produkującej odzież damską. Aleksandra Sowa dr Piotr Krochmalski 2016
System Identyfikacji Wizualnej Hotelu Gołębiewski Izabella Ptak dr Leszek Robaszkiewicz 2016
„System identyfikacji wizualnej marki Dulux” Sylwia Papierowska dr Leszek Robaszkiewicz 2016
Projekt zina „Generation X” Aleksandra Stefaniak dr Piotr Krochmalski 2016
Projekt kampanii ugrupowania proekologicznego, przy udziale ambientowych środków komunikacji. Mateusz Zawadzki dr Piotr Krochmalski 2016
Projekt książki dla dzieci niewidomych i słabowidzących „Moja twarz”. Aneta Drohomirecka dr Piotr Krochmalski 2016
Projekt serii opakowań produktów spożywczych. Ewelina Gędas-Andrzejczyk dr Leszek Robaszkiewicz 2016
Film krótkometrzażowy z gatunku science fiction Jacek Ruszkowski prof. Zbigniew Wichłacz 2016
Film krótkometrażowy z gatunku science fiction. Matylda Sochocka prof. Zbigniew Wichłacz 2016
Branding firmy Paweł Kaczmarczyk dr Piotr Krochmalski 2016
Stworzenie poziomu do gry komputerowej z wykorzystaniem Unreal. Autorski scenariusz, oparty o grę akcji. Elżbieta Zakrzewska dr Krzysztof Franaszek 2016