Najlepsze prace dyplomowe

Poniżej prezentujemy najlepsze prace dyplomowe z ostatnich trzech lat.

Kierunek Informatyka

Tytuł Student Promotor Rok
Analiza i ocena wpływu partycjonowania na wydajność poleceń SQL w Oracle Database 12c Dominik Architek dr inż. Michał Rudowski 2018
Opracowanie i wykonanie mechanizmu śledzenia orientacji i położenia głowy w czasie rzeczywistym w oparciu o sensor optyczny i markery oraz aplikację sterowania i przetwarzania Dariusz Gut dr inż. Jarosław Sikorski 2018
Webowy system nadzoru w czasie rzeczywistym użytkowników aplikacji mobilnej. Łukasz Sokołek dr inż. Jarosław Sikorski 2018
An exemplary application developed to demonstrate the DDD and BDD approaches in practice Mikołaj Żyłkowski dr inż. Jarosław Sikorski 2018
Projekt i implementacja systemu wspomagającego pracę specjalisty ds. aktynometrii Daniel Domański dr inż. Jarosław Sikorski 2018
Projekt i implementacja aplikacji wspomagającej obsługę prawną klientów z branży transportowej Bartłomiej Brysiak dr hab. Tomasz Werner 2018
Analiza, projekt i implementacja systemu wsparcia planowania kampanii reklamowych w Internecie Maciej Szymczak dr Włodzimierz Kuzak 2018
Optymalizacja zapytań w systemie Oracle Database 12c Paweł Kozłowski dr inż. Michał Rudowski 2018
Projekt i implementacja systemu finansowo – logistycznego dla przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Joanna Świtalska dr Włodzimierz Kuzak 2018
Aplikacja mobilna wspomagająca zarządzanie produkcją. Kamil Grzybek dr inż. Jarosław Sikorski 2018
Projekt i implementacja forum internetowego o tematyce filmowej Damian Patoka dr inż. Jarosław Sikorski 2018
Implementacja protokołu 802.1X w infrastrukturze wirtualnej Michał Remiszewski dr hab. Mikołaj Aleksiejuk 2018
Wizualizacja samochodu Ford Mustang GT 2005 Witold Konikowski dr Piotr Krochmalski 2017
Aplikacja do pobierania, magazynowania i wyświetlania danych na temat instrumentów giełdowych Marcin Maruszewski dr hab. inż. Mariusz Rawski 2017
Projekt i implementacja systemu wspomagającego obsługę reklamacji. Robert Szczepański dr hab. Tomasz Werner 2017
System do wizualizacji i analizy trendów w e-handlu na przykładzie danych z Allegro Konrad Kostrzewa dr inż. Waldemar Jęda 2017
System wspomagający obieg dokumentów rachunkowych w organizacji pozarządowej Jacek Staniszewski dr hab. Tomasz Werner 2017
Zintegrowany system wspomagania Centrum Zarządzania Kryzysowego - Analityczny Opis Produktu. Mariusz Mądrawski dr hab. inż. Janusz Dudczyk 2017
Opracowanie i uruchomienie układu przetwarzania sygnału opartego na mikrokontrolerze STM32 z użyciem środowiska programistycznego pod systemem Linux. Grzegorz Komorowski dr Piotr Koperski 2017
Inteligentne sterowanie sygnalizacja świetlną z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Michał Makowiecki dr hab. inż. Mariusz Rawski 2017
Aplikacja wspomagająca wyznaczanie tras dla osób podróżujących komunikacją miejską. Damian Osiński dr Piotr Sapiecha 2017
Projekt i realizacja klastra wielowęzłowego w systemie Linux. Marcin Rutkowski dr hab. inż. Wiesław Krajewski 2017
Projekt i implementacja aplikacji internetowej umożliwiającej monitorowanie widoczności strony internetowej w wyszukiwarce Google. Łukasz Mazur dr hab. Tomasz Werner 2017
Aplikacja wspomagająca zarządzanie centrum szkoleniowo-konferencyjnym Wojciech Dąbrowski dr inż. Jarosław Sikorski 2017
Projekt i implementacja aplikacji służącej do opracowywania wyników testów oprogramowania Jacek Radziemski dr inż. Jarosław Sikorski 2017
Zintegrowany system magazynowania i ewidencjonowania sprzedaży w małej firmie Paweł Zembrzuski dr inż. Jarosław Sikorski 2017
Identyfikacja wizualna firmy s87 Piotr Paduch dr Leszek Robaszkiewicz 2016
Projekt i implementacja emulatora mikrokontrolera 8051 firmy Intel. Rafał Buczko dr hab. inż. Mariusz Rawski 2016
Projekt systemu "Ewidencja pracowników" Agnieszka Borkowska dr Włodzimierz Kuzak 2016
Projekt i implementacja systemu" wsparcia pracy działu obsługi klienta końcowego firmy z branży IT " Arkadiusz Otok dr Włodzimierz Kuzak 2016
Oprogramowanie urządzeń mobilnych do pracy w otoczeniu spektrometru emisyjnego. Kamil Radziak dr Dariusz Litwin 2016
Prototyp systemu bazy danych do zarządzania kompetencjami pracowników działu IT Radosław Płonka dr inż. Jarosław Sikorski 2016
Symulator automatu komórkowego "Gra w życie" w układzie FPGA Michał Krauze-Wultański dr inż. Paweł Tomaszewicz 2016
Projekt i implementacja systemu wspomagającego masową wysyłkę SMSów Artem Tetenkin dr inż. Jarosław Sikorski 2016
Projekt niezawodnej sieci LAN w małej lub średniej firmie Marcin Kaczyński dr hab. inż. Jacek Malinowski 2016
Projekt i implementacja systemu wspomagającego zarządzanie magazynem materiałów koncesjonowanych w jednostce badawczej Zbigniew Chyłek dr inż. Jarosław Sikorski 2016
Silnik gry tekstowej typu SUD Witold Kawa dr Piotr Sapiecha 2015
Współczesne zagrożenia dla sieci komputerowych i metody ich ochrony Rafał Zaremba dr hab. Mikołaj Aleksiejuk 2015
Modelowanie hurtowni danych i procesów zasilania przy pomocy metodyki Data Vault Arkadiusz Ćwiek dr inż. Jarosław Sikorski 2015
Problemy mapowania obiektowo-relacyjnego przy tworzeniu aplikacji internetowych. Paweł Ryszawa dr inż. Jarosław Sikorski 2015
MPlayer Remote aplikacja wykorzystująca telefon komórkowy do zdalnego sterowania odtwarzaczem multimedialnym. Rafał Kałęcki dr Piotr Sapiecha 2015
Serwis internetowy Programming Skills Checker Jarosław Markowski dr hab. Tomasz Werner 2015
Tytuł Student Promotor Rok
Heurystyczne algorytmy optymalizacji dla problemu komiwojażera z oknami czasowymi i zmiennymi czasami przejazdu. Barbara Lesiak dr inż. Tomasz Śliwiński 2017
Problem komiwojażera z oknami czasowymi i zależnymi od czasu parametrami przejazdu. Jakub Maksymowicz dr inż. Tomasz Śliwiński 2017
Porównanie technicznych aspektów tworzenia oraz badanie wydajności aplikacji internetowej CMS opartej o frameworki PHP: Symfony 3 i Zend framework 3 Krzysztof Idzik dr inż. Jarosław Sikorski 2017
DIGITALIZACJA SŁOWNIKÓW: IMPLEMENTACJA APLIKACJI ROZPOZNAJĄCEJ SKANY NA PRZYKŁADZIE SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO POD REDAKCJĄ W. DOROSZEWSKIEGO Piotr Wachowicz dr Agnieszka Jastrzębska 2017
Zastosowanie metod eksploracji tekstu do automatycznego podpowiadania recenzentów prac naukowych Marcin Orliński dr inż. Jan Owsiński 2017
Wirtualizacja. Wybór technologii, implementacja i migracja serwerów Windows do środowiska wirtualnego Paweł Kuźmicz dr hab. Marzena Osuch 2017
Wirtualizacja. Wybór technologii, implementacja i migracja serwerów Windows do środowiska wirtualnego Daniel Sokołowski dr hab. Marzena Osuch 2017
Porównywanie metod do usuwania przeplotu w sekwencjach wideo Dmitry Rekman dr hab. inż. Marcin Iwanowski 2017
Porównanie własnej implementacji mapowania obiektowo-obiektowego z wybranymi rozwiązaniami komercyjnymi Kamil Mol dr inż. Jarosław Sikorski 2017
EasyInject - kontener wstrzykiwania zależności Mateusz Urbański dr inż. Weronika Radziszewska 2017
Analiza zależności danych zbieranych podczas działalności Telefonu Zaufania Maja Fedorko dr inż. Jan Owsiński 2017
Budowa indeksów zbiorów dokumentów - elastyczne wykorzystanie metod analizy skupień Krzysztof Sadza dr inż. Jan Owsiński 2016
Analiza stanu bezpieczeństwa usług elektronicznych przeznaczonych dla konsumentów indywidualnych Ewa Borzyńska dr hab. Marzena Osuch 2016
x86 kontra ARM w zastosowaniach serwerowych Mariusz Wintoch dr inż. Bartłomiej Kubica 2016
Wybrane zastosowania logiki rozmytej do wykrywania spamu. Paweł Kamiński dr inż. Jarosław Protasiewicz 2016
Wielostopniowa indukcja reguł decyzyjnych Robert Rzeźnik prof. Tadeusz Łuba 2015
Porównanie metod zabezpieczeń sieci Wi-Fi Rafał Chruściel dr hab. Marzena Osuch 2015

Kierunek Zarządzanie

Tytuł Student Promotor Rok
Internet Rzeczy w zarządzaniu organizacjami branży mediów energetycznych Piotr Kwiatek dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk 2018
Koncepcja systemu wspierającego ocenę jakości usług IT świadczonych przez centrum usług wspólnych Paweł Leszczyński dr Grzegorz Kott 2018
Koncepcja zespołów wirtualnych w organizacjach międzynarodowych Marta Jezierska dr Ilona Urych 2018
Restrukturyzacja w obszarze IT w dużej firmie państwowej – analiza przypadku na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Agnieszka Rudawska dr Anna Bugalska 2018
Funkcjonalność platformy programowej systemu Supplier Relationship Management w kontekście zarządzania relacjami z dostawcami Anna Rzepakowska dr inż. Jan Maciejewski 2018
Znaczenie wzornictwa przemysłowego dla innowacyjności i konkurencyjności firm Dorota Szczęsny dr Irena Woroniecka-Leciejewicz 2018
Aktualizacja aplikacji terminali płatniczych przy zachowaniu ciągłości świadczenia usług w środowisku ograniczonych zasobów informatycznych na przykładzie agenta rozliczeniowego (acquirer’a). Adam Szukalski dr Włodzimierz Kuzak 2018
Zarządzanie ciągłością działania w jednostce samorządu terytorialnego Ismena Zimny dr Grzegorz Kott 2018
Projekt zarządzania polityką bezpieczeństwa systemów informatycznych w instytucji finansowej Adrian Blinkow dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk 2018
Koncepcja systemu ewidencji czasu pracy pracowników produkcyjnych w firmie z branży przetwórstwa spożywczego Aneta Pałac dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk 2018
Znaczenie oprogramowania użytkownika końcowego w branży finansowej Jarosław Rusek dr Grzegorz Kott 2017
Usprawnienie procesu testowania oprogramowania Anna Tchórzewska dr Włodzimierz Kuzak 2017
Metody i techniki rozwoju kompetencji menadżerskich na przykładzie szkoleń kompetencyjnych. Marcin Binda dr Leszek Kanarski 2016
Projekt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w wybranej organizacji międzynarodowej. Mariusz Bęczkowski dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk 2016
Funkcjonalność architektury korporacyjnych portali wiedzy w zarządzaniu wiedzą z wykorzystaniem współczesnych narzędzi inżynierii wiedzy Jacek Leśniewski dr inż. Jan Maciejewski 2016
Projekt systemu wspomagania zarządzania procesem zamówień publicznych Monika Makowska dr inż. Andrzej Kałuszko 2016
Analiza biznesowa i projekt wdrożenia usprawnień w firmie z branży wydawniczej działającej na rynku mediów internetowych Paweł Kopacki dr Włodzimierz Kuzak 2016
Rozwój systemu zarządzania z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań informatycznych na przykładzie systemu POL-on Krystian Fajkowski dr Grzegorz Kott 2016
Customer Relationship Management jako instrument wspierający pozyskiwanie informacji zarządczej w zakresie tworzenia strategii biznesowej współczesnej organizacji Krzysztof Szczyciński dr inż. Jan Maciejewski 2015
System Customer Relationship Management jako efektywny czynnik w kształtowaniu strategii biznesowej organizacji w aspekcie wdrożenia tej klasy aplikacji Jakub Gromek dr inż. Jan Maciejewski 2015
Tytuł Student Promotor Rok
Wspomaganie procesu podejmowania decyzji strategicznych z wykorzystaniem systemów informatycznych Big Data oraz Data Warehouse Jakub Gromek dr inż. Jan Maciejewski 2018
Opracowanie koncepcji zastosowania "mieszanych" metodyk zarządzania projektami w zależności od specyfiki i złożoności projektu. Piotr Walukiewicz dr Włodzimierz Kuzak 2018
OCENA KORZYŚCI Z UJEDNOLICENIA ORAZ CENTRALIZACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W POWSZECHNYCH JEDNOSTKACH PROKURATURY Marcin Skobel dr Włodzimierz Kuzak 2018
Metoda dokumentowania analizy na poszczególnych etapach tworzenia oprogramowania w oparciu o podejście Model Driven Architecture (MDA). Karolina Kapusta dr Włodzimierz Kuzak 2018
WSPOMAGANIE PROCESÓW ZARZĄDCZYCH W ORGANIZACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY PROGRAMOWEJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Piotr Paczewski dr inż. Jan Maciejewski 2018
Hurtownia danych, jako repozytorium zasobów informacji zarządczo-decyzyjnych współczesnej organizacji Maciej Pawlisz dr inż. Jan Maciejewski 2018
Oczekiwania inwestorów jako składnik wartości rynkowej firmy – analiza na przykładach wybranych spółek giełdowych Agnieszka Botwicz dr Jacek Stefański 2018
Pragmatyczne wykorzystanie zarządzania tożsamością i dostępem, jako narzędzia kontroli w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji Beata Siwek dr Renata Gabryelczyk 2018
Ocena wpływu etapów analizy i projektowania na jakość realizowanych wdrożeń systemów informatycznych. Ewelina Gruszczyńska dr Włodzimierz Kuzak 2017
Wzorzec projektowy Domain – Driven – Design jako narzędzie standaryzujące wyniki analiz obiektowych i projektowanie modeli dziedziny oprogramowania. Aneta Nowak dr Włodzimierz Kuzak 2017
Analiza przydatności usługi SharePoint w procesie wytwarzania oprogramowania na przykładzie firmy XYZ Michał Kwiatkowski dr inż. Andrzej Kałuszko 2017
Metodyki zwinne jako uzupełnienie tradycyjnych metodyk kaskadowych w środowisku korporacyjnym na przykładzie wdrożenia systemu klasy Workforce Management Rafał Piwowarczyk dr Włodzimierz Kuzak 2017
IDEA LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Wioleta Paprota dr Konrad Rokoszewski 2017
Ocena procesu wytwarzania oprogramowania na przykładzie realizacji projektów w przedsiębiorstwach IT Łukasz Wiśniewski dr Włodzimierz Kuzak 2017
Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w procesie zarządzania firmą J.W. Construction i możliwości jego doskonalenia. Paulina Drzymała dr Leszek Kanarski 2016
Prowadzenie projektów informatycznych z wykorzystaniem technik coachingowych Szymon Krzepkowski dr Anna Bugalska 2016
Zastosowanie pulpitów menedżerskich w praktyce zarządzania przez cele. Studium przypadku w administracji publicznej Artur Grygorowicz dr Renata Gabryelczyk 2016
Produkt placement jako nowoczesna forma reklamy na przykładzie polskich produkcji stacji Polsat w 2015 roku. Przemysław Floriańczyk dr Włodzimierz Kuzak 2016
Reklama wideo w internecie, jako przykład nowoczesnej formy promocji Piotr Kosior dr Włodzimierz Kuzak 2016
Budowanie relacji z otoczeniem jako istotny element zarządzania strategicznego w szkole wyższej Bożena Sobielarska dr Konrad Rokoszewski 2016
Controlling kosztów w kreowaniu strategii finansowej organizacji Katarzyna Zalewska dr inż. Jan Maciejewski 2016
Technologiczne aspekty wsparcia zarządzania procesem ciągłego dostarczenia oprogramowania. Mateusz Kowalczyk dr Włodzimierz Kuzak 2016
Zarządzanie kompetencjami pracowników w organizacjach świadczących usługi informatyczne w oparciu o analizy procesów Grzegorz Mleczko dr Renata Gabryelczyk 2016
Finansowo - organizacyjny aspekt wdrożenia systemu klasy Enterprise Resource Planning w organizacji z wykorzystaniem założeń biblioteki ITIL Maciej Lewicki dr inż. Jan Maciejewski 2015
Koncepcja usprawnienia funkcjonowania działu wsparcia technicznego IT dla kancelarii prawnej. Marcin Orłowski-Rembecki dr Marek Zborowski 2015
Technologie informatyczne jako efektywne instrumenty wspomagania procesów wytwórczych systemu informatycznego Tomasz Stasiak dr inż. Jan Maciejewski 2015
Audyt finansowy jako instrument controllingu operacyjnego w zakresie kształtowania strategii rozwoju współczesnej organizacji. Sylwia Bartnikowska dr inż. Jan Maciejewski 2015
Etyczny i społeczny kontekst zarządzania przedsiębiorstwem. Emilia Łuczak dr Grażyna Kuś 2015
Projekt restrukturyzacji systemu zarządzania siecią aptek z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Kamil Siudek dr Grażyna Kuś 2015
Współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach opartych na wiedzy i innowacyjności z wykorzystaniem instrumentarium informatycznego Joanna Wieczorek dr inż. Jan Maciejewski 2015
Analiza i ocena dojrzałości procesowej według modelu CMMI na przykładzie wybranych przedsiębiorstw Paweł Kaczmarek dr Renata Gabryelczyk 2015
Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych na przykładzie korporacji taksówkowej Marcin Skomiał dr Marek Zborowski 2015
Ocena korzyści z wdrożenia systemu informatycznego w jednym z warszawskich szpitali Jacek Wołoszka dr Włodzimierz Kuzak 2015

Kierunek Informatyczne Techniki Zarządzania

Tytuł Student Promotor Rok
Współczesne koncepcje interakcji przedsiębiorstwa z klientami z wykorzystaniem platformy mobilnej Customer Relationship Management Maja Topczewska dr inż. Jan Maciejewski 2018
Metody wielokryterialne wspomagania decyzji oraz ich zastosowanie przy wyborze technologi wytwarzania oprogramowania. Paweł Bobryk prof. Ignacy Kaliszewski vel Kieliszewski 2018
Wykorzystanie BI we wspomaganiu podejmowania decyzji w warunkach kryzysowych Ihor Vietokhin dr Konrad Rokoszewski 2018
Ewaluacja nauki polskiej w świetle koncepcji otwartego dostępu Krystian Fajkowski dr Grzegorz Kott 2018

Kierunek e-Administracja

Tytuł Student Promotor Rok
Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego Izabela Dutkiewicz dr Wojciech Federczyk 2018
Administracyjnoprawne aspekty zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Agnieszka Gwardiak dr Wojciech Federczyk 2018
Interaktywna obsługa klienta w strukturach e-administracji Katarzyna Cedro dr inż. Jan Maciejewski 2018
Analiza zamówień publicznych na dostawę urządzeń naukowo-badawczych w wybranych jednostkach Polskiej Akademii Nauk Anna Bieniasz dr Stefan Jarecki 2018
Prawne aspekty wprowadzania leków do obrotu Paweł Przetacki dr Stefan Jarecki 2018
Analiza wybranych założeń zarządzania procesem informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Patryk Lis dr inż. Jan Maciejewski 2017
Status prawny pokera w Polsce Katarzyna Falkowska dr Stefan Jarecki 2017
"ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA PRZYKŁADZIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ" Magdalena Kozłowska dr hab. Paweł Sobczyk 2017
„Zewnętrzne źródła finansowania samorządu województwa” Aneta Sumka dr Stefan Jarecki 2017
Idea procesu budowania Otwartego Rządu w Polsce Cezary Jakubowski dr inż. Jan Maciejewski 2017
Kultura organizacyjna jako jakościowy czynnik efektywnego zarządzania w strukturach administracji publicznej Dorota Iwanicka dr inż. Jan Maciejewski 2017
Cyfryzacja administracji czynnikiem dynamicznego rozwoju struktur organizacyjnych i jakości świadczonych usług Piotr Janiszek dr inż. Jan Maciejewski 2017
Podatki lokalne jako dochody własne gminy na przykładzie gminy Leszno w latach 2010-2014. Agnieszka Nagórka dr hab. Agnieszka Alińska 2016
Dług publiczny w Polsce w latach 2012 - 2014 na tle krajów Unii Europejskiej Edyta Stręciwilk dr hab. Agnieszka Alińska 2016
Konflikt pomiędzy dostępem do informacji publicznej, a ochroną informacji niejawnych Przemysław Parys dr Stefan Jarecki 2016
Bezpieczeństwo podczas zgromadzeń publicznych Iwona Kazikowska-Kamienik dr Stefan Jarecki 2016
Budżet partycypacyjny za i przeciw. Bogdan Wójcik dr Agata Kosieradzka-Federczyk 2016
Plagiat w erze cyfryzacji Bartosz Świetlicki dr Piotr Zakrzewski 2016
Kredyt bankowy i leasing jako zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw Małgorzata Wasiak dr Stefan Jarecki 2016
Dostęp do informacji publicznej na przykładzie sądów okręgowych w Polsce w latach 2010-2013 Małgorzata Kurtyka dr Stefan Jarecki 2016
Klub piłkarski jako przedsiębiorca w świetle prawa i orzecznictwa Rafał Ryszkowski dr hab. Waldemar Hoff 2015
Ochrona konsumenta usług turystycznych w świetle prawa polskiego Małgorzata Bartosińska dr Agata Kosieradzka-Federczyk 2015
Status prawny pracowników urzędów państwowych Agnieszka Gmaj dr Agata Kosieradzka-Federczyk 2015
Nadzór nad samorządem terytorialnym sprawowany przez Regionalne Izby Obrachunkowe Sylwia Jachimiak dr Agata Kosieradzka-Federczyk 2015
Znaczenie budowania relacji z interesariuszami w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego na przykładzie gmin. Agnieszka Wiśniewska dr Konrad Rokoszewski 2015
E-Instytucje z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej Katarzyna Jakubaszek dr inż. Jan Maciejewski 2015
E-urząd jako nowa forma relacji i wymiany informacji urzędu z klientem. Anna Sokół dr inż. Jan Maciejewski 2015
Telepraca jako alternatywna forma zatrudnienia we współczesnych metodach zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Monika Życka dr inż. Jan Maciejewski 2015

Kierunek Grafika

Tytuł Student Promotor Rok
Ilustracje koncepcyjne do autorskiego komiksu o tematyce fantasy. Justyna Bardoga dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekty postaci roślinnych wykonane w technice 3D Andrzej Knop dr Mateusz Dąbrowski 2018
ZŁOTE MYŚLI – ALBUM ZE ZDJĘCIAMI PORTRETOWYMI Damian Siekierka dr hab. Agata Zbylut 2018
Projekt graficzny serii okładek książek z cyklu „Seria Niefortunnych Zdarzeń” Angela Apelska dr Dariusz Mlącki 2018
Projekt magazynu lifestylowego „SOBĄ” Joanna Magdoń dr Anna Kłos 2018
Zestaw grafik koncepcyjnych na podstawie "Buszującego w zbożu" J. D. Salingera Eryk Marchoff dr Krzysztof Franaszek 2018
System identyfikacji wizualnej klubu piłkarskiego Wisła Kraków. Piotr Michalak dr Anna Kłos 2018
Szachy inspirowane polską architekturą współczesną Marlena Podlasek dr Mateusz Dąbrowski 2018
Wizualizacja laboratorium chemicznego wykonana w technice 3D Roman Pron dr Mateusz Dąbrowski 2018
System identyfikacji graficznej dla sushi baru "Futu Sushi Bar". Nikolaus Tomulewicz dr Anna Kłos 2018
Projekt graficzny kalendarza inspirowanego kulturą pierwotnych mieszkańców Ameryki Północnej Karolina Ulatowska dr Piotr Krochmalski 2018
Zestaw grafik koncepcyjnych na podstawie sztuki ''Makbet''. Maria Baranowska dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekt magazynu popularnonaukowego „Gamayun” Magdalena Filippow dr Anna Kłos 2018
Zestaw grafik koncepcyjnych na podstawie "Dziadów części II" Adama Mickiewicza Aleksandra Ryzner dr Krzysztof Franaszek 2018
Zestaw grafik koncepcyjnych hybryd zwierzęcych Daria Wójcik dr Krzysztof Franaszek 2018
Seria ilustracji do zbioru opowiadań Marcin Chyliński dr Mateusz Dąbrowski 2018
Autorski projekt gry strategicznej oparty na tworzeniu cywilizacji Alona Baranova dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekt 3d marsjańskiego pojazdu kolonijnego. Radosław Kozera dr Krzysztof Franaszek 2018
Trójwymiarowa wizualizacja średniowiecznego krajobrazu z elementami fantastyki. Emil Rosieński dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekt identyfikacji wizualnej klubu dla motocyklistów. Ruslan Zuyev dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Projekt graficzny książki "Bestie Nie fantastyczne XXI w." Katarzyna Kot dr Piotr Krochmalski 2018
Kalendarz ilustracyjny inspirowany twórczością "The Beatles" Kinga Firlej dr Piotr Krochmalski 2018
PROJEKT GRAFICZNY APLIKACJI INTERNETOWEJ „CONCIERGE”. Karol Konofał dr Piotr Krochmalski 2018
Projekt serii opakowań kosmetyków "Beardsome" do pielęgnacji brody Marta Kosik dr Anna Kłos 2018
Projekt książki kucharskiej Aleksandra Łyzińska dr Anna Kłos 2018
"Koszmarna Komnata" - Trójwymiarowy model lokacji do gry według autorskiego projektu. Jakub Miszczak dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekt etykiet na produkty kosmetyczne do pielęgnacji ciała. Magdalena Frączek dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Projekt kalendarza ilustracyjnego Aleksandra Pasińska dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Projekt kalendarza ściennego. Ewelina Trębacz dr Mateusz Dąbrowski 2018
Projekt magazynu lifestylowego dla mężczyzn Piotr Białkowski prof. Mieczysław Wasilewski 2017
Projekt serii etykiet na butelkę napoju alkoholowego oraz projekt opakowania zbiorczego. Kamila Gadzińska dr Anna Kłos 2017
Identyfikacja wizualna agencji eventowej Cradle sp. z o.o. Łukasz Kartaszow dr Anna Kłos 2017
Projekt serii okładek dla piosenkarki Sii Furler. Agnieszka Skrzyniarz dr Anna Kłos 2017
System identyfikacji wizualnej hotelu „Arłamów”. Ewa Ciupińska dr Piotr Krochmalski 2017
Opracowanie graficzne planszowej gry edukacyjnej do nauki języka angielskiego. Dominika Doberstein dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Seria ilustracji koncepcyjnych do autorskiej gry komputerowej Mateusz Ferenc dr Mateusz Dąbrowski 2017
Animacja 3D startu futurystycznej rakiety kosmicznej Krystian Baranowski dr Piotr Krochmalski 2017
Projekt kalendarza dla Stowarzyszenia Ruchu Obrony Lasów Polskich. Aneta Bajgrowicz dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Taneczne animacje Łukasz Gołębiewski dr Grzegorz Rogala 2017
Projekt fiszek do nauki języka angielskiego. Magdalena Skowyra dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Film promocyjny Tomasza Sypniewskiego -" It's never too late" #MYROADTOTOKYO2020 Mateusz Haas dr Piotr Krochmalski 2017
Lot Stanisława Skarżyńskiego do Ameryki Południowej w 1933 r. Łukasz Kubacki dr Grzegorz Rogala 2017
Pastisz filmu reklamowego Bartłomiej Młynarski dr Piotr Krochmalski 2017
Lot Stanisława Skarżyńskiego do Ameryki Południowej w 1933 r. Artur Sińczuk dr Grzegorz Rogala 2017
Krótkometrażowa animacja „Który świat będzie tobie bliższy” Artur Świerczewski dr Grzegorz Rogala 2017
Ilustracje koncepcyjne do książki „Ostre Przedmioty” Gillian Flynn. Justyna Kalicka dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt i wizualizacja wnętrza studia graficznego. Karolina Książek dr Krzysztof Franaszek 2017
Seria modeli 3D przedstawiających postaci bogów słowiańskich Konrad Płecha dr Krzysztof Franaszek 2017
Autorska animacja 3d "Walka z rakiem". Michał Pomykała dr Krzysztof Franaszek 2017
Oprawa graficzna autorskiej wystawy fotografii. Laura Wąsowska dr Anna Kłos 2017
Unikatowa książka artystyczna Elżbieta Wojciechowska prof. Zygmunt Strent 2017
Projekt graficzny platformy edukacyjnej, która zrzesza trenerów i specjalistów do spraw sportu i żywienia. Michał Rybak dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Grafiki koncepcyjne postaci i lokacji do gry platformowej na podstawie książki „Mały Książe”. Monika Staszewska dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt magazynu o tematyce rękodzielniczej. "Wylęgarnia pomysłów" Kinga Borkowska dr Piotr Krochmalski 2017
PROJEKT GRAFICZNY SKALOWALNEJ STRONY INTERNETOWEJ "WOODYAGE" Jolanta Księżopolska dr Piotr Krochmalski 2017
Projekt graficzny witryny internetowej o nazwie TimBurton.com Urszula Szkuta dr Piotr Krochmalski 2017
Wizualizacja 3D wnętrza mieszkalnego. Katarzyna Gipsiak dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt artzinu o tematyce graffiti “Thug Life“. Stanisław Zieliński dr Piotr Krochmalski 2017
Album z ilustracjami wybranych warszawskich budynków powojennego modernizmu. Krzesimir Ostrowski dr hab. Maja Wolna 2017
Nowoczesna produkcja filmowa na przykładzie autorskiego filmu krótkometrażowego. Bartłomiej Kmita prof. Zbigniew Wichłacz 2017
Nowoczesna produkcja filmowa na przykładzie autorskiego filmu krótkometrażowego. Kamil Kryński prof. Zbigniew Wichłacz 2017
Nowoczesna produkcja filmowa na przykładzie autorskiego filmu krótkometrażowego. Wojciech Szwed prof. Zbigniew Wichłacz 2017
Identyfikacja wizualna firmy AFGRAF Alicja Firynowicz dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Projekt identyfikacji wizualnej oraz etykiet produktowych dla polskiego browaru rzemieślniczego Przemysław Szulim dr Anna Kłos 2017
Wizualizacja pokoju gracza w technologi 3D Marek Wlazło dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt graficzny aplikacji mobilnej do celów sportowych - GymGoalTracker Aleksy Gawroński dr Anna Kłos 2017
Trójwymiarowa wizualizacja adaptacji wnętrza historycznego Kondrat Szczepaniak dr Krzysztof Franaszek 2017
Kalendarz ścienny ze zdjęciami aranżacyjnymi wnętrz. Mateusz Ostaszewski dr hab. Maja Wolna 2017
Seria okładek płyt DVD do serialu "True Detective". Robert Cynkier dr hab. Izabela Łapińska 2017
Projekt serii graficzno-typograficznych plakatów emocji służących promocji przedstawienia teatralnego. Izabela Doniek dr hab. Izabela Łapińska 2017
Projekt serii plakatów do musicalu ,,Upiór w Operze’’. Ewelina Bagińska dr Aneta Jaźwińska 2017
Plakaty promujące Polskę. Karolina Puchalska dr hab. Maja Wolna 2017
Film krótkometrażowy z gatunku Horror pod tytułem "Most" Adrian Szymański dr Grzegorz Rogala 2017
Wizualizacja 3D obiektu architektonicznego Jan Zieliński dr Krzysztof Franaszek 2017
Seria plakatów typograficznych opartych na własnych wierszach. Dorota Olkowska dr Anna Kłos 2016
Projekt kalendarza ściennego Arnika Sadowska dr Anna Kłos 2016
Seria okładek do płyt winylowych Łukasz Sztuk dr Anna Kłos 2016
Projekt kart tarota Magda Szymaniak dr Anna Kłos 2016
Postać w gotyckiej zbroi płytowej. Model do gry w silniku CryEngine 3. Kamil Bigos dr Krzysztof Franaszek 2016
Krótkometrażowa animacja 3D Adrian Szczepański dr Krzysztof Franaszek 2016
Prezentacja samochodu FSO Ogar na podstawie modelu 3D Michał Dorosz dr Piotr Krochmalski 2016
Wizualizacja 3D Samochodu Fiat 500 Marta Gąska dr Piotr Krochmalski 2016
Projekt artzinu pod tytułem „untitled files” Radosław Nowik dr Piotr Krochmalski 2016
Krótkometrażowa animacja 2D inspirowana mitologią celtycką. Alicja Kłos dr Grzegorz Rogala 2016
Projekt serii etykiet i opakowań na butelki alkoholu domowego wyrobu. Przemysław Kilichowski dr Piotr Krochmalski 2016
"Potwory z mitologii nordyckiej" - seria ilustracji koncepcyjnych wykonanych technikami cyfrowymi. Jakub Buchała dr Anna Kłos 2016
Projekt graficzny podróżniczej aplikacji mobilnej o nazwie "Backpack" Paulina Jadeszko dr Anna Kłos 2016
"Bogowie słowiańscy" - zestaw ilustracji koncepcyjnych Adrianna Konieczny dr Krzysztof Franaszek 2016
Identyfikacja wizualna produktów Browaru "Potus" Marcin Kozłowski dr Aneta Jaźwińska 2016
Cyfrowa replika motocykla marki WSK 125 Bartłomiej Pilzak dr Krzysztof Franaszek 2016
Realistyczny model dinozaura w technologii 3D. Daniel Salik dr Krzysztof Franaszek 2016
Multimedialna diorama kryjówki ruchu oporu. Paweł Dąbrowski dr Krzysztof Franaszek 2016
Projekt i wizualizacja prehistorycznego ssaka w 3D Aleksandra Grzybowska dr Krzysztof Franaszek 2016
Model maszyny bojowej z uniwersum Warhammer 40K wykonany w technice 3D. Michał Jeliński dr Krzysztof Franaszek 2016
Identyfikacja wizualna firmy projektowo-budowlanej PBIP Projekt Wawrzyniec Borkowski dr hab. Maja Wolna 2016
"Dar natury"- animowana baśń japońska Jan Przetakiewicz dr Grzegorz Rogala 2016
Projekt graficzny aplikacji mobilnej obsługującej zdjęcia panoramiczne Patryk Brzeszcz dr Leszek Robaszkiewicz 2016
Projekt autorskiej, ilustrowanej książki dla dzieci „Król Piratów”. Magdalena Kalupa dr Mateusz Dąbrowski 2016
Projekt graficzny miesięcznika „Cotton Man” Grzegorz Komorowski dr Anna Kłos 2016
Projekt graficzny aplikacji mobilnej „JoinM8” dedykowanej na systemy iOS oraz Android. Piotr Król dr Anna Kłos 2016
Projekt graficzny responsywnej aplikacji internetowej PoPracy.pl Rafał Sieńkowski dr Anna Kłos 2016
Nowa rasa fantastycznych zwierząt inspirowanych końmi - wizualizacja 3D Adrianna Wróblewska dr Krzysztof Franaszek 2016
Zaprojektowanie magazynu komiksowo - graficznego 'Comix Noir' inspirowanego stylem noir. Aneta Puzewicz dr Mateusz Dąbrowski 2016
Projekt kalendarza z ilustracjami kwiatowymi Natalia Jurczuk dr Piotr Krochmalski 2016
Steampunkowa wizja bohaterów "Alicji w Krainie Czarów" Agata Kamińska dr Mateusz Dąbrowski 2016
PROJEKTY POSTACI DO GRY FABULARNO – PRZYGODOWEJ OPARTEJ NA POWIEŚCI WALTERA MOERSA „RUMO I CUDA W CIEMNOŚCIACH” Antonina Kraszewska dr Krzysztof Franaszek 2016
Wirtualna wycieczka po Galerii Sztuki XIX Wieku Muzeum Narodowego w Warszawie Adrianna Zalewska dr Krzysztof Franaszek 2016
Stworzenie realistycznego modelu pociągu EN-57 w 3d i zaimplementowanie go do silnika UDK. Arkadiusz Gadaliński dr Krzysztof Franaszek 2015
Projekt magazynu muzycznego "High Voltage" Tomasz Kłos prof. Mieczysław Wasilewski 2015
Animacja 3D na temat futurystycznej wizji ucieczki ludzkości. Łukasz Lazurek dr Krzysztof Franaszek 2015
Krótkometrażowa animacja >>Ostatni Przyjaciel<< Gabriela Okuniewicz dr Grzegorz Rogala 2015
Animacja 3D na temat futurystycznej wizji ucieczki ludzkości. Paweł Ozon dr Krzysztof Franaszek 2015
Wizualizacja 3d ośrodka jeździeckiego. Patrycja Damaziak dr Krzysztof Franaszek 2015
Seria wzorów inspirowanych wybranymi kulturami ludowymi świata. Anna Morawiec dr hab. Zdzisława Ludwiniak 2015
Projekt graficzny serii opakowań czekolad Anna Grybczyńska dr Anna Kłos 2015
Projekt graficzny wydawnictwa „Rzeczy Pospolite” w formie artbooka. Kamila Łojko dr Anna Kłos 2015
Strona internetowa klubu dla dżentelmenów o nazwie "Klub Brody Shade'a" Julia Młynarczyk dr Anna Kłos 2015
Seria responsywnych mailingów dla biura podróży "Dookoła" Anna Piskorz dr Anna Kłos 2015
Projekt talii kart do gry w pokera Karolina Kłos prof. Mieczysław Wasilewski 2015
Projekt artzinu Ewa Rosłoniec-Czobodzińska dr Anna Kłos 2015
Motyw graficzny (Key Visual) do kampanii społecznej promującej profilaktykę raka piersi Magdalena Sajpel dr Krzysztof Franaszek 2015
Filmy Woody'ego Allena w plakacie Michał Stachacz dr hab. Maja Wolna 2015
Projekt graficzny aplikacji mobilnej Uczelnianego Banku Informacji WIT Artur Choiński dr Piotr Krochmalski 2015
Projekt i wizualizacja postaci 3D Karolina Choromańska dr Krzysztof Franaszek 2015
Redesign interfejsu aplikacji mobilnej „Spotify” na iOS. Michał Fabisiak-Chojnacki dr Anna Kłos 2015
Projekt graficzny responsywnego sklepu internetowego “My Gift Dna”. Kacper Klisz dr Anna Kłos 2015
Projekt graficzny aplikacji mobilnej FitAry Marcin Królewicz dr Anna Kłos 2015
Sala tortur – wizualizacja 3D Marek Walkowiak dr Krzysztof Franaszek 2015
Komiks "Genesis: Historia Końca" Sebastian Łuba dr Anna Kłos 2015
Seria ilustracji wraz z okładką do wybranych Baśni Rosyjskich Hanna Oloś dr Leszek Robaszkiewicz 2015
Projekt graficzny gry wyścigowej Mariusz Jakubowski dr Krzysztof Franaszek 2015
Projekt kalendarza wykonanego w technice kolażu, inspirowany sztuką modernistyczną Marta Krawczyńska dr Anna Kłos 2015
Projekt książki ilustrowanej „Śniło mi się, że” Beata Brauła dr Leszek Robaszkiewicz 2015
Projekt magazynu "Vitund" o tematyce psychologicznej. Monika Dąbrowska dr hab. Maja Wolna 2015
Seria ilustracji do kalendarza – kobieta w przestrzeni miejskiej Paulina Krempa dr Piotr Krochmalski 2015
Seria ilustracji plakatowych „Orły Górskiego” Marcin Marszałek dr Piotr Krochmalski 2015
Projekt graficzny i makieta magazynu „Prografia” o współczesnym designie. Aneta Dworzyńska dr hab. Izabela Łapińska 2015
Projekt serii opakowań i plakatów do absyntu. Paulina Kondzior dr Anna Kłos 2015
Projekt identyfikacji wizualnej dla sklepu "Majsternia" Iuliia Lybenska dr Leszek Robaszkiewicz 2015
Projekt graficzny i wykonanie autorskiej książki z kolażami Magdalena Łuczyńska dr Anna Kłos 2015
Projekt portalu e-commerce i aplikacji mobilnej "Pikabee" Diana Wieczorek dr Piotr Krochmalski 2015
Animacja: "Reklama w przestrzeni publicznej" Marta Liwińska prof. Zbigniew Wichłacz 2015
Kreowanie wizerunku kobiety w reklamie. Jolanta Pióro prof. Mieczysław Wasilewski 2015
Projekt grafik na koszulki, promujących miasto. Agnieszka Pychewicz dr hab. Izabela Łapińska 2015
Tytuł Student Promotor Rok
Album graficzny inspirowany twórczością reżyserów filmowych. Daria Ziółkowska dr Piotr Krochmalski 2018
Projekt graficzny serwisu internetowego "zlec.to". Piotr Król dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Album grafik koncepcyjnych do gry komputerowej Adrianna Wróblewska dr Krzysztof Franaszek 2018
MINIMAX. Projekt podręcznika akademickiego do przedmiotu Prepress i Dtp. Dariusz Adamski dr hab. Agata Zbylut 2018
Projekt graficzny książki „26 cytatów z twórczości sir Terry’ego Pratchetta” Anna Madrjas-Dymek dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Zmiana identyfikacji wizualnej Instytutu Transportu Samochodowego Ewa Smoczyńska dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Projekt identyfikacji wizualnej i kompletnej oferty studia graficznego Maruda Studio. Marta Krawczyńska dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Aplikacja mobilna i landing page Caramb. Zuzanna Glinka dr Leszek Robaszkiewicz 2018
Projekt graficzny systemu identyfikacji wizualnej oraz nadruków na torby marki „halo” Magdalena Tołłoczko dr Anna Kłos 2018
Projekt i implementacja skalowalnej strony internetowej oraz projekt graficzny mailingu dla biura rachunkowego Kamila Wielińska dr Anna Kłos 2018
Animowane plakaty do filmów Davida Lyncha Karolina Kłos prof. Mieczysław Wasilewski 2018
Zwiastun gry „Red” Gabriela Okuniewicz dr Krzysztof Franaszek 2018
Interaktywna wizualizacja salonu samochodowego. Artur Borkowski dr Krzysztof Franaszek 2018
Wirtualna rzeczywistość. Interaktywne wideo 360°. Kharytia Harasevych dr Krzysztof Franaszek 2018
Projekt serii okładek płytowych do muzyki metalowej wraz z książeczkami Tomasz Brudzewski dr Piotr Krochmalski 2017
Rebranding naleśnikarni Mały Książę Aneta Dworzyńska dr Piotr Krochmalski 2017
Gra karciana o superbohaterach. Krzysztof Michalak dr Piotr Krochmalski 2017
Interpretacja japońskiego bóstwa w formie rzeźby cyfrowej Sylwia Pokropek dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt konceptów komputerowej gry fabularnej opartej na mitologii koreańskiej. Karolina Choromańska dr hab. Zdzisława Ludwiniak 2017
Seria plakatów typograficznych ilustrujących wybrane utwory muzyczne Patrycja Młynek dr Anna Kłos 2017
Projekt graficzny strony internetowej wydawnictwa «A-BA-BA-HA-LA-MA-HA» Iuliia Lybenska dr Piotr Krochmalski 2017
Projekt graficzny oraz wykonanie autorskiego artzinu Edyta Wocial dr Anna Kłos 2017
Projekt aplikacji mobilnej „Maps Mobile” na system iOS. Michał Fabisiak-Chojnacki dr Piotr Krochmalski 2017
Projekt identyfikacji wizualnej dla marki biżuterii. Dominika Marzec dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Ilustrowany album Aleksandra McQueena - Biografia Katarzyna Brzezińska dr hab. Maja Wolna 2017
PROJEKT GRAFICZNY WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ DLA FIKCYJNEGO SKLEPU Z ARTYKUŁAMI DLA ZWIERZĄT Bernadeta Burek dr Leszek Robaszkiewicz 2017
Projekt graficzny książki pt. „Szczwaniak. Kajet kreatywny” oraz strony internetowej promującej tę publikację. Monika Dąbrowska dr Piotr Krochmalski 2017
Gra edukacyjno-przygodowa na PC Katarzyna Sobkowicz dr Mateusz Dąbrowski 2017
Projekt nowoczesnego przedszkola w 3d i wizualizacja w silniku gier Unreal Engine. Paweł Trzciński dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt planszy do gry inspirowanej Powstaniem Warszawskim Maciej Kupidura dr Mateusz Dąbrowski 2017
Projekt albumu z własnymi ilustracjami stanowiący portfolio artysty tatuatora Aleksandra Oleszkiewicz dr Piotr Krochmalski 2017
Autorski projekt 3D figur szachowych inspirowanych mitologią słowiańską Renata Ryszkowska dr Krzysztof Franaszek 2017
Projekt okładek do książek Andrzeja Sapkowskiego tworzących sagę o Wiedźminie Aleksandra Misztal dr Anna Kłos 2016
Kalendarz ścienny na temat sportów ekstremalnych Monika Smołka dr Anna Kłos 2016
Projekt okładek do książek „Gry o tron” autorstwa George’a R.R. Martin ‘a Małgorzata Szczegielniak dr Anna Kłos 2016
Animacja „Komedia ludzi i sprzętów” Elżbieta Stechnij prof. Zbigniew Wichłacz 2016
„Mroczna Wieża” Stephena Kinga - seria ilustracji cyfrowych. Marta Olszewska dr Krzysztof Franaszek 2016
Projekt książki kucharskiej Przemysław Cioch dr Piotr Krochmalski 2016
Teledysk do utworu muzycznego „The Garden of Happy Dead People” zespołu Lor Bożena Czech dr Grzegorz Rogala 2016
Seria ilustracji koncepcyjnych do gry komputerowej. Marta Leydy dr Mateusz Dąbrowski 2016
Autorski projekt i trójwymiarowy model postaci. Janusz Dembiński dr Krzysztof Franaszek 2016
Projekt graficzny serii okładek płytowych oraz dodatkowych materiałów promocyjnych dla zespołu Porcupine Tree Piotr Serwicki dr Anna Kłos 2016
“Biała śmierć” - krótkometrażowy film animowany Małgorzata Dutkiewicz prof. Zbigniew Wichłacz 2016
Projekt graficzny miesięcznika motocyklowego. Piotr Gęborys dr hab. Maja Wolna 2016
Projekt rodzinnej gry planszowej o tematyce muzycznej dla dzieci 5+ Wioletta Kielak dr Anna Kłos 2016
Seria plakatów społecznych - „Oni są wśród nas”. Jacek Jabłoński dr Piotr Krochmalski 2016
Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla firmy odzieżowej produkującej odzież damską. Aleksandra Sowa dr Piotr Krochmalski 2016
System Identyfikacji Wizualnej Hotelu Gołębiewski Izabella Ptak dr Leszek Robaszkiewicz 2016
„System identyfikacji wizualnej marki Dulux” Sylwia Papierowska dr Leszek Robaszkiewicz 2016
Projekt zina „Generation X” Aleksandra Stefaniak dr Piotr Krochmalski 2016
Projekt kampanii ugrupowania proekologicznego, przy udziale ambientowych środków komunikacji. Mateusz Zawadzki dr Piotr Krochmalski 2016
Projekt książki dla dzieci niewidomych i słabowidzących „Moja twarz”. Aneta Drohomirecka dr Piotr Krochmalski 2016
Projekt serii opakowań produktów spożywczych. Ewelina Gędas-Andrzejczyk dr Leszek Robaszkiewicz 2016
Film krótkometrzażowy z gatunku science fiction Jacek Ruszkowski prof. Zbigniew Wichłacz 2016
Film krótkometrażowy z gatunku science fiction. Matylda Sochocka prof. Zbigniew Wichłacz 2016
Branding firmy Paweł Kaczmarczyk dr Piotr Krochmalski 2016
Stworzenie poziomu do gry komputerowej z wykorzystaniem Unreal. Autorski scenariusz, oparty o grę akcji. Elżbieta Zakrzewska dr Krzysztof Franaszek 2016
Realizacja filmu krótkometrażowego dokumentalno - fabularnego “Warsaw 65’. True story of polish big beat.” Piotr Cieślik dr Grzegorz Rogala 2015
„Rebranding firmy Dary Natury produkującej ekologiczne herbatki na rynek polski” Ewa Jurecka dr Piotr Krochmalski 2015
Realizacja filmu krótkometrażowego dokumentalno - fabularnego “Warsaw 65’. True story of polish big beat.” Anna Słoma dr Grzegorz Rogala 2015
Humans of New York Ewelina Orzeszek prof. Mieczysław Wasilewski 2015
Kompleksowy system identyfikacji wizualnej lokalu gastronomicznego Magdalena Kubicka dr Leszek Robaszkiewicz 2015
„Niewidzialna drukarnia”. Łukasz Sieciński prof. Zbigniew Wichłacz 2015
Projekt książki dla dzieci Adama Bahdaja pt. "Pilot i ja" Edyta Petrzak dr hab. Maja Wolna 2015
Identyfikacja wizualna producenta ram do fotografii i obrazów. Tomasz Szczyciński dr Anna Kłos 2015