Studia podyplomowe na kierunku

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

2
semestry
2 semestry

Dlaczego warto wybrać

 • Pozyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu identyfikacji, analizy i zapobiegania zagrożeniom cybernetycznym
 • Studia pozwalają zdobyć umiejętności w zakresie ochrony sieci komputerowych, analizy ryzyka, zarządzania incydentami i śledzenia cyberprzestępców
 • Poznasz niezbędne metody i narzędzia do tego, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie firmy w otoczeniu cyfrowym
 • Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą identyfikować i zarządzać ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w cyberprzestrzeni.
 • Program studiów podyplomowych został opracowany w ścisłej współpracy z praktykami
 • Stawiamy przede wszystkim na praktykę – 240 godzin zajęć z doświadczonymi praktykami w swojej dziedzinie
 • Pozyskasz zawód, który jest ceniony na rynku pracy. Studiowanie Cyberbezpieczeństwa może otworzyć drzwi do lukratywnych ścieżek kariery

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Cyberbezpieczeństwo jest pojęciem odnoszącym się do zapewnienia ochrony i przeciwdziałania zagrożeniom, które dotykają cyberprzestrzeni, jak i funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Dotyczą one zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego oraz ich wzajemnych relacji. Zagrożenia związane z atakami cybernetycznymi mogą wystąpić w każdej organizacji, w której przetwarzane są informacje w systemach teleinformatycznych, niezależnie od wielkości i struktury organizacyjnej. Ataki na infrastrukturę teleinformatyczną są często spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem urządzeń, programów lub niepoprawnym korzystaniem z zasobów sieci przez jej użytkowników. Pojawiające się coraz bardziej skomplikowane metody działania cyberprzestępców skutkują złożonymi, wieloetapowymi atakami, często wykraczając poza tradycyjny obszar IT. Organizacje, które chcą chronić informacje strategiczne dla swojego funkcjonowania muszą zorganizować system bezpieczeństwa w taki sposób, aby działać z wyprzedzeniem i zapobiegać atakom.

Adresaci studiów

Studia Podyplomowe Zarządzanie cyberbezpieczeństwem adresowane przede wszystkim do osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem cyfrowym oraz ochroną przed zagrożeniami cybernetycznymi. Są one  szczególnie polecane dla :

 • Specjalistów IT: - osoby pracujące w branży technologii informacyjnych, administratorów systemów, inżynierów sieciowych, programistów – chcących poszerzyć swoje kompetencje o aspekty związane z ochroną przed zagrożeniami cybernetycznymi. Studia pozwolą im lepiej zrozumieć i reagować na zagrożenia zwiększając tym samym bezpieczeństwo systemów, którymi się zajmują
 • Pracowników  sektora publicznego i prywatnego odpowiedzialnych za zagrożenia w cyberprzestrzeni,
 • Specjalistów ds. bezpieczeństwa: analityków bezpieczeństwa, specjalistów ds. incydentów, audytorów bezpieczeństwa , konsultantów ds. cyberbezpieczeństwa, chcących zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności wymagane w tych obszarach
 • Osoby z innych dziedzin, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego i zwiększyć swoje szanse na rozwój kariery w tej dziedzinie

Zdobyte kompetencje

Zdobędziesz kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla specjalisty z obszaru cyberbezpieczeństwa.
Zapoznasz się z nowoczesnymi metodami i technikami wykorzystywanymi w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem.
Poznasz rozwiązania wykorzystywane przez zespoły atakujące jak i broniące infrastrukturę IT.
Uzyskasz wiedzę z zakresu ram prawnych regulujących aspekty związane z cyberbezpieczeństwem.
Zdobędziesz wiedzę dotyczącą najnowszych trendów z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Zdobędziesz praktyczne umiejętności szacowania i analiza ryzyka dla cyberbezpieczeństwa.
Zdobędziesz umiejętności identyfikowania i reagowania na zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Zdobędziesz wiedzę odnośnie przygotowania systemu cyberbezpieczeństwa w organizacji, jego monitorowania i reagowania na potencjalne incydenty.Opłaty
dla słuchaczy rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025

Wysokość czesnego 

studia podyplomowe płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Cyberbezpieczeństwo 4 000 zł 4 x 1050 zł

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa
500 zł

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2024 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2025 r. za semestr letni
Semestr zimowy Termin płatności
I do 10.10.2024 r.
II do 10.11.2024 r.
III do 10.12.2024 r.
IV do 10.01.2025 r.
Semestr letni Termin płatności
I do 10.03.2025 r.
II do 10.04.2025 r.
II do 10.05.2025 r.
IV do 10.06.2025 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.


Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu
dr inż. Michał TUZ - kierownik studiów
+48 602 384 179
M.Tuz@wit.edu.pl