Grafika cyfrowa

Specjalność na studiach magisterskich na kierunku Grafika

Co uzyskują absolwenci?

Specjalność Grafika cyfrowa przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności w grafice 2D.

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • formułowania koncepcji artystycznych, wyboru środków ekspresji i realizacji tych koncepcji w obszarze sztuki nowych mediów
  • wzorców i sposobów rozwijania umiejętności kreatywnych, umożliwiających swobodną i niezależną wypowiedź artystyczną
  • poszukiwania oryginalnych form wyrazu opartych na samodzielnym rozwijaniu umiejętności warsztatowych w obszarze projektowania graficznego i ilustracji cyfrowej
  • posługiwania się technikami cyfrowymi przy realizacji prac artystycznych w obszarze grafiki 2D
  • projektowania publikacji, systemów informacji wizualnej oraz witryn internetowych i interfejsów użytkownika z użyciem profesjonalnych pakietów oprogramowania
  • wykorzystania fotografii jako środka wyrazu artystycznego

Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach grafików i projektantów w wydawnictwach, agencjach reklamowych, studiach graficznych lub do samodzielnej pracy grafika freelancera.