Architektura i bezpieczeństwo chmury obliczeniowej

Specjalność na studiach magisterskich na kierunku Informatyka

Co uzyskują absolwenci?

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i implementowania infrastruktury IT w chmurze obliczeniowej
 • projektowania i implementowania środowiska Office 365
 • automatyzacji utrzymania usług scentralizowanych w chmurze
 • projektowania i zarządzania tożsamościami w chmurze
 • projektowania i implementowania środowisk hybrydowych
 • ochrony danych i zapewnienia ciągłości działania infrastruktury
 • projektowania i zarządzania urządzaniami w chmurze
 • projektowania i utrzymania aplikacji chmurowych
 • zarządzanie zgodnością w usługach chmurowych
 • monitorowania platformy chmury obliczeniowej
 • implementowania i zarządzania usługami Microsoft 365
 • architektury środowisk chmury obliczeniowej
 • projektowania i implementowania zabezpieczeń na platformie chmury obliczeniowej

Dodatkowo w ramach studiów WIT gwarantuje przygotowanie do następujących certyfikacji zawodowych Microsoft (koszty egzaminów ponosi student):

 • Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
 • Microsoft Certified: Azure Developer Associate
 • Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate
 • Microsoft Azure Architect Technologies
 • Microsoft Azure Security Technologies

Przedmioty specjalnościowe prowadzone są przez autoryzowanych trenerów i certyfikowanych inżynierów Microsoft a ich zaliczenie uprawnia do przystępowania do egzaminów certyfikacyjnych. Absolwenci specjalności mogą zatem wejść na rynek pracy z kwalifikacjami zawodowymi udokumentowanymi międzynarodowymi certyfikatami. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach architektów oraz specjalistów bezpieczeństwa w zakresie rozwiązań opartych na technologii chmury obliczeniowej Microsoft.