Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych (MSJO) to jednostka Uczelni, której zadaniem jest prowadzenie lektoratów dla studentów WIT.
MSJO organizuje lektoraty zarówno dla studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Przed rozpoczęciem nauki studenci są zapraszani na testy językowe, których celem jest przydzielenie studenta do grupy o odpowiednim dla niego poziomie zaawansowania. Lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2 - Common European Framework.

Lektorat drugiego języka obcego

Studenci, którzy ukończyli kurs języka angielskiego na poziomie B2 WYŻSZYM mogą zapisywać się na lektorat drugiego języka obcego osobiście w MSJO p.434 w godzinach dyżurów, bądź mailowo: sjo@wit.edu.pl. W zależności od liczby zgłoszonych kandydatów będą realizowane kursy następujących języków: FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI, WŁOSKI.

UWAGA Studenci studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)

Język angielski jest językiem wiodącym. Dla studentów którzy zdali egzamin B2 z języka angielskiego lub uzyskali stosowny certyfikat MSJO prowadzi lektoraty języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Dla studentów obcokrajowców prowadzony jest nieodpłatny lektorat języka polskiego jako obcego.

Lektorat z języka polskiego jako obcego odbywa się w terminach ustalonych przez SJO w salach N408 i N410 (ul. Newelska).

Szczegółowe informacje o poziomach nauczania języków obcego, trybie ich zaliczania a także egzaminie końcowym zawarte są w regulaminie Międzywydziałowego Studium Języków Obcych

Podania w sprawie zaliczenia poziomu B2 lub zmiany grupy ćwiczeniowej należy składać w ciągu 30 dni od rozpoczęcia kolejnego semestru studiów w Studium Języków Obcych osobiście lub elektronicznie na adres sjo@wit.edu.pl na formularzu zwolnienie z lektoratu. Pobierz podanie

Studenci są zobowiązani do korzystania z podręcznika kursowego wskazanego przez lektora prowadzącego ćwiczenia na pierwszych zajęciach. Każdy podręcznik posiada dostęp do e-learningu w postaci kodu dostępu.

TOEIC® - Certyfikat dla Ciebie

W wyniku wieloletniej współpracy WSISiZ w Warszawie z Educational Testing Service (ETS), studenci zostali objęci specjalnym programem sprawdzenia kompetencji językowych międzynarodowym egzaminem TOEIC®.

Educational Testing Service (ETS) jest globalnym liderem w  dziedzinie oceny sprawności językowych, między innymi przy zastosowaniu testów TOEIC® i TOEFL®, do których rocznie przystępuje ponad 12 milionów osób w ponad 180 krajach na całym świecie (poza USA). Jako Akredytowane Centrum Egzaminacyjne ETS, WSISiZ posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów TOEIC®.

Inicjatywa testowania studentów międzynarodowym egzaminem z języka angielskiego ma na celu umożliwienie studentom poznanie poziomu, zgodnego ze skalą CEF i pokazanie, jak dobrze radzą sobie z językiem angielskim w globalnym środowisku pracy. Podnoszenie jakości nauczania i rozwój  świadomości wśród studentów na temat znaczenia języków obcych dla ich kariery zawodowej to główne idee, jakie przyświecają projektowi.

Egzamin TOEIC® każdego roku zdaje ponad  7 milionów kandydatów i jest to najczęściej uznawany certyfikat w międzynarodowym środowisku pracy - honoruje go ponad 14 000 organizacji na świecie. Test sprawdza umiejętność praktycznego posługiwania się językiem angielskim w środowisku zawodowym i w codziennym życiu. Składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru i trwa 2 godziny zegarowe.

Certyfikat TOEIC® to cenny dodatek do CV, przepustka do kariery zawodowej i otwartość na nowe perspektywy.  

Profesjonalne CV z TOEIC®:   www.etsglobal.org
Darmowy test próbny TOEIC® Online Placement: www.testujangielski.pl

Organizacja egzaminu TOEIC

Od semestru letniego 2017/2018 chętni do zdawania tego egzaminu mogą przystąpić do niego w ośrodkach wyznaczonych przez Organizatora, czyli firmę ETS Global B.V.

Wszelkich informacji związanych z organizacją egzaminu TOEIC udziela kierownictwo SJO.

Studenci, którzy zdają Egzamin TOEIC otrzymują stosowny certyfikat. 

The TOEIC® test (Test of English for International CommunicationTM)

Najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy.

  • Egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy, stworzony aby mierzyć praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym.
  • Światowy standard w ponad 9000 firm, korporacji i instytucji akademickich, najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego - ponad 5 milionów kandydatów rocznie.
  • Egzamin stosowany przez tysiące instytucji akademickich w przygotowaniu studentów do wejścia na rynek pracy oraz jako alternatywną formę zaliczenia lektoratów.
  • Pytania testowe oparte na prawdziwych sytuacjach z codziennego życia i pracy.
TOEIC

Darmowy test poziomujący z języka angielskiego!

Wejdź na stronę: www.testujangielski.pl i rozwiąż test, który pokaże Ci jak dobrze znasz język angielski. Test został zbudowany w oparciu o autentyczne pytania egzaminu TOEIC®. Jesteśmy Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym, w którym możesz zarejestrować się na oficjalny egzamin. Zapraszamy!

Wykorzystaj wynik TOEIC®, podnieś wartość swojego CV

Więcej informacji na temat egzaminu TOEIC w Studium Języków Obcych:
ul. Newelska 6, pokój N434, tel. 22 3486 538, e-mail sjo@wit.edu.pl oraz na stronie www.toeic.eu.

Aby zarejestrować się na egzamin TOEIC zgłoś się do Studium Języków Obcych:
ul. Newelska 6, pokój N434, tel. 22 3486 538, e-mail sjo@wit.edu.pl.