Biblioteka

Znajdą tu Państwo szczegółowe informacje o naszych zbiorach, zasadach korzystania z Biblioteki, a także aktualne informacje dotyczące jej działalności.

Katalog on-line (Mateusz)

Uwaga! Dostęp do Katalogu oraz Dokumentów elektronicznych wymaga autoryzacji.

Pomóż stworzyć Wirtualną Bibliotekę w Akademii WIT i korzystaj z jej zasobów

Biblioteka WIT zakupiła dla swoich czytelników kilka publikacji w formie elektronicznej. Ebookpoint biblio to multimedialna biblioteka cyfrowa dopasowana do Twoich potrzeb. Korzystając z literatury specjalistycznej i edukacyjnej, zdobędziesz wiedzę potrzebną na studiach oraz w pracy zawodowej.

Sprawdź publikacje, które możesz wypożyczać w BIBLIO Lista publikacji do wypożyczenia w BIBLIO

Pomóż nam stworzyć wirtualną bibliotekę

 • wejdź na stronę biblio.ebookpoint.pl
 • zarejestruj i zaloguj się w Bibliotece
  Podczas rejestracji w polu Nazwisko (lub nazwa firmy) wpisujemy: Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, w polu Imię (lub NIP) wpisujemy: 5271201902, a w polu E-mail podajemy swój szkolny mail z domeną @wit.edu.pl.
 • wskaż tytuły jakimi jesteś zainteresowany lub wypożycz już zakupione przez Uczelnię

Wirtualna Biblioteka Nauki – WBN

W ramach licencji krajowych sfinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa czytelnicy Akademii WIT mogą korzystać z dostępu do następujących baz:

 • EBSCO - obejmują szeroki zakres dziedzinowy, czasopisma, artykuły, abstrakty i bibliografie o tematyce: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomicznebiznesinformatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne.
 • Elsevier - licencja obejmuje wszystkie czasopisma z listy Freedom Collection (pakiet wielodziedzinowy), w tym około 1700 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego, oraz archiwa ponad 200 tytułów niekontynuowanych
 • Springer - licencja obejmuje ponad 2700 tytułów czasopism bieżących, pełne archiwa 1291 czasopism, a także dostęp do ponad 23 tys. tytułów książek z różnych dziedzin, w tym chemii, fizyki, nauk technicznych
 • Nature i Science - najbardziej prestiżowe czasopisma naukowe. Posiadają jeden z największych wskaźników Impact Factor. NATURE na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych, tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd., a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym. SCIENCE (Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.).
 • Wiley-Blackwell - licencja obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, technicznych, medycznych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku
 • SCOPUS - interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowani.
 • Web of Konowledge - zawiera indeksy cytowań wraz z danymi bibliograficznymi i trzech tytułów wybranych z listy FreedomCollection: streszczeniami artykułów, a także ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych i wskaźnik Impact Factor

Wirtualna Biblioteka Nauki

Regulamin Biblioteki Akademii WIT

Pobierz regulamin (.pdf)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Należy po prostu przyjść do Biblioteki z ważną (tj. podstemplowaną) legitymacją studencką.

Zakładając konto w Bibliotece WIT, czytelnik zobowiązuje się jednocześnie do przestrzegania Regulaminu.

Biblioteka udostępnia:

 • książki
 • czasopisma
 • CD
 • dokumenty elektroniczne (m.in. Rocznik Statystyczny, Encyklopedia Prawa Rzeczpospolitej, czasopisma elektroniczne, normy ISO)

Informacje o dostępnych w Bibliotece książkach można uzyskać przeglądając KATALOG.

Studenci, wykładowcy i pracownicy WIT mogą wypożyczyć:

 • 3 książki, każda na 30 dni;
 • 3 czasopisma lub CD, każde na 7 dni.

Nie wypożyczamy książek z czytelni oraz najnowszych numerów czasopism!

Bibliotekarz ma prawo ustalić krótszy termin wypożyczenia dla szczególnie poszukiwanych tytułów.

 1. Po upływie terminu wypożyczenia książek (30 dniach) konto zostaje automatycznie zablokowane i nie ma możliwości przedłużenia książek o 7 dni (dzień po upływie terminu zwrotu rozpoczyna się naliczanie kary 1 zł za dzień za 1 książkę).
 2. Blokada konta zostaje zdjęta po oddaniu wszystkich przetrzymanych książek.
 3. Prolongatę należy dokonać przed upływem terminu zwrotu książek.

Tak.

Co najmniej 3 dni przed naliczeniem kary, na szkolne konta e-mailowe wysyłane są przypomnienia. Oprócz tego na konto UBI wstawiany jest znacznik "Nieoddane książki" (patrz też pkt 7).

Tak.

Można tego dokonać na dwa sposoby:
a) przyjść z książką do Biblioteki - wtedy przedłużamy o 30 dni.
b) zadzwonić lub wysłać e-mail - wtedy przedłużamy tylko o 7 dni.

Nie przedłużamy książek jeśli:
a) dany tytuł jest zarezerwowany;
b) książka jest trzymana ponad 3 miesiące (np. kilka razy przedłużana)

Najkrócej mówiąc, że jakaś książka została przetrzymana.

Nie zawsze oznacza to, że od razu została naliczona kara, ale lepiej skontaktować się z Biblioteką i książkę przedłużyć (patrz pkt 5).

Znacznik nie nalicza kar, tzn. jego wstawienie lub usunięcie nie powoduje zmian w kwocie należności wobec szkoły.

Tak.

Można przyjść osobiście albo skontaktować się z Biblioteką telefonicznie lub wysłać e-mail.

Należy podać dokładny tytuł książki, swoje imię, nazwisko i numer albumu. W ciągu 3 dni zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem rezerwacji oraz przewidywaną datą "dostępności" tytułu.

Jak tylko dana książka wróci do Biblioteki WIT, do Czytelnika wysyłane jest powiadomienie (e-mail). Książkę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty wysłania zawiadomienia.

Tak, ale tylko na miejscu.

Prace dyplomowe nie są wypożyczane, nie wolno ich w kserować ani fotografować.

W Bibliotece znajduje się wydrukowany katalog wg promotorów. Można też skorzystać z wersji elektronicznej (plik Excel). Do niektórych prac załączone są płyty CD lub dyskietki udostępniane osobno. Można z nich skorzystać na komputerach w Bibliotece.

Kopie dyskietek i CD dołączonych do książek Biblioteki WIT (także z Czytelni) znajdują się w dziale Dokumenty elektroniczne. Dostęp do nich wymaga autoryzacji.

Najlepiej odkupić taką samą.

Jeśli jest to niemożliwe, należy się skontaktować z Biblioteką w celu ustalenia wartości zagubionej książki oraz innego tytułu, który należy odkupić w zamian za zagubiony egzemplarz.

Nie.

Osoby nie będące studentami lub pracownikami WIT mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki tylko na miejscu lub na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Tak, są to tzw. wypożyczenia międzybiblioteczne. Aby z nich skorzystać należy:
1. przy pomocy np. KARO określić dokładny tytuł, autora książki oraz bibliotekę, skąd ma być wypożyczona;
2. przyjść do Biblioteki WIT po rewers międzybiblioteczny

Maksymalnie Biblioteka WIT wydaje jednorazowo tylko 2 rewersy na konkretną książkę, przy czym każdy jest ważny przez 30 dni. Po upływie tego terminu Biblioteka WIT blokuje konto czytelnika do momentu rozliczenia się z wypożyczeń międzybibliotecznych. Czytelnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu danej biblioteki (w tym poniesienia konsekwencji w przypadku przetrzymania książki).

Tak.

W Bibliotece do użytku czytelników przeznaczone są dwa komputery (z dostępem do internetu, zainstalowanym pakietem Office oraz systemami Windows i Linux). Można na nich sprawdzić pocztę elektroniczną, sporządzać notatki z książek udostępnianych w Czytelni lub prowadzić poszukiwania bibliograficzne. Istnieje również możliwość podłączenia laptopa.

W Bibliotece nie ma ksera. Najbliższy kserograf znajduje się na II piętrze, na przeciwko portierni.

Zasady naliczania kar i przedłużania wypożyczonych książek:

 1. Po upływie terminu wypożyczenia książek (30 dniach) konto zostaje automatycznie zablokowane i nie ma możliwości przedłużenia książek o 7 dni (dzień po upływie terminu zwrotu rozpoczyna się naliczanie kary 1 zł za dzień za 1 książkę).
 2. Blokada konta zostaje zdjęta po oddaniu wszystkich przetrzymanych książek.
 3. Prolongatę należy dokonać przed upływem terminu zwrotu książek.