Studia w WIT

Studia licencjackie

W roku akademickim 2018/2019 studia I stopnia kończące się tytułem licencjata w WIT będą prowadzone na kierunkach "grafika" oraz "zarządzanie".

Grafika

Zakłada się prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Grafika użytkowaTechniki multimedialne

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata w obszarze nauk o sztuce.

Zarządzanie

Zakłada się prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: E–marketing, Business leadership, Przedsiębiorczość w biznesieZarządzanie bezpieczeństwemZarządzanie informacjami.

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata w obszarze nauk społecznych.

Studia na kierunku Zarządzanie, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2018/2019, będą współfinansowane ze środków UE. Semestralna opłata będzie wynosiła 1300 zł (przy wpłacie jednorazowej) lub 5 rat po 300 zł (przy wpłatach ratalnych). Oznacza to że każdy uczestnik projektu otrzyma  dofinansowanie do studiów w wysokości :  750 pln x 6 semestrów = 4500 pln

Studia inżynierskie

W roku akademickim 2018/2019 studia I stopnia kończące się tytułem inżyniera w WIT będą prowadzone na kierunkach "informatyka" oraz "informatyczne techniki zarządzania".

Informatyka

Zakłada się prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Bazy danych, Inżynieria oprogramowaniaTechnologia chmury obliczeniowej.

Studia stacjonarne (dzienne) trwają 7 semestrów a studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 8 semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Informatyczne techniki zarządzania

Zakłada się prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Geoinformatyka, Informatyka stosowanaZarządzanie projektami.

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu tytułu inżyniera.

Studia magisterskie

WIT prowadzi studia II stopnia (magisterskie) na kierukach:

GRAFIKA

W roku akademickim 2018/2019,  zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Grafika cyfrowa; Zaawansowane multimedia 

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra sztuki.

INFORMATYKA

W roku akademickim 2018/2019,  zakłada prowadzenie niestacjonarnych w specjalności: Inżynieria programowo - sprzętowa

Studia  niestacjonarne (zaoczne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

W roku akademickim 2018/2019,  zakłada prowadzenie niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Inżynieria procesów biznesowych; Technologia blockchain w biznesie; Zarządzanie w IT.

Studia  niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra

Studia podyplomowe

Prowadzone w WIT Studia Podyplomowe są przeznaczone  dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy pragną poszerzyć wiedzę czy też zdobyć nowe kompetencje. 

Oferta studiów podyplomowych jest ściśle powiązana z prowadzonymi w WIT kierunkami studiów.

 

WYBIERZ INTERESUJĄCE STUDIA


Certyfikowany analityk systemów IT

Certyfikowany analityk systemów IT

studia podyplomowe

Szczegóły

Cyfryzacja w administracji

Cyfryzacja w administracji

studia podyplomowe

Szczegóły

Grafika komputerowa

Grafika komputerowa

studia podyplomowe

Szczegóły

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych

studia podyplomowe

poziom podstawowy poziom zaawansowany

Inżynieria menedżerska

Inżynieria menedżerska

studia podyplomowe

Szczegóły

Inżynieria sieci teleinformatycznych

Inżynieria sieci teleinformatycznych

studia podyplomowe

Szczegóły

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

studia podyplomowe

poziom podstawowy poziom zaawansowany