Czas na studia

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 

Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”:

  • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące.
  • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów

Uczelnia WIT jest rozpoznawalna i ceniona na rynku edukacyjnym. Należymy do prestiżowych stowarzyszeń zrzeszających najlepsze szkoły oraz cieszy się uznaniem, zyskując certyfikaty i dyplomy będące gwarancją wysokiego poziomu nauczania. Z nami osiągniesz więcej!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną i wybierz studia dostosowane do Twoich potrzeb

Studiuj w WIT!Ważne informacje dla Kandydatów: https://www.wit.edu.pl/rekrutacja/info-kandydaci. W roku akademickim 2022/2023 dopuszcza się przeprowadzanie części zajęć w formie bezpośredniej (z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego) oraz części zajęć z wykorzystaniem technologii MS Teams). 

 

Studia inżynierskie 

Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”:

  • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące.
  • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów:

Nauka trwa 7 semestrów na studiach stacjonarnych lub 8 semestrów na studiach niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł inżyniera. Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 4 semestrów studiów.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach inżynierskich na stronie kierunku Informatyka.

Nauka trwa 7 semestrów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł inżyniera. Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 2 semestrów studiów.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach inżynierskich na stronie kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania.

Studia licencjackie 

Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”:

  • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące.
  • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów:

Nauka trwa 6 semestrów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł licencjata. Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 4 semestrów studiów.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach licencjackich na stronie kierunku Grafika.

Nauka trwa 6 semestrów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł licencjata. Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 2 semestrów studiów.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach licencjackich na stronie kierunku Zarządzanie.

Studia magisterskie 

Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”:

  • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące.
  • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów:

Nauka trwa 4 semestry na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł magistra sztuki. Wyboru specjalności studenci dokonują na etapie rekrutacji na studia.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach magisterskich na stronie kierunku Grafika.

Nauka trwa 4 semestry na studiach niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł magistra inżyniera. Wyboru specjalności studenci dokonują na etapie rekrutacji na studia.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach magisterskich na stronie kierunku Informatyka.

Nauka trwa 3 semestry na studiach niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł magistra. Wyboru specjalności studenci dokonują na etapie rekrutacji na studia.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach magisterskich na stronie kierunku Informatyczne Techniki Zarzadzania.

Dalszy etap

Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”:

  • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące.
  • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów: