Czas na studia

Uczelnia WIT jest rozpoznawalna i ceniona na rynku edukacyjnym. Należymy do prestiżowych stowarzyszeń zrzeszających najlepsze szkoły oraz cieszy się uznaniem, zyskując certyfikaty i dyplomy będące gwarancją wysokiego poziomu nauczania. Z nami osiągniesz więcej!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną i wybierz studia dostosowane do Twoich potrzeb. Rekrutację na studia I, II stopnia oraz podyplomowe prowadzimy raz w roku. Od 1 czerwca kandydaci mogą się rejestrować poprzez portal rekrutacyjny. Na całą ofertę edukacyjną jedyną formą zapisu jest rekrutacja on-line.  Pierwszy etap polega na rejestracji w systemie w Uczelnianym Banku Informacji (UBI) oraz elektronicznym złożeniu dokumentów. Informujemy, że rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania limitów miejsc.

Studiuj w WIT!

Studia inżynierskie

Nauka trwa 7 semestrów na studiach stacjonarnych lub 8 semestrów na studiach niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł inżyniera.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach inżynierskich na stronie kierunku Informatyka.

Nauka trwa 7 semestrów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł inżyniera.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach inżynierskich na stronie kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania.

Studia licencjackie

Nauka trwa 6 semestrów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł licencjata.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach licencjackich na stronie kierunku Grafika.

Nauka trwa 6 semestrów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł licencjata.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach licencjackich na stronie kierunku Zarządzanie.

Studia magisterskie

Nauka trwa 4 semestry na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł magistra sztuki.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach magisterskich na stronie kierunku Grafika.

Nauka trwa 4 semestry na studiach niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł magistra inżyniera.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach magisterskich na stronie kierunku Informatyka.

Nauka trwa 3 semestry na studiach niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł magistra.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach magisterskich na stronie kierunku Informatyczne Techniki Zarzadzania.

Dalszy etap