Czas na studia

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 

Uczelnia WIT jest rozpoznawalna i ceniona na rynku edukacyjnym. Należymy do prestiżowych stowarzyszeń zrzeszających najlepsze szkoły oraz cieszy się uznaniem, zyskując certyfikaty i dyplomy będące gwarancją wysokiego poziomu nauczania. Z nami osiągniesz więcej!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną i wybierz studia dostosowane do Twoich potrzebZaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”. 

Studiuj w WIT!

  • Zajęcia są stacjonarne - w budynkach Uczelni. Forma zdalna (przez internet) może być utrzymana dla wybranych wykładów. Więcej na ten temat przeczytasz w pozycji Forma studiów w  Ważne informacje dla Kandydatów 

Studia inżynierskie 

Nauka trwa 7 semestrów na studiach stacjonarnych lub 8 semestrów na studiach niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł inżyniera. Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 4 semestrów studiów.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach inżynierskich na stronie kierunku Informatyka.

Nauka trwa 7 semestrów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł inżyniera. Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 2 semestrów studiów.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach inżynierskich na stronie kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania.

Studia licencjackie 

Nauka trwa 6 semestrów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł licencjata. Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 4 semestrów studiów.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach licencjackich na stronie kierunku Grafika.

Nauka trwa 6 semestrów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł licencjata. Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 2 semestrów studiów.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach licencjackich na stronie kierunku Zarządzanie.

Studia magisterskie 

Nauka trwa 4 semestry na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł magistra sztuki. Wyboru specjalności studenci dokonują na etapie rekrutacji na studia.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach magisterskich na stronie kierunku Grafika.

Nauka trwa 4 semestry na studiach niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł magistra inżyniera. Wyboru specjalności studenci dokonują na etapie rekrutacji na studia.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach magisterskich na stronie kierunku Informatyka.

Nauka trwa 3 semestry na studiach niestacjonarnych i po ich ukończeniu uzyskasz tytuł magistra. Wyboru specjalności studenci dokonują na etapie rekrutacji na studia.

Poznaj specjalności

Sprawdź cennik

Zapoznaj się z programem studiów

Poznaj zasady kwalifikacji

Dowiedz się więcej o studiach magisterskich na stronie kierunku Informatyczne Techniki Zarzadzania.

Dalszy etap