Obcokrajowcy

Informacja dla obcokrajowców ubiegających się o przyjęcie na studia w WIT 

Rekrutacja jest prowadzona raz w roku. Najbliższa jest planowana od czerwca 2021, a zajęcia zaczną się w październiku.  Informacje na temat nadchodzącej rekrutacji będziemy publikować na naszych stronach na przełomie maja i czerwca.
Studia są płatne na wszystkich kierunkach.

Po 1 czerwca kandydaci mogą się rejestrować poprzez portal rekrutacyjny. Na całą ofertę edukacyjną jedyną formą zapisu jest rekrutacja online. Zajęcia są prowadzone w języku polskim.

WIT nie posiada akademików. Studenci samodzielnie poszukują mieszkania wit.edu.pl/studenci/akademiki.

Język angielski jest językiem wiodącym. Dla studentów którzy zdali egzamin B2 z języka angielskiego lub uzyskali stosowny certyfikat MSJO prowadzi lektoraty języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Dla studentów obcokrajowców prowadzony jest nieodpłatny lektorat języka polskiego jako obcego. Szczegółowe informacje o poziomach nauczania języków obcego znajdziesz na stronie Międzywydziałowego studium języków obcych.

Nie prowadzimy kursów języka polskiego. W dotychczasowych rekrutacjach nie było wymagane okazanie certyfikatów, nie było też rozmowy kwalifikacyjnej.

Cała rekrutacja, rejestracja online odbywa się w języku polskim.

Dokumenty dotyczące wykształcenia

KANDYDACI NIEPEŁNOLETNI

Kandydat niepełnoletni, to osoba, która w chwili wpisu na studia nie ma ukończonych 18 lat. Proces rekrutacji na studia w jej przypadku wygląda analogicznie jak w przypadku kandydatów pełnoletnich, jednak do wpisu na studia musi ona dostarczyć dodatkowy dokument – oświadczenie przedstawiciela ustawowego - Oświadczenie (najczęściej jest to rodzic, w wyjątkowych przypadkach inny opiekun prawny). Do wpisu na studia kandydat niepełnoletni powinien przyjść z rodzicem, który osobiście, przy pracowniku Uczelni, podpisuje dokumenty, dzięki którym wpisujemy kandydata na listę studentów.

Co w sytuacji, gdy do wpisu na studia nie może przyjść z kandydatem rodzic/opiekun prawny? W takiej sytuacji rodzic/opiekun prawny może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dostarczy oświadczenie (z podpisem rodzica) - Pełnomocnictwo. Pełnomocnik przychodzi z kandydatem i z dokumentami - musi mieć ze sobą pełnomocnictwo podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. Na podstawie tego dokumentu pełnomocnik może podpisać dokumenty.