REKRUTACJA
Obcokrajowcy

Zgłaszasz swoją kandydaturę w rekrutacji na studia I, II stopnia lub podyplomowe? Postępuj zgodnie z instrukcjami: Ważne informacje dla Kandydatów  oraz poznaj całą treść poniżej. W razie pytań napisz do nas na rekrutacja@wit.edu.pl – w ten sposób najszybciej uzyskasz informacje. Możesz też do nas przyjść osobiście we wtorek, środę lub czwartek i w wybrane soboty – sprawdź godziny przyjęć

Informacje ogólne o ofercie: 

 • Rekrutacja jest raz w roku i zapisy rozpoczynają się w czerwcu.
 • Rekrutacja i studia w WIT są prowadzone w języku polskim. Nie wymagamy certyfikatu znajomości języka polskiego.
  • Dla studentów obcokrajowców prowadzony jest nieodpłatny lektorat języka polskiego jako obcego podczas pierwszego roku studiów. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Nie prowadzimy kursów języka polskiego przed rozpoczęciem zajęć w WIT.
 • Rekrutację obsługuje Biuro ds. Rekrutacji i Promocji. E-rejestracja, udział w kwalifikacji, odebranie wyników, dokonywanie wpłat odbywa się online. Sytuacje, w których wymagana jest Twoja obecność opisujemy w krokach rekrutacji poniżej i w powiadomieniach e-mail, które wysyłamy do Ciebie. Obcokrajowcy dokonują wpisu (KROK 5) osobiście w Biurze Rekrutacji po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę gdzie przed wpisem okazują oryginały wymaganych dokumentów. 
 • Wymagamy od kandydatów e-rejestracji w Uczelnianym Banku Informacji (UBI). Nie prowadzimy rezerwacji miejsc ale nie musisz czekać jeśli jesteś na etapie oczekiwania na wyniki lub kompletujesz wszystkie wymagane dokumenty. Po 1 czerwca wybierz kierunek dla siebie. Aplikuj online w Uczelnianym Banku Informacji (UBI): Mój profil – Rekrutacja. Utwórz konto. Wgraj zdjęcie. Wypełnij dane w systemie. Wyniki matur i skany/zdjęcia dokumentów uzupełnisz później. Żeby brać udział w kwalifikacji na studia trzeba wgrać do UBI komplet wszytkich wymaganych wyżej dokumentów. 
 • Studia są odpłatne (sprawdź opłaty i zniżki
 • Nie ma wymagań co do konkretnych przedmiotów i wyników na Twoich dokumentach o wykształceniu. Przyjmujemy każdego kto ma świadectwo dojrzałości według kolejności zgłoszeń w miarę wolnych miejsc. Aby zostać studentem musisz spełnić wszystkie warunki rekrutacji - Kroki rekrutacji 1-5 włącznie.
 • Na grafikę I stopnia nie wymagamy portfolio. Na grafikę II stopnia wymagamy (sprawdź Zasady kwalifikacji na studia – Studia I i II stopnia oraz podyplomowe).
 • Zajęcia są stacjonarne - w budynkach Uczelni. Forma zdalna (przez internet) może być utrzymana dla wybranych wykładów. Więcej na ten temat przeczytasz w pozycji Forma studiówWażne informacje dla Kandydatów 
 • WIT nie ma akademików i mieszkań dla studentów. Mieszkania poszukujesz we własnym zakresie

Dokumenty o wykształceniu, których wymagamy:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 2. dodatek do świadectwa ukończenia szkoły średniej jeśli jest w Twoim systemie edukacji
 3. matura jeśli jest w Twoim systemie edukacji

UWAGA DO PUNKTÓW (1, 2, 3):

 • UK - wymagamy świadectwo maturalne GCE-A Levels 

  “Uwaga” Business and Technology Education Council (BTEC) Level 3 Extended Diploma- system kwalifikacji zawodowych z Anglii, Walii oraz Irlandii Północnej, może stanowić odpowiednik matury. 

 • Białoruś: Atestat  oraz opcjonalnie, jeśli masz to też Egzamin CT
 • Rosja: Atestat  oraz opcjonalnie, jeśli masz to też Egzamin EGE
 • Ukraina: Informacje w sprawie organizacji egzaminu - multitestu (rejestracja, wybór ośrodka egzaminacyjnego, procedury) są na stronie Ukraińskiego Centrum Oceny Jakości Edukacji
  Kandydaci zdający maturę do 2021 r. włącznie: Atestat i dodatek do atestata oraz wyniki z egzaminu ZNO
  Kandydaci zdający maturę w 2022 r.: Atestat i dodatek do atestata oraz wyniki z egzaminów NMT 
  Kandydaci zdający maturę w 2023 r.: Atestat i dodatek do atestata oraz wyniki z egzaminu NMT
 • Od 28 czerwca 2023 r. uczestnicy sesji NMT mogą zapoznać się ze swoimi wynikami, są umieszczane w osobistych kontach my.testportal.gov.ua Docelowo wymagamy:

 • Wyciąg z informacji o wynikach NMT/ZNO (Zaświadczenie z podpisem dyrektora i pieczęcią instytucji. Zaświadczenie zawiera nazwisko i imię uczestnika.) oraz jego tłumaczenie na język polski
 • Aby otrzymać wyciąg, uczestnik NMT/ZNO musisz przesłać do Ukraińskiego Centrum Oceny Jakości Kształcenia org@testportal.gov.ua

  Zayava_vytyag.pdf Wyciągi są opracowywane i wydawane przez Ukraińskie Centrum Oceny Jakości Kształcenia bezpłatnie. Przewidywany czas wykonania wyciągu to 5 dni roboczych.

 1. Każdy z dokumentów (1, 2, 3) musi być opatrzony apostille 
 2. Wymagamy tłumaczeń każdego z wyżej wymienionych dokumentów 1-4 przez tłumacza przysięgłego w Polsce -dowolny z listy tłumaczy przysięgłych.

Żeby brać udział w kwalifikacji na studia trzeba wgrać do UBI komplet wszystkich wymaganych wyżej dokumentów. Najlepiej jeśli dograsz komplet dokumentów o wykształceniu do 25 lipca 2023 r. Jeśli są poprawne i czytelne, to zaakceptujemy je i w ciągu kilku dni roboczych wyślemy Tobie  e-maila „Zakwalifikowanie do wpisu na listę studentów”. Szczegóły znajdziesz opisane w Krokach rekrutacji: 1, 2 i 3 - przeczytasz o tym poniżej.

Dokumenty pobytowe, których wymagamy:

 1. paszport
 2. dokument pobytowy: wiza edukacyjna lub karta pobytu lub stempel w paszporcie, że czekasz na decyzję w sprawie pobytu od wojewody mazowieckiego, a dla tych, którzy posiadają - Karta Polaka.
 3. aktualne  ubezpieczeniewszyscy cudzoziemcy, aby podjąć studia muszą posiadać ubezpieczenie. Zaleca się, aby dokument okazany do wpisu był ważny na minimum I semestr  studiów na terenie Polski. Dokumentem tym może być:
  • polisa ubezpieczeniowa
  • druk ZUS ZZA wraz z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego(NFZ)
  • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej lub z ZUS za ostatnie 3 miesiące
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Kandydaci przybywający z ukrainy po 24 lutego 2022 r. - wymagane dokumenty: 

 1. zaświadczenie wystawione przez straż graniczną RP lub odcisk stempla straży granicznej RP w dokumencie podróży, który potwierdza legalność pobytu na terenie polski
 2. papierowe powiadomienie o wydaniu numeru pesel z systemowym dopiskiem: posiada status ukr
 • osoby z pesel-em mają prawo do legalnego pobytu na terytorium polski przez 18 miesięcy. Specustawa reguluje kwestie dalszego pobytu cudzoziemca ze statusem ukr. Pprzed upływem tego okresu można wnioskować o dalsze zezwolenie na okres trzech lat.
 • nadaje się numer pesel i wydaje papierowe powiadomienie o wydaniu numeru pesel z systemowym dopiskiem: posiada status ukr. Status ukr pozwala na korzystanie z usług socjalnych, opieki zdrowotnej,  darmowej pomocy medycznej, z rynku pracy. Dostałeś numer pesel od 24 lutego do 12 marca, zanim została wprowadzona specustawa? idź ponownie do urzędu miasta żeby do danych dołożyli status ukr

Zaświadczenie do wizy: Jeśli  do dalszego pobytu w Polsce starasz się o dokument pobytowy wydany przez władze polskie - od szkoły może otrzymać zaświadczenie o przyjęciu na studia ale dopiero na poziomie kroku 4 rekrutacji - czyli po kwalifikacji online. 

Kroki rekrutacja w szczegółach

Aby zostać studentem musisz spełnić wszystkie warunki rekrutacji – przeczytasz o nich poniżej.

1. Wybierz kierunek i przygotuj dokumenty: 

Jeśli szkoła średnia lub wyższa są zagraniczne wymagamy:

 • Studia I stopnia

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej 

2. dodatek do świadectwa ukończenia szkoły średniej (tam gdzie jest)

3. matura.   

UWAGA DO PUNKTÓW (1, 2, 3):

UK: wymagamy świadectwo maturalne GCE-A Levels. “Uwaga” Business and Technology Education Council (BTEC) Level 3 Extended Diploma- system kwalifikacji zawodowych z Anglii, Walii oraz Irlandii Północnej, może stanowić odpowiednik matury. 

Białoruś: Atestat  oraz opcjonalnie, jeśli masz to też Egzamin CT
Rosja: Atestat  oraz opcjonalnie, jeśli masz to też Egzamin EGE
Ukraina: Informacje w sprawie organizacji egzaminu - multitestu (rejestracja, wybór ośrodka egzaminacyjnego, procedury), w tym na terenie Polski, są dostępne na stronie Ukraińskiego Centrum Oceny Jakości Edukacji.
Kandydaci zdający maturę do 2021 r. włącznie: Atestat i dodatek do atestata oraz wyniki z egzaminu ZNO
Kandydaci zdający maturę w 2022 r.: Atestat i dodatek do atestata oraz wyniki z egzaminów NMT 
Kandydaci zdający maturę w 2023 r.: Atestat i dodatek do atestata oraz wyniki z egzaminu NMT

 • Studia II stopnia i podyplomowe: oryginał dyplomu oraz dodatek do dyplomu (tam gdzie jest) 

4. każdy z dokumentów dla studiów I stopnia (1. 2. 3.)  i każdy dla studiów II stopnia musi być opatrzony apostille

5. Od wszystkich kandydatów wymagamy tłumaczeń każdego z wyżej wymienionych dokumentów o wykształceniu + tłumaczeń apostille;  wskazanie jest na tłumacza przysięgłego w Polsce. Dokument tłumaczony przez tłumacza np. ukraińskiego, białoruskiego wymaga poświadczenia przez konsula RP urzędującego na Ukrainie czy Białorusi. 

6. Zanim zdecydujesz się aplikować na wybrany kierunek, upewnij się, że dyplom studiów I stopnia/jednolitych magisterskich, który posiadasz, będzie uznawany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu skontaktuj się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Jeżeli dyplom nie będzie uznany z mocy prawa również tam uzyskasz niezbędne informacje dotyczące dalszego postępowania.

Jeśli szkoła średnia lub wyższa była ukończona w Polsce wymagamy: 

 • na studia I stopnia: świadectwo dojrzałości lub odpis lub kopia notarialna oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej 
 • na studia II stopnia | na podyplomowe: dyplom ukończenia studiów lub odpis lub kopia notarialna oraz suplement do dyplomu (dla dyplomów wydanych po dniu 1 stycznia 2005 roku) 
  • ukończyłeś studia, ale nie posiadasz jeszcze dyplomu: wgraj zaświadczenie o ukończeniu studiów z podanym numerem dyplomu  i kartę przebiegu studiów oraz napisane i podpisane odręcznie oświadczenie, że dostarczysz dyplom i suplement   - podaj konkretną datę. 
2. Załóż konto w UBI:
 • Uczelnianym Banku Informacji - to niezbędne do  rejestracji. Wypełnij formularz i potwierdź dane za pomocą kodu SMS. Czekaj na maila z danymi do logowania - to może potrwać kilka dni.
3. Aplikuj online: Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy oNline”:
 • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące. Kwestionariusz osobowy wydrukujemy na miejscu, podpiszesz go  podczas wpisu na studia - patrz Krok 5. poniżej
 • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów
 •  wpisz miejscowość szkoły i typ dokumentu (rodzaj matury/dyplomu); dane ze świadectwa/z dyplomu i suplementu
  • Nie masz jeszcze śwaidectwa/dyplomu: pozostaw puste pola podczas wypełniania kwestionariusza osobowego (nie są oznaczone na czerwono). ALE jak tylko otrzymasz dokumenty – bezzwłocznie uzupełnij dane na swoim koncie UBI, a następnie wgraj elektroniczne wersje dokumentów do systemu.
 • Czekaj na pierwszego e-maila „Potwierdzenie zgłoszenia na wybrany kierunek studiów”. To może potrwać kilka dni.
 • Jeśli chcesz aplikować na dodatkowy kierunek - możesz to zrobić  po otrzymaniu "Potwierdzenia zgłoszenia na wybrany kierunek studiów" dotyczący Twojego I wyboru.
 • Na studia I stopnia kwalifikujemy każdego kto wgrał pełną dokumentację o wykształceniu opisaną w Kroku 1.  - według kolejności zgłoszeń. Postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:
 • Wgraj zdjęcie (3,5 x 4,5 cm) jak do dowodu osobistego (zostanie zaakceptowanie dopiero przy wpisie na studia po Kroku5 rekrutacji). Zdjęcie proszę wgrać do UBI na stronie Mój profil – Dane osobowe – Elektroniczna Legitymacja.
 • Wgraj wszystkie wymagane dokumenty (czytelne skany lub zdjęcia), które stanowią podstawę kwalifikacji
 • Tegoroczni maturzyści i absolwenci studiów wezmą udział w kwalifikacji po uzupełnieniu brakujących danych w kwestionariuszu i po dograniu matur/dyplomów i suplementów (zaświadczenia o ukończeniu studiów z nadanym numerem dyplomu) do danych konta, które już wcześniej założyli.
  *Jeśli dyplom, lub świadectwo dojrzałości/matura nie stanowią podstawy kwalifikacji: przenosisz się z innej uczelni, wznawiasz studia – uzyskaj najpierw pozytywną decyzję Prodziekana - w  każdym z tych przypadków Kandydaci będą zakwalifikowani decyzją Prodziekana wydaną na podstawie wysłanej mailem  lub dostarczonej osobiście do właściwego Dziekanatu kompletnej dokumentacji (sprawdź co i gdzie wysłać: Zasady kwalifikacji na studia – Studia I i II stopnia oraz podyplomowe). Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni. Decyzję Prodziekana znajdziesz w swojej poczcie – uczelniany adres mailowy. Oczekuj na maila z Dziekanatu.
  *Jeśli jesteś kandydatem na Grafikę II stopnia -  dostarcz dodatkowe dokumenty/ teczkę prac i uzyskaj najpierw zgodę Komisji kwalifikacyjnej (sprawdź co i gdzie wysłać: Zasady kwalifikacji na studia – Studia I i II stopnia oraz podyplomowe). O wynikach na Grafikę II stopnia kandydaci będą informowani  mailem w ciągu 7 dni od daty zebrania się Komisji Kwalifikacyjnej. Oczekuj na maila z Rekrutacji.
 • Dopiero po odebraniu tej decyzji odpowiednio z Dziekanatu/z Rekrutacji oczekuj wyniku rekrutacji - krok 3.

Jeśli zrealizowałeś krok I i II zweryfikujemy zgłoszenie i wgrane dokumenty. W razie nieprawidłowości wysyłamy wiadomość z instrukcją. Jeśli są poprawne i czytelne, to zaakceptujemy je i w ciągu kilku dni roboczych wyślemy drugiego e-maila „Zakwalifikowanie do wpisu na listę studentów”. Jest to warunkowe przyjęcie, bo na podstawie skanów wgranych dokumentów i zgłoszenia online.  Tegoroczni maturzyści i absolwenci studiów wezmą udział w kwalifikacji po uzupełnieniu brakujących danych w kwestionariuszu i po dograniu matur/dyplomów i suplementów (zaświadczenia o ukończeniu studiów z nadanym numerem dyplomu) i tłumaczeń do danych konta, które już wcześniej założyli. Znajdziesz go w swojej poczcie – uczelniany adres mailowy. Żeby brać udział w kwalifikacji na studia trzeba wgrać do UBI komplet wszytkich wymaganych opisanych wyżej dokumentów.

Po odebraniu drugiego e-maila wnieś opłaty: Wpisowe oraz minium I ratę czesnego. Sprawdź wysokość opłat i wpłać je na indywidualny numer konta bankowego umieszczony w UBI na stronie Mój profil – Finanse/Podsumowanie. SPRAWDŹ CENNIK

Zaświadczenie do wizy edukacyjnej/ karty pobytu: W tym celu trzeba napisać na: rekrutacja@wit.edu.pl z prośbą o przygotowanie zaświadczenia i o wysłanie jego skanu na  maila lub umówienie się na odbiór (ustalimy dzień i godzinę) albo napisać na jaki dokładnie adres wysłać oryginał zaświadczenia.

Do maila dołącz: skan/zdjęcie paszportu (strony ze zdjęciem i z numerem, który jest podany w UBI) i potwierdzenie wpłat (wpisowe oraz minimum I rata lub opłata za I semestr). Zaświadczenie przygotujemy,  jak na saldzie konta w UBI odnotujemy zaksięgowane wpłaty.

Cudzoziemiec- osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa może podejmować studia w WIT jeśli:

 • posiada Kartę Polaka, wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP
 • posiada zezwolenie na pobyt stały 
 • posiada status uchodźcy nadany w RP
 • korzysta z ochrony czasowej na terytorium RP
 • jest pracownikiem migrującym, będącym obywatelem państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkiem ich rodzin, jeżeli mieszka na terenie RP
 • otrzymał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium RP
 • otrzymał zezwolenie na zamieszkanie na terytorium RP na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 186 ust. 1, pkt 3 i 4 ustawy o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r.
 • udzielono mu ochrony uzupełniającej na terytorium RP
 • posiada polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo  EKUZ 

Jeśli dostałeś maila - zawiadomienie o zakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów, a na Twoim koncie w UBI odnotujemy zaksięgowane wpisowe i I ratę czesnego lub opłatę za I semestr to przechodzimy do kolejnego etapu - czekamy aż otrzymasz wizę edukacyjną (ważną przynajmniej na semestr) lub kartę pobytu/stempel w paszporcie, że czekasz na decyzję w sprawie pobytu od wojewody mazowieckiego. My w tym czasie rezerwujemy miejsce na wybranym kierunku studiów - na podstawie zgłoszenia, wpłat i wydanego zaświadczenia. 

OFICJALNY WPIS NA STUDIA: Wpis na studia kandydaci Obcokrajowcy  zrobią osobiście w Biurze Rekrutacji jak już będą w Warszawie - wtedy się umówimy na konkretny dzień i godzinę. Wpis będzie możliwy po okazaniu oryginałów wszystkich dokumentów o wykształceniu wraz z tłumaczeniami, wizy edukacyjnej/karty pobytu, paszportu, ubezpieczenia na minimum I semestr nauki. 

Jeśli jesteś w Warszawie i masz wszystkie wymagane dokumenty o wykształceniu wraz z tłumaczeniami oraz ważny dokument pobytowy i ubezpieczenie na minimum semestr nauki zaplanuj wizytę w Rekrutacji i umów się z nami na wpis: rekrutacja@wit.edu.pl 

UWAGA. jeśli nie jesteś pełnoletni napisz dodatkowo czy będzie z Tobą rodzic z oświadczeniem - Oświadczenie, czy pełnomocnik wyznaczony przez rodzica z pełnomocnictwem -  Pełnomocnictwo podpisane przez rodzica. Oświadczenie/Pełnomocnoctwo nie wymagają poświadczenia notarialnego.

Po wpisie na studia  zaakceptujemy zdjęcie, które wgrałeś i zaczniemy przygotowywać Twoją Elektroniczną Legitymację. Legitymacja kosztuje 22 zł - do uregulowania po otrzymaniu maila. Po wpisie na studia dostaniesz dostęp do planów i zajęć w UBI.

O sposobie i możliwym terminie odebrania legitymacji poinformujemy Cię mailem. Postępuj zgodnie z instrukcją.

Wszystkie potrzebne informacje powinny być dostępne w UBI na Waszych profilach najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem zajęć (dostęp mają tylko Ci, którzy zrobili wpis na studia). Najbardziej aktualnej informacji odnośnie rozkładu zajęć należy szukać w indywidualnych terminarzach zajęć na kontach UBI.