Rekrutacja – Krok po kroku

1.
Wybierz kierunek

Zapoznaj się z ofertą kierunków, zasadami kwalifikacji i opłatami, które umieściliśmy w naszej ofercie edukacyjnej

2.
Przejdź do UBI

Załóż konto w Uczelnianym Banku Informacji dla Kandydatów (UBIK)

3.
Aplikuj on-line

Zaloguj się do UBIK i wejdź na stronę Zapisy on-line:

 • Wprowadź dane osobowe
 • Wgraj zdjęcie (3,5 x 4,5 cm)
 • Zapisz się na wybrany kierunek studiów
 • Czekaj na 1-go e-maila: Potwierdzenie zgłoszenia na wybrany kierunek studiów.
 • Wgraj wymagane dokumenty, które stanowią podstawę kwalifikacji na wybranym przez Ciebie kierunku studiów
 • Jeśli dyplom, lub świadectwo dojrzałości/matura nie stanowią podstawy kwalifikacji, na kierunek, który wybrałeś - uzyskaj pozytywną decyzję Prodziekana lub Komisji kwalifikacyjnej (sprawdź zasady kwalifikacji) Po odebraniu tej decyzji oczekuj kroku 4.

Na etapie rejestrowania się na wybrane studia nie ma konieczności wprowadzania danych dotyczących wykształcenia. Pozostaw te dane puste podczas wypełniania kwestionariusza osobowego (pola nie są oznaczone gwiazdką). Jak tylko otrzymasz dokumenty – uzupełnij dane na swoim koncie UBIK i wgraj je wówczas do systemu. Co teraz? Oczekuj kroku 4.

4.
Przetwarzanie zgłoszenia

Po wypełnieniu aplikacji on-line w UBIK czekaj na 2. e-maila: Zakwalifikowanie do wpisu na listę studentów

W ciągu 3 dni roboczych pracownik Rekrutacji WIT zaakceptuje dokumenty, które  wgrałeś - odbierz w mailu zawiadomienie w sprawie zakwalifikowania do wpisu na listę studentów i przejdź do kroku 5.

5.
Opłata rekrutacyjna

Po odebraniu e-maila z zawiadomieniem o zakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów wnieś opłatę rekrutacyjną (wpisowe). Sprawdź wysokość opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) i wpłać ją na indywidualny numer konta bankowego umieszczony w UBIK na stronie Mój profil – Opłaty.

6.
Wizyta w Rekrutacji - wpis na studia

Przyjdź do Biura Rekrutacji WIT i wpisz się na studia. Każdy kandydat, który dostał e-maila z zawiadomieniem o zakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów, musi WPISAĆ SIĘ NA STUDIA. W tym celu należy przyjść do Biura Rekrutacji WIT z dokumentami (muszą być kompletne). Prosimy przygotować wcześniej kserokopie dokumentów, oraz mieć ze sobą oryginały do wglądu:

 • Przedstaw potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 • Okaż dowód osobisty, (Obcokrajowcy - paszport, wizę, ubezpieczenie na czas nauki)
 • Przedstaw odpowiednio: świadectwo, dyplom, suplement, tłumaczenia przysięgłe na język polski,  inne 
 • Podpisz dokumenty, dzięki którym zostaniesz wpisany na listę studentów. Wpisu należy dokonać osobiście ( Kandydaci niepełnoletni: oświadczenie)

Gwarancją miejsca na wybranych studiach jest podpisanie dokumentów, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów WIT.

Co dalej?

Po podpisaniu dokumentów podczas wizyty w Rekrutacji i wpisaniu na listę studentów:

 • Wpłać I ratę czesnego na wygenerowany w UBIK indywidualny numer konta bankowego.
 • Od ostatniego tygodnia września w Rekrutacji można też odebrać legitymację studencką – nie ma możliwości wcześniejszego jej odebrania.
 • Jeśli dołączyłeś do grona studentów WIT, od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać kontaktując się z Dziekanatem. Zapoznaj się z Kompendium wiedzy – znajdziesz tam zbiór najważniejszych informacji dotyczących studiowania oraz organizacji studenckich, a także dowiesz się, z kim najlepiej kontaktować się w interesującej cię sprawie.