Rekrutacja – Krok po kroku

 • W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 Dział Rekrutacji pracuje w zmienionym trybie. Zobacz, jak się z nami skontaktować: https://www.wit.edu.pl/kontakt 
 • Informacje o sposobie organizacji zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim: https://www.wit.edu.pl/2020/organizacja-semestru-zimowego-od-19-pazdziernika
 • Na całą ofertę edukacyjną jedyną formą zapisu jest rekrutacja on-line. Pierwszy etap polega na rejestracji w systemie w Uczelnianym Banku Informacji (UBI) oraz elektronicznym złożeniu dokumentów dotyczących wykształcenia. Informujemy, że rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania limitów miejsc.
 • Jeśli myślicie o studiach w WIT zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi poniżej. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami tu zawartymi! Tylko spełnienie wszystkich kroków (od 1 do 7) jest równoznaczne z wpisem na studia na wybranym kierunku . W razie pytań prosimy o kontakt: rekrutacja@wit.edu.pl.
 • Zajęcia na studiach stacjonarnych rozpoczną się w poniedziałek 5 października 2020 r, zaś na studiach niestacjonarnych w sobotę 3 października lub w sobotę 10 października 2020 r. Zajęcia na studiach podyplomowych rozpoczną się 17 lub 24 października. Wszystkie potrzebne informacje powinny być dostępne w UBI na Waszych profilach najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem zajęć. Najbardziej aktualnej informacji odnośnie rozkładu zajęć należy szukać w indywidualnych terminarzach zajęć na kontach UBIK. Dołączanie do spotkań MS Teams można realizować za pośrednictwem kalendarza Teams oraz bezpośrednich linków do zajęć, znajdujących się na indywidualnych kontach UBIK (lokalizacja: Mój profil - Dydaktyka - Kursy). Ewentualne pytania dotyczące przedmiotów, zajęć, grup, rejestracji proszę kierować do Dziekanatu: https://www.wit.edu.pl/kontakt 
 1. Wybierz kierunek i przygotuj dokumenty:
 2. Załóż konto w UBI:
  • Zapisy on-line dostępne są dla użytkowników systemu UBI. Nie masz konta w UBI – załóż je w Uczelnianym Banku Informacji (UBI).
  • Konto jest niezbędne do przeprowadzenia rejestracji na studia. Wypełnij formularz, a następnie potwierdź dane za pomocą kodu SMS. Po wstępnej weryfikacji danych Twoja nazwa użytkownika oraz hasło zostaną wysłane na wskazany adres e-mail. 
  • Pamiętaj – założenie konta nie jest równoznaczne z wpisem na studia.
 3. Aplikuj on-line: Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”:
  • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące.
  • Zapisz się na wybrany kierunek studiów: Podczas zapisywania się na wybrane studia w UBI nie są wymagane wszystkie informacje dotyczących wykształcenia. Wpisz miejscowość szkoły i typ świadectwa (rodzaj matury). Pozostałe pola nie są wymagane. Dane ze świadectwa/z dyplomu-  pozostaw te dane puste podczas wypełniania kwestionariusza osobowego (pola nie są oznaczone na czerwono). Jak tylko otrzymasz dokumenty – uzupełnij dane na swoim koncie UBI, a następnie wgraj dokumenty do systemu.
  • W ciągu kilku dni roboczych otrzymasz pierwszego e-maila „Potwierdzenie zgłoszenia na wybrany kierunek studiów”.
  • Jeśli chcesz aplikować na dodatkowy kierunek - możesz to zrobić właśnie po otrzymaniu "Potwierdzenia zgłoszenia na wybrany kierunek studiów" dotyczący Twojego I wyboru.
 • Wgraj zdjęcie (3,5 x 4,5 cm) jak do dowodu osobistego 
 • Wgraj wymagane dokumenty (czytelne skany lub zdjęcia), które stanowią podstawę kwalifikacji. 
 • Tegoroczni maturzyści wezmą udział w kwalifikacji po 12 sierpnia -po dograniu wyników matur do danych konta, które już wcześniej założyli.
  *Jeśli dyplom, lub świadectwo dojrzałości/matura nie stanowią podstawy kwalifikacji: przenosisz się z innej uczelni, wznawiasz studia – uzyskaj najpierw pozytywną decyzję Prodziekana -w  każdym z tych przypadków Kandydaci będą zakwalifikowani decyzją Prodziekana wydaną na podstawie wysłanej mailem do właściwego Dziekanatu kompletnej dokumentacji (sprawdź co i gdzie wysłać: zasady kwalifikacji). Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 tygodni. Decyzję Prodziekana znajdziesz w swojej poczcie – uczelniany adres mailowy.
  *Jeśli jesteś kandydatem na Grafikę II stopnia -  wyślij dodatkowe dokumenty/ teczkę prac i uzyskaj najpierw zgodę Komisji kwalifikacyjnej (sprawdź co i gdzie wysłać: zasady kwalifikacji). O wynikach na Grafikę II stopnia kandydaci będą informowani  mailem w ciągu 7 dni od daty zebrania się Komisji Kwalifikacyjnej.
 • Dopiero po odebraniu tej decyzji odpowiednio od Prodziekana/Komisji Kwalifikacyjnej oczekuj wyniku rekrutacji.

Jeśli zrealizowałeś krok I i II zweryfikujemy zgłoszenie i dokumenty. W razie wystąpienia nieprawidłowości wyślemy Tobie wiadomość z prośbą o poprawę błędów. Jeśli są poprawne i czytelne, to zaakceptujemy je i w ciągu kilku dni roboczych wyślemy Tobie drugiego e-maila „Zakwalifikowanie do wpisu na listę studentów”.  Tegoroczni maturzyści takiego maila dostaną najwcześniej w sierpniu po dograniu wyników matur. Znajdziesz go w swojej poczcie – uczelniany adres mailowy.

 • Obcokrajowcy: Po wgraniu i pozytywnej weryfikacji dokumentów można starać się o wydanie zaświadczenia koniecznego do otrzymania wizy edukacyjnej. W tym celu trzeba napisać e-mail na adres: rekrutacja@wit.edu.pl z prośbą o wysłanie skanu zaświadczenia na  maila lub pocztą na wskazany w e-mailu adres.

Po odebraniu drugiego e-maila wnieś opłatę rekrutacyjną (wpisowe).
Sprawdź wysokość opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) i wpłać ją na indywidualny numer konta bankowego umieszczony w UBI na stronie Mój profil – Finanse/Podsumowanie. Obcokrajowcy wpłacają wpisowe + I ratę. 

Sprawdź cennik

Jeśli dostałeś maila - zawiadomienie o zakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów, a na Twoim koncie odnotujemy zaksięgowane wpisowe otrzymasz  z Działu Rekrutacji e-mail z instrukcją wpisu na listę studentów- postępuj zgodnie nią i podpisz elektronicznie niezbędne dokumenty Profilem Zaufanym. Jeśli wszystko podpisałeś prawidłowo – otrzymasz e-mail o wpisie na listę studentów. Wyślemy na Twojego uczelnianego maila dodatkowo wiadomość z instrukcją jak i kiedy możesz okazać oryginały dokumentów- KROK VI.

Obcokrajowcy: A co jeśli nie masz profilu zaufanego? Profil zaufany może założyć Każdy, kto ma numer PESELJeśli jesteś obcokrajowcem, który nie ma takiej możliwości, skontaktuj się z Działem Rekrutacji: rekrutacja@wit.edu.pl i wyślij skan/zdjęcie wizy/paszportu oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego i pierwszej raty czesnego lub opłaty za cały semestr. Ustalimy jak i kiedy jest możliwy wpis.  Napisz kiedy będziez w Warszawie z kompletem oryginałów wymaganych dokumentów: paszport, wiza, świadectwa, apostille, tłumaczenia, ubezpieczenie.

UWAGA. jeśli nie jesteś pełnoletni napisz dodatkowo czy będzie z Tobą rodzic z oświadczeniem - Oświadczenie, czy pełnomocnik wyznaczony przez rodzica z pełnomocnictwem -  Pełnomocnictwo podpisane przez rodzica. 

Do zajęć możesz dołączyć po wpisie na studia. 

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości/dyplomu/ tłumaczenia dokumentów na język polski wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji, bo „niepoświadczona kserokopia nie jest dokumentem”.
 2. Przygotuj wymagane oryginały dokumentów ( Wymagane dokumenty na studia – Studia I i II stopnia oraz podyplomowe Informacja dla obcokrajowców ubiegających się o przyjęcie na studia w WIT)
 3. ) i czekaj na maila z informacjami, kiedy i jak dostarczyć je do Biura Rekrutacji - Postępuj zgodnie z instrukcjami. 
 4. Po odebraniu przesłanych przez Ciebie dokumentów zaczniemy przygotowywać Twoją Elektroniczną Legitymację. 
 5. Pamiętaj! Jeśli wykonasz kroki od 1 do 5 to jest jednoznaczne z tym, że dokonałeś Elektornicznego wpisu na studia -  jesteś w gronie przyjętych i obowiązują Cię zapisy zawarte w dokumencie: Przyjęcie na studia (dostępny na Twoim profilu po zalogowaniu się do UBI).
 6. Dostęp do rozkładu zajęć - będzie widoczny na profilu w UBI na około tydzień przed planowanym rozpoczęciem. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotów, zajęć, grup, rejestracji proszę kierować do Dziekanatu: https://www.wit.edu.pl/kontakt  Ewentualne pytania w sprawie należności, rat/czesnego proszę kierować na adres: rozliczenia@wit.edu.pl
 1. Wpłać I ratę czesnego i opłatę legitymację na wygenerowany w UBI indywidualny numer konta bankowego zgodnie z terminarzem: https://www.wit.edu.pl/rekrutacja/oplaty-znizki
 2. O sposobie i możliwym terminie odebrania legitymacji poinformujemy Cię mailem. Postępuj z godnie z instrukcją. Pamiętaj! Twoją Legitymację zaczynamy przygotowywać po odebraniu przesłanych przez Ciebie dokumentów (krok 6).
 3. Lektoraty językowe. Język angielski jest językiem wiodącym. Dla studentów którzy zdali egzamin B2 z języka angielskiego lub uzyskali stosowny certyfikat MSJO prowadzi lektoraty języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Dla studentów obcokrajowców prowadzony jest nieodpłatny lektorat języka polskiego jako obcego. Szczegółowe informacje o poziomach nauczania języków obcego znajdziesz na stronie Międzywydziałowego studium języków obcych: https://www.wit.edu.pl/studenci/miedzywydzialowe-studium-jezykow-obcych