Rekrutacja – Krok po kroku

1.
WYBIERZ KIERUNEK

Zapoznaj się z kierunkami studiów, zasadami kwalifikacji i opłatami w naszej ofercie edukacyjnej.

Wymagane dokumenty: https://www.wit.edu.pl/rekrutacja/dokumenty

2.
PRZEJDŹ DO UBI

Załóż konto w Uczelnianym Banku Informacji (UBI).

3.
APLIKUJ ON-LINE

Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”:

 • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące.
 • Zapisz się na wybrany kierunek studiów.

Podczas zapisywania się na wybrane studia w UBI nie są wymagane wszystkie informacje dotyczących wykształcenia. Pozostaw te dane puste podczas wypełniania kwestionariusza osobowego (pola nie są oznaczone na czerwono). Jak tylko otrzymasz dokumenty – uzupełnij dane na swoim koncie UBI, a następnie wgraj dokumenty do systemu.

W ciągu kilku dni roboczych otrzymasz potwierdzenie Twojego zgłoszenia – pierwszego e-maila[1] „Potwierdzenie zgłoszenia na wybrany kierunek studiów”. Aby zostać zakwalifikowanym przejdź do kroku 4, a później oczekuj drugiego e-maila[2] opisanego w kroku 5.

4.
WGRAJ DOKUMENTY
 • Wgraj zdjęcie (3,5 x 4,5 cm) jak do dowodu osobistego .
 • Wgraj wymagane dokumenty (czytelne skany lub zdjęcia), które stanowią podstawę kwalifikacji na wybranym przez Ciebie kierunku studiów.
 • Jeśli dyplom, lub świadectwo dojrzałości/matura nie stanowią podstawy kwalifikacji, na kierunek, który wybrałeś – uzyskaj pozytywną decyzję Prodziekana lub Komisji kwalifikacyjnej (sprawdź zasady kwalifikacji). Dopiero po odebraniu tej decyzji oczekuj kroku 5.

5.
WERYFIKACJA DOKUMENTÓW

Jeśli otrzymałeś pierwszego e-maila[1] opisanego w kroku 3, to sprawdzimy wgrane przez Ciebie dokumenty. Jeśli są poprawne i czytelne, to zaakceptujemy je i w ciągu kilku dni roboczych wyślemy Tobie drugiego e-maila[2] „Zakwalifikowanie do wpisu na listę studentów”. Po otrzymaniu tej wiadomości przejdź do następnego kroku.

6.
WPŁAĆ OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ

Po odebraniu drugiego e-maila[2] wnieś opłatę rekrutacyjną (wpisowe).
Sprawdź wysokość opłaty rekrutacyjnej (wpisowego) i wpłać ją na indywidualny numer konta bankowego umieszczony w UBI na stronie Mój profil – Opłaty.

7.
ZOSTAŃ STUDENTEM

Jeśli dostałeś drugiego e-maila[2] (zawiadomienie o zakwalifikowaniu do wpisu na listę studentów) będziesz mógł wpisać się na studia (zostać studentem).
Przyjdź niezwłocznie do Biura Rekrutacji WIT z dokumentami (muszą być kompletne). Przygotuj wcześniej kserokopie wymaganych dokumentów oraz przynieś ze sobą oryginały do wglądu:

 • Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).
 • Dowód osobisty (obcokrajowcy: paszport, wizę, ubezpieczenie na czas nauki).
 • Odpowiednio: świadectwo, dyplom, suplement, tłumaczenia przysięgłe na język polski, inne.

Podpisz dokumenty, dzięki którym zostaniesz wpisany na listę studentów (wpisu należy dokonać osobiście).

Niepełnoletni kandydaci przedstawiają oświadczenie lub pełnomocnictwo.

Gwarancją miejsca na wybranych studiach jest podpisanie dokumentów, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów WIT.

8.
CO DALEJ?

Po podpisaniu dokumentów podczas wizyty w Rekrutacji i wpisaniu na listę studentów:

 • Wpłać I ratę czesnego na wygenerowany w UBI indywidualny numer konta bankowego.
 • Od ostatniego tygodnia września w Rekrutacji można też odebrać legitymację studencką – nie ma możliwości wcześniejszego jej odebrania.
 • Jeśli dołączyłeś do grona studentów WIT, od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać kontaktując się z Dziekanatem. Zapoznaj się z kompendium wiedzy – znajdziesz tam zbiór najważniejszych informacji dotyczących studiowania oraz organizacji studenckich, a także dowiesz się z kim najlepiej kontaktować się w interesującej Cię sprawie.

Wiadomości e-mail wysyłane podczas rekrutacji:
[1] „Potwierdzenie zgłoszenia na wybrany kierunek studiów” wysyłane po wypełnieniu formularza wyboru studiów na stronie „Zapisy on-line” w systemie UBI.
[2] „Zakwalifikowanie do wpisu na listę studentów” – w przypadku gdy dyplom/świadectwo dojrzałości/matura nie stanowią podstawy kwalifikacji należy uzyskać pozytywną decyzję Prodziekana lub Komisji kwalifikacyjnej. Wiadomość zostanie wysłana popiero po odebraniu tej decyzji. W pozostałych przypadkach e-mail będzie wysłany po akceptacji wymaganych danych osobowych potwierdzonych wgranymi dokumentami.