Dokumenty rekrutacyjne

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne

Ważne informacje dla Kandydatów: https://www.wit.edu.pl/rekrutacja/info-kandydaci

Zasady kwalifikacji. Wykaz wymaganych dokumentów:

Wypełnij właściwe dokumenty z listy poniżej, dołącz wymaganą dokumentację, a następnie wyślij do właściwej jednostki, która będzie podejmowała decyzję w sprawie kwalifikacji: zasady kwalifikacji

Wznowienia WIT

Jeśli chcesz się wznowić, a byłeś już studentem WIT wyślij do właściwego Dziekanatu wypełnione podanie:

Nie musisz dołączać dokumentacji, bo jest ona dostępna w zasobach UBI. O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby ponownie się wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

Studia I stopnia: przeniesienia z innej uczelni, przepisanie ocen, kwalifikacja na wyższy semestr


Informatyczne Techniki Zarządzania

Wypełniasz: Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS (kierunek ITZ) - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen

Dołączasz potrzebną dokumentację: zasady kwalifikacji

Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ: witz@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


Zarządzanie

Wypełniasz: Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS (kierunek Zarządzanie) - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen

Dołączasz potrzebną dokumentację: zasady kwalifikacji;

Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ: witz@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


Grafika

Wypełniasz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie róznic programowych i przepisanie ocen Grafika (studia licencjackie)  opcjonalnie również ten arkusz Informatyka i Grafika (arkusz uniwersalny) 

Dołączasz potrzebną dokumentację: zasady kwalifikacji

Wysyłasz komplet do Dziekanatu WI: wi@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


Informatyka

Wypełniasz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie róznic programowych i przepisanie ocen Informatyka (studia inżynierskie) opcjonalnie również ten arkusz Informatyka i Grafika (arkusz uniwersalny) 

Dołączasz potrzebną dokumentację: zasady kwalifikacji

Wysyłasz komplet do Dziekanatu WI: wi@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

Studia II stopnia gdy dyplom nie jest podstawą kwalifikacji


Informatyczne Techniki Zarządzania

Wypełniasz Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ - studia II stopnia 

Dołączasz potrzebną dokumentację: zasady kwalifikacji

Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ: witz@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


Informatyka

Wypełniasz Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen Informatyka (studia magisterskie) 

Dołączasz potrzebną dokumentację: zasady kwalifikacji

Wysyłasz komplet do Dziekanatu WI: wi@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


Grafika

Jeśli jesteś kandydatem na Grafikę II  wypełniasz: Ankieta samooceny – Grafika (studia magisterskie) oraz Oświadczenie autora – Grafika (studia magisterskie)

Sprawdź, co dołączyć do wypełnionych formularzy i gdzie je dostarczyć z kompletną dokumentacją: zasady kwalifikacji

O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Rekrutację. Uzyskasz też informacje, jak wpisać na listę studentów.

Studia podyplomowe Grafika komputerowa, niestacjonarne 

Jeśli jesteś kandydatem na studium podyplomowe Grafika komputerowa wypełniasz: Grafika komputerowa ankieta (studium podyplomowe)

Sprawdź, co dołączyć do wypełnionego formularza i gdzie dostarczyć kompletną dokumentację do kwalifikacji - zasady kwalifikacji

O wynikach kwalifikacji zostaniesz powiadomiony mailem przez Rekrutację (Dziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni). Uzyskasz też informacje, jak wpisać na listę studentów.