Dokumenty rekrutacyjne

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne

Ważne informacje dla Kandydatów

Zasady kwalifikacji na studia w WIT i wykaz wymaganych dokumentów:

Dokumenty/formularze do pobrania oraz instrukcje postępowania:

Wznowienia WIT

Jeśli chcesz się wznowić, a byłeś już studentem WIT wyślij do właściwego Dziekanatu wypełnione podanie:

Nie musisz dołączać dokumentacji (skanów świadectw, dyplomów, suplementów), bo jest ona dostępna w zasobach UBI. O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby ponownie się wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

Studia I stopnia: przeniesienia z innej uczelni, przepisanie ocen, kwalifikacja na wyższy semestr


Informatyczne Techniki Zarządzania


Zarządzanie


Grafika

 • Zrób zgłoszenie online w UBI i wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku) a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Drukujesz, wypełniasz i podpisujesz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen Grafika (studia licencjackie)  opcjonalnie również ten arkusz Informatyka i Grafika (arkusz uniwersalny) 
 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: oryginał wyciągu ocen, oryginał lub odpis suplementu, oryginał lub odpis dyplomu, oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów (razem z nadanym numerem dyplomu),  inne certyfikaty wg uznania.
 • Dostarczasz komplet do Dziekanatu WI - skontaktuj się z Dziekanatem i ustal jak możesz dostarczyć pakiet dokumentów do rozpatrzenia przez Prodziekana: wi@wit.edu.pl
 • O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

Informatyka

 • Zrób zgłoszenie online w UBI i wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku) a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Drukujesz, wypełniasz i podpisujesz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie róznic programowych i przepisanie ocen Informatyka (studia inżynierskie) opcjonalnie również ten arkusz Informatyka i Grafika (arkusz uniwersalny) 
 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: oryginał wyciągu ocen, oryginał lub odpis suplementu, oryginał lub odpis dyplomu, oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów (razem z nadanym numerem dyplomu),  inne certyfikaty wg uznania.
 • Dostarczasz komplet do Dziekanatu WI - skontaktuj się z Dziekanatem i ustal jak możesz dostarczyć pakiet dokumentów do rozpatrzenia przez Prodziekana: wi@wit.edu.pl
 • O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

Studia II stopnia: gdy kierunek Twoich ukończonych studiów I lub II stopnia nie jest podstawą do kwalifikacji na wybrane w WIT studia II stopnia na podstawie dyplomu postępuj zgodnie z instrukcją:


Informatyczne Techniki Zarządzania

 • Wypełniasz Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ - studia II stopnia 
 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: skan wyciągu ocen, skan - oryginał lub odpis suplementu, skan -oryginał lub odpis dyplomu, skan - oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów (razem z nadanym numerem dyplomu),  skan - inne certyfikaty wg uznania.
 • Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ:  prodziekan-witz@wit.edu.pl  lub witz@wit.edu.pl
 • O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

Informatyka

 • Zrób zgłoszenie online w UBI i wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku) a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Drukujesz, wypełniasz i podpisujesz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen Informatyka (studia magisterskie) 
 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: oryginał wyciągu ocen, oryginał lub odpis suplementu, oryginał lub odpis dyplomu, oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów (razem z nadanym numerem dyplomu), inne certyfikaty wg uznania.
 • Dostarczasz komplet do Dziekanatu WI - skontaktuj się z Dziekanatem i ustal jak możesz dostarczyć pakiet dokumentów do rozpatrzenia przez Prodziekana: wi@wit.edu.pl
 • O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

 

Grafika

 • Zrób zgłoszenie online w UBI i wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku) 

 • Jeśli ukończony kierunek/specjalność nie jest podstawą do kwalifikacji na studia II stopnia na Grafikę na podstawie dyplomu potrzebna jest dodatkowa procedura. Proszę postępować zgodnie instrukcją:

 • Wypełnij: Ankieta samooceny – Grafika (studia magisterskie) oraz Oświadczenie autora – Grafika (studia magisterskie)
 • Dołącz dokumentację studiów I stopnia, teczkę prac i list motywacyjny - szczegółowe informacje: Zasady kwalifikacji na studia
 • Skompletowaną w całości dokumentację należy umieścić w teczce. Teczkę należy opisać wg schematu: Imię i nazwisko, GRAFIKA II STOPNIA, rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne) oraz specjalność, którą wybrałeś.
 • Jak i kiedy dostarczyć teczkę? Działamy zdalnie dlatego - Umów się z nami na dostarczenie teczki. W tym celu napisz do nas na adres rekrutacja@wit.edu.pl Ustalimy dogodną formę ale pamiętaj, że teczkę możesz dostarczyć w jednym z dwóch przedziałów czasowych:  
  • I termin - między 24 a 28 sierpnia (wtorek -sobota)
  • II termin - między 21 a 25 września (wtorek-sobota)

  • Można wybrać tylko jeden termin.

 • O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Rekrutację. Uzyskasz też informacje, jak wpisać na listę studentów.

Studia podyplomowe Grafika komputerowa, niestacjonarne