REKRUTACJA
Dokumenty rekrutacyjne

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne

Ważne informacje dla Kandydatów

Zasady kwalifikacji na studia w WIT i wykaz wymaganych dokumentów:

Dokumenty/formularze do pobrania oraz instrukcje postępowania:

Wznowienia WIT

Jeśli chcesz się wznowić, a byłeś już studentem WIT wyślij do właściwego Dziekanatu wypełnione podanie:

Nie musisz dołączać dokumentacji (skanów świadectw, dyplomów, suplementów), bo jest ona dostępna w zasobach UBI. O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby ponownie się wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

Studia I stopnia: przeniesienia z innej uczelni, przepisanie ocen, kwalifikacja na wyższy semestr


Informatyczne Techniki Zarządzania


Zarządzanie


Grafika

Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku),  zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:

 • Drukujesz, wypełniasz i podpisujesz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen Grafika (studia licencjackie)  opcjonalnie również ten arkusz Informatyka i Grafika (arkusz uniwersalny) 
 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: oryginał wyciągu ocen, oryginał lub odpis suplementu, oryginał lub odpis dyplomu, oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów (razem z nadanym numerem dyplomu),  inne certyfikaty wg uznania.
 • Dostarczasz komplet do Dziekanatu WI (pokój nr 130, I piętro, ul. Newelska 6)-  w razie pytań dotyczących formularzy czy sposobu dostarczenia dokumentacji skontaktuj się z Dziekanatem: wi@wit.edu.pl 
 • O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni).
 • Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

Informatyka

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku),  zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Drukujesz, wypełniasz i podpisujesz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie róznic programowych i przepisanie ocen Informatyka (studia inżynierskie) opcjonalnie również ten arkusz Informatyka i Grafika (arkusz uniwersalny) 
 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: oryginał wyciągu ocen, oryginał lub odpis suplementu, oryginał lub odpis dyplomu, oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów (razem z nadanym numerem dyplomu),  inne certyfikaty wg uznania.
 • Dostarczasz komplet do Dziekanatu WI (pokój nr 130, I piętro, ul. Newelska 6)-  w razie pytań dotyczących formularzy czy sposobu dostarczenia dokumentacji skontaktuj się z Dziekanatem: wi@wit.edu.pl 
 • O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

Studia II stopnia:


Informatyczne Techniki Zarządzania

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku),  zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Wypełniasz Decyzja - różnice programowe ITZ MGR: Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ - studia II stopnia 
 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: skan wyciągu ocen, skan - oryginał lub odpis suplementu, skan -oryginał lub odpis dyplomu, skan - oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów (razem z nadanym numerem dyplomu),  skan - inne certyfikaty wg uznania.
 • Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ:  prodziekan-witz@wit.edu.pl  lub witz@wit.edu.pl
 • O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

Informatyka

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku),  zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Drukujesz, wypełniasz i podpisujesz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen Informatyka (studia magisterskie) 
 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: oryginał wyciągu ocen, oryginał lub odpis suplementu, oryginał lub odpis dyplomu, oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów (razem z nadanym numerem dyplomu), inne certyfikaty wg uznania.
 • Dostarczasz komplet do Dziekanatu WI (pokój nr 130, I piętro, ul. Newelska 6)-  w razie pytań dotyczących formularzy czy sposobu dostarczenia dokumentacji skontaktuj się z Dziekanatem: wi@wit.edu.pl 
 • O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

 

Grafika

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku),  zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:

 • Jeśli ukończony kierunek/specjalność nie jest podstawą do kwalifikacji na studia II stopnia na Grafikę na podstawie dyplomu potrzebna jest dodatkowa procedura. Proszę postępować zgodnie instrukcją:

 • Skompletowaną w całości dokumentację i teczkę prac należy umieścić w teczce. Teczkę należy opisać wg schematu: Imię i nazwisko, GRAFIKA II STOPNIA, rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne) oraz specjalność, którą wybrałeś.  Możesz do teczki dołączyć nośnik żeby wgrać elementy dokumentacji czy portfolio - preferujemy pendrive. Po zakończonym procesie rekrutacji teczki są oddawane.
 • Jak i kiedy dostarczyć teczkę? Umów się z nami na dostarczenie teczki. W tym celu napisz do nas na adres rekrutacja@wit.edu.pl Ustalimy dogodną formę ale pamiętaj, że teczkę możesz dostarczyć w jednym z dwóch przedziałów czasowych:  
  • I termin - między 23 a 30 sierpnia
  • II termin - między 22 a 27 września
  • Można wybrać tylko jeden termin.
  • Można teczkę (dokumentację oraz teczkę prac dosłać elektronicznie, w takim wypadku proszę każdy plik dobrze opisać, żeby komisja nie miała kłopotów ze zdefiniowaniem - spakować pliki do ZIP albo wysłać je w jednym dokumencie PDF.
   Całość proszę wysłać na maila rekrutacja@wit.edu.pl maksymalnie w ostatnim dniu I lub II terminu (do 30 sierpnia lub do 27 września).
   W temacie maila proszę podać: Imię i nazwisko, GRAFIKA II STOPNIA, rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne) oraz wybraną specjalność.
 • O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Rekrutację. Uzyskasz też informacje, jak wpisać na listę studentów.

Studia podyplomowe Grafika komputerowa

Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku),  zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:

Jeśli jesteś kandydatem na studium podyplomowe Grafika komputerowa wymagana jest dodatkowa procedura do uzyskania kwalifikacji, o której decyduje Dziekan na podstawie dokumentacji, którą należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja+grafikapodyplomowa@wit.edu.pl. W temacie wiadomości wpisać: Dokumenty do kwalifikacji. Grafika podyplomowa. Imię i nazwisko. Dopisz formę: ON-LINE lub STACJONARNA

Oto, co należy wysłać w mailu: 1. wypełniona ankieta umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym - Grafika komputerowa ankieta (studium podyplomowe) 2. CV 3. list motywacyjny 4. portfolio w wersji elektronicznej (jeśli posiadasz) 5. dyplom oraz suplement (skan/ zdjęcie).

O wynikach kwalifikacji zostaniesz powiadomiony mailem przez Rekrutację (Dziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni). Uzyskasz też informacje, jak wpisać na listę studentów.