Dokumenty rekrutacyjne

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne

Sprawdź,  jakie dokumenty są podstawą kwalifikacji na studia, które wybrałeś:

Wypełnij właściwe dokumenty z listy poniżej, dołącz wymaganą dokumentację, a następnie dostarcz do właściwej jednostki, która będzie podejmowała decyzję w sprawie kwalifikacji: zasady kwalifikacji

Wznowienia WIT 

Jeśli chcesz się wznowić, a byłeś już studentem WIT wyślij do właściwego Dziekanatu wypełnione podanie:

Nie musisz dołączać dokumentacji, bo jest ona dostępna w zasobach UBI. O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat. Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby ponownie się wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

Studia I stopnia: przeniesienia z innej uczelni, przepisanie ocen, kwalifikacja na wyższy semestr


Informatyczne Techniki Zarządzania

Wypełniasz: Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen Informatyczne Techniki Zarządzania (studia inżynierskie – 5-6 semestr) 

Dołączasz potrzebną dokumentację: zasady kwalifikacji

Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ: witz@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat. Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


Zarządzanie

Wypełniasz: Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen Zarządzanie (studia licencjackie) 

Dołączasz potrzebną dokumentację: zasady kwalifikacji;

Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ: witz@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat. Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


Grafika

Wypełniasz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie róznic programowych i przepisanie ocen Grafika (studia licencjackie)  opcjonalnie również ten arkusz Informatyka i Grafika (arkusz uniwersalny) 

Dołączasz potrzebną dokumentację: zasady kwalifikacji

Wysyłasz komplet do Dziekanatu WI: wi@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat. Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


Informatyka

Wypełniasz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie róznic programowych i przepisanie ocen Informatyka (studia inżynierskie) opcjonalnie również ten arkusz Informatyka i Grafika (arkusz uniwersalny) 

Dołączasz potrzebną dokumentację: zasady kwalifikacji

Wysyłasz komplet do Dziekanatu WI: wi@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat. Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

Studia II stopnia gdy dyplom nie jest podstawą kwalifikacji


Informatyczne Techniki Zarządzania

Wypełniasz Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ - studia II stopnia 

Dołączasz potrzebną dokumentację: zasady kwalifikacji

Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ: witz@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat. Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


Informatyka

Wypełniasz Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen Informatyka (studia magisterskie) 

Dołączasz potrzebną dokumentację: zasady kwalifikacji

Wysyłasz komplet do Dziekanatu WI: wi@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat. Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


Grafika

Jeśli jesteś kandydatem na Grafikę II  wypełniasz: Ankieta samooceny – Grafika (studia magisterskie) oraz Oświadczenie autora – Grafika (studia magisterskie)

Sprawdź, co dołączyć do wypełnionych formularzy i gdzie je dostarczyć z kompletną dokumentacją: zasady kwalifikacji

O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Rekrutację. Uzyskasz też informacje, jak wpisać na listę studentów.

Studia podyplomowe Grafika komputerowa, niestacjonarne 

Jeśli jesteś kandydatem na studium podyplomowe Grafika komputerowa wypełniasz: Grafika komputerowa ankieta (studium podyplomowe)

Sprawdź, co dołączyć do wypełnionego formularza i gdzie dostarczyć kompletną dokumentację do kwalifikacji - zasady kwalifikacji

O wynikach kwalifikacji zostaniesz powiadomiony mailem przez Rekrutację. Uzyskasz też informacje, jak wpisać na listę studentów.

KANDYDACI niepełnoletni

Kandydat niepełnoletni, to osoba, która w chwili wpisu na studia nie ma ukończonych 18 lat. Proces rekrutacji na studia w jej przypadku wygląda analogicznie jak w przypadku kandydatów pełnoletnich, jednak do wpisu na studia musi ona dostarczyć dodatkowy dokument – oświadczenie przedstawiciela ustawowego - Oświadczenie (najczęściej jest to rodzic, w wyjątkowych przypadkach inny opiekun prawny). Do wpisu na studia kandydat niepełnoletni powinien przyjść z rodzicem, który osobiście, przy pracowniku Uczelni, podpisuje dokumenty, dzięki którym wpisujemy kandydata na listę studentów.

Co w sytuacji, gdy do wpisu na studia nie może przyjść z kandydatem rodzic/opiekun prawny? W takiej sytuacji rodzic/opiekun prawny może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dostarczy oświadczenie (z podpisem rodzica) - Pełnomocnictwo. Pełnomocnik przychodzi z kandydatem i z dokumentami - musi mieć ze sobą pełnomocnictwo podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. Na podstawie tego dokumentu pełnomocnik może podpisać dokumenty.