Strefa Kandydata

Podnosimy kwalifikacje i umiejętności od ponad 20 lat.

Dlaczego warto wybrać studia w WIT


Zapisy on-line (obowiązkowa internetowa rejestracja kandydatów) na studia na rok akademicki 2019/2020 rozpoczną się po 1 czerwca,

a już 6 lipca w sobotę zapraszamy Was na Dzień otwarty w WIT :)

 

Pierwszy krok

Poznaj zasady kwalifikacji na wybrane przez Ciebie studia

Przyjęcie na pierwszy semestr studiówPrzyjęcie na wyższe semestry studiów

Kolejność zgłoszeń nie gwarantuje miejsca na studiach — nie ma rezerwacji na podstawie zgłoszenia on-line

Złóż podanie do Dziekana z załączonym arkuszem punktów ECTS.

Utwórz konto w UBI i zarejestruj się na studia przez internet

Zapis on-line poprzez UBIK jest niezbędny do rekrutacji

Załóż konto w Uczelnianym Banku Informacji WIT dla Kandydatów (UBIK)

Po zalogowaniu przejdź do zapisów on-line. Wybierz studia, na które chcesz się zapisać, wprowadź swoje dane i prześlij zgłoszenie.

Zapisz się na studia w UBIK

Zapis on-line poprzez UBIK jest niezbędny do rekrutacji

Zaloguj się do UBIK i przejdź do zapisów on-line. Wybierz studia, wprowadź swoje dane i prześlij zgłoszenie on-line

Wgraj dokumenty do UBIK

Potwierdź dane, które uzupełniłeś zapisując się on-line na studia, przesyłając elektroniczne wersje dokumentów w UBIK

Wiadomość e-mail o zakwalifikowaniu

Jeśli zapisałeś się on-line i wgrałeś dokumenty, to w ciągu 3 dni roboczych wyślemy Tobie wiadomość e-mail na konto uczelniane z potwierdzeniem zakwalifikowania

Wpłać wpisowe i podpisz umowę

Zostaniesz Studentem dopiero po podpisaniu umowy i odebraniu decyzji o przyjęciu

Złóż wymagane oryginały dokumentów w Rekrutacji. Jeśli przyniesiesz ze sobą kserokopie składanych dokumentów, to przyspieszysz swój zapis. Podpisz umowę, odbierz decyzję przyjęcia i rozpocznij nowy etap w swoim życiu

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Zasady kwalifikacji i szczegółowe etapy rekrutacji

Do pobrania

Podania

Przeniesienia, wznowienia, przyjęcie na wyższy semestr, przepisanie ocen, dla kandydatów na studia II stopnia, gdy ich dyplom nie jest podstawą kwalifikacji

Plany studiów / Terminarze

Terminarz roku akademickiego 2018/2019

Jednostki organizacyjne WIT

Sprawdź czym się zajmujemy i jak możemy ci pomóc

Dziekanaty

N133 – Informatyczne Techniki Zarzadzania, Zarządzanie
N130 – Informatyka, Grafika
 • Przyjmujemy podania/ wnioski stypendialne
 • Pomagamy w kwestiach związanych z ocenami
 • Przedłużamy legitymacje studenckie (hologramy)
 • Udzielamy szczegółowych informacji na temat stypendiów
 • Udzielamy informacji związanych z programem nauczania
 • Udzielamy informacji związanych z egzaminami poprawkowymi
 • Sprawdzamy postępy w studiowaniu i występujemy z wnioskiem o skreślenie z listy studentów
 • Koordynujemy działania związane z obroną prac dyplomowych
 • Wystawiamy zaświadczenia
Dziekanat WI Dziekanat WITZ

Kwestura

N224 – Kwestura
N226 – Kasa

W Kwesturze Studenci mogą:

 • Otrzymać fakturę 
 • Otrzymać zaświadczenie finansowe 
 • Mogą dokonać opłaty za naukę (gotówka)

Ponadto Kwestura dokonuje wypłat stypendiów naukowych, socjalnych czy też za osiągnięcia sportowe, zapomóg. To również dział rozliczeń finansowych z wykładowcami.

Kwestura

Biuro ds. Rekrutacji i Promocji (Rekrutacja)

N18 – Rekrutacja

W tym biurze kandydaci na studia, studenci i absolwenci mogą:

 • Uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej WIT: warunków i trybu studiowania
 • Złożyć dokumenty na studia
 • Odebrać decyzję o przyjęciu na studia/studium podyplomowe
 • Podpisać umowę o studiowaniu
 • Odebrać legitymację studenta/słuchacza (dotyczy nowo przyjętych)
 • Odebrać dyplom ukończenia studiów w WIT/ dyplom studium podyplomowego
 • Złożyć podanie do Prorektora w sprawach finansowych
 • Wyjaśnić rozliczenia i zaległości finansowe

Ponadto reprezentujemy WIT podczas targów edukacyjnych. Można nas spotkać podczas organizowanych w WIT wydarzeń – takich jak Dzień Otwarty WIT, wystawy czy spotkania z Twórcami – lub prelekcji wygłaszanych dla odwiedzających Uczelnię wycieczek szkolnych. Rekrutujemy na kursy i szkolenia w ramach Akademii WIT.

Dbamy o aktualność stron internetowych Uczelni, YT, FB www.wit.edu.pl w części dotyczącej rekrutacji na studia, oraz wydarzeń promujących WIT. We współpracy z innymi działami i na ich zlecenie przygotowujemy materiały informacyjno-promocyjne o powyższej tematyce.

Rekrutacja

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych (MSJO)

N434 – MSJO
 • Organizujemy i prowadzimy lektoraty dla studentów
 • Przed rozpoczęciem nauki zapraszamy studentów na testy językowe, których celem jest przydzielenie studenta do grupy o odpowiednim dla niego poziomie zaawansowania.
 • Przyjmujemy podania w sprawie zaliczenia poziomu B2 lub zmiany grupy ćwiczeniowej
MSJO

Studiuj za granicą – Program Erasmus+

229 – Współpraca zagraniczna

W WIT masz możliwość wzięcia udziału w unijnym programie Erasmus+, który umożliwia naukę za granicą. W zależności od uczelni, studiowanie w innym kraju może odbywać się przez jeden semestr lub więcej.

Współpraca zagraniczna

Zostań stypendystą WIT

Ulgi promocyjne w opłatach dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w roku akademickim 2017/2018

Warto wiedzieć

 • 1. Potwierdzenie

  Po weryfikacji i zaakceptowaniu zgłoszenia otrzymasz od nas e-mail z potwierdzeniem Twojego wyboru.

 • 2. Rejestracja

  Kolejność zgłoszeń nie gwarantuje miejsca na studiach — nie ma rezerwacji na podstawie zgłoszenia on-line.

 • 3. Opłaty

  Po zgłoszeniu przez internet i zapisie Każdy otrzymuje w systemie indywidualny numer konta bankowego, na które zobowiązany jest dokonywać wpłat (m.in. wpisowego i czesnego, opłata za legitymacje). Numer zobaczysz na stronie „Mój profil” — „Finanse” w UBIK

 • 4. Umowa

  Gwarancją miejsca na wybranych studiach jest podpisana umowa.

 • 5. Materiały edukacyjne

  Na początku zajęć wykładowcy informują o źródłach naukowych, takich jak: podręczniki, książki, e-booki, kursy online. Na niektórych przedmiotach obowiązkowy jest ich zakup, lecz zazwyczaj materiały dydaktyczne są oferowane bezpłatnie przez wykładowców.

  Dla kierunku Grafika Czesne uwzględnia podstawowe materiały do ćwiczeń warsztatowych.

 • 6. Początek zajęć

  Zajęcia rozpoczynają się w październiku (zobacz terminarz) i są prowadzone w języku polskim.

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twojego planu, skontaktuj się z Dziekantem.

 • 7. Cudzoziemcy

  Zapewniamy studentom-cudzoziemcom roczny kurs języka polskiego.

  Studenci-cudzoziemcy znający język polski nie muszą uczestniczyć w kursie języka polskiego. Muszą natomiast przystąpić do egzaminu potwierdzającego poziom opanowania języka polskiego organizowanego przez Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

 • 8. Internet

  Możesz korzystać z szybkiego Internetu na terenie całej Uczelni.

 • 9. Legitymacja

  Legitymacje są wydawane w Rekrutacji WIT od ostatniego tygodnia września.

  Elektorniczna Legitymacja studencka jest jednocześnie nośnikiem biletów długookresowych analogicznym do Warszawskiej Karty Miejskiej.

  Szczegółowe informacje na temat Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) znajdziesz na stronie ZTM.

  Dodatkowo ELS uprawnia do zniżek.

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Poniższa lista zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania podczas rekrutacji. Jeśli Twojego pytania nie ma na liście - skontaktuj sie z nami!

  Terminy

 1. Rekrutacja rozpoczęła się 1 czerwca i będzie trwać do 29 września (o ile będą jeszcze wolne miejsca).
 2. Prowadzimy rekrutację na studia I i II stopnia raz w roku od 1 czerwca do 29 września.
 3. Plan zajęć będzie opublikowany nie wcześniej niż 20 września w UBIK.
 4. Elektroniczne Legitymacje Studenckie będą wydawane nie wcześniej niż od 26 września. Gdy ELS będzie gotowa do odbioru – wyślemy powiadomienie na uczelniane konto e-mail. Aktualny stan ELS można zobaczyć w systemie UBIK w zakładce Mój profil / Dane osobowe / Elektroniczna Legitymacja Studencka (na tej samej stronie, na której wgrywa się zdjęcie do ELS).

  Dokumenty

 1. Tak – pod warunkiem okazania oryginału przed podpisaniem umowy.
 2. Na etapie rejestrowania się na wybrane studia nie ma konieczności wprowadzania danych dotyczących wykształcenia. Pozostaw te dane puste podczas wypełniania kwestionariusza osobowego (pola nie są oznaczone gwiazdką). Jak tylko otrzymasz dokumenty – uzupełnij dane na swoim koncie UBIK i wgraj je wówczas do systemu.
 3. Jeśli na dokumencie, którym potwierdzasz swój adres zameldowania, nie widnieje ten adres – w formularzu wgrywania plików dołącz oświadczenie, w którym wpisz ponownie swój adres zameldowania i podpisz, że jest on Twoim adresem. Gotowe oświadczenie można pobrać z UBIK w zakładce Dane osobowe / Przesyłanie dokumentów – po zaznaczeniu opcji „Adres zamieszkania”. Nie zapomnij złożyć swojego podpisu pod treścią oświadczenia.
 4. Adres zameldowania nie jest niezbędnym składnikiem rekrutacji – wtedy w polach dotyczących adresu zameldowania należy podać adres zamieszkania, a następnie potwierdzić wprowadzone dane przesyłając zeskanowane oświadczenie o nie posiadaniu adresu zameldowania. Oświadczenie można dołączyć jako wspólny skan drugiej strony dokumentu tożsamości.

  Sposób rekrutacji

 1. Nie wystarczy zapisać się on-line, trzeba spełnić warunki rekrutacji, złożyć wszystkie wymagane dokumenty i podpisać umowę.
 2. Nie. Konieczne jest bowiem dostarczenie wymaganych dokumentów w oryginałach z odpowiednimi załącznikami do Biura Rekrutacji WIT.
 3. Tak. Możesz zmienić wybrany kierunek studiów, o ile jest jeszcze taka możliwość, tzn. trwa jeszcze rejestracja zarówno na te studia, z których chcesz się wypisać jak i na te, na które zamierzasz się zapisać (również w przypadku gdy dokonałeś już opłaty wpisowego lub podpisałeś umowę). Wystarczy, że napiszesz do nas e-maila na adres rekrutacja+zmiana@wit.edu.pl. Wyrejestrujemy Cię z dotychczasowego kierunku i zapiszemy na nowo wybrane studia.
 4. Informację o decyzji w sprawie zakwalifikowania na studia otrzymasz na e-maila podanego w UBIK w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaakceptowania wymaganych dokumentów, które stanowią podstawę kwalifikacji na wybranym przez Ciebie kierunku studiów.
 5. Wymagane dokumenty nie muszą być składane osobiście. W Twoim imieniu komplet dokumentów może złożyć upoważniona przez Ciebie osoba lub możesz je przesłać pocztą/kurierem.
 6. Gdy otrzymasz e-mailem zawiadomienie o zakwalifikowaniu się na studia, powinieneś dostarczyć oryginały dokumentów do Biura Rekrutacji WIT.
 7. Jest to indywidualna decyzja każdego kandydata. Przy podejmowaniu jej należy uwzględnić swoje dotychczasowe osiągnięcia na różnych polach nauki, a także swoje umiejętności i zainteresowania. Zachęcamy do zapoznania się z opisem specjalności i przedmiotów specjalnościowych oraz programów studiów.

  Opłaty

 1. Tak, jak najbardziej. Czesne i wpisowe możesz uiścić poprzez zsumowanie tych kwot na jednym blankiecie.
 2. Tak.
 3. Forma dokonania wpłaty jest dowolna, najważniejsze jest to, aby wraz ze składanymi dokumentami dostarczyć potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty.
 4. Nie. Opłata jest bezzwrotna.
 5. Termin płatności I raty czesnego dla studentów studiów I i II stopnia rozpoczynających studia od października 2018 upływa 20 września.
 6. Czesne – poczynając od II raty wpłaca się do 10 dnia każdego miesiąca.
 7. Nie, czesne można wpłacać w ratach miesięcznych.

  Studiowanie

 1. Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 800 - 2000.
 2. Nie, są trzy lokalizacje miejsc w Warszawie, w których odbywają się zajęcia:
  Newelska (w planie zajęć sale oznaczone symbolem N): ul. Newelska 6
  Gizów (symbol G): ul. Gizów 6
  Księcia Janusza (symbol K): ul. Księcia Janusza 45/47
  Zobacz wszystkie miejsca na mapie.
 3. Studentem WIT zostaje się w momencie podpisania umowy o studiowaniu, jednakże pełnoprawny „status” studenta uzyskuje się podczas immatrykulacji – jest to dzień rozpoczęcia roku akademickiego określony zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego. Jeżeli umowa została podpisana po terminie rozpoczęcia roku akademickiego – „status” studenta rozpoczyna się w dniu podpisania umowy.
 4. Wirtualna Uczelnia UBI - Uczelniany Bank Informacji WIT, to w pełni zinformatyzowany system zarządzania. Składa się z dwóch odrębnych serwisów: UBIK – dla kandydatów na studia, studentów, absolwentów i kadry dydaktycznej oraz UBIA – dla pracowników. UBI pozwala na zapisanie się na wybrany kierunek studiów bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, a także na korzystanie z zasobów sieci WIT (konto e-mail, jabber, zdalny pulpit). W systemie UBI będziesz mógł na bieżąco obserwować postęp Twojej rekrutacji na studia, a także prześlesz wymagane dokumenty (w tym fotografię do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej).