REKRUTACJA
Opłaty i zniżki za studia

Opłaty dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025 

 • Po zgłoszeniu kandydatury w Uczelnianym Banku Informacji (UBI): Mój profil – Rekrutacja,  utworzeniu konta i rejetracji – każdy otrzymuje indywidualny numer konta bankowego, na które zobowiązany jest dokonywać wpłat (m.in. wpisowego i czesnego, opłata za legitymacje). Numer zobaczysz na stronie „Mój profil” — „Finanse” w UBI.
 • Rachunek indywidualny obsługuje przelewy tylko w złotych polskich, ponieważ opłaty za studia są pobierane wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 
 • Przygotuj się na transakcję online. Wszystkich wpłat należy dokonywać  na indywidualny numer konta bankowego. Do zlecenia i wykonania przelewu niezbędny jest prawidłowy numer rachunku odbiorcy. Nazwa i adres odbiorcy wpisane w formularzu przelewu nie mają praktycznie żadnego znaczenia. Operacja zostanie zrealizowana. Odbiorcą jest Akademia WIT w Warszawie, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
 • Są dwie formy płatności czesnego: opłata jednorazowa za semestr lub opłata w ratach. Przelewy są importowane do UBI w dni robocze po 22:00. Można Sprawdzić kiedy zostanie wysłany przelew z Twojego banku.
 • Pierwsza opłata wniesiona w wymaganym terminie określa przyjętą przez Ciebie formę płatności czesnego za dany semestr. W kolejnym semestrze można zmienić decyzję.
 • Niewpłacenie pełnej opłaty jednorazowej określonej w wymaganym terminie oznacza przyjęcie formy płatności ratalnej. Dodatkowe czynności nie są wymagane aby określić formę płatności w danym semestrze. 
 • Ważne informacje dla Kandydatów 
 • Zapoznaj się z obowiązującymi cennikami, zasadami działania zniżek i z wzorami umów: Pobierz cenniki i wzory umów

Wysokość opłaty wpisowego i terminy płatności

Studia I i II stopnia

250 PLN

dla osób, które podpiszą dokument o przyjęciu na studia do 31.07.2024 r.

500 PLN

dla osób, które podpiszą dokument o przyjęciu na studia od 1.08.2024 r.

Studia podyplomowe

300 PLN

Dodatkowe opłaty - Studia I i II stopnia:

Opłata za Elektroniczną legitymację studencką: 22 zł. Termin płatności – do uregulowania po otrzymaniu maila.

Opłaty za przekroczenie limitu punktów ECTS

 • W ramach każdego semestru, plan studiów określa limity punktów ECTS.
 • Student ma prawo zapisać się na dodatkowe kursy ponad limit wynikający z planu studiów.
 • W związku z realizacją kursu dodatkowego Student ponosi dodatkowe opłaty za każdy dodatkowy punkt ECTS:
  • 200 zł na kierunku grafika
  • 160 zł na kierunku informatyka
  • 150 zł na kierunku informatyczne techniki zarządzania
  • 100 zł na kierunku zarządzanie
 • Dodatkowa opłata doliczana jest do czesnego i jest płatna w terminie II raty czesnego.

Wysokość czesnego i terminy płatności

 • Wybierz kierunek z listy poniżej i sprawdź wysokość czesnego oraz obowiązujące terminy płatności:

W ramach opłat czesnego studenci mają zapewnione:

 • uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, wynikających z realizacji programu studiów
 • egzaminy w dwóch terminach (plus sesja poprawkowa)
 • konsultacje z kadrą dydaktyczną
 • dostęp do drukowanych i elektronicznych zasobów biblioteki, baz danych
 • dostęp do profesjonalnego oprogramowania IT
 • możliwość podjęcia działalności w organizacjach studenckich, w tym kołach naukowych, udziału w różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach
  naukę na uczelni zagranicznej w ramach wymiany międzynarodowej
 • dostęp do oferty praktyk/staży/pracy
 • dostęp do oferty warsztatów, szkoleń,  kursów organizowanych z partnerami uczelni
 • udział w targach, plenerach, wystawach
 • podstawowe materiały do ćwiczeń warsztatowych (dla kierunku grafika)