Opłaty i zniżki za studia

Opłata wpisowa dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

Studia I i II stopnia

200 PLN

jeśli do 31 sierpnia podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

300 PLN

jeśli do 20 września podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

500 PLN

jeśli po 20 września podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

Studia podyplomowe

300 PLN

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Dla kandydatów – cudzoziemców, którzy dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego opłata wpisowa wynosi: 200 PLN (do 20 września) lub 300 PLN (po 20 września).

Wysokość czesnego

Czesne nie ulegnie zmianie przez nominalny czas studiów.