REKRUTACJA
Opłaty i zniżki za studia

Opłaty dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 

 • Po zgłoszeniu przez internet i zapisie – każdy otrzymuje w systemie indywidualny numer konta bankowego, na które zobowiązany jest dokonywać wpłat (m.in. wpisowego i czesnego, opłata za legitymacje).
 • Numer zobaczysz na stronie „Mój profil” — „Finanse” w UBI.
 • Rachunek indywidualny obsługuje przelewy tylko w złotych polskich, ponieważ opłaty za studia są pobierane wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 
 • Przygotuj się na transakcję online. Wszystkich wpłat należy dokonywać  na indywidualny numer konta bankowego. Do zlecenia i wykonania przelewu niezbędny jest prawidłowy numer rachunku odbiorcy. Nazwa i adres odbiorcy wpisane w formularzu przelewu nie mają praktycznie żadnego znaczenia. Operacja zostanie zrealizowana. Odbiorcą jest Akademia WIT w Warszawie, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
 • Są dwie formy płatności czesnego: opłata jednorazowa za semestr lub opłata w ratach. 
 • Pierwsza opłata wniesiona w wymaganym terminie określa przyjętą przez Studenta formę płatności czesnego za dany semestr. W kolejnym semestrze można zmień decyzję.
 • Niewpłacenie pełnej opłaty jednorazowej określonej w wymaganym terminie oznacza przyjęcie formy płatności ratalnej. Dodatkowe czynności nie są wymagane aby określić formę płatności w danym semestrze. 
 • Ważne informacje dla Kandydatów 
 • Zapoznaj się z obowiązującymi cennikami, zasadami działania zniżek i z wzorami umów: Pobierz cenniki i wzory umów

Wysokość opłaty wpisowego i terminy płatności

Studia I i II stopnia

100 PLN

dla osób, które wpłacą wpisowe i co najmniej pierwszą ratę czesnego oraz podpiszą dokument o przyjęciu na studia do 20.07.2023 r.

300 PLN

dla osób, które wpłacą wpisowe i co najmniej pierwszą ratę czesnego oraz podpiszą dokument o przyjęciu na studia w terminie 21.07-15.09.2023 r.

500 PLN

dla osób, które wpłacą wpisowe i co najmniej pierwszą ratę czesnego oraz podpiszą dokument o przyjęciu na studia po 15.09.2023 r.

Załóż profil zaufany,  jest potrzebny do bezpiecznego wpisu na studia. Preferujemy abyś podpisał pakiet e-dokumentów dzięki, którym wpiszemy Cię na listę studentów - online. Dzięki temu wpisu dokunujesz w dowolnym momencie dnia po ich udostępnieniu i możesz spokojnie zapoznać się z treścią podpisywanych dokumentów. Profil zaufany może założyć Każdy, kto ma numer PESEL.

Dla kandydatów – cudzoziemców, którzy dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego opłata wpisowa wynosi: 100 PLN (do 15 września) lub 300 PLN (po 15 września). Obcokrajowcy dokonują wpisu osobiście w Biurze Rekrutacji po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę gdzie przed wpisem okazują oryginały wymaganych dokumentów. 

Studia podyplomowe

300 PLN

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowe opłaty - Studia I i II stopnia:

Opłata za Elektroniczną legitymację studencką: 22 zł. Termin płatności – do uregulowania po otrzymaniu maila.

Opłaty za przekroczenie limitu punktów ECTS

 • W ramach każdego semestru, plan studiów określa limity punktów ECTS.
 • Student ma prawo zapisać się na dodatkowe kursy ponad limit wynikający z planu studiów.
 • W związku z realizacją kursu dodatkowego Student ponosi dodatkowe opłaty za każdy dodatkowy punkt ECTS:

200 zł na kierunku grafika

150 zł na kierunku informatyka

140 zł na kierunku informatyczne techniki zarządzania

100 zł na kierunku zarządzanie

 • Dodatkowa opłata doliczana jest do czesnego i jest płatna w terminie II raty czesnego.

Wysokość czesnego i terminy płatności

 • Wybierz kierunek z listy poniżej i sprawdź wysokość czesnego oraz obowiązujące terminy płatności:

W ramach opłat czesnego studenci mają zapewnione:

 • uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, wynikających z realizacji programu studiów
 • egzaminy w dwóch terminach (plus sesja poprawkowa)
 • konsultacje z kadrą dydaktyczną
 • dostęp do drukowanych i elektronicznych zasobów biblioteki, baz danych
 • dostęp do profesjonalnego oprogramowania IT
 • możliwość podjęcia działalności w organizacjach studenckich, w tym kołach naukowych, udziału w różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach
  naukę na uczelni zagranicznej w ramach wymiany międzynarodowej
 • dostęp do oferty praktyk/staży/pracy
 • dostęp do oferty warsztatów, szkoleń,  kursów organizowanych z partnerami uczelni
 • udział w targach, plenerach, wystawach
 • podstawowe materiały do ćwiczeń warsztatowych (dla kierunku grafika)