Opłaty i zniżki za studia

Opłata wpisowa dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 

Uwaga: Informacja na temat opłat na rok akademicki 2022/2023 będzie opublikowana w czerwcu 2022 roku.

Po zgłoszeniu przez internet i zapisie – każdy otrzymuje w systemie indywidualny numer konta bankowego, na które zobowiązany jest dokonywać wpłat (m.in. wpisowego i czesnego, opłata za legitymacje). Numer zobaczysz na stronie „Mój profil” — „Opłaty” w UBI. Rachunek indywidualny obsługuje przelewy tylko w złotych polskich , ponieważ opłaty za studia są pobierane wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

Studia I i II stopnia

200 PLN

jeśli do 20 lipca podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

300 PLN

jeśli do 20 września podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

500 PLN

jeśli po 20 września podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

Studia podyplomowe

300 PLN

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Dla kandydatów – cudzoziemców, którzy dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego opłata wpisowa wynosi: 200 PLN (do 20 września) lub 300 PLN (po 20 września).

DODATKOWE OPŁATY - Studia I i II stopnia:

Opłata za Elektroniczną legitymację studencką: 22 zł 

Termin płatności – bezpośrednio po wysłaniu oryginałów dokumentów. Można wpłacić razem z I ratą lub z jednorazową płatnością za dany semestr.

Wysokość czesnego i terminy płatności

Czesne nie ulegnie zmianie przez nominalny czas studiów. Są dwie formy płatności czesnego: opłata jednorazowa za semestr lub opłata w ratach. Pierwsza opłata wniesiona w wymaganym terminie określa przyjętą przez Studenta formę płatności czesnego za dany semestr. Niewpłacenie pełnej opłaty jednorazowej określonej w wymaganym terminie oznacza przyjęcie formy płatności ratalnej. Dodatkowe czynności nie są wymagane aby określić formę płatności w danym semestrze. Wybierz kierunek z listy poniżej i sprawdź wysokość czesnego oraz obowiązujące terminy płatności: