Studia inżynierskie na kierunku

Informatyczne techniki zarządzania - studia nżynierskie

do końca 2018 r. realizowane w ramach kierunku Zarządzanie
stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
7
semestrów
7 semestrów

Opis kierunku

Informatyczne Techniki Zarzadznia (ITZ) – to nowy unikatowy kierunek studiów zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku.

Współczesny świat zmierza w kierunku gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego. Już dzisiaj, największe szanse na zatrudnienie mają osoby potrafiące skutecznie wykorzystać narzędzia współczesnej informatyki dla rozwoju firm. Sama znajomość informatyki nie wystarcza. Rynek pracy w sektorze IT coraz bardziej ceni specjalistów, którzy znajomość metod i narzędzi informatyki łączą z umiejętnością praktycznego ich wykorzystania w biznesie.

Specjalności dla Ciebie

Oferowany program studiów na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, zakłada prowadzenie studiów inżynierskich (stacjonarnych i niestacjonarnych)  I stopnia w zakresie następujących specjalności:

Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 1 roku studiów.

Podział specjalnosci

Dlaczego warto studiować w WIT na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Partnerstwo WIT z ORACLE POLSKA w realizacji studiów I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Miło nam zakomunikować iż złożony przez nas wniosek o dofinansowanie z funduszy UE studiów inżynierskich I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania w specjalności ORACLE Cloud w Biznesie uzyskał pozytywne opinie i został zakwalifikowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Są to studia 7 semestralne o profilu praktycznym. Będą one prowadzone w trycie studiów stacjonarnych (dziennych) i w całości  finansowane w ramach projektu. W dniu 4.06.2019 rozpoczyna się rekrutacja. Wszystkie informacje dotyczące programu studiów oraz zasad rekrutacji zostały zamieszczone na stronie stronie projektu (duo.wit.edu.pl).

Partnerstwo WIT z ORACLE POLSKA

Certyfikat „Studia z Przyszłością”

W piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji kierunków studiów „Studia z przyszłością” – kierunek Informatyczne techniki zarządzania (studia I stopnia) - zdobył:

  • Certyfikat akredytacyjny „Studia z przyszłością 2020”
  • Certyfikat nadzwyczajny „Laur Innowacji”

Znakiem jakości – „Studia z Przyszłością” organizatorzy uhonorowali kierunek ITZ biorąc pod uwagę fakt, iż jest on realizowany według nowoczesnych i innowacyjnych programów studiów, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodnych  z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.
Studia z przyszłością

Dodatkowo, studia I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania uzyskały certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”.Lider jakości kształcenia

Wysokie zarobki

Poniższe wyniki pokazują bardzo dobrą pozycję zawodową Absolwentów kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania WIT.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 
7243 zł.
WIT
 
6771 zł.
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 
4992 zł.
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
 
4892 zł.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
4819 zł.

Dane o zarobkach pochodzą z Ogólnopolskiego system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Na wykresie przedstawiamy średnie miesięczne wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę rejestrowanych w ZUS) w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2017 r. wśród pracujących absolwentów kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania (warszawskich uczelni) studiów stacjonarnych/niestacjonarnych rozpoczętych przed wprowadzeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Specjalności

Analiza i modelowanie systemów biznesowych

Poznaj specjalność

Informatyka
stosowana

Poznaj specjalność

Oracle cloud w biznesie (studia niestacjonarne)

Poznaj specjalność

Opłaty dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

Opłata wpisowa dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

200 PLN

jeśli do 20 lipca podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

300 PLN

jeśli do 20 września podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

500 PLN

jeśli po 20 września podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Dla kandydatów – cudzoziemców, którzy dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego opłata wpisowa wynosi: 200 PLN (do 20 września) lub 300 PLN (po 20 września).

Wysokość czesnego

Studia stacjonarne

3 000 PLN

jednorazowo za semestr

3 200 PLN

5 rat po 640 PLN za semestr

Studia niestacjonarne

2 900 PLN

jednorazowo za semestr

3 100 PLN

5 rat po 620 PLN za semestr

Terminy płatności jednorazowych \ Data płatności pierwszej raty

do 20 września 2021

za semestr zimowy

do 21 lutego 2022

za semestr letni

Po 20 września wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania dokumentów, dzięki którym wpiszemy Cie na listę studentów.

Data wpłaty

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

Programy studiów

Studia stacjonarne

Specjalności: Analiza i modelowanie systemów biznesowych, Informatyka stosowana

Pobierz program

Studia niestacjonarne

Specjalności: Analiza i modelowanie systemów biznesowych, Informatyka stosowana, Oracle cloud w biznesie

Pobierz program

Super oferta

W trakcie studiów można dodatkowo uzyskać następujące międzynarodowe certyfikaty:
PRINCE2® Foundation (wszystkie oferowane specjalności)
AgilePMTM Foundation (wszystkie oferowane specjalności)
OMG Certified UML Professional 2TM Foundation (specjalność: Informatyka Stosowana)

OMG Certified UML Professional 2™, PRINCE2® courses on this page are offered by INPRPOGRESS ATO of AXELOS Limited. OMG Certified UML Professional 2™, PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.   

Efekty uczenia się

Poznaj efekty uczenia się z następujących zakresów