Studia inżynierskie na kierunku

Informatyczne techniki zarządzania - studia Inżynierskie

do końca 2018 r. realizowane w ramach kierunku Zarządzanie
stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
7
semestrów
7 semestrów

Opis kierunku

Informatyczne Techniki Zarządzania (ITZ) – to nowy unikatowy kierunek studiów zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku.

Współczesny świat zmierza w kierunku gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego. Już dzisiaj, największe szanse na zatrudnienie mają osoby potrafiące skutecznie wykorzystać narzędzia współczesnej informatyki dla rozwoju firm. Sama znajomość informatyki nie wystarcza. Rynek pracy w sektorze IT coraz bardziej ceni specjalistów, którzy znajomość metod i narzędzi informatyki łączą z umiejętnością praktycznego ich wykorzystania w biznesie. Rekrutację prowadzimy raz w roku. Zapoznaj się z ważnymi informacjami dla kandydatówZaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”

Specjalności dla Ciebie

Oferowany program studiów na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, zakłada prowadzenie studiów inżynierskich (stacjonarnych i niestacjonarnych)  I stopnia w zakresie następujących specjalności:

Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 1 roku studiów.

Podział specjalnosci

Dlaczego warto studiować w WIT na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Partnerstwo WIT z ORACLE POLSKA w realizacji studiów I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Miło nam zakomunikować iż złożony przez nas wniosek o dofinansowanie z funduszy UE studiów inżynierskich I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania w specjalności ORACLE Cloud w Biznesie uzyskał pozytywne opinie i został zakwalifikowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Są to studia 7 semestralne o profilu praktycznym. Będą one prowadzone w trycie studiów stacjonarnych (dziennych) i w całości  finansowane w ramach projektu. W dniu 4.06.2019 rozpoczyna się rekrutacja. Wszystkie informacje dotyczące programu studiów oraz zasad rekrutacji zostały zamieszczone na stronie stronie projektu (duo.wit.edu.pl).

Partnerstwo WIT z ORACLE POLSKA

Laur Innowacji – Certyfikat Nadzwyczajny

Certyfikat przyznany w 7. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością” 2022 dla kierunku za wdrożenie najbardziej innowacyjnych i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierającej proces dydaktyczny.

Certyfikat Studia z Przyszłością

Certyfikat Akredytacyjny „Studia z przyszłością” 2022

Certyfikat przyznany w 7. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością” 2022

Kierunek nagrodzony za:

  • wyróżniającą się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia
  • nowatorski model edukacji praktycznej
  • skuteczną realizację celów akademickich zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rynku pracy
  • za ścisłą współpracę z otoczeniem gospodarczym

Znakomite perspektywy zawodowe

Nasze studia nie tylko otwierają drzwi do fascynującego świata technologii i innowacji, ale również gwarantują stabilność ekonomiczną. Najnowsze badanie Ekonomicznych Losów Absolwentów pokazuje, że absolwenci kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania są jednymi z najlepiej zarabiających specjalistów, którzy znajdują pracę w krótkim czasie po ukończeniu studiów.

Ranking studiów I stopnia z systemu ELA:

PJATK – Informatyka
 
10521 zł
PJATK – Zarządzanie
 
10168 zł
 WIT – Informatyczne Techniki Zarządzania
 
9425 zł
Politechnika Warszawska – Informatyka Stosowana
 
9180 zł

Specjalności

Analiza i modelowanie systemów biznesowych

Poznaj specjalność

Informatyka
stosowana

Poznaj specjalność

Oracle cloud w biznesie (studia niestacjonarne)

Poznaj specjalność

Opłaty dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Opłata wpisowa dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

100 PLN

dla osób, które wpłacą wpisowe i co najmniej pierwszą ratę czesnego oraz podpiszą dokument o przyjęciu na studia do 20.07.2023 r.

300 PLN

dla osób, które wpłacą wpisowe i co najmniej pierwszą ratę czesnego oraz podpiszą dokument o przyjęciu na studia w terminie 21.07-15.09.2023 r.

500 PLN

dla osób, które wpłacą wpisowe i co najmniej pierwszą ratę czesnego oraz podpiszą dokument o przyjęciu na studia po 15.09.2023 r.

Załóż profil zaufany,  jest potrzebny do bezpiecznego wpisu na studia. Preferujemy abyś podpisał pakiet e-dokumentów dzieki, którym wpiszemy Cię na listę studentów online. Dzięki temu wpisu dokunujesz w dowolnym momencie dnia po ich udostępnieniu i możesz spokojnie zapoznać się z treścią podpisywanych dokumentów. Profil zaufany może założyć Każdy, kto ma numer PESEL.

Dla kandydatów – cudzoziemców, którzy dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego opłata wpisowa wynosi: 100 PLN (do 15 września) lub 300 PLN (po 15 września). Obcokrajowcy dokonują wpisu osobiście w Biurze Rekrutacji po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę gdzie przed wpisem okazują oryginały wymaganych dokumentów. 

Zapoznaj się z obowiązującymi cennikami, zasadami działania zniżek i z wzorami umów: Pobierz cenniki i wzory umów

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Dla kandydatów – cudzoziemców, którzy dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego opłata wpisowa wynosi: 100 PLN (do 15 września) lub 300 PLN (po 15 września).

Czesne (studia stacjonarne)

Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2023/24 4 150 zł 5 x 870 zł
w sumie 4350 zł
2024/25 4 550 zł 5 x 950 zł
w sumie 4750 zł
2025/26 4 550 zł 5 x 950 zł
w sumie 4750 zł
2026/27 4 550 zł 5 x 950 zł
w sumie 4750 zł

Czesne (studia niestacjonarne)

Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2023/24 4 000 zł 5 x 840 zł
w sumie 4200 zł
2024/25 4 400 zł 5 x 920 zł
w sumie 4600 zł
2025/26 4 400 zł 5 x 920 zł
w sumie 4600 zł
2026/27 4 400 zł 5 x 920 zł
w sumie 4600 zł

Terminy płatności jednorazowych

do 15 września 2023

za semestr zimowy

do 20 lutego 2024

za semestr letni

Terminy płatności w ratach

za semestr zimowy
rata termin płatności
I do 15.09.2023 r.
II do 10.10.2023 r.
III do 10.11.2023 r.
IV do 10.12.2023 r.
V do 10.01.2024 r.
za semestr letni
rata termin płatności
I do 20.02.2024 r.
II do 10.03.2024 r.
III do 10.04.2024 r.
IV do 10.05.2024 r.
V do 10.06.2024 r.

Przy wpisie na listę studentów po 15 września 2023 wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zasada ta dotyczy także terminu jednorazowej płatności.

Data wpłaty

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

Programy studiów

Studia stacjonarne

Specjalności: Analiza i modelowanie systemów biznesowych, Informatyka stosowana

Pobierz program

Studia niestacjonarne

Specjalności: Analiza i modelowanie systemów biznesowych, Informatyka stosowana, Oracle cloud w biznesie

Pobierz program

Super oferta

Studia na kierunku ITZ (nabyte umiejętności) pozwalają na przystąpienie do następujących egzaminów certyfikujących:
PRINCE2® Foundation (wszystkie oferowane specjalności)
AgilePMTM Foundation (wszystkie oferowane specjalności)
 

 

Efekty uczenia się

Poznaj efekty uczenia się z następujących zakresów