Studia inżynierskie na kierunku

Informatyczne techniki zarządzania - studia Inżynierskie

do końca 2018 r. realizowane w ramach kierunku Zarządzanie
stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
7
semestrów
7 semestrów

Opis kierunku

Informatyczne Techniki Zarzadznia (ITZ) – to nowy unikatowy kierunek studiów zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku.

Współczesny świat zmierza w kierunku gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego. Już dzisiaj, największe szanse na zatrudnienie mają osoby potrafiące skutecznie wykorzystać narzędzia współczesnej informatyki dla rozwoju firm. Sama znajomość informatyki nie wystarcza. Rynek pracy w sektorze IT coraz bardziej ceni specjalistów, którzy znajomość metod i narzędzi informatyki łączą z umiejętnością praktycznego ich wykorzystania w biznesie. Rekrutację prowadzimy raz w roku. Rejestrację i zapisy na rok akademicki 2023/2024 rozpoczniemy od czerwca 2023. 

Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”:

  • Wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące.
  • Zgłoś się na wybrany kierunek studiów:

Specjalności dla Ciebie

Oferowany program studiów na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, zakłada prowadzenie studiów inżynierskich (stacjonarnych i niestacjonarnych)  I stopnia w zakresie następujących specjalności:

Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 1 roku studiów.

Podział specjalnosci

Dlaczego warto studiować w WIT na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Partnerstwo WIT z ORACLE POLSKA w realizacji studiów I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Miło nam zakomunikować iż złożony przez nas wniosek o dofinansowanie z funduszy UE studiów inżynierskich I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania w specjalności ORACLE Cloud w Biznesie uzyskał pozytywne opinie i został zakwalifikowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Są to studia 7 semestralne o profilu praktycznym. Będą one prowadzone w trycie studiów stacjonarnych (dziennych) i w całości  finansowane w ramach projektu. W dniu 4.06.2019 rozpoczyna się rekrutacja. Wszystkie informacje dotyczące programu studiów oraz zasad rekrutacji zostały zamieszczone na stronie stronie projektu (duo.wit.edu.pl).

Partnerstwo WIT z ORACLE POLSKA

Laur Innowacji – Certyfikat Nadzwyczajny

Certyfikat przyznany w 7. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością” 2022 dla kierunku za wdrożenie najbardziej innowacyjnych i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierającej proces dydaktyczny.

Certyfikat Studia z Przyszłością

Certyfikat Akredytacyjny „Studia z przyszłością” 2022

Certyfikat przyznany w 7. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością” 2022

Kierunek nagrodzony za:

  • wyróżniającą się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia
  • nowatorski model edukacji praktycznej
  • skuteczną realizację celów akademickich zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rynku pracy
  • za ścisłą współpracę z otoczeniem gospodarczym

Wysokie zarobki

Poniższe wyniki pokazują bardzo dobrą pozycję zawodową Absolwentów kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania WIT.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 
7243 zł.
WIT
 
6771 zł.
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 
4992 zł.
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
 
4892 zł.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
4819 zł.

Dane o zarobkach pochodzą z Ogólnopolskiego system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Na wykresie przedstawiamy średnie miesięczne wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę rejestrowanych w ZUS) w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2017 r. wśród pracujących absolwentów kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania (warszawskich uczelni) studiów stacjonarnych/niestacjonarnych rozpoczętych przed wprowadzeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Specjalności

Analiza i modelowanie systemów biznesowych

Poznaj specjalność

Informatyka
stosowana

Poznaj specjalność

Oracle cloud w biznesie (studia niestacjonarne)

Poznaj specjalność

Opłaty dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Opłata wpisowa dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

100 PLN

jeśli do 20 lipca podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

300 PLN

jeśli do 15 września podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

500 PLN

jeśli po 15 września podpiszesz dokumenty, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Dla kandydatów – cudzoziemców, którzy dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego opłata wpisowa wynosi: 100 PLN (do 15 września) lub 300 PLN (po 15 września).

Czesne (studia stacjonarne)

Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2023/24 4 150 zł 5 x 870 zł
w sumie 4350 zł
2024/25 4 550 zł 5 x 950 zł
w sumie 4750 zł
2025/26 4 550 zł 5 x 950 zł
w sumie 4750 zł
2026/27 4 550 zł 5 x 950 zł
w sumie 4750 zł

Czesne (studia niestacjonarne)

Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2023/24 4 000 zł 5 x 840 zł
w sumie 4200 zł
2024/25 4 400 zł 5 x 920 zł
w sumie 4600 zł
2025/26 4 400 zł 5 x 920 zł
w sumie 4600 zł
2026/27 4 400 zł 5 x 920 zł
w sumie 4600 zł

Terminy płatności jednorazowych \ Data płatności pierwszej raty

do 15 września 2023

za semestr zimowy

do 20 lutego 2024

za semestr letni

Przy wpisie na listę studentów po 15 września 2023 wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zasada ta dotyczy także terminu jednorazowej płatności.

Data wpłaty

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

Programy studiów

Studia stacjonarne

Specjalności: Analiza i modelowanie systemów biznesowych, Informatyka stosowana

Pobierz program

Studia niestacjonarne

Specjalności: Analiza i modelowanie systemów biznesowych, Informatyka stosowana, Oracle cloud w biznesie

Pobierz program

Super oferta

Studia na kierunku ITZ (nabyte umiejętności) pozwalają na przystąpienie do następujących egzaminów certyfikujących:
PRINCE2® Foundation (wszystkie oferowane specjalności)
AgilePMTM Foundation (wszystkie oferowane specjalności)
 

 

Efekty uczenia się

Poznaj efekty uczenia się z następujących zakresów