Samorząd studencki

Festiwal sportów plażowych AZS

Wszyscy studenci tworzą samorząd. Jego przedstawicielem jest Zarząd Studentów, który zaprasza do współpracy wszystkich chcących mieć wpływ na to, co się dzieje na uczelni. Zarząd Studentów organizuje imprezy, informuje o wydarzeniach z życia szkoły oraz reprezentuje studentów na spotkaniach z władzami uczelni.

Samorząd Studentów WIT ma swoich delegatów m.in. w Parlamencie Studentów RP, Porozumieniu Uczelni Warszawskich oraz w Studenckim Forum BCC. Samorząd odgrywa ważną rolę w przydzielaniu stypendiów, starając się o jak najkorzystniejsze warunki dla studentów. Strona Samorządu Studentów WIT: http://samorzadwit.pl/