REKRUTACJA
Ważne informacje dla kandydatów

DZIAŁAMY BLISKO 30 LAT POD AUSPICJAMI POLSKIEJ AKADEMII NAUKNAUKA W WIT TO COŚ WIĘCEJ NIŻ WYKŁADY. WDRAŻAMY INNOWACJE TECHNOLOGICZNE WSPIERAJĄCE PROCESY DYDAKTYCZNE:

Załatw sprawę. Jak działamy?

Rekrutację obsługuje Biuro ds. Rekrutacji i Promocji. E-rejestracja, udział w kwalifikacji, odebranie wyników, dokonywanie wpłat, elektroniczny wpis na studia odbywa się online. Sytuacje, w których wymagana jest Twoja obecność opisujemy w krokach rekrutacji i w powiadomieniach e-mail, które wysyłamy do Ciebie. UWAGA: Obcokrajowcy dokonują wpisu osobiście w Biurze Rekrutacji po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę gdzie przed wpisem okazują oryginały wymaganych dokumentów. 

Harmonogram rekrutacji 

 • Rekrutację prowadzimy raz w roku. Wymagamy od wszystkich rejestracji w Uczelnianym Banku Informacji (UBI).
 • Rejestracja  rozpoczyna się:
  • od 3 czerwca 2024 na studia I stopnia i II stopnia
  • od 1 lipca 2024 na podyplomowe
 • Dzień otwarty WIT 2024 odbędzie się w piątek, 5 lipca (online) i sobotę, 6 lipca (stacjonarnie: ul. Newelska 6) - Szczegóły w II połowie czerwca będą na naszych stronach. Dzień otwarty w 2023: wit.edu.pl/dzienotwarty
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji - patrz: Krok 3
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji (obcokrajowcy) - patrz: Krok 3
 • Przerwa wakacyjna trwa od 31 lipca (środa) do 21 sierpnia (środa) 2024 r. Uwzględnij ten fakt w swoich działaniach - w tym terminie biuro Rekrutacji będzie zamknięte. Rekrutacja online będzie otwarta - można aplikować online, można do nas napisać na rekrutacja@wit.edu.pl. Po weryfikacji wyślemy Ci powiadomienia i odpowiedzi na email.
 • Rekrutację na studia I, II stopnia oraz podyplomowe prowadzimy maksymalnie do 30.09.2024 lub do wyczerpania limitów miejsc. Pamiętaj, że:
 • Zgodnie z zasadami rekrutacji WIT gwarancją miejsca jest wpis na studia, które są na zasadach odpłatności:
 • Szczegółowe informacje o wpłatach: https://www.wit.edu.pl/rekrutacja/oplaty-znizki
 • Zalecamy, aby kandydaci podpisywali pakiet e-dokumentów dzięki, którym wpiszemy ich na listę studentów - online. Dzięki temu wpisu dokonują w dowolnym momencie dnia po ich udostępnieniu i mogą spokojnie zapoznać się z treścią podpisywanych dokumentów.
 • Bez matury - na studia I stopnia nie można brać udziału w kwalifikacji. Nie prowadzimy rezerwacji miejsc ale nie trzeba czekać do wyników maturalnych. Proszę dopytywać o stan zgłoszeń i wpisów na wybrany kierunek pisząc na rekrutacja@wit.edu.pl Po 1 czerwca proszę wybrać kierunek dla siebie. Aplikować online w Uczelnianym Banku Informacji (UBI): Mój profil – Rekrutacja. Utworzyć konto. Wgrać zdjęcie. Wypełnić dane w systemie. Wyniki matur i skany uzupełnić bez zbędnej zwłoki, najlepiej zaraz po ich otrzymaniu. Żeby brać udział w kwalifikacji na studia trzeba wgrać do UBI komplet wszystkich wymaganych dokumentów: świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej. Po tym wysyłamy zawiadomienie o zakwalifikowaniu z instrukcją do wpłat i o możliwości wpisu na studia. 
 • Bez obrony - na studia II stopnia i podyplomowe nie można brać udziału w kwalifikacji. Proszę dopytywać o stan zgłoszeń i wpisów na wybrany kierunek pisząc na rekrutacja@wit.edu.pl Nie prowadzimy rezerwacji miejsc ale w razie zainteresowania po 1 czerwca proszę wybrać już kierunek dla siebie, aplikować online w Uczelnianym Banku Informacji (UBI): Mój profil – Rekrutacja. Utworzyć konto. Wgrać zdjęcie. Wypełnić dane w systemie. Wyniki z obrony i skany będą do uzupełnienia później - trzeba będzie wgrać do UBI komplet - dyplom i suplement - Docelowo ich właśnie wymagamy. Żeby jednak brać udział w kwalifikacji proszę wgrać do UBI minimum skan oryginału zaświadczenia o ukończeniu studiów razem z nadanym numerem dyplomu zaraz po obronie oraz skan karty zaliczeń. Jak to będzie w UBI  - wyślemy na maila instrukcję dalszego postępowania. Jeśli kierunek ukończony nie będzie podstawą do zakwalifikowania na wybrane studia magisterskie lub podyplomowe w WIT to będzie do wykonania dodatkowa procedura do uzyskania tej kwalifikacji. Wtedy decyzję podejmował będzie prodziekan lub komisja kwalifikacyjna. Jeśli różnice programowe zostaną wyznaczone - po tym jak wykonana zostanie procedura zgodnie z instrukcją od rekrutacji -  to kwestie związane z realizacją ewentualnych różnic programowych będą do ustalenia z Dziekanatem. Za każdą różnicę się płaci i każdą się zalicza. Dodatkowa opłata doliczana jest do czesnego i jest płatna w terminie II raty czesnego: Opłaty i zniżki.  Szczegóły zajęć i sposobu zaliczeń różnic programowych, grup i rejestracji należy kierować po uzyskaniu decyzji o kwalifikacji bezpośrednio do Dziekanatu – sprawdź kontakt do dziekanatów. Po decyzji prodziekana wysyłamy zawiadomienie o zakwalifikowaniu z instrukcją do wpłat i o możliwości wpisu na studia. 
 • Jeśli chcesz aplikować na dodatkowy kierunek - możesz to zrobić po otrzymaniu "Potwierdzenia zgłoszenia na wybrany kierunek studiów" dotyczący Twojego I wyboru.
 • W rekrutacji możesz zostać przyjęty tylko na jeden kierunek studiów. Jeżeli otrzymałeś kwalifikację na więcej niż jeden kierunek poinformuj nas, na który ostatecznie chcesz się wpisać. Wyślij wiadomość na rekrutacja@wit.edu.pl
  Chcesz dowiedzieć się, czy jest możliwość przeniesienia się w czasie rekrutacji lub zaraz po jej zakończeniu, zmienić formę studiów (stacjonarne – niestacjonarne) lub przenieść się inny kierunek? W takiej sytuacji proszę do nas pisać na adres rekrutacja@wit.edu.pl - jeśli będą wolne miejsca wyślemy instrukcję jak przepisać się skutecznie.
 • Żeby brać udział w kwalifikacji na studia trzeba wgrać do UBI komplet wszystkich wymaganych dokumentów o wykształceniu Rekrutacja krok po kroku oraz Rekrutacja krok po kroku (OBCOKRAJOWCY) Jeśli będą poprawne i czytelne, to zaakceptujemy je i w ciągu kilku dni roboczych wyślemy Tobie drugiego e-maila „Zakwalifikowanie do wpisu na listę studentów”. Rekrutacja krok po kroku oraz Rekrutacja krok po kroku (OBCOKRAJOWCY)
 • Zdjęcie należy dodać jedynie w systemie podczas elektronicznej rejestracji. Nie wymagamy formy papierowej. Zdjęcie jest elementem teczki osobowej studenta uczelni wyższej -wymagamy, aby zdjęcie rekrutacyjne posiadało takie same parametry jak zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu. 
  • Jak otrzymamy oryginały dokumentów o wykształceniu zaakceptujemy zdjęcie, które wgrałeś i zaczniemy przygotowywać Twoją Elektroniczną Legitymację. Legitymacja kosztuje 22 zł - do uregulowania po otrzymaniu maila. Zdjęcie proszę wgrać do UBI na stronie Mój profil – Dane osobowe – Elektroniczna Legitymacja.
 • Skany dokumentów – skany dokumentów powinny być czytelne, tak abyśmy byli w stanie bez wątpliwości stwierdzić, ile jest wypisanych punktów na maturze lub jaka jest ocena na suplemencie do dyplomu. Skan dokumentów przygotuj przed rozpoczęciem wypełniania formularza rekrutacyjnego.
 • Rezygnacja z udziału w kwalifikacji:
  • Jeśli twoje zgłoszenie przed 5 krokiem rekrutacji nie jest już aktualne poinformuj nas o tym pisząc wiadomość na rekrutacja@wit.edu.pl
 • Gwarancją miejsca jest wpis na studia czyli podpisanie udostępnionego w UBI pakietu e-dokumentów profilem zaufanym w UBI - krok 5. (Obcokrajowcy dokonują wpisu osobiście w Biurze Rekrutacji po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę gdzie przed wpisem okazują oryginały wymaganych dokumentów). 
 • Na studia I stopnia przyjmujemy każdego kto ma świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej - do tego, aby zostać przyjętym na studia, wystarczy świadectwo dojrzałości z minimalnym, 30−procentowym wynikiem egzaminu.
 • Obowiązuje kolejność zgłoszeń i elektronicznego wpisu na studia. Nie ma list rankingowych, rozmowy kwalifikacyjnej, a na grafikę I stopnia nie wymagamy portfolio.
 • Wymagamy oryginałów dokumentów:
  • Wszystkie dokumenty o wykształceniu, których  skany/zdjęcia w 1 etapie wgrywasz na swoim profilu w UBI (po założeniu konta) zgodnie z obowiązującym prawem wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji, bo „niepoświadczona kserokopia nie jest dokumentem”. 
  • Przygotuj oryginały dokumentów o wykształceniu, niezbędne będzie żebyś okazał nam cały wymagany komplet. Czekaj na informację mailową z Działu Rekrutacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami. 
  • Oryginały dokumentów są wymagane w kroku 6a. Dostarcz dokumenty bez zbędnej zwłoki. Można wysłać je kurierem (zaraz po tym jak wyślemy maila z instrukcją, jak to zrobić). Oryginały dokumentów w godzinach przyjęć: sprawdź godziny przyjęć można dostarczyć osobiście, może też okazać je w Twoim imieniu upoważniona osoba - musi tylko mieć ze sobą dodatkowo upoważnienie napisane i podpisane przez Ciebie odręcznie. Upoważnienie to nie może być skan czy ksero. 
  • Obcokrajowcy dokonują wpisu osobiście w Biurze Rekrutacji po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę gdzie przed wpisem okazują oryginały wymaganych dokumentów. 
 • Szczegóły dotyczące sposobu załatwienia spraw w Rekrutacji, sposobu wpisania się na listę studentów: Rekrutacja krok po kroku oraz Rekrutacja krok po kroku (OBCOKRAJOWCY)

Forma studiów 

 1. W roku akademickim 2023/2024 zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, laboratoria, seminaria, warsztaty i wykłady w grupach do 40 osób) prowadzone będą w formie bezpośrednich spotkań z nauczycielem akademickim w salach WIT.
 2. Wykłady w większych grupach będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem technologii MS Teams.
 3. W przypadkach szczególnych Dziekani Wydziałów (w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia) mogą zmienić formę prowadzenia zajęć.
 4. Studia niestacjonarne (zaoczne) mają zjazdy stacjonarne (w budynkach Uczelni) i one odbywają się co dwa tygodnie (sobota i niedziela) oraz zajęcia zdalne (MS Teams), które odbywają się w soboty lub niedziele pomiędzy zjazdami. 
 5. Studia stacjonarne (dzienne) odbywają się od poniedziałku do piątku. To mniej więcej 40 godzin tygodniowo zatem teoretycznie zajęte jest 8 godzin każdego dnia ale bywa tak, że zdarzają się wolne dni, lub część dnia.
 6. Zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, umożliwiają studentom dostęp do nagranych wykładów i do materiałów.
 7. Chcesz się dowiedzieć, jakie mamy kierunki i formy studiów, na jakim etapie wybiera się specjalność, ile semestrów trwa nauka oraz zapoznać się z programami studiów? Zajrzyj na stronę z Ofertą edukacyjną 

Legitymacje studenckiePoczątek zajęćPlan zajęćLokalizacja budynków WIT

 • Legitymacje studenckie (ELS): O sposobie i możliwym terminie odebrania legitymacji poinformujemy Cię mailem. Postępuj z godnie z instrukcją. Pamiętaj! Twoją Legitymację zaczynamy przygotowywać po odebraniu przesłanych przez Ciebie oryginałów dokumentów (krok 6a). Planowany termin wydawania legitymacji (ELS)- od 26.09.2024 r.
 • Zajęcia na studiach I i II stopnia rozpoczynają się pod koniec września/ na początku października.
 • Zajęcia na studiach podyplomowych rozpoczynają się zazwyczaj w połowie października (na początku października potwierdzamy mailowo czy dana edycja studiów podyplomowych zostaje uruchomiona - na podstawie sumy zgłoszeń/przyjęć). 
 • Zajęcia są prowadzone w języku polskim. 
 • Informacje o planach zajęć powinny być dostępne w UBI na indywidualnym profilu około 4 dni przed rozpoczęciem (dostęp mają tylko Ci, którzy zrobili wpis na studia czyli podpisali pakiet e-dokumentów profilem zaufanym w UBI: dokument przyjęcia na studia, ślubowanie, kwestionariusz.
 • Najbardziej aktualnej informacji odnośnie rozkładu zajęć należy szukać w indywidualnych terminarzach zajęć na kontach UBI. Dołączanie do spotkań MS Teams można realizować za pośrednictwem kalendarza Teams oraz bezpośrednich linków do zajęć, znajdujących się na indywidualnych kontach UBI (lokalizacja: Mój profil - Dydaktyka - Kursy).
 • Aby znaleźć grupy dziekańskie i przeszukać plany innych roczników należy skorzystać z pomocy UBI
  https://pomoc.wit.edu.pl/Pobieranie_planu_zajęć_dla_wybranych_grup_dziekańskich
 • Ewentualne pytania dotyczące przedmiotów z kierunku studiów, organizacji zajęć, usprawiedliwienia nieobecności, sposobu zaliczenia poszczególnych przedmiotów,  przydziału do grupy z kolegą/koleżanką, rejestracji na zajęcia/na semestr proszę kierować do Dziekanatu (Dziekanat WIG, Dziekanat WITZ
 • Terminarz roku akademickiego 2023/2024 (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • W terminarzu roku akademickiego 2023/2024 przy studiach niestacjonarnych jest podział na Cykl 1 oraz na Cykl 2. Nie ma możliwości co do wyboru cyklu. Jest on przydzielany dla kierunku/roku studiów automatycznie przez Wydział. Terminarz zajęć będzie opublikowany na kontach w UBI we wrześniu.

 • Lokalizacje miejsc, w których odbywają się zajęcia

Sale oznaczone symbolem N » ul. Newelska 6; G » ul. Gizów 6; K » ul. Księcia Janusza 45/47. Zobacz wszystkie lokalizacje na mapie.

Rezygnacja ze studiów

Pamiętaj! Jeśli wykonasz kroki od 1 do 5 to jest jednoznaczne z tym, że dokonałeś Elektronicznego wpisu na studia - jesteś w gronie przyjętych i od tego momentu obowiązują Cię zapisy zawarte w dokumencie: Przyjęcie na studia (dostępny na Twoim profilu po zalogowaniu się do UBI).

Jeśli na tym etapie chcesz zrezygnować ze studiów w WIT musisz wysłać bezpośrednio do właściwego Dziekanatu rezygnację (Należy napisać podanie o skreślenie do Dziekana. Wniosek o skreślenie wypełnia się w swoim profilu w UBI w zakładce podania. Należy go wypełnić, wydrukować, podpisać i skan wysłać na adres e-mail do dziekanatu: grafika i informatyka wi@wit.edu.pl, informatyczne techniki zarządzania i zarządzanie witz@wit.edu.pl. Zgodnie z zapisami w dokumencie przyjęcia par. 2 pkt 3: "Student ma prawo ubiegać się o zwrot wniesionych opłat w całości (oprócz opłaty wpisowej) w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów przed 15 września 2023 r." Złożenie rezygnacji 15 września i później oznacza formalnie, że I rata czesnego jest należna w myśl zapisu w zarz. 624 par.3 pkt. 8 "Opłaty za studia (raty czesnego) są naliczane do końca miesiąca, w którym została wydana decyzja skreślenia Studenta z listy studentów, a w przypadku rezygnacji Studenta ze studiów – do końca miesiąca, w którym Student złożył pisemną rezygnację w dziekanacie").

Użyteczne kontakty i linki