Ważne informacje dla kandydatów

Dział Rekrutacji pracuje do odwołania w trybie zdalnym: od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00. Kontakt odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej – rekrutacja@wit.edu.pl W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

 1. Od wtorku 1 czerwca na studia I stopnia i II stopnia
 2. Od czwartku 1 lipca na studia podyplomowe
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji - patrz: Krok 3: https://www.wit.edu.pl/rekrutacja/krok-po-kroku,  obcokrajowcy: https://www.wit.edu.pl/rekrutacja/obcokrajowcy
 • Rekrutacja jest prowadzona do 30 września lub do wyczerpania limitów miejsc.
 • Szczegóły dotyczące sposobu załatwienia spraw w Rekrutacji, sposobu wpisania się na listę studentów: Rekrutacja krok po kroku oraz  Obcokrajowcy: https://www.wit.edu.pl/rekrutacja/obcokrajowcy
 • Gwarancją miejsca jest wpis na studia. Na studia I stopnia przyjmujemy każdego kto ma świadectwo dojrzałości według kolejności zgłoszeń i elektronicznego wpisu na studia. 
 • Dokumenty w pierwszym etapie prosimy dostarczać drogą elektroniczną: poprzez wgranie ich skanów lub zdjęć na swoim profilu w UBI (po założeniu konta).
 • Zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi dokumenty (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem, inne wymagane) wgrane w wersji elektronicznej, w późniejszym okresie będą musiały być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni – niezbędne będzie ich okazanie. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację mailową z Działu Rekrutacji, kiedy i jak dostarczyć je do nas.
 • Rezygnacja: Pamiętaj! Jeśli Wykonasz kroki (https://www.wit.edu.pl/rekrutacja/krok-po-kroku) od 1 do 5 to jest jednoznaczne z tym, że dokonałeś Elektronicznego wpisu na studia -  jesteś w gronie przyjętych i od tego momentu obowiązują Cię zapisy zawarte w dokumencie: Przyjęcie na studia (dostępny na Twoim profilu po zalogowaniu się do UBI). Jeśli na tym etapie chcesz zrezygnować ze studiów w WIT musisz wysłać bezpośrednio do właściowego Dziekanatu rezygnację (Należy napisać podanie o skreślenie do Dziekana. Wniosek o skreślenie wypełnia się w swoim profilu w UBI w zakładce podania. Należy go wypełnić, wydrukować, podpisać i skan wysłać na adres e-mail do dziekanatu: grafika i informatyka -  wi@wit.edu.pl, informatyczne techniki zarządzania i zarządzanie - witz@wit.edu.pl Data wysłania do dziekanatu będzie istotna. Zgodnie z zapisami w dokumencie przyjęcia par. 2 pkt 3: "Student ma prawo ubiegać się o zwrot wniesionych opłat w całości (oprócz opłaty wpisowej) w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów przed 20 września 2020 r." Po złożeniu rezygnacji po 20 września formalnie I rata czesnego jest należna w myśl zapisu w zarz.551 par.3 pkt.8  "Opłaty za studia (raty czesnego) są naliczane do końca miesiąca, w którym została wydana decyzja skreślenia Studenta z listy studentów, a w przypadku rezygnacji Studenta ze studiów – do końca miesiąca, w którym Student złożył pisemną rezygnację w dziekanacie").
 • Początek zajęć/ Plan zajęć:

 1. Zajęcia na studiach I i II stopnia rozpoczynają się na początku października. 

 2. Zajęcia na studiach podyplomowych  rozpoczynają się w połowie października (w drugiej połowie września potwierdzamy mailowo czy dana edycja studiów podyplomowych zostaje uruchomiona - na podstawie sumy zgłoszeń). 

 3. Zajęcia są prowadzone w języku polskim. Wszystkie potrzebne informacje powinny być dostępne w UBI na Waszych profilach najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem zajęć. Najbardziej aktualnej informacji odnośnie rozkładu zajęć należy szukać w indywidualnych terminarzach zajęć na kontach UBIK. Dołączanie do spotkań MS Teams można realizować za pośrednictwem kalendarza Teams oraz bezpośrednich linków do zajęć, znajdujących się na indywidualnych kontach UBIK (lokalizacja: Mój profil - Dydaktyka - Kursy). Ewentualne pytania dotyczące przedmiotów, zajęć, przydziału do grup, rejestracji proszę kierować do Dziekanatu: https://www.wit.edu.pl/kontakt