Ważne informacje dla kandydatów

Dział Rekrutacji pracuje do odwołania w trybie zdalnym: od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00. Kontakt odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej – rekrutacja@wit.edu.pl W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

  • W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 Dział Rekrutacji pracuje w zmienionym trybie. Zobacz, jak się z nami skontaktować: https://www.wit.edu.pl/kontakt 
  • Dzień otwarty - Obejrzyj zapisane spotkania: https://www.wit.edu.pl/2020/zapraszamy-na-dzien-otwarty
  • Rekrutację na studia I, II stopnia oraz podyplomowe prowadzimy raz w roku. Od 1 czerwca kandydaci mogą się rejestrować poprzez portal rekrutacyjny. Na całą ofertę edukacyjną jedyną formą zapisu jest rekrutacja on-line.  Pierwszy etap polega na rejestracji w systemie w Uczelnianym Banku Informacji (UBI) oraz elektronicznym złożeniu dokumentów. 
  • Szczegóły dotyczące sposobu załatwienia spraw w Dziale Rekrutacji, udziału w rekrutacji, sposobu wpisania się na listę studentów będą sukcesywnie publikowane w zakładce Rekrutacja krok po kroku.
  • W terminarzu rekrutacji kandydatów na studia w WIT, uwzględniono nowy harmonogram egzaminów maturalnych (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej), t.zn : 11 sierpnia 2020  wyniki egzaminu maturalnego;  30 września 2020 wyniki egzaminów maturalnych w terminie poprawkowym , a także terminy uzyskiwania dyplomów ukończenia studiów I stopnia. Informujemy, że rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania limitów miejsc. Gwarancją miejsca jest wpis na studia (Jak wpisać się na studia? Wszelkie informacje na ten temat znajdziesz w najbliższych dniach w zakładce Rekrutacja krok po kroku.
  • Dokumenty do udziału w rekrutacji prosimy dostarczać drogą elektroniczną: poprzez wgranie ich skanów lub zdjęć na swoim profilu w UBI (po założeniu konta).
  • Zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi dokumenty (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem, inne wymagane) wgrane w wersji elektronicznej, w późniejszym okresie będą musiały być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni – niezbędne będzie ich okazanie. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację mailową z Działu Rekrutacji, kiedy i jak dostarczyć je do nas.
  • Zajęcia rozpoczynają się w październiku i są prowadzone w języku polskim.
  • Informacje o sposobie organizacji zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim: https://www.wit.edu.pl/2020/organizacja-semestru-zimowego-od-19-pazdziernika

  • WIT nie posiada akademików. Studenci samodzielnie poszukują mieszkania.  https://www.wit.edu.pl/studenci/akademiki