Biuro Karier SUKCES

Festiwal sportów plażowych AZS

Akademickie Biuro Karier SUKCES zostało utworzone w lipcu 2004 roku. Naszym celem jest udzielanie studentom i absolwentom Akademii WIT w Warszawie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się na nim tak, aby w jak najkrótszym czasie znaleźli odpowiednie zatrudnienie. "SUKCES" - będąc łącznikiem między uczelnią a rynkiem pracy - jest miejscem, gdzie studenci i absolwenci mogą skonfrontować własne plany zawodowe z realnymi możliwościami rynku pracy, zaś pracodawcy pozyskają kompetentnych pracowników. Warto pamiętać, że studia i dyplom wyższej uczelni nie są w obecnej sytuacji przepustką do kariery, lecz fundamentem, na którym długo i cierpliwie trzeba budować swój sukces zawodowy.

Zadania Biura:

 • Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów poszukujących pracy
 • Pomoc w szukaniu pracy, praktyk, staży dla studentów i absolwentów
 • Zbieranie ofert pracy stałej i czasowej
 • Prowadzenie doradztwa zawodowego
 • Dostarczanie informacji o rynku pracy
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami
 • Pomoc studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy
 • Organizacja prezentacji firm na uczelni
 • Udostępnianie studentom informacji na temat firm
 • Organizacja warsztatów i wykładów

Oferty

Oferty pracy, praktyk i staży dostępne są po zalogowaniu w Uczelnianym Banku Informacji.

Doradca ds przedsiębiorczości: dr Anna Bugalska

Dyżury odbywają się w budynku przy ul. Newelskiej 6 p. 133

UWAGA !! W semestrze zimowym 2020/2021 z powodu pandemii dyżury zostają odwołane
Należy kontaktować się mailowo na adres biura: Biura Karier WIT

Doradca ds zawodowych: dr Monika Mularska - Kucharek

Dyżury odbywają się w budynku przy ul. Newelskiej 6 p. 133

UWAGA !! W semestrze zimowym 2020/2021 z powodu pandemii dyżury zostają odwołane
Należy kontaktować się mailowo na adres biura: Biura Karier WIT

Poradnik

Dobre rady dla studentów i absolwentów Akademii WIT w Warszawie poszukujących pracy

Zanim zaczniesz pisać i wysyłać dokumenty aplikacyjne – zaplanuj swoją karierę zawodową.

 • dokonaj swojej samooceny (określ swoje kwalifikacje, umiejętności, cechy osobowościowe, zainteresowania)
 • określ swoje oczekiwania wobec miejsca pracy. Zastanów się, które z właściwości pracy takich, jak: niezależność, stałość wymagań i zakresu obowiązków, kontakty społeczne, dobre warunki finansowe, urozmaicenie, uznanie, jasność zadań i reguł, zgodność z wykształceniem, awans, rozwój własny itd. są dla Ciebie najważniejsze, a z których możesz zrezygnować
 • zastanów się w jakich branżach, działach chcesz pracować? Na jakich stanowiskach chcesz pracować? Jakie warunki pracy są przez Ciebie akceptowalne
 • zastanów się jakie ma dla Ciebie znaczenie lokalizacja miejsca pracy
 • określ jakie wynagrodzenie będzie dla Ciebie satysfakcjonujące
 • odpowiedz Sobie na pytanie: Jakie są Twoje aspiracje zawodowe?

Większość firm stosuje następujące etapy rekrutacji:

 • analiza dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • testy

Typowe dokumenty dla pracodawcy:

 • życiorys - curriculum vitae (CV)
 • list motywacyjny
 • rozmowa kwalifikacyjna

Dobre rady:

 • Zbierz informacje o firmie, stanowisku, o które się ubiegasz
 • Strój formalny, zależy od branży, firmy i stanowiska (ważne: włosy, paznokcie i buty)
 • Nie stawiaj warunków (na pierwszym spotkaniu)
 • Dobre zakończenie też jest ważne - podziękuj za rozmowę

Przeszedłeś pomyślnie proces rekrutacji.
Zostaniesz przyjęty do pracy. Jak to załatwić formalnie?

Umowa – rodzaj

 1. Umowa o pracę (krótka, cała reszta ustaleń zawarta jest w Kodeksie Pracy)
 2. Umowa zlecenie
 3. Umowa o dzieło (konieczny produkt)

Umowa – forma zawarcia

 1. Ustna - też się liczy, ale w praktyce trudno ją wyegzekwować
 2. Dopuszczenie do pracy - pracodawca musi podpisać umowę w ciągu 7 dni od daty podjęcia pracy
 3. Pisemna - taką jest najlepsza

Umowa – czas

 1. Na okres próbny (nie dłuższy niż 3 miesiące; krótki okres wypowiedzenia; nie można jej przedłużyć; tylko pierwsza umowa w danej firmie)
 2. Na czas określony (nie można wypowiedzieć przed upływem terminu, chyba, że zawarto specjalna klauzulę w umowie), nowość – umowa na zastępstwo
 3. Na czas nieokreślony (konieczne logiczne uzasadnienie w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę)

Dobre rady:

Każdy papier przeczytaj przed podpisaniem!

 • zwłaszcza, jeśli sporządzony po pewnym czasie od rozmowy
 • najważniejsze małym druczkiem!

Zbieraj Świadectwa Pracy wraz z drukiem RP7

 • powinno być wydane przez pracodawcę w ostatnim dniu pracy ew. do 7 dni później
 • podstawa przy obliczaniu emerytury
 • powinno zawierać: okres zatrudnienia, zajmowane stanowiska, tryb rozwiązania umowy
 • informacje o urlopach i zwolnieniach lekarskich

Życzymy powodzenia!

 1. Dane personalne:
  • imię i nazwisko,
  • adres kontaktowy,
  • numer telefonu (pod którym jesteś najszybciej osiągalny),
  • e-mail
 2. Wykształcenie:
  • wymieniamy od ostatnio uzyskanego (cofamy się tylko do szkoły średniej),
  • podając nazwę uczelni kierunek studiów, pamiętaj o datach ich rozpoczęcia i ukończenia oraz o nazwie ukończonej specjalności
  • wspomnij o odbytych kursach, szkoleniach, podaj nazwy uzyskanych certyfikatów
 3. Umiejętności:
  • prawo jazdy,
  • umiejętność obsługiwania programów komputerowych (podaj jakich) i programowania (w jakich językach),
  • znajomość języków obcych (podstawowa, średnia, komunikatywna czy biegła w mowie lub/ i W piśmie) – uwaga zwykle jest sprawdzana!
 4. Osiągnięcia:
  • stypendia (naukowe), publikacje, projekty, postery i komunikaty na konferencjach, patenty
  • osiągnięcia pozanaukowe świadczące o Twoim zaangażowaniu (sportowe, artystyczne)
 5. Doświadczenia zawodowe:
  • dla osób niepodejmujących pierwszą pracę:
   praktyki studenckie, staże, prace dorywcze, prace wakacyjne w kraju i za granica, wolontariat, aktywność społeczna np. w Samorządzie Studenckim
  • dla osób zmieniających pracę:
   poprzednie miejsca pracy (począwszy od ostatniego) - data, nazwa firmy, stanowisko, zakres obowiązków
 6. Zainteresowania:
  • w tym punkcie masz okazję, aby zaciekawić czytającego swoja osoba, niezbyt ogólnie
 7. Referencje (ewentualnie):
  • można podać nazwiska 2 uprzedzonych o tym fakcie osób lub napisać, że referencje zostaną dostarczone na życzenie

Na końcu należy zamieścić:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawę z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 833.

Podpis

Dobre rady

 • Całość powinna się zmieścić na jednej stronie A4.
 • Nie używaj skrótów, mogą być niezrozumiałe dla czytającego.
 • Napisz o wszystkim, co wyróżnia Cię w tłumie i zapada w pamięć.
 • CV składa się zawsze z listem motywacyjnym.
 • Dołącz zeskanowane, eleganckie zdjęcie.

Miejscowość i data
Imię i nazwisko nadawcy
Adres kontaktowy
Numer telefonu

Imię i nazwisko adresata
(osoby kontaktowej z oferty)
Tytuł zawodowy
Adres firmy

Szanowna(y) Pani(e),

Wstęp:
Przedstaw siebie, wyjaśnij cel napisania listu (podaj źródło informacji o istniejącej możliwości zatrudnienia)

Część zasadnicza:
Podkreśl odpowiednie fakty z Twojego CV (ale nie powtarzaj jego treści; możesz wyjaśnić niezrozumiałe szczegóły CV np. długi okres studiów, częste zmiany pracy) i opisz bardziej szczegółowo te kwalifikacje i zainteresowania, które szczególnie predysponują Cię do objęcia danego stanowiska). W przypadku gdy nie spełniasz wszystkich wymagań, warto wspomnieć o swoich możliwościach pozwalających na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy (Twoje zdolności) i chęciach (Twoja motywacja). Przekonaj pracodawcę, że jesteś najodpowiedniejsza osoba na dane stanowisko. Wykaż się wiedza o firmie, do której się aplikujesz.

Zakończenie:
Podaj informację o Twojej gotowości do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej

Z poważaniem
(Odręczny podpis)

Dobre rady
Opisz tylko to co najważniejsze - te z twoich zalet, które są zbieżne z oczekiwaniami pracodawcy.
Nie powtarzaj tego, co jest już w życiorysie. (CV)
Trzymaj się przyjętych odgórnie standardów listu, np. gdzie umieszcza się dane nadawcy a gdzie odbiorcy

Poszukiwanie pracy za granicą – kilka rad

Coraz częściej słyszymy o dużych możliwościach zarobkowych jakie daje praca zagranicą. Ile jest prawdy w stwierdzeniu, że pracując w Norwegii przez 7 lat można kupić dom za 1,5 miliona koron? Ciężko sprawdzić wiarygodność tych słów, łatwo jednak przyznać, że wiele zależy od szczęścia. Biorąc pod lupę polskich emigrantów przekonujemy się, że na przestrzeni ostatnich 12 lat z Polski wymeldowało się ok. 300 obywateli, zaś liczba tych, którzy wyjeżdżają zarobkowo nadal rośnie. Polacy wyjeżdżają najchętniej do Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz krajów skandynawskich. Każdy z tych krajów kusi odmienną kulturą i obyczajami oraz zarobkami w korzystnym przeliczniku.

Jeśli postanowiłeś dołączyć do grona osób wyjeżdżających do pracy zagranicą życzymy ci dużo szczęścia. Jako, że temu szczęściu trzeba czasami trochę pomóc zachęcamy do zapoznania się z poniższymi radami. Enjoy!

Dokumenty aplikacyjne

Przystępując do poszukiwania pracy zagranicą należy pierwszorzędnie przygotować dokumenty aplikacyjne. W skład dokumentów wchodzą CV i list motywacyjny. Dokumenty te powinny zawierać nasze dokładne dane osobowe, precyzować doświadczenie zawodowe oraz określać najważniejsze umiejętności. Jeśli szukamy pracy zagranicą, CV i list powinny być napisane w języku angielskim lub języku urzędowym danego kraju. Posiadając tak przygotowane dokumenty można swobodnie szukać pracy na własną ręką, bezpośrednio u zagranicznych pracodawców. Warto zwrócić uwagę na odmienny styl tworzenia CV w zależności od kraju. Dla przykładu w Niemczech Cirriculum Vitae tworzymy poczynając od wykształcenia, kończąc na doświadczeniu zawodowym.

Agencje i pośrednictwa pracy

Bardzo popularnym sposobem poszukiwania pracy jest korzystanie z usług agencji lub pośrednictwa pracy. Agencja pomaga w wyjeździe, zakwaterowaniu oraz przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Trzeba jednak uważać, gdyż polskie agencje pracy nie zawsze działają uczciwie. Przed skorzystaniem z usług pośrednictwa lub agencji, należy sprawdzić czy agencja jest wiarygodna poprzez zweryfikowanie jej certyfikatu. Jeśli uznamy, że dane pośrednictwo pracy jest godne zaufania, nie zapomnijmy przeczytać uważnie umowy. To właśnie w umowie są ukryte kluczowe informacje.

Formalności przed wyjazdem

Każda osoba, która podejmuje pracę zagranicą legalnie powinna zapoznać się z prawami i obowiązkami, które tam obowiązują. Pracując legalnie stajemy sie podatnikami, którzy powinni posiadać numer identyfikacji podatkowej i z comiesięcznej wypłaty przekazywać podatek do urzędu skarbowego. W krajach zagranicznych rok podatkowy trwa tak samo jak w Polsce, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, w której zaczyna się 6 kwietnia zaś kończy 5 kwietnia następnego roku. Osoba zatrudniona zagranicą powinna zbierać wszelką dokumentację związaną z zatrudnieniem: umowę, odcinki wypłat oraz pit rozliczeniowy wystawiany na zakończenie zatrudnienia i roku podatkowego. Z zebranych dokumentów możemy dowiedzieć się ile podatku powędrowało z naszej wypłaty do urzędu. Średnia kwota zwrotu klientów firmy rozliczającej RT Tax wynosi 2290 złotych. Aby dowiedzieć się, ile zwrotu Ci przysługuje, możesz skorzystać z bezpłatnego kalkulatora zwrotu podatku. Jeśli chcesz odzyskać swój podatek wystarczy, że skompletujesz odpowiednie dokumenty i przygotujesz deklarację podatkową. Pamiętaj o terminach!

Praca za granicą – jak ją znaleźć?

Praca zagranicą jest nadal popularna, zaś popularność krajów, do których wyjeżdżamy zmienia się w zależności od kondycji finansowej, ekonomicznej i gospodarczej danego kraju. Polacy wyjeżdżają bardzo chętnie do Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz krajów skandynawskich. Kraje skandynawskie intrygują nie tylko uroczymi krajobrazami i kulturą, ale również możliwościami zarobienia dużych pieniędzy. Holandia jest krajem bardzo tolerancyjnym z nienagannym systemem socjalnym. Holandię kojarzymy z bardzo zaawansowaną produkcją rolną, wiatrakami oraz językami urzędowymi, jak angielski i niderlandzki. Osoby, które posługują się komunikatywnym angielskim powinny bez problemu znaleźć pracę w krajach anglojęzycznych. Praca w Wielkiej Brytanii również cieszy się dużym zainteresowaniem pomimo rosnącego bezrobocia. Rozbudowany system zasiłków i dodatków, tak zwanych "benefitów" wspiera zarówno rodziny brytyjskie, jak i imigranckie. Liczba Polaków wyjeżdżających zagranicę w poszukiwaniu pracy nadal rośnie, natomiast nie każdy wraca do Polski z zasilonym portfelem. Jak znaleźć pracę zagranicą i się nie rozczarować? W poniższym tekście przedstawiam kilka pomocnych rad.

Postaw sobie cel i zrób listę działania

Jeżeli zdecydowałeś się na wyjazd do pracy poza granicami naszego kraju uświadom sobie na początku dlaczego chcesz wyjechać. Bardzo istotne jest wyznaczenie realnego celu, jaki chcemy osiągnąć poprzez wyjazd i sporządzenie listy działania. Celem może być: zarobienie pieniędzy i wyjazd na wymarzone wakacje lub nauka języka obcego, albo poznanie nowej kultury. Takie podejście do tematu zaoszczędzi nam wielu rozczarowań podczas poszukiwania najlepszych rozwiązań, a także zapewni mniej stresu i strat emocjonalnych.

Poszukiwanie pracy na własną rękę

Poszukiwanie pracy na własną rękę jest dla osób, które sprawnie posługują się komputerem i Internetem, bez względu na to, jak absurdalnie to brzmi. Jeżeli znasz język obcy i jesteś otwarty na bezpośredni kontakt z zagranicznymi pracodawcami, zacznij działać. Poszukiwanie pracy na własną rękę może dać gwarancję znalezienia pracy bez pośredników. Najważniejsze, to przygotowanie CV oraz listu motywacyjnego w języku angielskim lub innym, w którym zamieścimy aktualne informacje o sobie oraz ciekawe zdjęcie. Pracy możesz szukać na zagranicznych stronach z ofertami pracy lub wysyłać aplikacje bezpośrednio do firm, które cię interesują. Decydując się na taki sposób poszukiwania zatrudnienia, możesz liczyć się z propozycją rozmowy kwalifikacyjnej przez skypa.

Praca przez pośrednictwo lub agencje pracy

Agencje i pośrednictwa pracy można podzielić na zagraniczne i polskie. Te z kolei można podzielić według specjalizacji, np. agencja pracy dla specjalistów, dla opiekunek, itd. Polskie agencje zatrudnienia zostały owiane złą sławą w ostatnim czasie. Dlaczego tak się stało i co z tego wynika? Coraz więcej Polaków wyjeżdża do pracy zagranicą, to zachęca do zakładania agencji zatrudnienia. Niestety nie każda agencja działa uczciwie, gdyż specjalne wymogi utrudniają legalne zarejestrowanie agencji i otrzymanie stosownego certyfikatu od marszałka. Chcąc skorzystać z usług agencji lub pośrednictwa pracy należy:

 • sprawdzić jej wiarygodność poprzez certyfikat i numer identyfikacyjny
 • zapoznać się z opiniami w Internecie na temat konkretnej agencji
 • pamiętać, że osoba wyjeżdżająca do pracy zagranicę nie powinna dokonywać żadnych opłat związanych z znalezieniem pracy, z wyłączeniem zaświadczenia lekarskiego oraz tłumaczenia dokumentów.
 • przeczytać dokładnie warunki umowy i nie dokonywać żadnych opłat przez podpisaniem umowy.
 • nie należy bezmyślnie wysyłać danych osobowych

Zadbaj o formalności

Przed wyjazdem warto zapoznać się z formalnościami jakie należy załatwić w kraju goszczącym. Dobrze wiedzieć jak wygląda kwestia zameldowania, założenia konta w banku oraz warunki zatrudnienia. Przed podpisaniem umowy lub kontraktu należy przeczytać dokument, który mamy do podpisu. Istotną rzeczą są też podatki. Każda osoba zatrudniona legalnie zagranicą odprowadza podatek dochodowy do urzędu. Na koniec roku podatkowego należ złożyć zeznanie podatkowe i ubiegać się o zwrot nadpłaconej części podatku.

Praca za granicą – jak się do niej przygotować?

Jeśli planujesz wyjazd do pracy zagranicą lub przebywasz już w obcym kraju powinieneś zapoznać się z prawem panującym w tym miejscu. Istotną kwestią jest prawo podatkowe, które będzie cię obowiązywało w momencie podjęcia legalnej pracy. Na co warto zwrócić uwagę i jakie dokumenty kompletować, przeczytasz poniżej.

Każda osoba pracująca legalnie na emigracji powinna pamiętać o możliwości rozliczenia nadpłaconej części podatku. Niewiele osób wie, że pracodawca odprowadza podatek do urzędu w postaci zaliczki, która w 98% jest zawyżona. W jaki sposób zadbać o swoje formalności? Przede wszystkim kompletować wszystkie otrzymywane dokumenty.

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie

Jeżeli jesteś zatrudniony legalnie, pamiętaj, że powinieneś otrzymywać od swojego pracodawcy dokumenty potwierdzające zatrudnienie. Co do nich zaliczamy: comiesięczne odcinki wypłat oraz podsumowanie dochodów za miniony rok. W zależności od kraju dokumenty te noszą inną nazwę. Dowiedz się więcej na stronie RT Tax.

Powyższe dokumenty pracodawca powinien przesyłać pocztą lub drogą mailową. Jeżeli ich nie wystawi, mamy prawo się o nie upomnieć. Dokumentację powinniśmy kompletować, gdyż stanowi ona dowód naszego zatrudnienia.

Zwrot podatku za pracę za granicą

Jeżeli rok podatkowy dobiega końca, możemy rozpocząć kompletowanie dokumentów potrzebnych do złożenia deklaracji. W większości krajów rok podatkowy kończy się tak samo, jak w Polsce. Wyjątek stanowi Wielka Brytania, gdyż rok podatkowy zaczyna się tutaj 6 kwietnia a kończy 5 kwietnia następnego roku. Przygotowanie deklaracji podatkowej nie należy do najprostszych rzeczy, tym bardziej bez znajomości języka obcego. Jeśli planujesz rozliczenie, a nie wiesz, czy przysługuje ci zwrot przelicz szacowaną kwotę na kalkulatorze zwrotu. Chcąc odzyskać nadpłaconą część podatku wystarczy skompletować dokumenty i wysłać deklarację podatkową. Nie przegap okazji odzyskania swoich ciężko zarobionych pieniędzy.

Dla pracodawców

Zapraszamy do zgłaszania ofert pracy, staży i praktyk.

W celu zamieszczenia oferty prosimy o pobranie wypełnienie formularza, który pozwoli Państwu w szybki i łatwy sposób zaprezentować swoją ofertę z uwzględnieniem wszelkich informacji potrzebnych do rekrutacji i przesłanie na adres e-mail Biura Karier WIT.

Możecie Państwo przesyłać nam oferty na własnych formularzach pamiętając o zamieszczeniu w nich podstawowych informacji (dane teleadresowe firmy, oferowane stanowisko, wymagania i obowiązki, miejsce pracy, sposób aplikowania, data ważności oferty).

Przesłane oferty zamieszczone zostaną w naszym systemie komputerowym oraz na tablicy ogłoszeń.

Dodatkowo zachęcamy Państwa do przesyłania nam plakatów, ulotek oraz informacji, które będziemy przekazywać naszym studentom i absolwentom.

Uprzejmie prosimy o informację zwrotną o zatrudnionych za naszym pośrednictwem studentach i absolwentach w celu monitorowania efektów pracy biura.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Polecane strony

Zarabiaj.pl
Zarabiaj.pl to oferty pracy w całej Polsce oraz za granicą. Znajdź swoją wymarzoną, dobrze płatną pracę.

InterviewMe.pl
InterviewMe to popularny blog z praktycznymi poradami dla osób poszukujących pracy. Na stronie znajdziesz dziesiątki artykułów, które pomogą Ci napisać skuteczne CV, list motywacyjny oraz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Jooble.com.pl
Jooble jest stroną, stworzoną z jedynym celem: pomóc Ci znaleźć godną pracę.
Na Jooble znajdziesz wszystkie oferty pracy. Czy już gdzieś słyszałeś o tym? Więc, wszystkie oferty pracy w Polsce są tylko na Jooble. I nie dlatego, że Jooble „największym resursem w Polsce”, „liderującym portalem pracy” lub inny stempel. To po prostu wycieka z osobliwości jego roboty: podobnie do innych wyszukiwarek (jako Google czy Yahoo) Jooble nie chroni informacji, а tylko umie ich szukać, a zwłaszcza to robi on lepiej od innych.
Tutaj możesz znaleźć pracę dla studentów.

GazetaPraca.pl
GazetaPraca.pl to internetowa platforma kariery łącząca tysiące pracodawców, pracowników i kandydatów poszukujących pracy. Jest w czołówce najpopularniejszych serwisów rekrutacyjnych w polskim internecie - miesięcznie korzysta z niego ponad milion użytkowników. GazetaPraca.pl oferuje bogatą bazę ogłoszeń oraz artykuły i porady dotyczące kariery, informacje o rynku pracy i część społecznościową. GazetaPraca.pl to także poniedziałkowe wydanie prasowe, w którym publikowane są ogłoszenia rekrutacyjne oraz artykuły poświęcone rynkowi pracy.

NajlepszaPraca.pl
Najlepszapraca.pl współpracuje na zasadach partnerskich z Centrum Ogłoszeń Prasowych i działa pod patronatem Krajowego Rejestru Usług – lidera w sektorze technologii informacyjnych. Tutaj szybko i łatwo znajdziesz najnowsze oferty pracy.

Pracuj.pl
Pracuj.pl jest najbardziej znanym polskim portalem rekrutacyjnym skierowanym do specjalistów i menedżerów.
Kandydaci znajdą tutaj oferty pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące kolejnych etapów rekrutacji (CV, list motywacyjny, assessment center, rozmowa kwalifikacyjna i in.) i rozwoju osobistego.

Absolvent.pl
Jeżeli szukałeś kiedyś pracy lub praktyk, to już na pewno wiesz że jest to nie lada wyzwanie. Absolvent.pl to innowacyjny portal rekrutacyjny, który pomaga osobom takim jak ty stawiać pierwsze kroki do wielkiej kariery. Na Absolvent.pl wystarczy się zarejestrować i dokładnie wypełnić profil, a od tej pory to nie ty będziesz szukał pracy, tylko praca będzie szukała Ciebie. Zapomnij o tradycyjnych metodach poszukiwania pracy. Od dziś nie musisz już wysyłać setek CV lub przeglądać setek ofert. Od dziś masz Absolvent.pl. Zarejestruj się i daj się znaleźć!

JOBkralle
Wyszukiwarka pracy z tysiącami ofert z całej Polski- łatwe, szybkie i wygodne szukanie pracy w różnych branżach, sektorach i formach zatrudnienia: pełny etat, pół etatu, praca dla studentów, praktyki, staże.

Jobleer
Jobleer.pl to wyszukiwarka ofert pracy publikowanych w kilkudziesięciu miejscach polskiego Internetu. Przeszukujemy ponad 60 serwisów pracy, a liczba ta wciąż rośnie. Nasze usługi są całkowicie darmowe dla poszukujących pracy. Jobleer daje możliwość znalezienia wielu ciekawych ofert także dla studentów i absolwentów.
Jobleer powstał w 2007 roku dzięki firmie White Star Internet. Aktualnie wydawany jest przez IPB Capital z siedzibą w Gdyni.

Careerjet
Careerjet.pl jest polską edycją międzynarodowej wyszukiwarki pracy Careerjet, która gromadzi w swojej bazie niezliczoną liczbę linków do ofert pracy w ponad 50 krajach. Kompleksowa wyszukiwarka cieszy się wciąż rosnącą popularnością wśród polskiej i międzynarodowej widowni, umożliwiając kandydatom poszukującym zatrudnienia dostęp do szerokiej gamy ofert pracy pochodzących z różnorodnych źródeł.

myCV.pl
Ideą serwisu myCV.pl jest pomoc w szybkim i skutecznym tworzeniu profesjonalnych CV. Użytkownik wprowadza dane CV w prosty sposób za pomocą stworzonej przez nas aplikacji internetowej. Po wprowadzeniu wszystkich danych gotowe CV można zapisać na lokalnym dysku (komputerze) w wybranym układzie i formacie (PDF, TXT, HTML, RTF(DOC) ).
Ponadto myCV.pl umożliwia stworzenie własnego internetowego CV i opublikowanie go w sieci Internet pod unikalnym adresem np. Jan.Kowalski.mycv.pl.

dlaStudenta.plPraca Warszawa
dlaStudenta.pl jest największym w Polsce portalem internetowym tworzonym z myślą o studentach i odpowiadającym na ich potrzeby.
Praca w Warszawie, Rozrywka, Konkursy, Stancje - to wszystko i dużo dużo więcej przygotowaliśmy dla Ciebie. Jesteśmy dla Ciebie - jesteśmy dlaStudenta !

MamBiznes
Dowiesz się jak to zrobić odwiedzając stronę MamBiznes.pl. Jest to pierwszy w polskim Internecie portal w całości poświęcony tematyce młodego biznesu. Misją portalu jest przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości poprzez dostarczanie bezpłatnej, fachowej i kompleksowej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.