Studia podyplomowe na kierunku

Analiza danych w biznesie z wykorzystaniem MS Power Automation

2
semestry
2 semestry

Studia prowadzone są we współpracy z firmą softronic

Dlaczego warto wybrać

Analiza danych to proces przekształcania danych w informacje przydatne do podejmowania decyzji. Proces ten obejmuje zdefiniowanie wymagań, gromadzenie danych, przetwarzanie danych, właściwą analizę danych oraz raportowanie i dystrybucję wyników. Studia Analiza danych w Biznesie z wykorzystaniem MS Power Automation prowadzone w Akademii WIT we współpracy z firmą Softronic mają na celu opanowanie umiejętności optymalnego wykorzystania posiadanych danych, aby stanowiły one istotną wartość we wspomaganiu decyzji biznesowych. Zaprezentowane będą techniki umożliwiające określenie, jak uzyskane wyniki analizy danych mogą wpływać i oddziaływać na każdą organizację.

Analiza danych w biznesie z wykorzystaniem MS Power Automation

Współczesne przedsiębiorstwa pozyskują coraz to większe liczby danych na każdym etapie prowadzonej działalności. Umiejętne ich wykorzystanie stało się nieodzownym elementem strategii sukcesu każdej firmy. Analiza danych umożliwia przedsiębiorstwom wydobycie wartościowych wniosków, identyfikację trendów oraz podejmowanie trafnych decyzji.

Adresaci studiów

W większości organizacji,  projekty związane z procesami analizy danych, uczenia maszynowego czy wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) do analizy danych, kontrolują osoby będące analitykami danych lub inżynierami danych. Analitycy danych interpretują wyniki, identyfikują trendy i wzorce, które mogą pomóc organizacjom w podejmowaniu decyzji biznesowych. Oprócz tego, do zadań analityka należy również tworzenie raportów i wizualizacji danych zrozumiałych i przydatnych dla innych członków naszej organizacji. W związku z tym studia przeznaczone są dla wszystkich osób, które posiadają:

 • umiejętności analityczne,
 • umiejętności komunikacyjne w sposób zrozumiały dla biznesu,
 • skrupulatność - skupienie na szczegółach i dokładność,
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów.

Zdobyte kompetencje

 • Zapoznasz się z metodami eksploracji wielkich zbiorów danych.
 • Zapoznasz się z możliwościami analitycznymi języka programowania Python.
 • Opanujesz posługiwanie się pakietem Power BI Desktop w analizie danych.
 • Opanujesz posługiwanie się pakietem R w analizie danych.
 • Zapoznasz się ze środowiskiem baz analitycznych w MS SQL Server (budowa i znaczenie hurtowni danych, procesy przepływu danych – ETL oparty na SQL Server Integration Services, konstrukcja i budowa kostek analitycznych, Zagadnienia związane z Data Mining (Knowledge Discovery in Databases – KDD) i inne).
 • Dowiesz się czym jest sztuczna inteligencja i jakie mogą być zastosowania algorytmów maszynowego uczenia w analizie danych.
 • Zapoznasz się z technikami analitycznymi pakietu Microsoft Azure AI services (AI Vision Services, AI Face Recognition, AI Language Services,  AI Speech Services ) .
 • Opanujesz usługi ChatGpt v4.0 – techniki prowadzenia konwersacji przy pomocy silnika ChatGpt oraz techniki budowy botów.
 • Opanujesz kluczowe umiejętności niezbędne w walce ze złośliwą aktywnością, takie jak reagowanie na zagrożenia i incydenty, identyfikacja złośliwej aktywności, ocena podatności aplikacji i wiele innych.
 • Poznasz aspekty prawne w zakresie analizy danych

Na koniec studiów zrealizowane będą warsztaty projektowe. Moduł realizowany będzie w formie opracowania projektu analizy danych przez zespoły składające się z 3-4 osób. Zespół będzie miał do rozwiązania problem analityczny. Będzie musiał dobrać odpowiednie techniki i narzędzia analizy dla przygotowanego zbioru danych.

Opis założeń

Zajęcia zostaną przeprowadzone w soboty i w niedziele co drugi tydzień w formie wykładów jak i ćwiczeń praktycznych realizowanych w modelu hybrydowym.
Absolwenci otrzymają certyfikaty ukończenia szkoleń autoryzowanych (akredytowanych) :  Power Bi Data Analyst Associate (PL - 300) oraz Azure AI Engineer Associate (AI-102). Chętni będą mogli przystąpić do egzaminów certyfikujących.  W chwili obecnej ceny egzaminów przedstawiają się następująco (od nowego roku kalendarzowego mogą ulec zmianie):

Certyfikat Cena rynkowa Rabat 15% Cena po rabacie
Power Bi Data Analyst Associate (PL - 300) 110 USD 16,50 USD 93,50 USD
Azure AI Engineer Associate (AI-102) 165 USD 24,75 USD 140,25 USD

Czas trwania studiów

dwa semestry, 200 godzin zajęć 


Program studiów

Pobierz program studiów podyplomowych 2024/2025: Analiza danych w biznesie z wykorzystaniem MS Power Automation


Opłaty
dla słuchaczy rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025

Wysokość czesnego 

Studia podyplomowe Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
Analiza danych w biznesie z wykorzystaniem MS Power Automation 5 500 zł 4 x 1425 zł

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa
500 zł

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2024 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2025 r. za semestr letni
Semestr zimowy Termin płatności
I do 10.10.2024 r.
II do 10.11.2024 r.
III do 10.12.2024 r.
IV do 10.01.2025 r.
Semestr letni Termin płatności
I do 10.03.2025 r.
II do 10.04.2025 r.
II do 10.05.2025 r.
IV do 10.06.2025 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.