Wsparcie psychologiczne

WIT prowadzi bezpłatne wsparcie psychologiczne dla wszystkich studentów Uczelni.

Oferujemy następujące formy pomocy:

  • rozmowy wspierające, motywujące
  • udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka w obszarze zawodowym i osobistym
  • konsultacje w sytuacjach kryzysowych
  • konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy

Psycholog dr Beatricze Andrzejewska zaprasza studentów zainteresowanych wsparciem psychologicznym.

Aby umówić się na spotkanie należy napisać maila do p. dr B. Andrzejewskiej: B.Andrzejewska@wit.edu.pl


Bezpłatna pomoc psychologiczna i/lub terapia dla dzieci i młodzieży na terenie Warszawy

Wsparcie psychologiczne