Informacje kontaktowe

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa

Rektorat 22 3486-523, rektorat@wit.edu.pl
Rekrutacja
Pokój N 18 (parter)
Telefon 22 3486-544
E-mail rekrutacja@wit.edu.pl
Rozliczenia finansów studentów i kandydatów
Pokój N 18 (parter)
Telefon 22 3486-542
E-mail rozliczenia@wit.edu.pl
Promocja i reklama
Pokój N 18 (parter)
Telefon 22 3486-541
E-mail promocja@wit.edu.pl
Biuro ds. Rekrutacji i Promocji
Pokój N 18 (parter)
MS Teams BRiP

Godziny dyżurów: 

poniedziałek praca zdalna w godz. 10:0015:00 
* wtorek praca zdalna w godz. 10:0015:00
środa praca zdalna w godz.10:0015:00 
* czwartek

praca zdalna w godz. 14:0018:00

piątek praca zdalna w godz. 10:0015:00 
* sobota 19.06, 3.07, 17.07, 28.08, 18.09, 25.09 w godz. 10:00 14:00 
Dziekanat
 
Pokój N 130 (1 piętro)
Telefon 22 3486-510
Fax 22 3486-512
E-mail wi@wit.edu.pl
MS Teams DZIEKANAT WI

Godziny przyjęć studentów w czasie wakacji letnich 2021:

od 26 lipca 2021 do 6 sierpnia 2021
poniedziałek-czwartek praca zdalna w godz. 10:00 – 15:00
piątek-sobota nieczynne
od 9 sierpnia 2021 do 22 sierpnia 2021
Dziekanat nieczynny
od 23 sierpnia 2021 do 29 sierpnia 2021
poniedziałek-czwartek praca zdalna w godz. 10:00 – 15:00
piątek-sobota nieczynne

Godziny dyżurów:

poniedziałek praca zdalna w godz. 10:00 – 15:00
wtorek praca zdalna w godz. 10:00 – 15:00
środa praca zdalna w godz. 10:00 – 15:00
czwartek praca zdalna w godz. 14:00 – 18:00
piątek nieczynne
sobota dyżur telefoniczny w godz. 10:00 – 14:00

Dziekan
dr inż. Jarosław Sikorski
Pokój N 124 (1 piętro)
Telefon 22 3486-510
E-mail dziekan-wi@wit.edu.pl

Prodziekan
dr inż. Waldemar Jęda
Pokój N 125 (1 piętro)
Telefon 22 3486-509
E-mail prodziekan-wi@wit.edu.pl

Godziny przyjęć prodziekana WI ds. studenckich

czwartek (on-line - MS Teams)

16:00 - 18:00
Dziekanat
 
Pokój N 133 (1 piętro)
Telefon 22 3486-536
Fax 22 3486-540
E-mail witz@wit.edu.pl
MS Teams DZIEKANAT WITZ

Godziny dyżurów:

poniedziałek praca zdalna w godz. 9:00 – 15:00 (MS Teams: DZIEKANAT WITZ)
wtorek 10:00 – 15:00
środa 10:00 – 15:00
czwartek 14:00 – 18:00
piątek nieczynne
sobota praca zdalna w godz. 10:00 – 14:00 (MS Teams: DZIEKANAT WITZ)

Dziekan
dr Barbara Mażbic-Kulma
Pokój N 225 (2 piętro)
Telefon 22 3486-536
E-mail dziekan-witz@wit.edu.pl
MS Teams DZIEKANI WITZ
Godziny przyjęć studentów i kandydatów na studia
czwartek 15:00 - 18:00

Prodziekan
dr Włodzimierz Kuzak
Pokój N 126 (1 piętro)
Telefon 22 3486-530
E-mail prodziekan-witz@wit.edu.pl
MS Teams DZIEKANI WITZ
Godziny przyjęć studentów i kandydatów na studia
czwartek 14:00 - 16:30
Kierownik MSJO
dr Olga Lesicka
Pokój N 434 (4 piętro)
Telefon 22 3486-555
E-mail msjo@wit.edu.pl
MS Teams MSJO
Godziny przyjęć studentów
Pokój
poniedziałek 10:00 – 15:00 N229
czwartek 14:00 – 18:00 N229
sobota II cykl 11:30 – 14:00 ON-LINE

Z-ca kierownika
mgr Jarosław Tondera
Pokój N 434 (4 piętro)
Telefon 22 3486-538
E-mail msjo@wit.edu.pl
MS Teams MSJO
Godziny przyjęć studentów
Pokój
poniedziałek 13:00 – 14:15 ON-LINE
czwartek 13:00 – 18:00 N434
sobota I cykl 15:00 – 17:00 ON-LINE
niedziela II cykl 8:00 – 9:45 ON-LINE
Kwestura / Kasa
Pokój N 224, N 226 (2 piętro)
MS Teams KWESTURA (stypendia, PITY, płace)
KWESTURA (faktury)
KWESTURA (sprawy należności po skreśleniu)

Godziny dyżurów:

poniedziałek Zamknięte – praca zdalna w godz. 9:00 – 15:00
wtorek 10:00 – 15:00
środa 10:00 – 15:00
czwartek 14:00 – 18:00
piątek Zamknięte – praca zdalna w godz. 9:00 – 15:00

Kwestor
Elżbieta Pietryka
finanse / księgowość / windykacja należności od studentów
Pokój N 224 (2 piętro)
Telefon 22 3486-515
Fax 22 3486-522
E-mail kwestor@wit.edu.pl
Zastępca Kwestora
Wiesława Rengel-Wnuk
windykacja należności od studentów / wypłaty dla zleceniobiorców i wykonawców dzieła /sprawy administracyjno-gospodarcze
Pokój N 224 (2 piętro)
Telefon 22 3486-514
Fax 22 3486-522
E-mail kwestor@wit.edu.pl
 
Zofia Birkholc
stypendia / zapomogi / wypłaty dla pracowników i studentów / ZUS i podatki
Pokój N 226 (2 piętro)
Telefon 22 3486-516
Fax 22 3486-522
E-mail kwestura-stypendia@wit.edu.pl
 
Irena Chymanienko
faktury za czesne / zaświadczenia o płatnościach / informacje o opłatach
Pokój N 226 (2 piętro)
Telefon 22 3486-513
Fax 22 3486-522
E-mail kwestura-kasa@wit.edu.pl
Biuro Karier Sukces
Pokój N 133 (1 piętro)
Telefon 22 3486-554
Fax 22 3486-540
E-mail kariera@wit.edu.pl
Współpraca zagraniczna - koordynator uczelniany
dr Olga Lesicka
Pokój N 229 (2 piętro)
Telefon 22 3486-555
E-mail wspolpraca@wit.edu.pl
Godziny pracy
poniedziałek 10:00 - 13:00
czwartek 10:00 - 18:00
Rektorat
 
Pokój N 225 (2 piętro)
Telefon 22 3486-523
Fax 22 3486-501
E-mail rektorat@wit.edu.pl
MS Teams REKTORAT
Rektor
prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
Telefon 22 3486-523
E-mail rektor@wit.edu.pl

Prorektor ds. kształcenia
dr Barbara Mażbic-Kulma
Telefon 22 3486-597
E-mail prorektor-ksztalcenia@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów
czwartek 15:00 - 18:00

Prorektor ds. rozwoju
dr inż. Jarosław Sikorski
Telefon 22 3486-510
E-mail prorektor-rozwoju@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów
czwartek 15:00 - 18:00
Promocja i reklama uczelni
Pokój N 18 (parter)
Telefon 22 3486-541
E-mail promocja@wit.edu.pl
Oficyna wydawnicza WIT
Pokój N 24 (parter)
Telefon 22 3486-553
E-mail wydawnictwa@wit.edu.pl
Punkt sprzedaży wydawnictw WIT
Pokój N 24 (parter)
Telefon 22 3486-553
E-mail punkt.sprzedazy@wit.edu.pl
Biblioteka
 
Pokój N 24 (parter)
Telefon 22 3486-539
22 3486-553
E-mail biblioteka@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów w bibliotece
poniedziałek praca zdalna w godz. 9:00 – 15:00
wtorek, środa praca zdalna w godz. 10:00 – 15:00
czwartek praca zdalna w godz. 14:00 – 18:00
piątek praca zdalna w godz. 9:00 – 15:00
sobota praca zdalna w godz. 10:00 – 14:00
Wsparcie IT – problemy ze sprzętem komputerowym
Pokój N 16 (parter)
Telefon 22 3486-562
Poczta e-mail awarie@wit.edu.pl
MS Teams Dział IT
Kierownik Zespołu
mgr Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski
Pokój N 421  (4 piętro)
Problemy ze sprzętem w salach: N 16 (parter)
Telefon 22 3486-547
Problemy ze sprzętem w salach:  22 3486-562
Poczta e-mail admin@wit.edu.pl
Jabber solarz@jabber.wit.edu.pl
Administrator systemu UBI
mgr inż. Maciej Wysocki
Poczta e-mail ubi@wit.edu.pl
Administrator stron WWW
Poczta e-mail webmaster@wit.edu.pl
Pomoc
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Tuz
Telefon 22 3486-526
E-mail iod@wit.edu.pl
Portiernia
ul. Newelska 6
Telefon 22 3486-500
Godziny pracy
ul. Newelska 6
poniedziałek-środa 9:00-16:00
czwartek 9:00-18:00
piątek 9:00-16:00
Portiernia
ul. Gizów 6
Telefon 22 3486-551

Lokalizacje miejsc, w których odbywają się zajęcia

Sale oznaczone symbolem N » ul. Newelska 6; G » ul. Gizów 6; K » ul. Księcia Janusza 45/47. Zobacz wszystkie lokalizacje na mapie.