Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa

Rektorat 22 3486-523, rektorat@wit.edu.pl
Biuro ds. Rekrutacji i Promocji
Pokój N 18 (parter)
Telefon 22 3486-544
E-mail rekrutacja@wit.edu.pl
Rozliczenia finansów studentów
Pokój N 18 (parter)
Telefon 22 3486-542
E-mail rozliczenia@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów
poniedziałek 10:00 - 16:00
wtorek 10:00 - 16:00
środa 10:00 - 16:00

czwartek

27.09.2018 INAUGURACJA

10:00 - 18:00

10.00 - 14.00

piątek 10:00 - 16:00
sobota 9:00 - 14:00
Dziekanat
 
Pokój N 130 (1 piętro)
Telefon 22 3486-510
Fax 22 3486-512
E-mail Dziekanat.Informatyki@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów w dziekanacie
do 28 września 2018
poniedziałek-środa 10:00 - 16:00
czwartek 10:00 - 16:00
czwartek (6 i 13 września 2018) 10:00 - 18:00
piątek-sobota nieczynne
sobota (1 i 8 września 2018) 10:00 - 15:00
po 28 września 2018
poniedziałek 10:00 - 16:00
wtorek 10:00 - 16:00
środa 10:00 - 16:00
czwartek 10:00 - 18:00
piątek nieczynne
sobota 9:00 - 15:00
przerwa w sobotę 12:00-12:30

Dziekan
dr inż. Jarosław Sikorski
Pokój N 124 (1 piętro)
Telefon 22 3486-510
E-mail J.Sikorski@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów
czwartek 16:00 - 18:00

Prodziekan
dr inż. Waldemar Jęda
Pokój N 125 (1 piętro)
Telefon 22 3486-509
E-mail W.Jeda@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów w okresie 11 lipca – 31 sierpnia br.
wtorek 16:00 - 18:00
piątek 13:00 - 15:00
Dziekanat
 
Pokój N 133 (1 piętro)
Telefon 22 3486-536
Fax 22 3486-540
E-mail Dziekanat.WITZ@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów w dziekanacie
poniedziałek-wtorek 9:00 - 16:00
środa 10:00 - 15:00
czwartek 10:00 - 18:00
piątek nieczynne
sobota 8:00 - 15:00

Dziekan
dr Barbara Mażbic-Kulma
Pokój N 225 (2 piętro)
Telefon 22 3486-536
E-mail Barbara.Mazbic-Kulma@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów
czwartek 15:00 - 18:00

Prodziekan
dr Włodzimierz Kuzak
Pokój N 126 (1 piętro)
Telefon 22 3486-530
E-mail W.Kuzak@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów
czwartek 15:00 - 18:00
Kwestor
Elżbieta Pietryka
Pokój N 224 (2 piętro)
Telefon 22 3486-515
Fax 22 3486-522
E-mail kwestor@wit.edu.pl
Zastępca Kwestora
Wiesława Rengel-Wnuk
Pokój N 224 (2 piętro)
Telefon 22 3486-514
Fax 22 3486-522
E-mail kwestor@wit.edu.pl
Kwestura
Zofia Birkholc
stypendia / zapomogi / rozliczenia finansowe z wykładowcami
Pokój N 226 (2 piętro)
Telefon 22 3486-516
Fax 22 3486-522
E-mail kwestura-stypendia@wit.edu.pl

Kasa
Irena Chymanienko
czesne / faktury
Pokój N 226 (2 piętro)
Telefon 22 3486-513
Fax 22 3486-522
E-mail kwestura-kasa@wit.edu.pl
Godziny otwarcia kasy
poniedziałek - piątek 10:00 - 15:00
przerwa 12:00 - 12:30
piątek (13 lipca 2018) nieczynne
Biuro Karier Sukces
Pokój N 133 (1 piętro)
Telefon 22 3486-554
Fax 22 3486-540
E-mail kariera@wit.edu.pl
Współpraca zagraniczna - koordynator uczelniany
dr Olga Lesicka
Pokój N 229 (2 piętro)
Telefon 22 3486-555
E-mail wspolpraca@wit.edu.pl
Godziny pracy
poniedziałek 10:00 - 13:00
czwartek 10:00 - 18:00
Rektorat
 
Pokój N 224 (2 piętro)
Telefon 22 3486-523
Fax 22 3486-501
E-mail rektorat@wit.edu.pl
Rektor
prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
Telefon 22 3486-523
E-mail rektor@wit.edu.pl

Prorektor ds. kształcenia
dr Barbara Mażbic-Kulma
Telefon 22 3486-597
E-mail B.Mazbic-Kulma@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów
czwartek 16:00 - 18:00

Prorektor ds.rozwoju
dr inż. Jarosław Sikorski
Telefon 22 3486-510
E-mail J.Sikorski@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów
czwartek 16:00 - 18:00
Kierownik MSJO
dr Olga Lesicka
Pokój N 434 (4 piętro)
Telefon 22 3486-555
E-mail sjo@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów we wrześniu
Pokój
poniedziałek 12:00 – 15:00 N229
czwartek 12:00 – 17:00 N229
sobota (8 września) 13:30 – 15:30 N229
sobota (29 września) 10:00 – 12:00 N229

Z-ca kierownika
mgr Jarosław Tondera
Pokój N 434 (4 piętro)
Telefon 22 3486-538
E-mail sjo@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów we wrześniu
Pokój
poniedziałek 12:00 – 15:00 N434
poniedziałek (17 września) 13:00 – 15:00 N434
czwartek 12:00 – 17:00 N434
sobota (8 września) 13:30 – 15:30 N434
sobota (29 września) 10:00 – 12:00 N434
Promocja i reklama uczelni
Pokój N 18 (parter)
Telefon 22 3486-541
E-mail promocja@wit.edu.pl
Oficyna wydawnicza WIT
Pokój N 24 (parter)
Telefon 22 3486-571
E-mail wydawnictwa@wit.edu.pl
Punkt sprzedaży wydawnictw WIT
Pokój N 24 (parter)
Telefon 22 3486-553
E-mail punkt.sprzedazy@wit.edu.pl
Biblioteka
 
Pokój N 24 (parter)
Telefon 22 3486-539
22 3486-553
E-mail biblioteka@wit.edu.pl
Godziny otwarcia Biblioteki
Zmienione godziny otwarcia biblioteki w okresie wakacyjnym (od 16 lipca do 28 września br.)
od 23 do 31 lipca nieczynne
poniedziałek – piątek 10:00 – 16:00
czwartek (6 i 13 września) 11:00 – 18:00
sobota nieczynne
sobota (1 i 8 września) 10:00 – 15:00
Zespół ds. Sieci i Laboratoriów Komputerowych
Pokój N 421  (4 piętro)
Telefon 22 3486-547
22 3810-247
E-mail admin@wit.edu.pl
Jabber solarz@jabber.wit.edu.pl
Skype bsolarz
Dyżur
czwartek 16:00 - 18:00
Administrator systemu UBI
E-mail ubi@wit.edu.pl
Administrator stron WWW
E-mail webmaster@wit.edu.pl
Pomoc
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Tuz
Telefon 22 3486-526
E-mail iod@wit.edu.pl
Portiernia
ul. Newelska 6
Telefon 22 3486-500
Portiernia
ul. Gizów 6
Telefon 22 3486-551

Lokalizacje miejsc, w których odbywają się zajęcia

Sale oznaczone symbolem N » ul. Newelska 6; G » ul. Gizów 6; K » ul. Księcia Janusza 45/47. Zobacz wszystkie lokalizacje na mapie.