Informacje kontaktowe

Akademia WIT

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa

Rektorat 22 3486-523, rektorat@wit.edu.pl
Rekrutacja
Pokój N 18 (parter)
Telefon 22 3486-544
E-mail rekrutacja@wit.edu.pl
Rozliczenia finansów studentów i kandydatów
Pokój N 18 (parter)
Telefon 22 3486-542
E-mail rozliczenia@wit.edu.pl
Promocja i reklama
Pokój N 18 (parter)
Telefon 22 3486-541
E-mail promocja@wit.edu.pl
Informacje dla kandydatów rekrutacja@wit.edu.pl

Godziny przyjęć 

poniedziałek nieczynne
wtorek 10:00–13:00
środa 12:00–15:00

czwartek

15:00–18:00

piątek nieczynne
sobota* 8.06.2024, 22.06.2024, 6.07.2024, 27.07.2024, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10 10:00–14:00
*pozostałe soboty między 1.06.2024 a 30.09.2024 nieczynne

 

Dziekanat
 
Pokój N 130 (1 piętro)
Telefon 22 3486-510
Fax 22 3486-512
E-mail wig@wit.edu.pl

Godziny przyjęć studentów

poniedziałek nieczynne
wtorek 10:00–13:00
środa 12:00–15:00
czwartek 15:00–18:00
piątek nieczynne
sobota (8.06.2024; 15.06.2024; 6.07.2024) 9:00–12:00

Godziny pracy Dziekanatu w wakacje 2024

od 15 lipca do 4 sierpnia i od 26 sierpnia do 1 września
poniedziałek nieczynne
wtorek, środa, czwartek 10:00-13:00
piątek, sobota nieczynne
od 5 sierpnia do 25 sierpnia
DZIEKANAT NIECZYNNY

Dziekan
dr inż. Jarosław Sikorski
Pokój N 124 (1 piętro)
Telefon 22 3486-510
E-mail dziekan-wig@wit.edu.pl
Korespondencję w sprawach bieżących studenci wysyłają na adres dziekanatu: wig@wit.edu.pl.

Prodziekan
dr inż. Waldemar Jęda
Pokój N 125 (1 piętro)
Telefon 22 3486-509
E-mail prodziekan-wig@wit.edu.pl
GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW
czwartek  16:00-18:00
Dziekanat
 
Pokój N 133 (1 piętro)
Telefon 22 3486-536
Fax 22 3486-540
E-mail wtiz@wit.edu.pl
MS Teams DZIEKANAT WTIZ

Godziny dyżurów

poniedziałek nieczynne
wtorek 10:00–15:00
środa 10:00–15:00
czwartek 12:00–18:00
piątek nieczynne
sobota (29.06.2024, 6.07.2024, 13.07.2024) 10:00–14:00
niedziela (30.06.2024, 7.07.2024) 10:00–14:00

Dziekan
dr Barbara Mażbic-Kulma
Pokój N 225 (2 piętro)
Telefon 22 3486-536
E-mail dziekan-wtiz@wit.edu.pl
MS Teams DZIEKANI WTIZ
Godziny przyjęć studentów i kandydatów na studia
czwartek 15:00–18:00

Prodziekan
dr Włodzimierz Kuzak
Pokój N 126 (1 piętro)
Telefon 22 3486-530
E-mail prodziekan-wtiz@wit.edu.pl
MS Teams DZIEKANI WTIZ
Godziny przyjęć studentów i kandydatów na studia
czwartek 14:00–17:00

Pełnomocnik dziekana ds. studiów na kierunku Zarządzanie
dr Anna Bugalska
Pokój N 134 (1 piętro)
Telefon 22 3486-530
E-mail pelnomocnik-wtiz@wit.edu.pl
MS Teams Pełnomocnik WTIZ
Godziny przyjęć studentów i kandydatów na studia
czwartek - dyżur online

14:00–16:00

Kierownik MSJO
dr Agata Jagiełło-Tondera
Pokój N 434 (4 piętro)
Telefon 22 3486-538
E-mail msjo@wit.edu.pl
MS Teams MSJO
Godziny przyjęć studentów
Pokój
wtorek* 11:00–15:00 N434
*wtorek (4.06.2024) 11:00–15:00 Dyżur ONLINE
czwartek 15:30–18:00 N434
niedziela
(30.06.2024)
10:00–11:00 N434
niedziela
(23.06.2024)
10:00–11:00 Dyżur ONLINE
Z-ca kierownika MSJO
mgr Justyna Górecka
Pokój N 434 (4 piętro)
Telefon 22 3486-538
E-mail msjo@wit.edu.pl
MS Teams MSJO
Kwestura
Pokój N 224, N 226 (2 piętro), N 434
MS Teams KWESTURA (stypendia, PITY, płace)
KWESTURA (faktury)
KWESTURA (sprawy należności po skreśleniu)

Godziny dyżurów:

poniedziałek 10:00–15:00
wtorek 10:00–15:00
środa Zamknięte – praca zdalna w godz. 9:00–15:00
czwartek 14:00–18:00
piątek Zamknięte – praca zdalna w godz. 9:00–15:00

Kwestor
finanse / księgowość / windykacja należności od studentów
Pokój N 224 (2 piętro)
Telefon 22 3486-560
E-mail kwestor@wit.edu.pl
 
Zofia Birkholc
stypendia / zapomogi / wypłaty dla pracowników i studentów / ZUS i podatki
Pokój N 226 (2 piętro)
Telefon 22 3486-516
E-mail kwestura-rachuba@wit.edu.pl
 
mgr Anna Sochacka
faktury
Pokój N 434 (4 piętro)
Telefon 22 3486-513
E-mail kwestura-faktury@wit.edu.pl
Biuro Karier Sukces
Pokój N 133 (1 piętro)
Telefon 22 3486-554
Fax 22 3486-540
E-mail kariera@wit.edu.pl
Współpraca zagraniczna - koordynator uczelniany
dr Olga Lesicka
Pokój N 229 (2 piętro)
Telefon 22 3486-555
E-mail erasmus@wit.edu.pl
Godziny pracy
poniedziałek 10:00–13:00
czwartek 10:00–18:00
Rektorat
 
Pokój N 225 (2 piętro)
Telefon 22 3486-523
Fax 22 3486-501
E-mail rektorat@wit.edu.pl
MS Teams REKTORAT
Godziny pracy Rektoratu
poniedziałek - piątek 9:00–16:00

Rektor
prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
Telefon 22 3486-523
E-mail rektor@wit.edu.pl

Prorektor ds. kształcenia
dr Barbara Mażbic-Kulma
Telefon 22 3486-597
E-mail prorektor-ksztalcenia@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów
czwartek 15:00–18:00

Prorektor ds. rozwoju
dr inż. Jarosław Sikorski
Telefon 22 3486-510
E-mail prorektor-rozwoju@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów
czwartek 15:00–18:00
Promocja i reklama uczelni -  mgr Albina Wysocka
Pokój N 18 (parter)
Telefon 22 3486-541
E-mail promocja@wit.edu.pl
Oficyna wydawnicza WIT
Pokój N 24 (parter)
Telefon 22 3486-553
E-mail wydawnictwa@wit.edu.pl
Punkt sprzedaży wydawnictw WIT
Pokój N 24 (parter)
Telefon 22 3486-553
E-mail punkt.sprzedazy@wit.edu.pl
Biblioteka
 
Pokój N 24 (parter)
Telefon 22 3486-539
22 3486-553
E-mail biblioteka@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów
poniedziałek 10:00–15:00
wtorek 10:00–15:00
środa 10:00–14:00
czwartek 15:00–18:00
piątek nieczynne
sobota 10:00–14:00

Godziny pracy Biblioteki w wakacje 2024

od 15 lipca do 31 sierpnia
poniedziałek, wtorek 10:00-15:00
środa 10:00-14:00
czwartek 10:00-15:00
piątek, sobota nieczynne
Wsparcie IT – problemy ze sprzętem komputerowym
Pokój N 119 (1 piętro)
Telefon 22 3486-562
Poczta e-mail awarie@wit.edu.pl
MS Teams Dział IT
Kierownik Zespołu
mgr Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski
Pokój N 421  (4 piętro)
Problemy ze sprzętem w salach: N 16 (parter)
Telefon 22 3486-547
Problemy ze sprzętem w salach:  22 3486-562
Poczta e-mail admin@wit.edu.pl
Administrator systemu UBI
mgr inż. Maciej Wysocki
Poczta e-mail ubi@wit.edu.pl
Administrator stron WWW
Poczta e-mail webmaster@wit.edu.pl
Pomoc
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Tuz
Telefon 22 3486-526
E-mail iod@wit.edu.pl
Portiernia
ul. Newelska 6
Telefon
Godziny pracy
ul. Newelska 6
poniedziałek-piątek 7:30-18:00
 
Portiernia
ul. Gizów 6
Telefon

Lokalizacje miejsc, w których odbywają się zajęcia

Sale oznaczone symbolem N » ul. Newelska 6; G » ul. Gizów 6; K » ul. Księcia Janusza 45/47. Zobacz wszystkie lokalizacje na mapie.