Informacje kontaktowe

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa

Rektorat 22 3486-523, rektorat@wit.edu.pl
Rekrutacja
Pokój N 18 (parter)
Telefon 22 3486-544
E-mail rekrutacja@wit.edu.pl
Rozliczenia finansów studentów i kandydatów
Pokój N 18 (parter)
Telefon 22 3486-542
E-mail rozliczenia@wit.edu.pl
Promocja i reklama
Pokój N 18 (parter)
Telefon 22 3486-541
E-mail promocja@wit.edu.pl
Biuro ds. Rekrutacji i Promocji
   
MS Teams BRiP

Godziny przyjęć - pokój 18 (parter/ul. newelska 6)

Do 22 grudnia 2021:

poniedziałek 10:00–15:00 praca zdalna
wtorek 10:00–15:00 praca stacjonarna/napisz maila i ustal termin swojej wizyty
środa 10:00–15:00 praca zdalna
czwartek 14:00–18:00 praca stacjonarna/napisz maila i ustal termin swojej wizyty
piątek 10:00–15:00 praca zdalna

sobota: 
- 18.12.2021
- 22.01.2022 

Pozostałe soboty: grudnia 2021 i stycznia 2022

 

10:00–14:00

 

praca stacjonarna/napisz maila i ustal termin swojej wizyty

nieczynne

Dziekanat
 
Pokój N 130 (1 piętro)
Telefon 22 3486-510
Fax 22 3486-512
E-mail wi@wit.edu.pl

Godziny przyjęć studentów

do 19 grudnia

poniedziałek 10:00–15:00 praca zdalna
wtorek 10:00–13:00 praca stacjonarna
środa 12:00–15:00 praca stacjonarna
czwartek 15:00–18:00 praca stacjonarna
piatek nieczynne  
sobota (27.11, 4.12, 11.12) 9:00-12:00 praca stacjonarna
sobota (18.12) 10:00–14:00 dyżur telefoniczny

od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022

20.12.2021   praca zdalna
21.12.2021 10:00–13:00 praca stacjonarna
22-23.12.2021   praca zdalna
24-26.12.2021 nieczynne  
27.12.2021   praca zdalna
28.12.2021 10:00–13:00 praca stacjonarna
29-30.12.2021   praca zdalna
31.12.2021-2.01.2022 nieczynne  
3.01.2022   praca zdalna
4.01.2022 10:00–13:00 praca stacjonarna
5.01.2022   praca zdalna
6-9.01.2022 nieczynne  

Godziny dyżurów:

poniedziałek praca zdalna w godz. 10:00 – 15:00
wtorek praca zdalna w godz. 10:00 – 15:00
środa praca zdalna w godz. 10:00 – 15:00
czwartek praca zdalna w godz. 14:00 – 18:00
piątek nieczynne
sobota dyżur telefoniczny w godz. 10:00 – 14:00

Dziekan
dr inż. Jarosław Sikorski
Pokój N 124 (1 piętro)
Telefon 22 3486-510
E-mail dziekan-wi@wit.edu.pl

Prodziekan
dr inż. Waldemar Jęda
Pokój N 125 (1 piętro)
Telefon 22 3486-509
E-mail prodziekan-wi@wit.edu.pl

Godziny przyjęć prodziekana WI ds. studenckich

czwartek 

16:00–18:00
Dziekanat
 
Pokój N 133 (1 piętro)
Telefon 22 3486-536
Fax 22 3486-540
E-mail witz@wit.edu.pl
MS Teams DZIEKANAT WITZ

Godziny dyżurów:

poniedziałek 9:00–15:00 praca zdalna (MS Teams: DZIEKANAT WITZ)
wtorek 10:00–15:00 praca stacjonarna
środa 10:00–15:00 praca stacjonarna
czwartek 14:00–18:00 praca stacjonarna
piątek nieczynne
sobota 10:00–14:00 praca zdalna (MS Teams: DZIEKANAT WITZ)

Dziekan
dr Barbara Mażbic-Kulma
Pokój N 225 (2 piętro)
Telefon 22 3486-536
E-mail dziekan-witz@wit.edu.pl
MS Teams DZIEKANI WITZ
Godziny przyjęć studentów i kandydatów na studia
czwartek 15:00–18:00

Prodziekan
dr Włodzimierz Kuzak
Pokój N 126 (1 piętro)
Telefon 22 3486-530
E-mail prodziekan-witz@wit.edu.pl
MS Teams DZIEKANI WITZ
Godziny przyjęć studentów i kandydatów na studia
czwartek 14:00–16:30
Kierownik MSJO
dr Olga Lesicka
Pokój N 434 (4 piętro)
Telefon 22 3486-555
E-mail msjo@wit.edu.pl
MS Teams MSJO
Godziny przyjęć studentów
Pokój
poniedziałek 10:00–15:00 N229
czwartek 14:00–18:00 N229
sobota II cykl 11:30–14:00 ON-LINE

Z-ca kierownika
mgr Jarosław Tondera
Pokój N 434 (4 piętro)
Telefon 22 3486-538
E-mail msjo@wit.edu.pl
MS Teams MSJO
Godziny przyjęć studentów
Pokój
poniedziałek 13:00–14:15 ON-LINE
czwartek 13:00–18:00 N434
sobota I cykl 15:00–17:00 ON-LINE
niedziela II cykl 8:00–9:45 ON-LINE
Kwestura / Kasa
Pokój N 224, N 226 (2 piętro)
MS Teams KWESTURA (stypendia, PITY, płace)
KWESTURA (faktury)
KWESTURA (sprawy należności po skreśleniu)

Godziny dyżurów:

poniedziałek Zamknięte – praca zdalna w godz. 9:00–15:00
wtorek 10:00–15:00
środa 10:00–15:00
czwartek 14:00–18:00
piątek Zamknięte – praca zdalna w godz. 9:00–15:00

Kwestor
Elżbieta Pietryka
finanse / księgowość / windykacja należności od studentów
Pokój N 224 (2 piętro)
Telefon 22 3486-515
Fax 22 3486-522
E-mail kwestor@wit.edu.pl
Zastępca Kwestora
Wiesława Rengel-Wnuk
windykacja należności od studentów / wypłaty dla zleceniobiorców i wykonawców dzieła /sprawy administracyjno-gospodarcze
Pokój N 224 (2 piętro)
Telefon 22 3486-514
Fax 22 3486-522
E-mail kwestor@wit.edu.pl
 
Zofia Birkholc
stypendia / zapomogi / wypłaty dla pracowników i studentów / ZUS i podatki
Pokój N 226 (2 piętro)
Telefon 22 3486-516
Fax 22 3486-522
E-mail kwestura-stypendia@wit.edu.pl
 
Irena Chymanienko
faktury za czesne / zaświadczenia o płatnościach / informacje o opłatach
Pokój N 226 (2 piętro)
Telefon 22 3486-513
Fax 22 3486-522
E-mail kwestura-kasa@wit.edu.pl
Biuro Karier Sukces
Pokój N 133 (1 piętro)
Telefon 22 3486-554
Fax 22 3486-540
E-mail kariera@wit.edu.pl
Współpraca zagraniczna - koordynator uczelniany
dr Olga Lesicka
Pokój N 229 (2 piętro)
Telefon 22 3486-555
E-mail wspolpraca@wit.edu.pl
Godziny pracy
poniedziałek 10:00–13:00
czwartek 10:00–18:00
Rektorat
 
Pokój N 225 (2 piętro)
Telefon 22 3486-523
Fax 22 3486-501
E-mail rektorat@wit.edu.pl
MS Teams REKTORAT
Rektor
prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
Telefon 22 3486-523
E-mail rektor@wit.edu.pl

Prorektor ds. kształcenia
dr Barbara Mażbic-Kulma
Telefon 22 3486-597
E-mail prorektor-ksztalcenia@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów
czwartek 15:00–18:00

Prorektor ds. rozwoju
dr inż. Jarosław Sikorski
Telefon 22 3486-510
E-mail prorektor-rozwoju@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów
czwartek 15:00–18:00
Promocja i reklama uczelni
Pokój N 18 (parter)
Telefon 22 3486-541
E-mail promocja@wit.edu.pl
Oficyna wydawnicza WIT
Pokój N 24 (parter)
Telefon 22 3486-553
E-mail wydawnictwa@wit.edu.pl
Punkt sprzedaży wydawnictw WIT
Pokój N 24 (parter)
Telefon 22 3486-553
E-mail punkt.sprzedazy@wit.edu.pl
Biblioteka
 
Pokój N 24 (parter)
Telefon 22 3486-539
22 3486-553
E-mail biblioteka@wit.edu.pl
Godziny przyjęć studentów w bibliotece
poniedziałek 9:00–15:00 praca zdalna
wtorek 9:00–15:00 praca stacjonarna
środa 10:00–15:00 praca zdalna
czwartek 15:00–18:00 praca stacjonarna
piątek 9:00–15:00 praca zdalna
sobota 10:00–12:00 praca zdalna
Wsparcie IT – problemy ze sprzętem komputerowym
Pokój N 16 (parter)
Telefon 22 3486-562
Poczta e-mail awarie@wit.edu.pl
MS Teams Dział IT
Kierownik Zespołu
mgr Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski
Pokój N 421  (4 piętro)
Problemy ze sprzętem w salach: N 16 (parter)
Telefon 22 3486-547
Problemy ze sprzętem w salach:  22 3486-562
Poczta e-mail admin@wit.edu.pl
Jabber solarz@jabber.wit.edu.pl
Administrator systemu UBI
mgr inż. Maciej Wysocki
Poczta e-mail ubi@wit.edu.pl
Administrator stron WWW
Poczta e-mail webmaster@wit.edu.pl
Pomoc
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Tuz
Telefon 22 3486-526
E-mail iod@wit.edu.pl
Portiernia
ul. Newelska 6
Telefon 22 3486-500
Godziny pracy
ul. Newelska 6
poniedziałek-piątek 7:30-18:00
Portiernia
ul. Gizów 6
Telefon 22 3486-551

Lokalizacje miejsc, w których odbywają się zajęcia

Sale oznaczone symbolem N » ul. Newelska 6; G » ul. Gizów 6; K » ul. Księcia Janusza 45/47. Zobacz wszystkie lokalizacje na mapie.