Technologia chmury obliczeniowej

Specjalność na studiach inżynierskich na kierunku Informatyka

Co uzyskują absolwenci?

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • administrowania środowiskiem serwerowym Windows
 • instalowania i konfigurowania systemów klienckich Microsoft
 • implementacji systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • implementacji rozwiązań chmury obliczeniowej w Microsoft Azure
 • konfigurowania i utrzymywania usług Office 365
 • konfigurowania i zastosowania usług w chmurze przy tworzeniu środowisk jednorodnych i hybrydowych
 • wspierania użytkowników w środowiskach korporacyjnych
 • automatyzacji zadań w środowisku PowerShell
 • implementacji zabezpieczeń w środowiskach klienckich i serwerowych
 • analizy i wdrażania rekomendacji bezpieczeństwa dla systemów Windows
 • zarządzania tożsamościami w środowisku Active Directory

Kursy z przedmiotów specjalnościowych prowadzone są przez autoryzowanych trenerów i certyfikowanych inżynierów Microsoft a ich zaliczenie uprawnia do przystępowania do egzaminów certyfikacyjnych. Absolwenci specjalności mogą wejść na rynek pracy z kwalifikacjami zawodo­wymi udokumentowanymi międzynarodowymi certyfikatami. Są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów w zakresie rozwiązań opartych na technologii chmury obliczeniowej: konsultantów Microsoft Azure, konsultantów w zespołach bezpieczeństwa technologii Microsoft, administratorów środowisk Windows, usług Office 365, systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz inżynierów wsparcia w zakresie technologii Microsoft i inżynierów usług Active Directory.