Studenci

Studia to najpiękniejszy okres w życiu człowieka

Stare przysłowie mówi:
„Nauka to potęgi klucz” ale z drugiej strony nie samą nauką człowiek żyje.

Studia to również czas na posmakowanie tak zwanego „życia studenckiego”. Akademia WIT co roku organizuje: Otrzęsiny dla pierwszaków i wiele innych atrakcyjnych imprez i spotkań.

Stypendia

Dowiedz się więcej o świadczeniach z Funduszu stypendialnego

Osoby niepełnosprawne

Informacje dla niepełnosprawnych kandydatów i studentów

Ubezpieczenia zdrowotne studentów

Informacje na temat ubezpieczeń zdrowotnych

Kredyty studenckie

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego.

Wsparcie psychologiczne

WIT prowadzi bezpłatne wsparcie psychologiczne dla wszystkich studentów Uczelni.

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

Jednostka Uczelni, której zadaniem jest prowadzenie lektoratów dla studentów WIT.

Akademicki związek sportowy

Studia to również czas na sport

Samorząd studencki

Samorząd odgrywa ważną rolę w przydzielaniu stypendiów, starając się o jak najkorzystniejsze warunki dla studentów

WEŹ CZYNNY UDZIAŁ W ŻYCIU STUDENCKIM.
ZAPRASZAMY!