Studenci

Studia to najpiękniejszy okres w życiu człowieka

Stare przysłowie mówi:
„Nauka to potęgi klucz” ale z drugiej strony nie samą nauką człowiek żyje.

Studia to również czas na posmakowanie tak zwanego „życia studenckiego”. WSISiZ co roku organizuje: Otrzęsiny dla pierwszaków i wiele innych atrakcyjnych imprez i spotkań.

Stypendia

Dowiedz się więcej o świadczeniach z Funduszu stypendialnego

Osoby niepełnosprawne

Informacje dla niepełnosprawnych kandydatów i studentów

Biblioteka

Zbiory, zasaday korzystania z Biblioteki a także aktualne informacje dotyczące działalności Biblioteki WIT

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

Jednostka Uczelni, której zadaniem jest prowadzenie lektoratów dla studentów WIT.

Akademicki związek sportowy

Studia to również czas na sport

Samorząd studencki

Samorząd odgrywa ważną rolę w przydzielaniu stypendiów, starając się o jak najkorzystniejsze warunki dla studentów

Ubezpieczenia zdrowotne studentów

Informacje na temat ubezpieczeń zdrowotnych

WEŹ CZYNNY UDZIAŁ W ŻYCIU STUDENCKIM.
ZAPRASZAMY!