Od Rektora

Rektor WIT – Maciej Krawczak

prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
Rektor

Szanowni Państwo,

Akademia WIT w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania) powstała z inicjatywy władz Polskiej Akademii Nauk ponad 25 lat temu. W 2023 r. zdecydowaliśmy, że WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie jako marka edukacyjna będzie funkcjonowała z nową nazwą — Akademia WIT w Warszawie. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że jesteśmy świadkami burzliwego rozwoju cywilizacji informacyjnej, w której informacja stała się podstawowym produktem – co więcej produktem masowym. Już dzisiaj informacja jest uznawana za jeden z czterech czynników rozwoju cywilizacyjnego, obok kapitału, pracy i surowców.
Na co dzień powstają problemy związane z przechowywaniem, przesyłaniem, przetwarzaniem, wyszukiwaniem i odpowiednim wykorzystaniem dostępnej informacji. Problemy te powodują ciągły wzrost znaczenia informacji i wymuszają zmiany zarówno strukturalne, gospodarcze, jak i społeczne.
W ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu lat zdecydowana większość społeczeństwa będzie zatrudniona w szeroko rozumianych usługach i to przede wszystkim w usługach związanych z „obsługą” informacji. Usługi te wymagają inżynierskiego wykorzystania technik informacyjnych. Dobrze i odpowiednio wykształcone społeczeństwo w zawodach związanych z takimi usługami jest już i nadal będzie decydującym czynnikiem rozwoju cywilizacji informacyjnej.

Ostatnie lata dowodzą, że zawody związane z ICT (Information and Communication Technologies) są zawodami przyszłości. Takie specjalności jak bazy danych, inżynieria oprogramowania, inżynieria procesów biznesowych, informatyka w zarządzaniu i administracji czy też reklamie będą jednymi z głównych sił napędowych rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Potwierdzają to ogłoszenia pracodawców. Wszędzie potrzebni są wykształceni, zdolni i kreatywni pracownicy, którzy mają fachową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki stosowanej.
Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Akademia WIT w Warszawie oferuje naukę zawodów przyszłości.

Nasze nowoczesne programy nauczania oraz kadra dydaktyczno-naukowa zapewniają, że absolwenci naszej uczelni są doskonale przygotowanymi do pracy w nowoczesnych i innowacyjnych firmach oraz instytucjach.
W osiąganiu tych celów pomagają nam także pracownicy Polskiej Akademii Nauk, w tym Instytutu Badań Systemowych PAN. Zapraszamy także wybitnych profesorów – twórców najnowszych światowych osiągnięć w dziedzinie informatyki stosowanej.

Za największy sukces uznajemy osiągnięcia naszych absolwentów, są oni bowiem cenionymi pracownikami, np. w bankach, firmach konsultingowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, urzędach czy też instytucjach badawczych.

Studiowanie jest inwestycją, dobre studia oznaczają dobrą pracę, a zatem i przyszłość.