Od Rektora

Rektor WIT – Maciej Krawczak

prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
Rektor

Szanowni Państwo,

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania powstała z inicjatywy władz Polskiej Akademii Nauk blisko 25 lat temu. Od kilku lat powszechnie używana jest nazwa WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN.  Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że jesteśmy świadkami burzliwego rozwoju cywilizacji informacyjnej, w której informacja stała się podstawowym produktem – co więcej produktem masowym. Już dzisiaj informacja jest uznawana za jeden z czterech czynników rozwoju cywilizacyjnego, obok kapitału, pracy i surowców.
Na co dzień powstają problemy związane z przechowywaniem, przesyłaniem, przetwarzaniem, wyszukiwaniem i odpowiednim wykorzystaniem dostępnej informacji. Problemy te powodują ciągły wzrost znaczenia informacji i wymuszają zmiany zarówno strukturalne, gospodarcze, jak i społeczne.
W ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu lat zdecydowana większość społeczeństwa będzie zatrudniona w szeroko rozumianych usługach i to przede wszystkim w usługach związanych z „obsługą” informacji. Usługi te wymagają inżynierskiego wykorzystania technik informacyjnych. Dobrze i odpowiednio wykształcone społeczeństwo w zawodach związanych z takimi usługami jest już i nadal będzie decydującym czynnikiem rozwoju cywilizacji informacyjnej.

Ostatnie lata dowodzą, że zawody związane z ICT (Information and Communication Technologies) są zawodami przyszłości. Takie specjalności jak bazy danych, inżynieria oprogramowania, inżynieria procesów biznesowych, informatyka w zarządzaniu i administracji czy też reklamie będą jednymi z głównych sił napędowych rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Potwierdzają to ogłoszenia pracodawców. Wszędzie potrzebni są wykształceni, zdolni i kreatywni pracownicy, którzy mają fachową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki stosowanej.
Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania oferuje naukę zawodów przyszłości.

Nasze nowoczesne programy nauczania oraz kadra dydaktyczno-naukowa zapewniają, że absolwenci naszej uczelni są doskonale przygotowanymi do pracy w nowoczesnych i innowacyjnych firmach oraz instytucjach.
W osiąganiu tych celów pomagają nam także pracownicy Polskiej Akademii Nauk, w tym Instytutu Badań Systemowych PAN. Zapraszamy także wybitnych profesorów – twórców najnowszych światowych osiągnięć w dziedzinie informatyki stosowanej.

Za największy sukces uznajemy osiągnięcia naszych absolwentów, są oni bowiem cenionymi pracownikami, np. w bankach, firmach konsultingowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, urzędach czy też instytucjach badawczych.

Studiowanie jest inwestycją, dobre studia oznaczają dobrą pracę, a zatem i przyszłość.