Jakość kształcenia

Logo WSISiZ
Raport samooceny kierunku Grafika WIT

Szanowni Państwo,
publikujemy Raport samooceny, przygotowany dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wizytacja Komisji PKA w związku z oceną kierunku studiów Grafika, odbędzie się 11 i 12 czerwca 2019 r.

Pobierz raport samooceny

Akredytacje

Pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Pozytywna akredytacja PKA oznacza, że nasze programy studiów spełniają wszystkie standardy przyjęte dla szkolnictwa wyższego w kontekście krajowym i międzynarodowym. To dzięki temu zapewniamy absolwentom WIT dobrą pozycję na rynku pracy.

Kierunek Grafika

W dniu 27 lutego 2020 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę POZYTYWNĄ dla kierunku GRAFIKA (studia I i II stopnia).

Kierunek Zarządzanie

W dniu 23 kwietnia 2015 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę POZYTYWNĄ dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I i II stopnia).

Kierunek Administracja

W dniu 11 czerwca 2015 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę POZYTYWNĄ dla kierunku ADMINISTRACJA prowadzonym na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Kierunek Informatyka

W dniu 25 czerwca 2015 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę POZYTYWNĄ dla kierunku INFORMATYKA prowadzonym na Wydziale Informatyki na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Certyfikat Iso 9001

Od samego początku istnienia Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania przywiązujemy ogromną wagę do zapewnienia jakości kształcenia. Priorytetowym celem strategicznym Uczelni było, jest i będzie zapewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom absolwentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia WSISIZ budowany jest z wykorzystaniem własnych wieloletnich doświadczeń, jak i w przekonaniu, że wysoką jakość umacniają dialog i współpraca, a także wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Harmonogram zadań Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2018/2019

e-Administracja

Wydział Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ

e-Administracja

Harmonogram

Grafika

Wydział Informatyki WSISiZ

Grafika

Harmonogram

Informatyka

Wydział Informatyki WSISiZ

Informatyka

Harmonogram

Informatyczne Techniki Zarządzania

Wydział Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ

Informatyczne Techniki Zarzadzania

Harmonogram

Zarządzanie

Wydział Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ

Zarządzanie

Harmonogram