Jakość kształcenia

Logo WSISiZ
Raport samooceny kierunku Grafika WIT

Szanowni Państwo,
publikujemy Raport samooceny, przygotowany dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wizytacja Komisji PKA w związku z oceną kierunku studiów Grafika, odbędzie się 11 i 12 czerwca 2019 r.

Pobierz raport samooceny

Akredytacje

Pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Pozytywna akredytacja PKA oznacza, że nasze programy studiów spełniają wszystkie standardy przyjęte dla szkolnictwa wyższego w kontekście krajowym i międzynarodowym. To dzięki temu zapewniamy absolwentom WIT dobrą pozycję na rynku pracy.

Kierunek Grafika

W dniu 27 lutego 2020 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę POZYTYWNĄ dla kierunku GRAFIKA (studia I i II stopnia).

Kierunek Zarządzanie

W dniu 23 kwietnia 2015 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę POZYTYWNĄ dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I i II stopnia).

Kierunek Administracja

W dniu 11 czerwca 2015 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę POZYTYWNĄ dla kierunku ADMINISTRACJA prowadzonym na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Kierunek Informatyka

W dniu 25 czerwca 2015 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę POZYTYWNĄ dla kierunku INFORMATYKA prowadzonym na Wydziale Informatyki na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Certyfikat Iso 9001

Od samego początku istnienia Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania przywiązujemy ogromną wagę do zapewnienia jakości kształcenia. Priorytetowym celem strategicznym Uczelni było, jest i będzie zapewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom absolwentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia WSISIZ budowany jest z wykorzystaniem własnych wieloletnich doświadczeń, jak i w przekonaniu, że wysoką jakość umacniają dialog i współpraca, a także wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Harmonogram zadań Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2018/2019

 
e-Administracja

Wydział Informatycznych Technik Zarządzania

Harmonogram
 
Grafika

Wydział Informatyki

Harmonogram
 
Informatyka

Wydział Informatyki

Harmonogram
 
Informatyczne Techniki Zarządzania

Wydział Informatycznych Technik Zarządzania

Harmonogram
 
Zarządzanie

Wydział Informatycznych Technik Zarządzania

Harmonogram