Jakość kształcenia w Akademii WIT w Warszawie

Raporty samooceny

Kierunek Informatyka

Szanowni Państwo,
publikujemy Raport samooceny, przygotowany dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Wizytacja Komisji PKA w związku z oceną kierunku studiów Informatyka, która odbędzie się 23 i 24 marca 2021 r.

Kierunek Grafika

Raport samooceny, przygotowany dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Wizytacja Komisji PKA w związku z oceną kierunku studiów Grafika, odbyła się 11 i 12 czerwca 2019 r.

Akredytacje
Pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Pozytywna akredytacja PKA oznacza, że nasze programy studiów spełniają wszystkie standardy przyjęte dla szkolnictwa wyższego w kontekście krajowym i międzynarodowym. To dzięki temu zapewniamy absolwentom WIT dobrą pozycję na rynku pracy.

Kierunek Grafika

W dniu 27 lutego 2020 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę POZYTYWNĄ dla kierunku GRAFIKA na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Kierunek Zarządzanie

W dniu 7 października 2021 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę POZYTYWNĄ dla kierunku ZARZĄDZANIE na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Kierunek Informatyka

W dniu 22 lipca 2021 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę POZYTYWNĄ dla kierunku INFORMATYKA na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Certyfikat ISO 9001

Od samego początku istnienia Akademii WIT w Warszawie przywiązujemy ogromną wagę do zapewnienia jakości kształcenia. Priorytetowym celem strategicznym Uczelni było, jest i będzie zapewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom absolwentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia WIT budowany jest z wykorzystaniem własnych wieloletnich doświadczeń, jak i w przekonaniu, że wysoką jakość umacniają dialog i współpraca, a także wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

Certyfikat Iso 9001 WIT

Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Harmonogram zadań Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2022/2023

Grafika

Wydział Informatyki i Grafiki

Harmonogram
Informatyka

Wydział Informatyki i Grafiki

Harmonogram
Informatyczne Techniki Zarządzania

Wydział Technologii Informatycznych i Zarządzania

Harmonogram
Zarządzanie

Wydział Technologii Informatycznych i Zarządzania

Harmonogram