Dyplomy WIT

Odbiór dyplomu

Aby odebrać dyplom napisz do nas na dyplomy@wit.edu.pl i ustal termin, w którym wydamy Tobie dokumenty.

Uznawanie polskich dyplomów za granicą

Możliwość uznania polskiego dyplomu za granicą, zależy od obowiązujących w danym kraju przepisów o uznawalności wykształcenia. Wyjątek stanowią państwa związane z Polską umowami dwustronnymi – w takim przypadku uznanie dyplomu następuje na zasadach określonych w umowie.

Poza możliwością uznania samego dyplomu istnieje także możliwość uznania za granicą kwalifikacji do wykonywania konkretnego zawodu. Możliwość ta ograniczona jest jednak do krajów członkowskich UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej oraz do zawodów określonych w tych krajach jako tzw. zawody regulowane.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: Uznawanie kwalifikacji zawodowych (gov.pl).

Jeśli poszukujesz informacji na temat możliwości uznania polskiego dyplomu, skontaktuj się z ośrodkiem ENIC-NARIC w wybranym kraju (adresy znajdziesz na stronie: www.enic-naric.net). W przypadku państw, w których takich ośrodków nie ma, warto jest skontaktować się z ich placówkami dyplomatycznymi lub z instytucjami nadzorującymi w tych krajach edukację na danym poziomie.

Pamiętaj: decyzja o uznaniu dyplomu obowiązuje jedynie w tym kraju, w którym była wydana.

Uznawanie dyplomów akademickich (europa.eu)