Zniżki

Dla Absolwentów wszystkich roczników WIT przygotowaliśmy wiele zniżek, które pozwolą korzystać z oferty Uczelni:

  1. Absolwenci Uczelni WIT zwolnieni są z opłaty wpisowej na studia pierwszego lub drugiego stopnia oraz na studia podyplomowe.
  2. Zniżka 20% czesnego za studia podyplomowe jest przyznawana absolwentom Uczelni WIT rozpoczynającym studia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.
  3. Zniżka 10% czesnego za studia II stopnia jest przyznawana w pierwszym roku studiów absolwentom Uczelni WIT studiów I lub II stopnia rozpoczynającym studia na pierwszym roku studiów w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu nr 553/2020 w sprawie ulg promocyjnych w opłatach dla studentów WSISiZ w roku akademickim 2020/2021.