Oracle cloud w biznesie

Specjalność na studiach inżynierskich na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Dlaczego warto wybrać?

Oracle Cloud w biznesie to innowacyjna specjalność na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania łącząca w sobie najnowszą wiedzę i praktyczne podejście. 
Studia realizowane w ramach partnerstwa z ORACLE POLSKA pozwalają w sposób kompleksowy przygotować się do wyzwań jakie stawia przed studentami współczesna technologia. Program studiów został opracowany wspólnie z przedstawicielami ORACLE i odpowiada potrzebom rynku pracy firm posługujących się technologiami ORACLE.Partnerstwo WIT z ORACLE POLSKA
Realizowane w trakcie trwania studiów przedmioty pozwolą studentom na bieżąco stykać się z trendami aktualnie obowiązującymi w świecie technologii chmurowych.

Kim będziesz po studiach?

 1. Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach: 
  • inżyniera informatycznych systemów w ramach Oracle Cloud 
  • konsultanta-specjalisty ds. wdrażania systemów informatycznych ORACLE
  • menedżera-specjalisty ds. e-biznesu
  • analityka danych w oparciu o technologie Oracle
  • specjalisty ds. utrzymania aplikacji ORACLE
 2. Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej firmy z wykorzystaniem możliwości, jakie dają techniki informatyczne.

W realizacji programu studiów kładziemy nacisk na umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji inżynierskich oraz narzędzi informatycznych w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych z pogranicza informatyki i biznesu. Dlatego w programie nauczania przewidziany jest duży udział laboratoriów komputerowych i projektów. Oferujemy możliwość opanowania języka angielskiego, również w zakresie Business English oraz języka informatycznego.

Zdobyte kompetencje

 • Zaawansowana wiedza dotycząca architektury RDBMS Oracle, systemów rozproszonych, przetwarzania w chmurze Oracle
 • Umiejętności projektowania struktury bazy danych Oracle i  efektywnego wyszukiwania informacji za pomocą znanych mu języków dostępowych  (SQL, PL/SQL, Java)
 • Zaawansowana wiedza w zakresie metod inżynierii systemów a także projektowania systemów baz danych ORACLE
 • Biegła znajomość metod ilościowych i narzędzi informatycznych gromadzenia, przesyłania , analizy i prezentacji danych 
 • Umiejętność tworzenia złożonych komend języka SQL i PL/SQL
 • Umiejętność optymalizacji zapytań Oracle SQL
 • Zaawansowana wiedza na temat architektury Oracle Cloud, projektowania, implementacji i testowania informatycznych systemów zarządzania Oracle E Business Suite
 • Umiejętność analizy danych w oparciu o Hurtownie Danych Oracle
 • Kompetencje inżynierskie w zakresie projektowania, programowania, testowania i implementacji rozwiązań IT,
 • Kompetencje w zakresie sztucznej inteligencji, maszynowego uczenia oraz Internetu rzeczy (IoT).
 • Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania,  rachunkowości finansowej, prawa, zarządzania jakością i bezpieczeństwem, przedsięwzięć biznesowych opartych na technologiach teleinformatycznych i komputerowego wspomagania procesów zarządzania,
 • Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem

Realizowane przedmioty specjalnościowe

 • Bazy danych II – Oracle SQL
 • Chmura obliczeniowa Oracle
 • Strojenie zapytań Oracle 
 • Administrowanie Bazą Danych Oracle
 • Oracle Platform – Architektura Bazy Danych Oracle
 • Oracle Platform – Budowa aplikacji w oparciu o technologie Oracle
 • Oracle Platform – Aplikacje Oracle
 • Oracle Platform – Hurtownia Danych Oracle I, II
 • Warsztaty projektowe OCB
 • Seminarium dyplomowe I , II