Oracle Cloud w biznesie

Specjalność na studiach inżynierskich na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Projekt

Bezpłatne Studia dualne są współfinansowane w ramach projektu UE „Technologie Oracle w biznesie na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania - studia dualne w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania”

Przejdź do strony projektu

Dlaczego warto wybrać?

W dobie postępującej oraz systematycznej transformacji infrastruktury IT do chmury obliczeniowej kluczowym jest praktyczna realizacja potencjału biznesowego architektury chmury hybrydowej. Oznacza to pragmatyczne wykorzystanie zastanego oprogramowania /on premise/ w polaczeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami oferowanymi przez Oracle w modelu ogólnodostępnej chmury publicznej.

Proponowany zakres studiów adresuje kluczowe wyzwania, z którymi obecnie zmagają się informatycy na porządku dziennym, tzn. jak zintegrować innowacyjne rozwiązania - IaaS (/Infrastructure as a Service/), PaaS (/Platform as a Service/), i SaaS (/Software as a Service/) - z tradycyjna infrastruktura IT w celu zrealizowania potrzeb biznesowych danej firmy, lub organizacji.

W tym kontekście najważniejszym aspektem jest dokładne zapoznanie się z rozwiązaniami nowej generacji ORACLE, które oferują nie tylko dodatkowa funkcjonalność, ale także oszczędności finansowe wynikające z modelu chmury publicznej. Należy także pamiętać, ze optymalnym podejściem jest zapoznanie się z oferta Oracle Cloud w kontekście tradycyjnych konceptów architektury /on premise/, ponieważ tylko taka metodologia pozwoli na symbiotyczne wykorzystanie obu rozwiązań..
 

Kim będziesz po studiach?

Nasz absolwent to inżynier posiadający międzynarodowe certyfikacje. Mający za sobą realne projekty w międzynarodowej korporacji.

Znajdziesz zatrudnienie we wszystkich firmach posługujących się technologiami ORACLE na stanowiskach:

 • specjalisty w zakresie rozwiązań chmurowych
 • specjalisty w zakresie technologii BI i hurtowni danych opartych o technologie ORACLE
 • konsultanta-specjalisty ds. wdrażania systemów informatycznych ORACLE
 • projektanta systemów informatycznych ORACLE
 • administratora bazy danych ORACLE
 • specjalisty ds. utrzymania aplikacji

W realizacji programu studiów kładziemy nacisk na umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji inżynierskich oraz narzędzi informatycznych w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych z pogranicza informatyki i biznesu. Dlatego w programie nauczania przewidziany jest duży udział laboratoriów komputerowych i projektów. Oferujemy możliwość opanowania języka angielskiego, również w zakresie Business English oraz języka informatycznego.

Zdobyte kompetencje

 • Praktyczną wiedza z zakresu ORACLE Cloud
 • Znajomość nowoczesnych technologii informatycznych ORACLE (narzędzia BI, hurtownie danych, architektury systemów informatycznych)
 • Zaawansowane umiejętności w zakresie ORACLE SQL
 • Umiejętności strojenia zapytań SQL
 • Umiejętności projektowania architektury systemów
 • Umiejętności z zakresu administrowania bazą danych ORACLE
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami informatycznymi
 • Kompetencje inżynierskie w zakresie projektowania i implementacji rozwiązań IT
 • Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania, marketingu, rachunkowości finansowej, prawa, zarządzania jakością i bezpieczeństwem, przedsięwzięć biznesowych opartych na technologiach teleinformatycznych i komputerowego wspomagania procesów zarządzania,
 • Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem

Realizowane przedmioty specjalnościowe

 • Chmura obliczeniowa ORACLE
 • Bazy danych II – ORACLE SQL
 • Oracle Platform - Architektura Bazy Danych Oracle
 • Administrowanie bazą danych ORACLE
 • Oracle Platform - Hurtownia danych ORACLE I
 • Oracle Platform - Hurtownia danych ORACLE II
 • Oracle Platform - Budowa aplikacji w oparciu o Technologie ORACLE
 • Strojenie zapytań ORACLE
 • Oracle Platform - Aplikacje Oracle
 • Warsztaty i praktyki projektowe u pracodawcy
 • Warsztaty pracy grupowej OCB
 • Seminarium dyplomowe I , II

Jak realizowane są studia?

Student w ramach proponowanego programu studiów dualnych działa dwutorowo. Uczestniczy w zajęciach prowadzonych zarówno przez pracowników Uczelni, jak i praktyków pracujących w firmie ORACLE bądź firmach partnerskich, a także odbywa staż w firmie ORACLE, za który otrzymuje wynagrodzenie. Zajęcia praktyczne będą realizowane w dwóch etapach:

I etap

Celem I etapu jest przygotowanie studentów do realizacji stażu zawodowego. W ramach tego etapu na semestrach 3-5 będą realizowane dla nich zajęcia dydaktyczne prowadzone przez przedstawicieli pracodawcy – 8 przedmiotów specjalnościowych dających niezbędną wiedzę i umiejętności, jakimi będą posługiwać się w trakcie stażu.

II etap

W semestrze 6 i 7 będą realizowane: staż zawodowy, warsztaty pracy grupowej a także przygotowanie pracy dyplomowej. Temat podjętej dyplomowej pracy inżynierskiej będzie powiązany z tematyką zadań realizowanych w firmie ORACLE w trakcie stażu.

Cały cykl studiów został pomyślany tak, aby absolwent kierunku ITZ w specjalności Oracle Cloud , mógł w swoim CV wpisać, że nie tylko ukończył studia, ale również odbył praktyki w globalnej korporacji Oracle, pod okiem specjalistów z Oracle.

Praktyki – to jednak słowo, w tym przypadku bardzo mylące. Nasi studenci będą uczestniczyli we wdrażaniu rozwiązań biznesowych u konkretnych klientów. Dzięki temu zdobędą niezbędną wiedzę projektową, która stanie się przepustką do największych firm informatycznych w Polsce.

Co więcej warto wiedzieć?

Ukończenie studiów, praktyczna wiedza to bardzo dużo. Warto jednak, żeby została ona podparta międzynarodowymi certyfikatami. Program tych studiów umożliwia uzyskanie certyfikacji Oracle na poziomie międzynarodowym następujących obszarach: