Oracle cloud w biznesie

Specjalność na studiach inżynierskich na kierunku

Dlaczego warto wybrać?

W dobie postępującej oraz systematycznej transformacji infrastruktury IT do chmury obliczeniowej kluczowym jest praktyczna realizacja potencjału biznesowego architektury chmury hybrydowej. Oznacza to pragmatyczne wykorzystanie zastanego oprogramowania /on premise/ w polaczeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami oferowanymi przez Oracle w modelu ogólnodostępnej chmury publicznej.

Proponowany zakres studiów adresuje kluczowe wyzwania, z którymi obecnie zmagają się informatycy na porządku dziennym, tzn. jak zintegrować innowacyjne rozwiązania - IaaS (/Infrastructure as a Service/), PaaS (/Platform as a Service/), i SaaS (/Software as a Service/) - z tradycyjna infrastruktura IT w celu zrealizowania potrzeb biznesowych danej firmy, lub organizacji.

W tym kontekście najważniejszym aspektem jest dokładne zapoznanie się z rozwiązaniami nowej generacji ORACLE, które oferują nie tylko dodatkowa funkcjonalność, ale także oszczędności finansowe wynikające z modelu chmury publicznej. Należy także pamiętać, ze optymalnym podejściem jest zapoznanie się z oferta Oracle Cloud w kontekście tradycyjnych konceptów architektury /on premise/, ponieważ tylko taka metodologia pozwoli na symbiotyczne wykorzystanie obu rozwiązań..
 

Kim będziesz po studiach?

Nasz absolwent to inżynier posiadający międzynarodowe certyfikacje. Mający za sobą realne projekty w międzynarodowej korporacji.

Znajdziesz zatrudnienie we wszystkich firmach posługujących się technologiami ORACLE na stanowiskach:

 • specjalisty w zakresie rozwiązań chmurowych
 • specjalisty w zakresie technologii BI i hurtowni danych opartych o technologie ORACLE
 • konsultanta-specjalisty ds. wdrażania systemów informatycznych ORACLE
 • projektanta systemów informatycznych ORACLE
 • administratora bazy danych ORACLE
 • specjalisty ds. utrzymania aplikacji

W realizacji programu studiów kładziemy nacisk na umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji inżynierskich oraz narzędzi informatycznych w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych z pogranicza informatyki i biznesu. Dlatego w programie nauczania przewidziany jest duży udział laboratoriów komputerowych i projektów. Oferujemy możliwość opanowania języka angielskiego, również w zakresie Business English oraz języka informatycznego.

Zdobyte kompetencje

 • Praktyczną wiedza z zakresu ORACLE Cloud
 • Znajomość nowoczesnych technologii informatycznych ORACLE (narzędzia BI, hurtownie danych, architektury systemów informatycznych)
 • Zaawansowane umiejętności w zakresie ORACLE SQL
 • Umiejętności strojenia zapytań SQL
 • Umiejętności projektowania architektury systemów
 • Umiejętności z zakresu administrowania bazą danych ORACLE
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami informatycznymi
 • Kompetencje inżynierskie w zakresie projektowania i implementacji rozwiązań IT
 • Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania, marketingu, rachunkowości finansowej, prawa, zarządzania jakością i bezpieczeństwem, przedsięwzięć biznesowych opartych na technologiach teleinformatycznych i komputerowego wspomagania procesów zarządzania,
 • Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem

Realizowane przedmioty specjalnościowe

 • Chmura obliczeniowa ORACLE
 • Bazy danych II – ORACLE SQL
 • Oracle Platform - Architektura Bazy Danych Oracle
 • Administrowanie bazą danych ORACLE
 • Oracle Platform - Hurtownia danych ORACLE I
 • Oracle Platform - Hurtownia danych ORACLE II
 • Oracle Platform - Budowa aplikacji w oparciu o Technologie ORACLE
 • Strojenie zapytań ORACLE
 • Oracle Platform - Aplikacje Oracle
 • Warsztaty i praktyki projektowe u pracodawcy
 • Warsztaty pracy grupowej OCB
 • Seminarium dyplomowe I , II

Co więcej warto wiedzieć?

Ukończenie studiów, praktyczna wiedza to bardzo dużo. Warto jednak, żeby została ona podparta międzynarodowymi certyfikatami. Program tych studiów umożliwia uzyskanie certyfikacji Oracle na poziomie międzynarodowym następujących obszarach: