Studia podyplomowe na kierunku

Bezpieczeństwo infrastruktury IT według standardów CompTIA

2
semestry
2 semestry

Studia prowadzone są we współpracy z firmą softronic

Dlaczego warto wybrać

Słuchacze studiów podyplomowych Bezpieczeństwo infrastruktury IT według standardów CompTIA zdobywają uniwersalne umiejętności stosowane globalnie. Program łączy teorię z praktyką, przygotowując absolwentów do realnych wyzwań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Słuchacze uczą się zarówno zarządzania bezpieczeństwem danych, jak i implementacji nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz technik zarządzania incydentami.

Bezpieczeństwo infrastruktury IT według standardów CompTIA

Program studiów podyplomowych Bezpieczeństwo infrastruktury IT według standardów CompTIA został zaprojektowany z myślą o interdyscyplinarnym i holistycznym podejściu do przekazywania wiedzy. Studia te realizowane są w Akademii WIT we współpracy z firmą Softronic. Rozwiązania firmy CompTIA w swoich programach edukacyjnych kładą nacisk na technologie i najlepsze praktyki, nie ograniczając się do określonych systemów czy dostawców. Certyfikaty CompTIA są uznawane na całym świecie, w tym ANSI (Amerykański Narodowy Instytut Standardów), Armię USA, NATO oraz przez polskie ustawodawstwo jako zapewniające spełnienie kryteriów dla osób pełniących funkcje związane z cyberbezpieczeństwem.

Kluczowym elementem studiów jest przygotowanie do egzaminów certyfikowanych CompTIA, które są uznawane w branży IT na całym świecie. Ukończenie oferowanych studiów otwiera drogę do wysoko płatnych i prestiżowych ról, takich jak analityk bezpieczeństwa, inżynier ds. cyberbezpieczeństwa, czy kierownik ds. bezpieczeństwa IT.

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo infrastruktury IT według standardów CompTIA realizowane w Akademii WIT stanowią przepustkę do rozwijającej się i stabilnej kariery w świecie technologii, gdzie umiejętności w zakresie bezpieczeństwa IT są kluczem do sukcesu.

Adresaci studiów

Studia z cyberbezpieczeństwa są adresowane przede wszystkim do osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem cyfrowym oraz ochroną przed zagrożeniami cybernetycznymi. Studia są szczególnie odpowiednie dla osób, które zamierzają lub pracują na stanowiskach odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury informatycznej w organizacji, a w szczególności dla osób, które specjalizują się lub chcą się specjalizować w problematyce cyberbezpieczeństwa:

 • informatycy wspierający użytkowników końcowych 
 • administratorzy systemów informatycznych i infrastruktury teleinformatycznych
 • osoby pełniące lub mające zamiar pełnić funkcję specjalisty d.s. bezpieczeństwa w organizacji

Zdobyte kompetencje

 • Zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z ogólnie pojętym bezpieczeństwem cyfrowym (bezpieczeństwo ICT, wobec funkcjonowania współczesnego świata, przegląd zagrożeń, podstawowe źródła, kierunki rozwoju, zadania związane z cyberbezpieczeństwem wynikające z roli w organizacji).
 • Opanujesz podstawowe koncepcje bezpieczeństwa, technologie kryptograficzne, zarządzanie tożsamością i dostępem, architekturę bezpiecznych sieci.
 • Zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z oceną i zwiększaniem możliwości w zakresie bezpieczeństwa aplikacji
 • Zapoznasz się z technikami analizy koncepcji reagowania na incydenty, analizowania wskaźników złośliwej aktywności.
 • Opanujesz kluczowe umiejętności, takie jak, analiza zagrożeń, skanowanie podatności, analiza słabych punktów i wiele innych.
 • Opanujesz kluczowe umiejętności niezbędne w walce ze złośliwą aktywnością, takie jak reagowanie na zagrożenia i incydenty, identyfikacja złośliwej aktywności, ocena podatności aplikacji i wiele innych.
 • Opanujesz umiejętności związane z zarządzaniem ryzykiem, strategią zgodności z przepisami, ciągłością działania, identyfikacją usług infrastrukturalnych, wirtualizacją, bezpiecznymi konfiguracjami, kryptografią, zarządzaniem zagrożeniami i reagowaniem na incydenty.
 • Zapoznasz się z wybranymi przepisami prawa w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego
 • Opanujesz umiejętności związane z przeprowadzeniem audytu bezpieczeństwa w organizacji zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Opis założeń

Program studiów składa się między innymi z modułów kursów akredytowanych przez CompTIA takich jak:

 • CompTIA Security+
 • CompTIA CySA+
 • CompTIA CASP+

oraz zagadnień prawnych związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz audytem cyberbezpieczeństwa.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w soboty i w niedziele co drugi tydzień w formie wykładów jak i ćwiczeń praktycznych realizowanych w modelu hybrydowym.

Słuchacze do zajęć z modułów CompTIA otrzymają akredytowane materiały szkoleniowe.

Absolwenci otrzymają certyfikaty ukończenia szkoleń autoryzowanych (akredytowanych): CompTIA Security+, CompTIA Cysa+ oraz CompTIA CASP. Chętni będą mogli przystąpić do egzaminów certyfikujących.
W chwili obecnej ceny egzaminów przedstawiają się następująco
(od nowego roku kalendarzowego mogą ulec zmianie):

Certyfikat Cena rynkowa Rabat 15% Cena po rabacie
CompTIA Security+ 1715 PLN 257 PLN 1458 PLN
CompTIA Cysa+ 1715 PLN 257 PLN 1458 PLN
CompTIA CASP 2200 PLN 330 PLN 1870 PLN

Czas trwania studiów

dwa semestry, 194 godziny zajęć 


Program studiów

Pobierz program studiów podyplomowych 2024/2025: Bezpieczeństwo infrastruktury IT według standardów CompTIA


Opłaty
dla słuchaczy rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025

Wysokość czesnego 

Studia podyplomowe Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
Bezpieczeństwo infrastruktury IT według standardów CompTIA 5 500 zł 4 x 1425 zł

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa
500 zł

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2024 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2025 r. za semestr letni
Semestr zimowy Termin płatności
I do 10.10.2024 r.
II do 10.11.2024 r.
III do 10.12.2024 r.
IV do 10.01.2025 r.
Semestr letni Termin płatności
I do 10.03.2025 r.
II do 10.04.2025 r.
II do 10.05.2025 r.
IV do 10.06.2025 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.