Zarządzanie projektami

Specjalność na studiach licencjackich na kierunku Zarządzanie

Dlaczego warto wybrać ?

Firmy poszukują specjalistów w dziedzinie kierowania projektami oraz pracami zespołów projektowych doskonale rozumiejących specyfikę rozwiązań IT, a co za tym idzie projektów informatycznych. Z jednej strony powinni oni posiadać znajomość metodyk prowadzenia projektów, z drugiej muszą wykazywać się kreatywnym podejściem w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Program studiów skierowany do przyszłych specjalistów dysponujących interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko-informatycznym jest konsultowany z pracodawcami w celu dostosowania go do potrzeb rynku pracy. Ukończenie studiów w ramach tej specjalności pozwala połączyć wiedzę i umiejętności projektowania rozwiązań IT oraz zarządzania ich realizacją.

Zdobyte kompetencje :

 • Znajomość metodyki zarządczej PRINCE2 potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego
 • Znajomość metodyki zarządzania ryzykiem – M_o_R Foundation potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego
 • Znajomość metody Łańcucha Krytycznego oraz metody Earned Value.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania jakością, zmianą, czasem w projekcie.
 • Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem
 • Wiedza w zakresie analizy finansowej projektu
 • Wiedza na temat zarządzania kapitałem ludzkim.

Kim będziesz po studiach ?

 1. Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach:
  • kierownika projektów
  • kierownika zespołu projektowego
  • menedżera jakości
  • menedżera zarządzania zmianą
 2. Będziesz także przygotowany do samodzielnego prowadzenia projektu jak i do współpracy przy realizacji projektów z wykonawcami zewnętrznymi.

Realizowane przedmioty specjalnościowe :

 • Zarządzanie projektami - MS Project - warsztaty
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Metodyki zarządzania projektami
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania projektem
 • Zarządzanie projektami w świetle prawa zamówień publicznych
 • PRINCE2® Foundation
 • Analiza finansowa projektu
 • Zespoły i liderzy w projekcie
 • Metoda łańcucha krytycznego w projekcie
 • Zarządzanie czasem, czyli jak ustalać priorytety
 • Zarządzanie ryzykiem – M_o_R® Foundation
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Warsztaty pracy grupowej ZP
 • Seminarium dyplomowe I , II

Mozliwość zdobycia 2 międzynarodowych certyfikatów 

Studia w ramach tej specjalności umożliwiają uzyskanie certyfikatów potwierdzających kompetencje. Będą to:

AgilePM® Foundation

PRINCE2® Foundation

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe, można je kupić indywidualnie w specjalnej ofercie cenowej dla studentów WIT.

M_o_R®, PRINCE2® courses on this page are offered by INPRPOGRESS ATO of AXELOS Limited. M_o_R®, PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.