Osiągnięcia i wyróżnienia

Marka WIT jest rozpoznawalna i ceniona na rynku edukacyjnym. WIT jest członkiem prestiżowych stowarzyszeń zrzeszających najlepsze Uczelnie. Cieszy się uznaniem zyskując certyfikaty i dyplomy stanowiące gwarancję wysokiego poziomu nauczania.

Nagrody

Certyfikaty, dyplomy, wyróżnienia potwierdzają stosowanie standardów w zakresie edukacji. Przyznawane są na podstawie oceny bazy dydaktycznej, rzetelności i solidności świadczonych usług oraz jakości kadry, sukcesów studentów czy absolwentów. Świadczą o wiarygodności i wysokiej jakości.

Perła Quality International

Perła Quality International

Najwyższa Jakość Quality International

Najwyższa Jakość Quality International

Studia z przyszłością

Studia z przyszłością

Uczelnia Liderów 2019

Uczelnia Liderów

Wiarygodna szkoła

Wiarygodna szkoła

Polskie Centrum Certyfikacji

Polskie Centrum Certyfikacji

Ranking Premium Brand

Ranking Premium Brand

Dobra Uczelnia Dobra Praca

Dobra Uczelnia Dobra Praca

Dobry pracodawca

Dobry pracodawca

Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

Dobry pracodawca

Laureat Nagrody Zaiksu