Osiągnięcia i wyróżnienia

Marka WIT jest rozpoznawalna i ceniona na rynku edukacyjnym. WIT jest członkiem prestiżowych stowarzyszeń zrzeszających najlepsze Uczelnie. Cieszy się uznaniem zyskując certyfikaty i dyplomy stanowiące gwarancję wysokiego poziomu nauczania.

Nagrody

Certyfikaty, dyplomy, wyróżnienia potwierdzają stosowanie standardów w zakresie edukacji. Przyznawane są na podstawie oceny bazy dydaktycznej, rzetelności i solidności świadczonych usług oraz jakości kadry, sukcesów studentów czy absolwentów. Świadczą o wiarygodności i wysokiej jakości.

Perła Quality International

Perła Quality International

To specjalne wyróżnienie - zdobycie takiej nagrody jest potwierdzeniem, że marka WIT stosuje najwyższe standardy, gwarantujące swoim Studentom otrzymanie usług edukacyjnych na najwyższym poziomie. Statuetka „Perła QI” wskazuje, że obrany kierunek polityki firmy jest trafny i doceniany przez odbiorców.

Najwyższa Jakość Quality International

WIT otrzymała tytuł Laureata oraz Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International w kategoriach: QI ORDER – zarządzanie najwyższej jakości, QI SERVICES – usługi najwyższej jakości, Usługa edukacyjna – komputerowe wspomaganie zarządzania.

Najwyższa Jakość Quality International to największy i najbardziej prestiżowy program projakościowy w Polsce, realizowany pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Studia z przyszłością

Certyfikatami „Studia z Przyszłością” Organizatorzy honorują  Uczelnie realizujące ofertę edukacyjną według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. - Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

Program Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” ma charakter cykliczny. Wśród wyróżnionych certyfikatem „Studia z Przyszłością” kierunków WIT są: ADMINISTRACJA, GRAFIKA, ITZ, IFORMATYKA.

Dodatkowo, studia I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania uzyskały certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”.

Szczegółowe informacje o wyróżnionych  stronie internetowej Programu.

Więcej
Uczelnia Liderów 2016

Uczelnia Liderów

Przyznanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” oznacza, że uczelnia uczestnicząca w Programie stara się kształcić liderów - absolwentów kreatywnych, innowacyjnych, twórczych), wyróżnia się na tle innych uczelni jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy, aktywnie współpracuje z otoczeniem społecznym, dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać sukcesy na rynku pracy oraz inwestuje w innowacje edukacyjne.

Więcej

Wiarygodna szkoła

Program certyfikacji "Wiarygodna Szkoła" - od 1994 roku wyłania placówki godne zaufania. Przedmiotem jest oferta i baza dydaktyczna, posiadane przez szkołę akredytacje, działalność naukowa i współpraca zagraniczna uczelniperspektywy zawodowe absolwentów, a także formy aktywności pozaedukacyjnej.

Więcej

PCC

POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI potwierdza, że WIT stosuje System Zarządzania Jakością i spełnia wymagania 

PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie zarządzania działalnością dydaktyczną, naukowo-badawczą i usługową.

Uczelnia Liderów 2016

Ranking Premium Brand

WIT znalazł się w czołówce w rankingu generalnym reputacji niepublicznych uczelni magisterskich Premium Brand 2017.

Więcej

Dobra Uczelnia Dobra Praca

Certyfikat ma na celu popularyzować oraz wyróżniać dobre wzorce w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych, funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie.

Więcej

Dobry pracodawca

Kapituła Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności wraz z Forum Biznesu przyznali WIT tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności Dobry Pracodawca oraz Lidera Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego.