Inżynieria oprogramowania

Specjalność na studiach inżynierskich na kierunku Informatyka

Co uzyskują absolwenci?

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • algorytmów i struktur danych stosowanych w różnych dziedzinach zastosowań informatyki
  • programowania strukturalnego i obiektowego w obecnie najpopularniejszych językach
  • programowania w różnych środowiskach informatycznych, programowania systemowego, skryptowego i w językach sprzętu cyfrowego
  • zintegrowanego projektowania oprogramowania
  • projektowania aplikacji w środowiskach graficznych oraz aplikacji systemowych i sieciowych
  • modelowania i produkcji oprogramowania
  • modeli projektowych dużych i sieciowych aplikacji
  • zarządzania projektami informatycznymi
  • wstecznej inżynierii oprogramowania
  • systemów kryptograficznych.

Absolwenci są przygotowani do twórczej pracy inżynierskiej na stanowiskach projektantów oprogramowania, inżynierów oprogramowania, analityków systemów, programistów aplikacji i programistów systemowych, członków i liderów zespołów programistycznych w różnych dziedzinach produkcji oprogramowania.