Katalog przedmiotów na kierunku Informatyka

Katalog przedmiotów

Inżynieria Oprogramowania (IO)
studia stacjonarne

Zobacz przedmioty

Inżynieria Oprogramowania (IO)
studia niestacjonarne

Zobacz przedmioty

Przetwarzanie Danych (PD)
studia stacjonarne

Zobacz przedmioty

Przetwarzanie Danych (PD)
studia niestacjonarne

Zobacz przedmioty

Technologia Chmury Obliczeniowej (TC)
studia stacjonarne

Zobacz przedmioty

Technologia Chmury Obliczeniowej (TC)
studia niestacjonarne

Zobacz przedmioty