Erasmus+ Współpraca zagraniczna

WIT uczestnicząc w programie Erasmus może realizować następujące działania:

Studencka współpraca zagraniczna
 • wymianę studentów - umożliwianie własnym studentom wyjazdów do partnerskich uczelni w krajach europejskich i przyjmowanie studentów z tych uczelni w celu zrealizowania przez nich uzgodnionego programu studiów trwającego od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego
 • wymianę nauczycieli akademickich - umożliwianie wykładowcom wyjazdów do partnerskich uczelni w krajach Europy i przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych
 • działania związane z organizacją wymiany studentów i nauczycieli akademickich, np. promocję wymiany, przygotowanie (np. organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i wykładowców, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy
 • wprowadzanie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) ułatwiającego zaliczenie okresu studiów odbytego w uczelni partnerskiej
 • opracowywanie nowych programów nauczania przy współudziale partnerskich uczelni z krajów Europy w ramach projektów wielostronnych
 • organizację kursów intensywnych - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez międzynarodową grupę wykładowców dla międzynarodowej grupy studentów
Individual Seminars In English For Erasmus+ Students

Program Erasmus Plus

Program Erasmus Plus

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania podjęła działania w kierunku przedłużenia swojego uczestnictwa w Programie Erasmus Plus na lata 2014-2020. Dotyczy to głównie działań w sektorze Szkolnictwo Wyższe, Akcja 1. Mobilność osób uczących się i pracowników, typ akcji: Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu. Program Erasmus Plus będzie obejmował studentów studiów licencjackich (inżynierskich), magisterskich oraz absolwentów.

W styczniu 2015 roku Komisja Europejska przyznała WIT Europejską Kartę Erasmusa dla Uczelni Wyższej (Erasmus University Charter), co stanowi warunek konieczny przystąpienia do programu Erasmus Plus. 26 lutego 2015 roku został złożony wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w programie Erasmus Plus do Narodowej Agencji Erasmus Plus na rok akademicki 2015/16.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała nam dofinansowanie na uczestnictwo w programie Erasmus+ na wyjazdy studentów na studia i praktyki oraz wykładowców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Uwaga studenci! Aby wziąć udział w programie Erasmus, trzeba:

 • ukończyć pierwszy rok studiów
 • spełnić wymogi dotyczące znajomości języka obcego
 • mieć wysoką średnią z dotychczasowej nauki na studiach

W ramach programu najczęściej wysyłani są studenci na okres stanowiący pewną formalną całość, np. jeden semestr.

Typ działania objętego programem:

 1. Wyjazdy studentów na studia do krajów programu
 2. Wyjazdy studentów na praktyki do krajów programu
 3. Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć
 4. Wyjazdy pracowników administracyjnych na szkolenia

Terminy zgłaszania się na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr zimowy 2021/22

Rezekne (Rzeżyca), Łotwa 15 czerwca
Terragona, Hiszpania 15 czerwca
Osijek, Chorwacja 30 czerwca
Cluj-Napoca, Rumunia 30 czerwca
Madryt, Hiszpania 30 czerwca
Lizbona, Portugalia 30 czerwca
Siena, Włochy 30 czerwca
Daugavpils (Dyneburg), Łotwa 15 lipca
Wielkie Tyrnowo, Bułgaria 15 lipca
Burgas, Bułgaria 31 lipca

W ramach programu Erasmus Plus Uczelnia zamierza kontynuować współpracę z następującymi placówkami naukowymi:

 1. Uniwersytet Asena Zlatarova w Burgas, w Bułgarii
  w dziedzinie Electronics and Automation, Information Technology, Computer Graphics.
  Informacja o kursach w języku angielskim w ramach programu Erasmus na uniwersytecie im. Asena Zlatarova w Burgas
  wymagana znajomość języka angielskiego
 2. Uniwersytet w Sienie, we Włoszech
  w dziedzinie informatyki (computing), business studies with technology.
  wymagana znajomość języka włoskiego i angielskiego (część kursów odbywa się w języku angielskim)
 3. Uniwersytet (ISCTE-IUL) w Lizbonie
  w dziedzinie Information and Communication Technologies.
  wymagana znajomość języka portugalskiego (B1 - poziom wyższy komunikatywny)
 4. la Escuela Universitaria del Diseño, la Innovación y la Tecnología w Madrycie, Hiszpania
  w ramach UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA (ESNE) – www.ucjc.edu
  w dziedzinie grafiki komputerowej (studia licencjackie)
  wymagana znajomość języka hiszpańskiego (B1 - poziom wyższy komunikatywny)
 5. Akademia Technologiczna w Rezekne (Rezekne Academy of Technologies)
  Zarządzanie, Informatyka
  www.rta.lv
 6. Universitatea de Arta si Design Cluj-Napoca (University of Art and Design - Cluj-Napoca)
  Fact Sheet - Erasmus+ Mobilities (University of Art and Design in Cluj-Napoca)
 7. Univwersitat Rovira I Virgili w Terragonie,
  w dziedzinie Information and Communication Technologies
  Informacja o aplikowaniu na studia
  Informacja o programach nauczania (w języku angielskim)
 8. St.Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
  Wydział Sztuk Pięknych
 9. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek – UNIOS
  IT, zarządzanie, sztuki piękne
 10. Uniwersytet w Daugavpils, Łotwa

Uczestnictwo w programie Erasmus Plus polega na udzieleniu wsparcia finansowego dla studentów w postaci dofinansowania do wyjazdów w celach edukacyjnych oraz odbycia praktyk zawodowych w krajach programu. Dofinansowanie obejmuje również wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wysokość dofinansowania do ww. działań będzie znana po rozstrzygnięciu konkursu.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny zapoznać się z Regulaminem wyjazdów w ramach Programu Erasmus Plus.