ERASMUS+
Na lata 2021-2027

Od roku akademickiego 2021/22 WIT uczestniczy w kolejnej edycji Programu Erasmus+ na lata 2021-27.

W nowej edycji Programu Erasmus+ na lata 2021-2027 pojawiają się nowe rodzaje mobilności i działań:

  • tzw. blended mobility
  • mobilność krótkotrwała (do 5 dni)
  • możliwość organizacji mieszanych kursów intensywnych (BIP - Blended Intensive Programmes)

Nowością jest też to dofinansowanie dla Green Travel, czyli podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu, takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.

Nowy Program Erasmus+ zobligował wszystkie europejskie uczelnie uczestniczące w programie do przejścia na bezpapierową wymianę dokumentów – Erasmus Without Paper (EWP).

Szczegółowe informacje w języku polskim znajdują się na stronie: erasmusplus.org.pl.