ERASMUS+
„Green travel”

Zasady rozliczania „green travel”:
 1. Studenci ubiegający się o ryczałt na koszty podróży wynikający z podróży na całej trasie (a nie jej części; ponad 50%) w obie strony środkami lokomocji o niskiej emisji spalin (tzw. „green travel”) składają w Dziale Współpracy Międzynarodowej deklarację o planowanym przebiegu podróży ze wskazaniem środka lokomocji.
 2. Ryczałt, o którym mowa, zostaje wypłacony wraz z pozostałymi komponentami stypendium Erasmus+ zgodnie ze złożoną deklaracją według wzoru.
 3. Deklarowany sposób dojazdu na miejsce potwierdzany jest po powrocie w następujący sposób:
  • Osoby, podróżujące publicznym środkiem transportu (np. autobus, pociąg) zobowiązane są do złożenia kopii rachunków/biletów potwierdzających przejazd.
  • Osoby podróżujące na zasadzie wspólnej podróży samochodem osobowym zobowiązane są do złożenia oświadczenia według wzoru.
 4. Jeśli podróż nie zostanie potwierdzona w wyżej wymieniony sposób, student zostanie wezwany do zwrotu kwoty wynikającej z uprawnień „green travel”.
 5. Na podróż typu „green travel” mogą zostać przyznane dodatkowe maksymalnie dwa dni na podróż przed rozpoczęciem mobilności oraz dwa dni po zakończeniu mobilności:
  • Dla podróży 300 – 1500 km – 1 dodatkowy dzień
  • Dla podróży od 1501 km – 2 dodatkowe dni
  Odległość będzie liczona na podstawie  kalkulatora odległości

Zatwierdzono 3.11.2021 r